КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 25 травня 2006 р. N 754


Про внесення змiн до деяких актiв Кабiнету Мiнiстрiв України

     Вiдповiдно до Указу Президента України вiд 27 грудня 2005 р. N 1842 "Про Положення про Мiнiстерство охорони навколишнього природного середовища України" Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     Внести до актiв Кабiнету Мiнiстрiв України змiни, що додаються.

Прем'єр-мiнiстр України Ю.ЄХАНУРОВ

Iнд. 33

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 25 травня 2006 р. N 754

ЗМIНИ,
що вносяться до актiв Кабiнету Мiнiстрiв України

     1. У постановi Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 10 серпня 1992 р. N 459 "Про порядок видачi дозволiв на спецiальне використання природних ресурсiв i встановлення лiмiтiв використання ресурсiв загальнодержавного значення" (ЗП України, 1992 р., N 9, ст. 217; 1994 р., N 8, ст. 209; Офiцiйний вiсник України, 1999 р., N 31, ст. 1612, N 50, ст. 2440; 2000 р., N 49, ст. 2119; 2001 р., N 44, ст. 1974; 2002 р., N 12, ст. 590; 2004 р., N 25, ст. 1650):

     1) у пунктi 4 Положення про порядок видачi дозволiв на спецiальне використання природних ресурсiв, затвердженого зазначеною постановою:

     в абзацi четвертому слово "Держкомприродресурсiв" замiнити словом "Мiнприроди";

     в абзацi дев'ятому слова "та Держкомприродресурсiв" виключити;

     2) у пунктi 3 Положення про порядок установлення лiмiтiв використання природних ресурсiв загальнодержавного значення, затвердженого зазначеною постановою, слово "Держкомприродресурсiв" замiнити словом "Мiнприроди".

     2. У текстi постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 2 березня 1993 р. N 150 "Про Державний фонд родовищ корисних копалин України" (ЗП України, 1993 р., N 7, ст. 151; Офiцiйний вiсник України, 2004 р., N 25, ст. 1650) слова "Державний комiтет природних ресурсiв" в усiх вiдмiнках замiнити словами "Мiнiстерство охорони навколишнього природного середовища" у вiдповiдному вiдмiнку.

     3. В абзацi другому пункту 1 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 липня 1994 р. N 512 "Про загальну класифiкацiю та оцiнку вартостi природного камiння" (ЗП України, 1994 р., N 11, ст. 272; Офiцiйний вiсник України, 2004 р., N 25, ст. 1650) слова "Державного комiтету природних ресурсiв" замiнити словами "Мiнiстерства охорони навколишнього природного середовища".

     4. У текстi Положення про державний геологiчний контроль за веденням робiт по геологiчному вивченню та використанню надр України, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 30 листопада 1994 р. N 801 (ЗП України, 1995 р., N 2, ст. 34; 1996 р., N 5, ст. 154; Офiцiйний вiсник України, 2004 р., N 25, ст. 1650), слово "Держкомприродресурсiв" замiнити словом "Мiнприроди".

     5. В абзацi другому постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12 грудня 1994 р. N 825 "Про затвердження перелiку матерiалiв, продуктiв та послуг, що не можуть бути використанi як плата за користування надрами" (ЗП України, 1995 р., N 2, ст. 41; Офiцiйний вiсник України, 2000 р., N 40, ст. 1687; 2004 р., N 25, ст. 1650) слова "Державному комiтету природних ресурсiв" замiнити словами "Мiнiстерству охорони навколишнього природного середовища".

     6. У пунктi 2 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12 грудня 1994 р. N 827 "Про затвердження перелiкiв корисних копалин загальнодержавного та мiсцевого значення" (ЗП України, 1995 р., N 2, ст. 42; Офiцiйний вiсник України, 2000 р., N 40, ст. 1687; 2004 р., N 25, ст. 1650) слова "Державному комiтету природних ресурсiв" замiнити словами "Мiнiстерству охорони навколишнього природного середовища".

     7. У текстi Положення про порядок установлення квот на видобуток окремих видiв корисних копалин, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 22 грудня 1994 р. N 862 (ЗП України, 1995 р., N З, ст. 54; 1996 р., N 5, ст. 154; Офiцiйний вiсник України, 2000 р., N 40, ст. 1687; 2004 р., N 25, ст. 1650), слово "Держкомприродресурсiв" замiнити словом "Мiнприроди".

