КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 28 грудня 2011 р. N 1348


Деякi питання надання послуг Державною службою з питань безпечностi харчових продуктiв та захисту споживачiв, органами та установами, що належать до сфери її управлiння

(назва iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 05.10.2016р. N 694)

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
постановами Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 5 жовтня 2016 року N 694,
вiд 29 серпня 2018 року N 676,
вiд 15 листопада 2019 року N 1177,
вiд 23 грудня 2020 року N 1361,
вiд 18 серпня 2021 року N 875

(У назвi та пунктi 1 постанови слова "Державна ветеринарна та фiтосанiтарна служба" в усiх вiдмiнках замiнено словами "Державна служба з питань безпечностi харчових продуктiв та захисту споживачiв" у вiдповiдному вiдмiнку згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 5 жовтня 2016 року N 694)

     Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     1. Затвердити:

     перелiк платних послуг, якi надаються головними управлiннями Держпродспоживслужби в областях та м. Києвi i бюджетними установами, що належать до сфери управлiння Державної служби з питань безпечностi харчових продуктiв та захисту споживачiв, з питань карантину рослин та розмiр плати за їх надання згiдно з додатком 1;

(абзац другий пункту 1 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 05.10.2016р. N 694)

     перелiк платних послуг, якi надаються головними управлiннями Держпродспоживслужби в областях та м. Києвi i бюджетними установами, що належать до сфери управлiння Державної служби з питань безпечностi харчових продуктiв та захисту споживачiв, з питань захисту рослин згiдно з додатком 2;

(абзац третiй пункту 1 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 05.10.2016р. N 694)

     перелiк платних послуг, якi надаються мiжрегiональними головними управлiннями Державної служби з питань безпечностi харчових продуктiв та захисту споживачiв на державному кордонi i установами, що належать до сфери управлiння Державної служби з питань безпечностi харчових продуктiв та захисту споживачiв, з питань ветеринарної медицини згiдно з додатком 3;

(абзац четвертий пункту 1 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 23.12.2020р. N 1361)

     перелiк платних послуг, якi надаються бюджетними установами, що належать до сфери управлiння Державної служби з питань безпечностi харчових продуктiв та захисту споживачiв, з питань охорони прав на сорти рослин згiдно з додатком 4.

     11. Установити, що сплата платних послуг, якi надаються головними управлiннями Держпродспоживслужби в областях та м. Києвi i бюджетними установами, що належать до сфери управлiння Державної служби з питань безпечностi харчових продуктiв та захисту споживачiв, у сферi карантину рослин може здiйснюватися iз застосуванням авансових платежiв (предоплати).

(постанову доповнено пунктом 11 згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 15.11.2019р. N 1177)

     2. Внести до постанов Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 15 серпня 1992 р. N 478 "Про перелiк протиепiзоотичних, лiкувальних, лабораторно-дiагностичних, радiологiчних та iнших ветеринарно-санiтарних заходiв, що проводяться органами державної ветеринарної медицини за рахунок вiдповiдних бюджетних та iнших коштiв" (ЗП України, 1992 р., N 10, ст. 241) i вiд 9 червня 2011 р. N 641 "Про затвердження перелiку платних адмiнiстративних послуг, якi надаються Державною ветеринарною та фiтосанiтарною службою, органами та установами, що входять до сфери її управлiння, i розмiру плати за їх надання" (Офiцiйний вiсник України, 2011 р., N 45, ст. 1857) змiни, що додаються.

     3. Мiнiстерству економiки затвердити за погодженням з Мiнiстерством фiнансiв розмiри плати за надання послуг, зазначених в абзацах третьому - п'ятому пункту 1 цiєї постанови.

(пункт 3 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 18.08.2021р. N 875)

     4. Визнати такими, що втратили чиннiсть, постанови Кабiнету Мiнiстрiв України згiдно з перелiком, що додається.

