КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 3 червня 2020 р. N 439


Про визначення спецiально уповноважених органiв для погодження специфiкацiй товарiв i визначення та контролю особливих якостей та iнших характеристик товарiв

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 18 серпня 2021 року N 875

     Вiдповiдно до пункту 15 частини першої статтi 1 Закону України "Про правову охорону географiчних зазначень" Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     1. Визначити спецiально уповноваженими органами:

     Мiнiстерство економiки - щодо сiльськогосподарської продукцiї (сiльськогосподарських товарiв), харчових продуктiв, вин, ароматизованих винних продуктiв, спиртних напоїв;

(абзац другий пункту 1 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 18.08.2021р. N 875)

     Мiнiстерство культури та iнформацiйної полiтики - щодо виробiв народних художнiх промислiв;

     Мiнiстерство охорони здоров'я - щодо природних лiкувальних ресурсiв (мiнеральних вод, лiкувальних грязей, озокериту, бiшофiту, ропи лиманiв та озер тощо).

     2. Визнати такими, що втратили чиннiсть, акти Кабiнету Мiнiстрiв України згiдно з перелiком, що додається.

Прем'єр-мiнiстр України Д. ШМИГАЛЬ

Iнд. 67

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 3 червня 2020 р. N 439

ПЕРЕЛIК
актiв Кабiнету Мiнiстрiв України, що визнаються такими, що втратили чиннiсть

     1. Розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 23 квiтня 2001 р. N 149 "Про спецiально уповноваженi органи для визначення та контролю особливих властивостей та iнших характеристик товарiв" (Офiцiйний вiсник України, 2001 р., N 17, ст. 764).

     2. Розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13 червня 2002 р. N 322 "Про внесення змiни до розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 23 квiтня 2001 р. N 149" (Офiцiйний вiсник України, 2002 р., N 24, ст. 1178).

     3. Пункт 44 змiн, що вносяться до актiв Кабiнету Мiнiстрiв України, затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21 червня 2004 р. N 792 (Офiцiйний вiсник України, 2004 р., N 25, ст. 1650).

     4. Пункт 34 змiн, що вносяться до актiв Кабiнету Мiнiстрiв України, затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25 травня 2006 р. N 754 (Офiцiйний вiсник України, 2006 р., N 22, ст. 1635).

     5. Пункт 10 змiн, що вносяться до актiв Кабiнету Мiнiстрiв України, затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 23 грудня 2009 р. N 1413 "Питання Державної служби геодезiї, картографiї та кадастру" (Офiцiйний вiсник України, 2010 р., N 1, ст. 6).

     6. Пункт 6 змiн, що вносяться до актiв Кабiнету Мiнiстрiв України, затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 22 лютого 2012 р. N 200 "Деякi питання Державної служби геодезiї, картографiї та кадастру" (Офiцiйний вiсник України, 2012 р., N 20, ст. 759).

     7. Пункт 10 змiн, що вносяться до актiв Кабiнету Мiнiстрiв України, затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 травня 2015 р. N 379 (Офiцiйний вiсник України, 2015 р., N 46, ст. 1472).

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.