КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 10 серпня 2011 р. N 853


Про внесення змiн до деяких постанов Кабiнету Мiнiстрiв України з питань дiяльностi Державної ветеринарної та фiтосанiтарної служби

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
постановами Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 26 грудня 2011 року N 1399,
вiд 28 грудня 2011 року N 1348,
вiд 3 вересня 2014 року N 405,
вiд 30 червня 2015 року N 448,
вiд 5 серпня 2015 року N 551,
вiд 23 серпня 2016 року N 521,
вiд 22 вересня 2016 року N 651,
вiд 16 листопада 2016 року N 829,
вiд 26 вересня 2018 року N 774,
вiд 24 жовтня 2018 року N 960

     Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     Внести до постанов Кабiнету Мiнiстрiв України з питань дiяльностi Державної ветеринарної та фiтосанiтарної служби змiни, що додаються.

Прем'єр-мiнiстр України М. АЗАРОВ

Iнд. 70

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 10 серпня 2011 р. N 853

ЗМIНИ,
що вносяться до постанов Кабiнету Мiнiстрiв України з питань дiяльностi Державної ветеринарної та фiтосанiтарної служби

     1. У постановi Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 15 серпня 1992 р. N 478 "Про перелiк протиепiзоотичних, лiкувальних, лабораторно-дiагностичних, радiологiчних та iнших ветеринарно-санiтарних заходiв, що проводяться органами державної ветеринарної медицини за рахунок вiдповiдних бюджетних та iнших коштiв" (ЗП України, 1992 р., N 10, ст. 241; Офiцiйний вiсник України, 1998 р., N 46, ст. 1700):

     1) в абзацi другому пункту 1 слова "Державного департаменту ветеринарної медицини Мiнагропрому" замiнити словами "Державної ветеринарної та фiтосанiтарної служби";

     2) в абзацi першому пункту 2 слова "Державному департаменту ветеринарної медицини Мiнагропрому" замiнити словами "Державнiй ветеринарнiй та фiтосанiтарнiй службi".

     2. У Порядку одержання допуску (посвiдчення) на право роботи, пов'язаної з транспортуванням, зберiганням, застосуванням та торгiвлею пестицидами i агрохiмiкатами, затвердженому постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 18 вересня 1995 р. N 746 (ЗП України, 1996 р., N 2, ст. 38; Офiцiйний вiсник України, 2009 р., N 3, ст. 82):

     1) у пунктi 3 слова "державними iнспекцiями захисту рослин Автономної Республiки Крим, областей, районiв" замiнити словами "державними фiтосанiтарними iнспекцiями";

     2) у додатках 1 i 2 до Порядку слова "Начальник державної iнспекцiї захисту рослин" замiнити словами "Начальник державної фiтосанiтарної iнспекцiї".

     3. У Порядку державного облiку наявностi та використання пестицидiв i агрохiмiкатiв, затвердженому постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 2 листопада 1995 р. N 881 (ЗП України, 1996 р., N 3, ст. 90):

     1) у пунктi 4:

     в абзацi другому слова "районнiй станцiї захисту рослин" замiнити словами "державнiй фiтосанiтарнiй iнспекцiї";

     в абзацi третьому слова "районному об'єднанню "Сiльгоспхiмiя" замiнити словами "державнiй фiтосанiтарнiй iнспекцiї";

     2) в абзацi першому пункту 5 слова "Районнi станцiї захисту рослин та об'єднання "Сiльгоспхiмiя" замiнити словами "Державнi фiтосанiтарнi iнспекцiї";

     3) у пунктi 6 слова "Мiнсiльгосппроду" i "Мiнекобезпеки" замiнити вiдповiдно словами "Мiнагрополiтики" i "Мiнприроди";

     4) у текстi Порядку слово "Мiнстат" у всiх вiдмiнках замiнити словами "Державна служба статистики" у вiдповiдному вiдмiнку.

     4. У текстi Порядку забезпечення органiв, що здiйснюють державний контроль за застосуванням пестицидiв i агрохiмiкатiв, стандартними зразками пестицидiв i агрохiмiкатiв, методиками визначення їх залишкових кiлькостей, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 19 лютого 1996 р. N 228 (ЗП України, 1996 р., N 7, ст. 226; Офiцiйний вiсник України, 2000 р., N 50, ст. 2156; 2004 р., N 24, ст. 1588) слова "Головна державна iнспекцiя захисту рослин Мiнагрополiтики" в усiх вiдмiнках замiнити словами "Держветфiтослужба" у вiдповiдному вiдмiнку.