Прем'єр-мiнiстр України М. АЗАРОВ

Iнд. 70

 

Додаток 1
до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 28 грудня 2011 р. N 1348
(в редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 29 серпня 2018 р. N 676)

ПЕРЕЛIК
платних послуг, якi надаються головними управлiннями Держпродспоживслужби в областях та м. Києвi i бюджетними установами, що належать до сфери управлiння Державної служби з питань безпечностi харчових продуктiв та захисту споживачiв, з питань карантину рослин та розмiр плати за їх надання

Найменування послуги Одиниця вимiру, кiлькiсть Розмiр плати за надання послуги, прожиткових мiнiмумiв для працездатних осiб
1. Обстеження посiвiв сiльськогосподарських культур, плодових культур, розсадникiв, промислових садiв, присадибних дiлянок та лiсосмуг, лiсiв щодо виявлення карантинних органiзмiв для надання та/або пiдтвердження статусу мiсця виробництва або виробничої дiлянки на вимогу особи, що здiйснює виробництво об'єктiв регулювання, передбачених Законом України "Про карантин рослин" (далi - об'єкт регулювання) 1 гектар 0,0412
2. Обстеження складiв та iнших мiсць зберiгання об'єктiв регулювання щодо виявлення карантинних органiзмiв для надання та/або пiдтвердження статусу мiсця виробництва або виробничої дiлянки на вимогу особи, що здiйснює їх виробництво 1 кв. метрiв 0,0012
21. Обстеження мiсць вирощування, виробництва рослин та рослинних продуктiв, передбачених Законом України "Про карантин рослин" на вимогу особи 1 гектар 0,00303
22. Обстеження мiсць зберiгання та переробки рослин та рослинних продуктiв на вимогу особи 1 мiсце 0,09859
3. Органiзацiя та контроль за проведенням обробки та фумiгацiї (знезараження) об'єктiв регулювання:    
у трюмах суден 1 тонна 0,0002
у закритих примiщеннях 1 куб. метр 0,0002
що належать до однiєї партiї вантажу (вагон, контейнер, авторефрижератор, штабель тощо) 1 партiя 0,1585
у вiдкритому ґрунтi: -"-  
- площею до 1 гектара   0,1849
- за кожний наступний гектар   0,1269
4. Проведення огляду:    
садивного матерiалу кiлькiстю до 1000 одиниць та за кожну наступну тисячу одиниць -"- 0,0177
насiння овочевих i квiткових культур, лiкарських та газонних трав вагою: -"-  
- до 100 кiлограмiв   0,0142
- вiд 100 до 1000 кiлограмiв   0,0426
- понад 1000 кiлограмiв та за кожну наступну тисячу кiлограмiв   0,0393
насiння зернових, бобових, технiчних та олiйних культур вагою до 1000 кiлограмiв та за кожну наступну тисячу кiлограмiв -"- 0,0065
картоплi вагою до 1000 кiлограмiв та за кожну наступну тисячу кiлограмiв -"- 0,0066
iншого насiння вагою до 1000 кiлограмiв та за кожну наступну тисячу кiлограмiв -"- 0,0277
лiсоматерiалiв: 1 куб. метр  
- на дiлянцi, складi, майданчику   0,0014
- в автотранспортному засобi, вагонi, контейнерi   0,0016
- на суднах   0,002
пиломатерiалiв: -"-  
- на дiлянцi, складi, майданчику   0,0012
- в автотранспортному засобi, вагонi, контейнерi   0,0014
- на суднах   0,0017
виробiв з деревини 1 тонна 0,0032
пакувальної тари з деревини 1 одиниця 0,0005
зрiзiв квiтiв кiлькiстю до 1000 одиниць та за кожну наступну тисячу одиниць 1 партiя 0,003
свiжих овочiв, фруктiв вагою до 1000 кiлограмiв та за кожну наступну тисячу кiлограмiв -"- 0,0035
зерна, продуктiв переробки зерна та продукцiї борошномельно-крупяної промисловостi вагою до 1000 кiлограмiв та за кожну наступну тисячу кiлограмiв -"- 0,0013
насiння не для сiвби технiчних i олiйних культур та плоди технiчних i олiйних культур загальною вагою до 1000 кiлограмiв та за кожну наступну тисячу кiлограмiв -"- 0,0013
продуктiв харчування вагою до 1000 кiлограмiв та за кожну наступну тисячу кiлограмiв -"- 0,0018
iнших об'єктiв регулювання вагою до 1000 кiлограмiв та за кожну наступну тисячу кiлограмiв -"- 0,0015
5. Iнспектування:    
вагонiв 1 одиниця 0,0322
контейнерiв -"- 0,0165
автотранспортних засобiв -"- 0,0321
лiтакiв -"- 0,0788
суден -"- 0,0792
iнших об'єктiв 1 куб. метр 0,0012
6. Проведення аналiзу:    
насiннєвого матерiалу та продукцiї запасу з метою виявлення: 1 одиниця  
- шкiдникiв   0,0475
- бур'янiв   0,0419
- нематод   0,0501
хвороб рослин:    
- мiкологiчних   0,049
- бактерiологiчних   0,0588
- вiрусологiчних   0,0687
садивного та iншого рослинного матерiалу i ґрунту з метою виявлення: 1 одиниця  
- шкiдникiв   0,0455
- бур'янiв   0,0412
- нематод   0,0541
хвороб рослин:    
- мiкологiчних   0,0507
- бактерiологiчних   0,0609
- вiрусологiчних   0,071
вибiрок з феромонних пасток на виявлення шкiдникiв рослин 1 пастка 0,0499
об'єктiв регулювання iз застосуванням iмуноферментного або iмунофлюоресцентного методу 1 одиниця 0,1825
об'єктiв регулювання iз застосуванням методу полiмеразно-ланцюгової реакцiї -"- 0,3824