     8. У пунктах 12 i 14 Положення про порядок списання запасiв корисних копалин з облiку гiрничодобувного пiдприємства, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 сiчня 1995 р. N 58 (ЗП України, 1995 р., N 4, ст. 93; Офiцiйний вiсник України, 1997 р., число 35, с. 84; 2004 р., N 25, ст. 1650), слово "Держкомприродресурсiв" замiнити словом "Мiнприроди".

     9. У текстi Порядку державного облiку родовищ, запасiв i проявiв корисних копалин, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 31 сiчня 1995 р. N 75 (ЗП України, 1995 р., N 4, ст. 99; 1996 р., N 5, ст. 154; Офiцiйний вiсник України, 1997 р., число 35, с. 84; 2000 р., N 40, ст. 1687; 2004 р., N 25, ст. 1650, N 51, ст. 3345), слово "Держкомприродресурсiв" замiнити словом "Мiнприроди".

     10. У текстi Положення про першовiдкривачiв родовищ корисних копалин, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 1 лютого 1995 р. N 80 (ЗП України, 1995 р., N 4, ст. 102; Офiцiйний вiсник України, 2000 р., N 40, ст. 1687; 2004 р., N 25, ст. 1650), слово "Держкомприродресурсiв" замiнити словом "Мiнприроди".

     11. У пунктi 8 Порядку передачi розвiданих родовищ корисних копалин для промислового освоєння, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 14 лютого 1995 р. N 114 (ЗП України, 1995 р., N 5, ст. 120; Офiцiйний вiсник України, 2000 р., N 40, ст. 1687; 2002 р., N 47, ст. 2134; 2004 р., N 25, ст. 1650), слово "Держкомприродресурсiв" замiнити словом "Мiнприроди".

     12. В абзацi першому пункту 2 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12 квiтня 1995 р. N 273 "Про українську делегацiю Спiльної українсько-молдовської комiсiї з проведення делiмiтацiї державного кордону мiж Україною i Республiкою Молдова" - iз змiнами, внесеними постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21 червня 2004 р. N 792 (Офiцiйний вiсник України, 2004 р., N 25, ст. 1650), слова "Державний комiтет природних ресурсiв" замiнити словами "Мiнiстерство охорони навколишнього природного середовища".

     13. У текстi Положення про порядок розпорядження геологiчною iнформацiєю, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13 червня 1995 р. N 423 (ЗП України, 1995 р., N 8, ст. 220; Офiцiйний вiсник України, 2000 р., N 12, ст. 457; 2004 р., N 25, ст. 1650), та додатку до нього слово "Держкомприродресурсiв" замiнити словом "Мiнприроди".

     14. У пунктах 2 i 6 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 11 вересня 1995 р. N 728 "Про створення нацiональної системи сейсмiчних спостережень та пiдвищення безпеки проживання населення у сейсмонебезпечних регiонах" (ЗП України, 1996 р., N 2, ст. 32; Офiцiйний вiсник України, 1999 р., N 39, ст. 1943; 2004 р., N 25, ст. 1650) слова "Державний комiтет природних ресурсiв" у всiх вiдмiнках замiнити словами "Мiнiстерство охорони навколишнього природного середовища" у вiдповiдному вiдмiнку.

     15. У текстi постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 20 червня 1996 р. N 661 "Про створення Державного картографо-геодезичного фонду України" (ЗП України, 1996 р., N 14, ст. 371; Офiцiйний вiсник України, 2004 р., N 25, ст. 1650) слова "Державний комiтет природних ресурсiв" у всiх вiдмiнках замiнити словами "Мiнiстерство охорони навколишнього природного середовища" у вiдповiдному вiдмiнку.

     16. У текстi Положення про порядок розпорядження картографiчною iнформацiєю, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25 березня 1997 р. N 269 (Офiцiйний вiсник України, 1997 р., число 13, с. 41; 1998 р., N 51, ст. 1892; 2004 р., N 25, ст. 1650), та додатку до нього слово "Держкомприродресурсiв" замiнити словом "Мiнприроди".

     17. У пунктi 2 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 15 липня 1997 р. N 742 "Про надання спецiальних дозволiв на користування дiлянками надр з метою геологiчного вивчення та видобування стратегiчно важливих корисних копалин" (Офiцiйний вiсник України, 1997 р., число 29, с. 26; 2002 р., N 47, ст. 2134; 2004 р., N 25, ст. 1650) слова "Державним комiтетом природних ресурсiв" замiнити словами "Мiнiстерством охорони навколишнього природного середовища".