     5. У постановi Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 березня 1996 р. N 354 "Про затвердження Порядку вилучення, утилiзацiї, знищення та знешкодження непридатних або заборонених до використання пестицидiв i агрохiмiкатiв та тари вiд них" - iз змiнами, внесеними постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 7 травня 2008 р. N 433 (Офiцiйний вiсник України, 2008 р., N 34, ст. 1144):

     1) у пунктi 2 постанови слова "Мiнiстерства охорони навколишнього природного середовища" замiнити словами "Мiнiстерства екологiї та природних ресурсiв";

     2) у Порядку, затвердженому зазначеною постановою:

     у пунктi 1 слова "лабораторiй Головної державної iнспекцiї захисту рослин Мiнагрополiтики" замiнити словами "вiдповiдних лабораторiй Держветфiтослужби";

     в абзацi другому пункту 3 слово "Мiнпромполiтики" замiнити словами "Агентством держмайна".

     6. У додатку до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25 грудня 1996 р. N 1548 "Про встановлення повноважень органiв виконавчої влади та виконавчих органiв мiських рад щодо регулювання цiн (тарифiв)" (ЗП України, 1996 р., N 21, ст. 596; 2008 р., N 86, ст. 2890):

     1) доповнити додаток пунктом 91 такого змiсту:

     "91. Мiнагрополiтики за погодженням з Мiнекономiки та Мiнфiном встановлює тарифи на платнi послуги, що надаються державними установами ветеринарної медицини, крiм тарифiв на проведення обстежень (експертиз), якi є пiдставою для видачi документiв дозвiльного характеру, що затверджуються Кабiнетом Мiнiстрiв України.";

     2) пункт 24 виключити.

     7. Пункт 7 втратив чиннiсть

(згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 23.08.2016р. N 521)

     8. Пункт 8 втратив чиннiсть

(згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 05.08.2015р. N 551)

     9. Пункт 9 втратив чиннiсть

(згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 05.08.2015р. N 551)

     10. У постановi Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 19 серпня 2002 р. N 1183 "Про заходи щодо реалiзацiї Закону України "Про охорону прав на сорти рослин"(Офiцiйний вiсник України, 2002 р., N 34, ст. 1592; 2007 р., N 72, ст. 2707; 2008 р., N 28, ст. 890):

     1) в абзацi першому пункту 3 постанови слова "Державну службу з охорони прав на сорти рослин" замiнити словами "Державну ветеринарну та фiтосанiтарну службу";

     2) у Положеннi про представникiв з питань iнтелектуальної власностi на сорти рослин, затвердженому зазначеною постановою:

     у текстi Положення слово "Держсортслужба" в усiх вiдмiнках замiнити словом "Держветфiтослужба" у вiдповiдному вiдмiнку;

     у додатках до Положення:

     у додатку 2 слова "Державна служба з охорони прав на сорти рослин" замiнити словами "Державна ветеринарна та фiтосанiтарна служба";

     у додатку 3 слово "Держсортслужби" замiнити словом "Держветфiтослужби";

     у додатках 1 - 3 слова "Голова Державної служби з охорони прав на сорти рослин" в усiх вiдмiнках замiнити словами "Голова Державної ветеринарної та фiтосанiтарної служби" у вiдповiдному вiдмiнку;

     3) у пунктi 4 Умов дотримання законних iнтересiв власника сорту рослин у разi обмеження його виключного права, затверджених зазначеною постановою, слово "Держсортслужба" замiнити словом "Держветфiтослужба";

     4) у Порядку сплати зборiв за дiї, пов'язанi з охороною прав на сорти рослин, затвердженому зазначеною постановою:

     у пунктi 5:

     абзац другий викласти у такiй редакцiї:

     "Кошти вiд зборiв, що сплачуються в нацiональнiй валютi, зараховуються на рахунок з облiку власних надходжень уповноваженого закладу експертизи державної системи охорони прав на сорти рослин (далi - заклад експертизи), вiдкритий в органах Державної казначейської служби за бюджетною програмою, за якою здiйснюється фiнансове забезпечення дiяльностi закладiв експертизи в системi охорони прав на сорти рослин.";

     в абзацi третьому слово "Держсортслужби" замiнити словами "закладу експертизи";

     абзац четвертий викласти у такiй редакцiї:

     "Вiдомостi про реквiзити рахунка закладу експертизи, вiдкритого для зарахування коштiв вiд зборiв, оприлюднює Держветфiтослужба в офiцiйному бюлетенi "Охорона прав на сорти рослин.";

     5) пункт 6 викласти у такiй редакцiї:

     "6. Заклад експертизи веде облiк документiв про сплату зборiв та здiйснює контроль за сплатою вiдповiдно до вимог цього Порядку.";

     6) у пунктi 9 слово "Держсортслужби" замiнити словом "Держветфiтослужби";

     7) у текстi Порядку слова "Держсортслужба" i "Державне казначейство" в усiх вiдмiнках замiнити вiдповiдно словами "заклад експертизи" i "Казначейство" у вiдповiдному вiдмiнку;

     8) у додатку до Порядку в абзацi другому пункту 2 та пунктi 9 у графi "Види зборiв" слово "Держсортслужби" замiнити словом "Держветфiтослужби".

     11. У Порядку видачi примусової лiцензiї на використання сорту рослин, затвердженому постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29 сiчня 2003 р. N 121 (Офiцiйний вiсник України, 2003 р., N 6, ст. 230; 2007 р., N 32, ст. 1302):

     1) у текстi Порядку слово "Держсортслужба" в усiх вiдмiнках замiнити словом "Держветфiтослужба" у вiдповiдному вiдмiнку;

     2) у додатках 1 - 4 до Порядку слова "Державна служба з охорони прав на сорти рослин" у всiх вiдмiнках замiнити словом "Держветфiтослужба" у вiдповiдному вiдмiнку.

     12. У пунктi 1 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12 березня 2003 р. N 313 "Про визначення єдиного органу з питань контролю за якiстю та безпекою рибної продукцiї, що експортується" (Офiцiйний вiсник України, 2003 р., N 11, ст. 482) слова "Державний департамент ветеринарної медицини" замiнити словами "Державна ветеринарна та фiтосанiтарна служба".

     13. Пункт 13 втратив чиннiсть

(згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26.09.2018р. N 774)

     14. У постановi Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12 травня 2007 р. N 705 "Про деякi питання реалiзацiї Закону України "Про карантин рослин" (Офiцiйний вiсник України, 2007 р., N 37, ст. 1459; 2009 р., N 72, ст. 2487; 2010 р., N 16, ст. 755):

     1) в абзацi першому пункту 3 постанови слова "Державнiй службi з карантину рослин" замiнити словами "Державнiй ветеринарнiй та фiтосанiтарнiй службi";

     2) у Порядку проведення огляду, обстеження, аналiзу, фумiгацiї (знезараження) та iнспектування (оформлення фiтосанiтарного та карантинного сертифiкатiв) об'єктiв регулювання у сферi карантину рослин, затвердженому зазначеною постановою:

     у пунктi 16 слова "державнi iнспекцiї з карантину рослин Автономної Республiки Крим, областей, мм. Києва та Севастополя" замiнити словами "державнi фiтосанiтарнi iнспекцiї";

     у пунктi 21:

     абзаци четвертий i п'ятий виключити;

     абзац шостий викласти в такiй редакцiї:

     "Державний фiтосанiтарний iнспектор протягом п'яти календарних днiв пiсля надходження зазначених документiв проводить фiтосанiтарнi процедури та видає заявнику або уповноваженiй ним особi фiтосанiтарний сертифiкат чи фiтосанiтарний сертифiкат на реекспорт або надсилає обґрунтовану вiдмову в його видачi.";

     у пунктi 26:

     абзац четвертий виключити;

     пункт 27 викласти в такiй редакцiї:

     "27. Державний фiтосанiтарний iнспектор протягом п'яти календарних днiв пiсля подання документiв проводить фiтосанiтарнi процедури та видає заявнику або уповноваженiй ним особi карантинний сертифiкат або надсилає обґрунтовану вiдмову в його видачi.";

     в абзацi другому пункту 29 слова "Державної iнспекцiї з карантину рослин" замiнити словом "Держветфiтослужби";

     у текстi Порядку слова "Державної служби з карантину рослин" i "державний iнспектор з карантину рослин" в усiх вiдмiнках замiнити вiдповiдно словами "Держветфiтослужба" i "державний фiтосанiтарний iнспектор" у вiдповiдному вiдмiнку.