 

(додаток 1 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 05.10.2016р. N 694, у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29.08.2018р. N 676, iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 15.11.2019р. N 1177)

 

Додаток 2
до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 28 грудня 2011 р. N 1348

ПЕРЕЛIК
платних послуг, якi надаються головними управлiннями Держпродспоживслужби в областях та м. Києвi i бюджетними установами, що належать до сфери управлiння Державної служби з питань безпечностi харчових продуктiв та захисту споживачiв, з питань захисту рослин

(назва додатка 2 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 05.10.2016р. N 694)

     1. Проведення огляду, обстеження посiвiв сiльськогосподарських культур i багаторiчних насаджень.

     2. Проведення аналiтичних дослiджень засобiв захисту рослин щодо вiдповiдностi сертифiкатам якостi.

     3. Органiзацiя навчання працiвникiв, якi безпосередньо виконують роботи iз захисту рослин.

     4. Реалiзацiя виготовлених лабораторiями бiологiчного методу захисту рослин бiологiчних засобiв захисту рослин вiд шкiдникiв та хвороб.

 

Додаток 3
до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 28 грудня 2011 р. N 1348

ПЕРЕЛIК
платних послуг, якi надаються мiжрегiональними головними управлiннями Державної служби з питань безпечностi харчових продуктiв та захисту споживачiв на державному кордонi i установами, що належать до сфери управлiння Державної служби з питань безпечностi харчових продуктiв та захисту споживачiв, з питань ветеринарної медицини

(назва додатка 3 iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 05.10.2016р. N 694, вiд 23.12.2020р. N 1361)

     1. Проведення лабораторних дослiджень хвороб тварин* та оцiнки ветеринарно-санiтарного стану продуктiв тваринного походження, зокрема неїстiвних, кормових добавок, премiксiв, кормiв, ґрунту, води для тварин, а також здiйснення перiодичного контролю за показниками якостi та безпечностi.

     2. Проведення державної ветеринарно-санiтарної експертизи рослинних продуктiв, сiльськогосподарської продукцiї та необроблених харчових продуктiв тваринного походження на агропродовольчих ринках.

     3. Здiйснення протиепiзоотичних заходiв, у тому числi профiлактичних, дiагностичних, з лiквiдацiї хвороб тварин та їх лiкування*.

____________
     * Крiм передбачених законодавством випадкiв, коли надання послуг здiйснюється за рахунок коштiв державного та мiсцевих бюджетiв.

     4. Послуги, пов'язанi з проведенням експортно-iмпортних операцiй та транспортуванням територiєю України об'єктiв державного ветеринарно-санiтарного контролю та нагляду, перевiрки ветеринарно-санiтарного стану транспортних засобiв:

     1) клiнiчний огляд тварин;

     2) ветеринарно-санiтарний огляд об'єктiв державного ветеринарно-санiтарного контролю та нагляду у виглядi:

     стандартного прикордонного ветеринарно-санiтарного контролю (без вiдбору зразкiв);

     розширеного прикордонного ветеринарно-санiтарного контролю (з вiдбором зразкiв);

(пiдпункт 2 пункту 4 у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 23.12.2020р. N 1361)

     3) iнспектування ветеринарно-санiтарного стану транспортних засобiв.