     18. В абзацi третьому пункту 6 та абзацi четвертому пункту 15 Порядку справляння плати за користування надрами для видобування корисних копалин, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12 вересня 1997 р. N 1014 (Офiцiйний вiсник України, 1997 р., число 38, с. 8; 1998 р., N 3, ст. 98; 2000 р., N 10, ст. 383, N 40, ст. 1687; 2001 р., N 29, ст. 1310, N 44, ст. 1974; 2002 р., N 9, ст. 408; 2003 р., N 48, ст. 2529; 2004 р., N 25, ст. 1650), слово "Держкомприродресурсiв" замiнити словом "Мiнприроди".

     19. В абзацi другому постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 4 лютого 1998 р. N 118 "Про затвердження перелiку витрат на розвiдку (дорозвiдку) та облаштування будь-яких запасiв (родовищ) корисних копалин з вiдповiдними витратами на їх розробку, що включаються до окремої групи витрат платника податку, якi пiдлягають амортизацiї" (Офiцiйний вiсник України, 1998 р., N 5, ст. 181; 2004 р., N 25, ст. 1650) слова "Державному комiтетовi природних ресурсiв" замiнити словами "Мiнiстерству охорони навколишнього природного середовища".

     20. У постановi Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 30 березня 1998 р. N 391 "Про затвердження Положення про державну систему монiторингу довкiлля" (Офiцiйний вiсник України, 1998 р., N 13, ст. 495; 1999 р., N 39, ст. 1943; 2001 р., N 21, ст. 933; 2003 р., N 21, ст. 937; 2004 р" N 25, ст. 1650):

     1) у пунктi 2 постанови слова "Державному комiтету природних ресурсiв" замiнити словами "Мiнiстерству охорони навколишнього природного середовища";

     2) у Положеннi, затвердженому зазначеною постановою:

     в абзацi першому пункту 4 слово "Держкомприродресурсiв" виключити;

     у пунктi 8:

     абзац другий пiсля слiв "(у районах спостережних станцiй)" доповнити словами "державне еколого-геологiчне картування територiї України для оцiнки стану геологiчного середовища та його змiн пiд впливом господарської дiяльностi";

     абзац третiй виключити;

     в абзацi другому пункту 20 слова "та Держкомприродресурсiв" виключити;

     у пунктi 21 слово "Держкомприродресурсiв" замiнити словом "Мiнприроди".

     21. У постановi Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 8 червня 1998 р. N 841 "Про Положення про порядок органiзацiї та проведення мiжнародних конкурсiв (тендерiв) на укладання контрактiв на користування надрами" (Офiцiйний вiсник України, 1998 р., N 23, ст. 838; 2004 р., N 25, ст. 1650):

     1) у пунктi 2 постанови слова "Державний комiтет природних ресурсiв" замiнити словами "Мiнiстерство охорони навколишнього природного середовища";

     2) у пунктi 4 Положення, затвердженого зазначеною постановою, слово "Держкомприродресурсiв" замiнити словом "Мiнприроди", а слово "Мiнекобезпеки" виключити.

     22. У постановi Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 8 червня 1998 р. N 844 "Про затвердження основних положень створення Державної геодезичної мережi України" (Офiцiйний вiсник України, 1998 р., N 23, ст. 845; 2004 р., N 25, ст. 1650, N 38, ст. 2514):

     1) у пунктi 2 постанови слова "Державний комiтет природних ресурсiв" замiнити словами "Мiнiстерство охорони навколишнього природного середовища";

     2) у текстi основних положень, затверджених зазначеною постановою, слова "Державний комiтет природних ресурсiв" у всiх вiдмiнках замiнити словами "Мiнiстерство охорони навколишнього природного середовища" у вiдповiдному вiдмiнку.

     23. У постановi Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13 липня 1998 р. N 1075 "Про Порядок використання апаратури супутникових радiонавiгацiйних систем пiд час проведення топографо-геодезичних, картографiчних, аерофотознiмальних, проектних, дослiдницьких робiт i вишукувань та кадастрових зйомок" (Офiцiйний вiсник України, 1998 р., N 28, ст. 1048; 2004 р., N 25, ст. 1650):

     1) у пунктi 2 постанови слова "Державний комiтет природних ресурсiв" замiнити словами "Мiнiстерство охорони навколишнього природного середовища";

     2) у текстi Порядку, затвердженого зазначеною постановою , слово "Держкомприродресурсiв" замiнити словом "Мiнприроди".