     3) пiдпункт 3 пункту 14 втратив чиннiсть

(згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16.11.2016р. N 829)

     15. У Положеннi про Державну фармакологiчну комiсiю ветеринарної медицини, затвердженому постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 6 червня 2007 р. N 807 (Офiцiйний вiсник України, 2007 р., N 43, ст. 1718):

     1) в абзацi другому пункту 1 слова "Державному департаментi ветеринарної медицини з державною iнспекцiєю ветеринарної медицини (далi - Департамент)" замiнити словом "Держветфiтослужбi";

     2) у текстi Положення слово "Департамент" в усiх вiдмiнках замiнити словом "Держветфiтослужба" у вiдповiдному вiдмiнку.

     16. У текстi Положення про Державну надзвичайну протиепiзоотичну комiсiю при Кабiнетi Мiнiстрiв України, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21 листопада 2007 р. N 1350 (Офiцiйний вiсник України, 2007 р., N 89, ст. 3274):

     1) у першому реченнi абзацу другого пункту 6 слова "Вiце-прем'єр-мiнiстр України з питань аграрної полiтики" замiнити словами "Перший вiце-прем'єр-мiнiстр України - Мiнiстр економiчного розвитку i торгiвлi";

     2) в абзацi першому пункту 7 слова "Мiнтрансзв'язку", "ДПА", "Української академiї аграрних наук" замiнити вiдповiдно словами "Мiнiнфраструктури", "ДПС", "Нацiональної академiї аграрних наук";

     3) в абзацi третьому пункту 14 слова "Державний комiтет ветеринарної медицини України" замiнити словом "Держветфiтослужба".

     17. У Порядку використання коштiв, передбачених у державному бюджетi для проведення заходiв щодо боротьби з шкiдниками та хворобами сiльськогосподарських рослин, затвердженому постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 23 квiтня 2008 р. N 398 (Офiцiйний вiсник України, 2008 р., N 32, ст. 1046; 2011 р., N 11, ст. 486):

     1) у пунктi 8 слова "державнi iнспектори захисту рослин районiв" замiнити словами "державнi фiтосанiтарнi iнспектори";

     2) у пунктi 12 слова "Державним казначейством" замiнити словами "у встановленому законодавством порядку";

     3) у текстi Порядку слова "державнi iнспекцiї захисту рослин Автономної Республiки Крим та областей", "державнi iнспекцiї захисту рослин Автономної Республiки Крим, областi" в усiх вiдмiнках замiнити словами "державнi фiтосанiтарнi iнспекцiї" у вiдповiдному вiдмiнку.

     18. Пункт 18 втратив чиннiсть

(згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24.10.2018р. N 960)

     19. Пункт 19 втратив чиннiсть

(згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28.12.2011р. N 1348)

     20. Пункт 20 втратив чиннiсть

(згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26.12.2011р. N 1399)

     21. Пункт 21 втратив чиннiсть

(згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 22.09.2016р. N 651)

     22. У текстi Порядку видачi експлуатацiйного дозволу, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 5 листопада 2008 р. N 978 (Офiцiйний вiсник України, 2008 р., N 86, ст. 2891) слово "Держкомветмедицини" замiнити словом "Держветфiтослужба" у вiдповiдному вiдмiнку.

     23. Пункт 23 втратив чиннiсть

(згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28.12.2011р. N 1348)

     24. Пункт 24 втратив чиннiсть

(згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 30.06.2015р. N 448)

     25. Пункт 25 втратив чиннiсть

(згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 03.09.2014р. N 405)

     26. У текстi Типового положення про регiональну службу державного ветеринарно-санiтарного контролю та нагляду на державному кордонi та транспортi, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 23 липня 2009 р. N 801 (Офiцiйний вiсник України, 2009 р., N 58, ст. 2039) слово "Держкомветмедицини" замiнити словом "Держветфiтослужба" у вiдповiдному вiдмiнку.

     27. У текстi Порядку державної реєстрацiї генетично модифiкованих органiзмiв джерел кормiв, кормових добавок та ветеринарних препаратiв, якi мiстять такi органiзми або отриманi з їх використанням, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12 жовтня 2010 р. N 919 "Питання забезпечення реалiзацiї статтi 7 Закону України "Про державну систему бiобезпеки при створеннi, випробуваннi, транспортуваннi та використаннi генетично модифiкованих органiзмiв" (Офiцiйний вiсник України, 2010 р., N 78, ст. 2752), слово "Держкомветмедицини" замiнити словом "Держветфiтослужба" у вiдповiдному вiдмiнку.

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.