     5. Проведення передзабiйного клiнiчного огляду тварин та державної ветеринарно-санiтарної експертизи пiсля їх забою.

     6. Послуги, що надаються уповноваженими (офiцiйними) лiкарями ветеринарної медицини на м'ясопереробних, рибодобувних, рибопереробних та молокопереробних пiдприємствах, а також на пiдприємствах гуртового зберiгання необроблених харчових продуктiв тваринного походження (холодокомбiнатах, холодильниках, спецiалiзованих гуртiвнях):

     1) здiйснення контролю за дотриманням санiтарних (гiгiєнiчних) вимог та технологiчних режимiв;

     2) здiйснення вибiркового лабораторного контролю тварин, продуктiв тваринного походження, репродуктивних i патологiчних матерiалiв, бiологiчних продуктiв, ветеринарних препаратiв, субстанцiй, кормових добавок, премiксiв та кормiв.

 

Додаток 4
до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 28 грудня 2011 р. N 1348

ПЕРЕЛIК
платних послуг, якi надаються бюджетними установами, що належать до сфери управлiння Державної служби з питань безпечностi харчових продуктiв та захисту споживачiв, з питань охорони прав на сорти рослин

(назва додатка 4 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 05.10.2016р. N 694)

     1. Проведення:

     1) аналiзу бiохiмiчних i технологiчних показникiв сiльськогосподарських культур та продуктiв їх переробки;

     2) аналiзу посiвної якостi посiвного матерiалу;

     3) молекулярно-генетичного аналiзу сортiв рослин та рослинного матерiалу;

     4) науково-технiчної експертизи сортiв рослин;

     5) польового обстеження посiвiв сiльськогосподарських культур, сорти яких занесенi до Державного реєстру сортiв рослин, придатних для поширення в Українi, та до Державного реєстру прав iнтелектуальної власностi на сорти рослин, з виїздом на мiсце;

     6) навчання працiвникiв у сферi охорони прав на сорти рослин;

     7) науково-практичних, зокрема мiжнародних, симпозiумiв, конференцiй, семiнарiв.

     2. Створення та поширення науково-технiчної продукцiї.

     3. Здiйснення ґрунтового та лабораторного сортового контролю.

     4. Пiсляреєстрацiйне вивчення сортiв рослин.

     5. Пiдготовка, видання та розповсюдження довiдникiв, збiрникiв, каталогiв, бюлетенiв, брошур, буклетiв та iнших матерiалiв з питань охорони прав на сорти рослин.

     6. Вирощування, збирання, реалiзацiя сiльськогосподарської продукцiї пiд час пiсляреєстрацiйного вивчення сортiв рослин.

     7. Розмноження нових i перспективних сортiв рослин.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 28 грудня 2011 р. N 1348

ЗМIНИ,
що вносяться до постанов Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 15 серпня 1992 р. N 478 i вiд 9 червня 2011 р. N 641

     1. У постановi Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 15 серпня 1992 р. N 478:

     1) пункт 4 виключити;

     2) додаток N 4 до постанови виключити.

     2. У постановi Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 9 червня 2011 р. N 641:

     1) у постановi:

     у назвi постанови слово "входять" замiнити словом "належать";

     пункт 1 виключити;

     пункт 2 викласти в такiй редакцiї:

     "2. Затвердити:

     розмiр плати за надання Державною ветеринарною та фiтосанiтарною службою, органами та установами, що належать до сфери її управлiння, платних адмiнiстративних послуг згiдно з додатком 1;

     перелiк платних адмiнiстративних послуг, якi надаються Державною ветеринарною та фiтосанiтарною службою, органами та установами, що належать до сфери її управлiння, згiдно з додатком 2.";

     2) у додатку до постанови:

     слово "Додаток" замiнити словом i цифрою "Додаток 2";

     у графi "Нормативно-правовий акт, яким встановлено розмiр плати":

     доповнити графу у пунктi 1 пiсля слiв i цифр "вiд 9 червня 2011 р. N 641" словами i цифрами "(Офiцiйний вiсник України, 2011 р., N 45, ст. 1857)";