     24. У пунктi 2 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16 жовтня 1998 р. N 1641 "Про органiзацiю системи оперативного контролю за зсувонебезпечними дiлянками з використанням новiтнiх технологiй" - iз змiнами, внесеними постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21 червня 2004 р. N 792 (Офiцiйний вiсник України, 2004 р., N 25, ст. 1650), слова "Державному комiтету природних ресурсiв" замiнити словами "Мiнiстерству охорони навколишнього природного середовища".

     25. В абзацi шостому пункту 4 Порядку встановлення нормативiв збору за геологорозвiдувальнi роботи, виконанi за рахунок державного бюджету, та його справляння, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29 сiчня 1999 р. N 115 (Офiцiйний вiсник України, 1999 р., N 5, ст. 169, N 23, ст. 1044; 2000 р., N 40, ст. 1687; 2001 р., N 44, ст. 1974; 2004 р., N 25, ст. 1650), слово "Держкомприродресурсiв" замiнити словом "Мiнприроди".

     26. У текстi Порядку охорони геодезичних пунктiв, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 19 липня 1999 р. N 1284 (Офiцiйний вiсник України, 1999 р., N 29, ст. 1485; 2004 р., N 25, ст. 1650), слово "Держкомприродресурсiв" замiнити словом "Мiнприроди".

     27. У текстi Положення про порядок надходження, збереження, використання та облiку матерiалiв Державного картографо-геодезичного фонду України, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 22 липня 1999 р. N 1344 (Офiцiйний вiсник України, 1999 р., N 30, ст. 1528; 2004 р., N 25, ст. 1650), слово "Держкомприродресурсiв" замiнити словом "Мiнприроди".

     28. У пунктi 3 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 18 жовтня 1999 р. N 1917 "Про заходи щодо розвитку кольорової металургiї" - iз змiнами, внесеними постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21 червня 2004 р. N 792 (Офiцiйний вiсник України, 2004 р., N 25, ст. 1650), слова "Державному комiтету природних ресурсiв" замiнити словами "Мiнiстерству охорони навколишнього природного середовища".

     29. У пунктi 3 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 9 грудня 1999 р. N 2245 "Про Програму "Створення та органiзацiя виготовлення бурового, нафтогазопромислового, нафтопереробного устаткування i технiки для будiвництва нафтогазопроводiв з науково-технiчною частиною на перiод до 2010 року" - iз змiнами, внесеними постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21 червня 2004 р. N 792 (Офiцiйний вiсник України, 2004 р., N 25, ст. 1650), слова "Державному комiтетовi природних ресурсiв" замiнити словами "Мiнiстерству охорони навколишнього природного середовища".

     30. У пунктi 2 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 22 грудня 1999 р. N 2359 "Про впровадження на територiї України Свiтової геодезичної системи координат WGS - 84" - iз змiнами, внесеними постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21 червня 2004 р. N 792 (Офiцiйний вiсник України, 2004 р., N 25, ст. 1650), слова "Державний комiтет природних ресурсiв" замiнити словами "Мiнiстерство охорони навколишнього природного середовища".

     31. У пунктi 8 Положення про Мiжвiдомчу комiсiю з органiзацiї укладення та виконання угод про розподiл продукцiї, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16 березня 2000 р. N 509 (Офiцiйний вiсник України, 2000 р., N 12, ст. 463, N 48, ст. 2095; 2004 р., N 25, ст. 1650), слово "Держкомприродресурсiв" замiнити словом "Мiнприроди".

     32. У перелiку органiв лiцензування, затвердженому постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 14 листопада 2000 р. N 1698 (Офiцiйний вiсник України, 2000 р., N 46, ст. 2001; 2004 р., N 25, ст. 1650; 2006 р., N 8, ст. 451, N 11, ст. 755):

     пункт 3 графи "Вид господарської дiяльностi" доповнити абзацами такого змiсту:

     "пошук (розвiдка) корисних копалин

     видобування уранових руд

     проведення топографо-геодезичних, картографiчних робiт";

     пункти 35 i 36 виключити.

     33. В абзацi сьомому пункту 6 Порядку використання земель у зонах їх можливого затоплення внаслiдок повеней та паводкiв, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 31 сiчня 2001 р. N 87 (Офiцiйний вiсник України, 2001 р., N 5, ст. 188; 2004 р., N 25, ст. 1650), слово "Держкомприродресурсiв" виключити.