     у пунктi 8 слова i цифри "вiд 25 червня 2008 р. N 578 (Офiцiйний вiсник України, 2008 р., N 47, ст. 1540)" замiнити словами i цифрами "вiд 9 червня 2011 р. N 641 (Офiцiйний вiсник України, 2011 р., N 45, ст. 1857)";

     3) доповнити постанову додатком 1 такого змiсту:

"Додаток 1
до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 9 червня 2011 р. N 641

РОЗМIР ПЛАТИ
за надання Державною ветеринарною та фiтосанiтарною службою, органами та установами, що належать до сфери її управлiння, платних адмiнiстративних послуг

Найменування послуги Суб'єкт, який надає послугу Розмiр плати за надання послуги, гривень
1. Видача ветеринарного свiдоцтва (для України - за формами N 1 i 2) - пiд час перемiщення товарiв та живих тварин за межi територiї Автономної Республiки Крим, областей, мм. Києва та Севастополя, районiв, мiст головнi управлiння ветеринарної медицини в Автономнiй Республiцi Крим, областях, мм. Києвi та Севастополi, управлiння ветеринарної медицини у мiстах обласного значення, районах, регiональнi служби державного ветеринарно-санiтарного контролю та нагляду на державному кордонi та транспортi, державнi установи ветеринарної медицини 18,09
2. Видача мiжнародного ветеринарного сертифiката (для країн СНД - ветеринарнi свiдоцтва за формами N 1, 2 i 3) - пiд час перемiщення товарiв та живих тварин за межi України - " - 14,85
3. Видача ветеринарної довiдки - пiд час перемiщення товарiв та живих тварин в межах району - " - 14,46
4. Видача ветеринарно-санiтарного паспорта на тварину - " - 51,29
5. Видача фiтосанiтарного сертифiката або фiтосанiтарного сертифiката на реекспорт партiї вантажу Головна державна фiтосанiтарна iнспекцiя, державна фiтосанiтарна iнспекцiя Автономної Республiки Крим, державнi фiтосанiтарнi iнспекцiї в областях 45,3
6. Видача карантинного сертифiката на партiю вантажу - " - 38,8
7. Видача карантинного дозволу на iмпорт або транзит партiї вантажу вагою: Держветфiтослужба  
до 50 тонн   58,32
вiд 50 до 100 тонн   116,64
вiд 100 до 200 тонн   173,79
вiд 200 до 1000 тонн   233,28
понад 1000 тонн та за кожну наступну тисячу тонн   174,96

".

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 28 грудня 2011 р. N 1348

ПЕРЕЛIК
постанов Кабiнету Мiнiстрiв України, що втратили чиннiсть

     1. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 18 лютого 2009 р. N 106 "Про затвердження перелiку платних послуг, якi можуть надаватися Державною ветеринарною та фiтосанiтарною службою у сферi захисту рослин" (Офiцiйний вiсник України, 2009 р., N 12, ст. 365).

     2. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25 червня 2008 р. N 578 "Про затвердження перелiку платних послуг Державної ветеринарної та фiтосанiтарної служби та розмiру плати за їх надання" (Офiцiйний вiсник України, 2008 р., N 47, ст. 1540).

     3. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 4 лютого 2009 р. N 61 "Про доповнення постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25 червня 2008 р. N 578" (Офiцiйний вiсник України, 2009 р., N 9, ст. 268).

     4. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 3 червня 2009 р. N 605 "Про затвердження перелiкiв платних послуг, якi можуть надаватися бюджетними установами державної системи охорони прав на сорти рослин, що належать до сфери управлiння Мiнiстерства аграрної полiтики" (Офiцiйний вiсник України, 2009 р., N 45, ст. 1516).

     5. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 1 липня 2009 р. N 716 "Про внесення змiни до пункту 11 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25 червня 2008 р. N 578" (Офiцiйний вiсник України, 2009 р., N 52, ст. 1791).

     6. Пункти 19 i 23 змiн, що вносяться до постанов Кабiнету Мiнiстрiв України з питань дiяльностi Державної ветеринарної та фiтосанiтарної служби, затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 10 серпня 2011 р. N 853 (Офiцiйний вiсник України, 2011 р., N 61, ст. 2439).

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.