     34. В абзацi четвертому розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 23 квiтня 2001 р. N 149 "Про спецiально уповноваженi органи для визначення та контролю особливих властивостей та iнших характеристик товарiв" (Офiцiйний вiсник України, 2001 р., N 17, ст. 764; 2002 р., N 24, ст. 1178; 2004 р., N 25, ст. 1650) слово "Держкомприродресурсiв" замiнити словом "Мiнприроди".

     35. У пунктах 2 i 3 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21 червня 2001 р. N 665 "Про Нацiональну програму "Нафта i газ України до 2010 року" (Офiцiйний вiсник України, 2001 р., N 25, ст. 1114; 2004 р., N 25, ст. 1650) слова "Державному комiтету природних ресурсiв" замiнити словами "Мiнiстерству охорони навколишнього природного середовища".

     36. У додатку до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25 червня 2001 р. N 702 "Про порядок використання коштiв, отриманих органами державної влади вiд надання ними послуг вiдповiдно до законодавства, та їх розмiри" (Офiцiйний вiсник України, 2001 р., N 26, ст. 1178; 2004 р., N 25, ст. 1650):

     позицiю "Держкомприродресурсiв" виключити;

     у позицiї "Мiнприроди" графи "Вид витрат" i "Розмiр коштiв, що спрямовуються на органiзацiю надання послуг" доповнити вiдповiдно абзацами такого змiсту:

     "витрати, пов'язанi з удосконаленням системи збирання, обробки та зберiгання геологiчної, геодезичної та картографiчної iнформацiї, органiзацiї i проведення конкурсiв, крiм оплати працi та iнших соцiальних виплат";

     "50 вiдсоткiв плати, одержаної за користування геологiчною, геодезичною та картографiчною iнформацiєю, яка є державною власнiстю, i вiд її продажу".

     37. У Положеннi про Державну екологiчну iнспекцiю, затвердженому постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 17 листопада 2001 р. N 1520 (Офiцiйний вiсник України, 2001 р., N 47, ст. 2084; 2004 р., N 24, ст. 1589; 2005 р., N 42, ст. 2659):

     1) у пунктi 3:

     абзац другий пiсля слiв "використання", "поводження з вiдходами", "екологiчної та" i "радiацiйної безпеки" доповнити вiдповiдно словами "вiдтворення та охорони", "(крiм поводження з радiоактивними вiдходами)", "в межах компетенцiї" i "заповiдної справи";

     абзац третiй пiсля слова "використання" доповнити словами "вiдтворення та охорони", а пiсля слiв "поводження з вiдходами" - словами "(крiм поводження з радiоактивними вiдходами)";

     2) у пунктi 4:

     у пiдпунктi 1:

     пiдпункт "а" пiсля слова "використання" доповнити словами "вiдтворення та охорони", а пiсля слiв "поводження з вiдходами" - словами "(крiм поводження з радiоактивними вiдходами)";

     пiдпункт "б" пiсля слiв "поводження з вiдходами" доповнити словами "(крiм поводження з радiоактивними вiдходами)", а пiсля слiв "у сферi використання" - словом "вiдтворення";

     у пiдпунктi 2:

     абзац четвертий пiсля слiв "охорони навколишнього природного середовища" доповнити словами "використання природних ресурсiв", а пiсля слiв "поводження з вiдходами" - словами "(крiм поводження з радiоактивними вiдходами)";

     абзац п'ятий пiсля слова "стандартизацiї" доповнити словом "сертифiкацiї", а пiсля слiв "поводження з вiдходами" - словами "(крiм поводження з радiоактивними вiдходами)";

     абзац сьомий викласти у такiй редакцiї:

     "видачi зупинення дiї чи анулювання в установленому законодавством порядку дозволiв, лiмiтiв та квот на спецiальне використання природних ресурсiв, викиди i скиди забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище, розмiщення вiдходiв, транскордонне перемiщення об'єктiв рослинного i тваринного свiту,

     а також встановлення нормативiв допустимих рiвнiв шкiдливого впливу на стан навколишнього природного середовища";

     абзац восьмий виключити;

     в абзацi дев'ятому слово "запобiгання" замiнити словом "попередження";

     в абзацi десятому слово "галузi" замiнити словом "сферi";

     пiдпункт 4 викласти у такiй редакцiї:

     "4) за дорученням Мiнприроди бере участь у здiйсненнi вiдповiдно до законодавства мiжнародного спiвробiтництва з питань, вiднесених до її вiдання, органiзовує в межах своїх повноважень роботу iз залученням мiжнародної технiчної допомоги";

     пiдпункт 5 пiсля слiв "рацiонального використання" доповнити словами "вiдтворення та охорони", а пiсля слiв "(крiм надр i лiсiв)" - словами "поводження з вiдходами (крiм поводження з радiоактивними вiдходами)";

     3) у пунктi 5:

     пiдпункт 1 пiсля слiв " рацiональне використання" доповнити словами "вiдтворення та охорони", а пiсля слiв "(крiм надр i лiсiв)" - словами "поводження з вiдходами (крiм поводження з радiоактивними вiдходами)";

     у пiдпунктi 2:

     слова "обмежувати та тимчасово припиняти" замiнити словами обмежувати чи зупиняти (тимчасово)", а слова "припинення дiяльностi цих пiдприємств, установ i органiзацiй" - словами "припинення їх дiяльностi";

     пiдпункт пiсля слова "порушення" доповнити словом "ними";

     у пiдпунктi 3 слова "тимчасове припинення" замiнити словами "зупинення (тимчасово)";

     у пiдпунктi 8 слова "звертатися до суду з питань вiдшкодування збиткiв, заподiяних внаслiдок" замiнити словами "подавати позови про вiдшкодування втрат i збиткiв, завданих унаслiдок";

     пiдпункт 15 пiсля слова "використання" доповнити словами "вiдтворення та охорони", а пiсля слiв "(крiм надр та лiсiв)" - словами "поводження з вiдходами (крiм поводження з радiоактивними вiдходами)";

     4) пункт 6 пiсля слiв "Державнi iнспектори" доповнити словом "України"

     5) в абзацi четвертому пункту 10 слово "начальники" замiнити словом "керiвники";

     6) у пунктi 14 слово "встановленої" замiнити словом "затвердженої".

     38. У складi Координацiйної ради з питань формування нацiональної екологiчної мережi, затвердженому постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29 листопада 2001 р. N 1603 (Офiцiйний вiсник України, 2001 р., N 49, ст. 2192; 2004 р., N 25, ст. 1650), слова "Начальник департаменту геодезiї, картографiї та кадастру Держкомприродресурсiв" замiнити словами "Голова Державної служби геодезiї, картографiї та кадастру".

     39. У пунктах 14, 15, 17, 20-22, 33 i 52 Державної програми розвитку туризму на 2002-2010 роки, затвердженої постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29 квiтня 2002 р. N 583 (Офiцiйний вiсник України, 2002 р., N 18, ст. 935; 2004 р., N 25, ст. 1650), у складi виконавцiв слово "Держкомприродресурсiв" замiнити словом "Мiнприроди".

     40. У перелiку центральних органiв виконавчої влади, вiдповiдальних за виконання зобов'язань, що випливають iз членства України в мiжнародних органiзацiях, затвердженому постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13 вересня 2002 р. N 1371 (Офiцiйний вiсник України, 2002 р., N 38, ст. 1776; 2004 р., N 25, ст. 1650), слова "Держкомприродресурсiв" та "Мiнекоресурсiв" замiнити словом "Мiнприроди".

     41. У постановi Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16 сiчня 2003 р. N 37 "Про затвердження Державної науково-технiчної програми розвитку топографо-геодезичної дiяльностi та нацiонального картографування на 2003-2010 роки" (Офiцiйний вiсник України, 2003 р., N 4, ст. 103; 2004 р., N 25, ст. 1650):

     1) у текстi постанови слова "Державний комiтет природних ресурсiв" у всiх вiдмiнках замiнити словами "Мiнiстерство охорони навколишнього природного середовища" у вiдповiдному вiдмiнку;

     2) у текстi Програми, затвердженої зазначеною постановою , та додатку до неї слово "Держкомприродресурсiв" замiнити словом "Мiнприроди".

     42. У постановi Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26 грудня 2003 р. N 2028 "Про затвердження Програми пiдготовки та видання Нацiонального атласу України" (Офiцiйний вiсник України, 2003 р., N 52, ст. 2800; 2004 р., N 25, ст. 1650):

     1) в абзацi другому пункту 4 постанови слова "Державному комiтетовi природних ресурсiв" виключити;

     2) в абзацах тринадцятому i сiмнадцятому роздiлу 4 Програми, затвердженої зазначеною постановою, слово "Держкомприродресурсiв" виключити.

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.