Документ скасований: Постанова КМУ № 609 від 05.08.2015

КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 14 листопада 2000 р. N 1698


Про затвердження перелiку органiв лiцензування

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
постановами Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 28 квiтня 2001 року N 410,
вiд 11 липня 2001 року N 832,
вiд 7 серпня 2001 року N 940,
вiд 17 травня 2002 року N 639,
вiд 1 червня 2002 року N 717,
вiд 1 червня 2002 року N 730,
вiд 1 липня 2002 року N 907,
вiд 25 липня 2002 року N 1068,
вiд 24 лютого 2003 року N 204,
вiд 15 травня 2003 року N 717,
вiд 2 червня 2003 року N 797,
вiд 4 червня 2003 року N 871,
вiд 4 червня 2003 року N 873,
вiд 27 червня 2003 року N 990,
вiд 24 липня 2003 року N 1146,
вiд 2 жовтня 2003 року N 1548,
вiд 4 березня 2004 року N 267,
вiд 16 червня 2004 року N 772,
вiд 21 червня 2004 року N 792,
вiд 29 червня 2004 року N 819,
вiд 8 вересня 2004 року N 1164,
вiд 17 листопада 2004 року N 1560,
вiд 25 грудня 2004 року N 1758,
вiд 28 квiтня 2005 року N 322,
вiд 11 травня 2005 року N 347,
вiд 16 червня 2005 року N 482,
вiд 18 серпня 2005 року N 750,
вiд 23 серпня 2005 року N 797,
вiд 7 грудня 2005 року N 1165,
вiд 21 грудня 2005 року N 1250,
вiд 21 грудня 2005 року N 1254,
вiд 22 лютого 2006 року N 194,
вiд 1 березня 2006 року N 223,
вiд 15 березня 2006 року N 330,
вiд 15 березня 2006 року N 331,
вiд 19 квiтня 2006 року N 549,
вiд 11 травня 2006 року N 627,
вiд 16 травня 2006 року N 674,
вiд 25 травня 2006 року N 748,
вiд 25 травня 2006 року N 754,
вiд 3 липня 2006 року N 895,
вiд 27 липня 2006 року N 1037,
вiд 4 жовтня 2006 року N 1381,
вiд 18 жовтня 2006 року N 1433,
вiд 8 грудня 2006 року N 1695,
вiд 8 грудня 2006 року N 1700,
вiд 31 сiчня 2007 року N 80,
вiд 12 травня 2007 року N 715,
вiд 23 травня 2007 року N 767,
вiд 18 липня 2007 року N 938,
вiд 10 жовтня 2007 року N 1215,
вiд 5 грудня 2007 року N 1387,
вiд 22 лютого 2008 року N 90,
вiд 17 квiтня 2008 року N 353,
вiд 17 квiтня 2008 року N 382,
вiд 1 жовтня 2008 року N 879,
вiд 20 грудня 2008 року N 1122,
вiд 3 червня 2009 року N 538,
вiд 29 липня 2009 року N 829,
вiд 9 вересня 2009 року N 964,
вiд 4 листопада 2009 року N 1174,
вiд 6 сiчня 2010 року N 14,
вiд 20 сiчня 2010 року N 38,
вiд 27 сiчня 2010 року N 63,
вiд 17 лютого 2010 року N 144,
вiд 2 березня 2010 року N 230,
вiд 17 березня 2010 року N 275,
вiд 11 серпня 2010 року N 760,
вiд 25 серпня 2010 року N 727,
вiд 12 жовтня 2010 року N 929,
вiд 25 травня 2011 року N 639,
вiд 27 липня 2011 року N 798,
вiд 28 березня 2012 року N 256,
вiд 24 жовтня 2012 року N 972,
вiд 11 лютого 2013 року N 100,
вiд 11 лютого 2013 року N 103,
вiд 29 травня 2013 року N 380,
вiд 19 червня 2013 року N 423,
вiд 23 жовтня 2013 року N 780,
вiд 23 жовтня 2013 року N 783,
вiд 25 грудня 2013 року N 955,
вiд 5 березня 2014 року N 90,
вiд 18 березня 2015 року N 141,
вiд 15 квiтня 2015 року N 199,
вiд 27 травня 2015 року N 379,
вiд 26 червня 2015 року N 431

     Вiдповiдно до Закону України "Про лiцензування певних видiв господарської дiяльностi" Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     1. Затвердити перелiк органiв лiцензування, що додається.

     2. Органам лiцензування разом з Державним комiтетом з питань регуляторної полiтики та пiдприємництва затвердити у мiсячний термiн лiцензiйнi умови провадження господарської дiяльностi за видами, зазначеними у затвердженому цiєю постановою перелiку.

     3. Визнати такими, що втратили чиннiсть, постанови Кабiнету Мiнiстрiв України згiдно з перелiком, що додається.

Прем'єр-мiнiстр України В. ЮЩЕНКО

Iнд. 25

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 14 листопада 2000 р. N 1698
(у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 27 липня 2011 р. N 798)

ПЕРЕЛIК
органiв лiцензування

Орган лiцензування Вид господарської дiяльностi
1. МВС виробництво та ремонт вогнепальної зброї невiйськового призначення i боєприпасiв до неї, холодної зброї, пневматичної зброї калiбру понад 4,5 мiлiметра i швидкiстю польоту кулi понад 100 метрiв на секунду, торгiвля вогнепальною зброєю невiйськового призначення та боєприпасами до неї, холодною зброєю, пневматичною зброєю калiбру понад 4,5 мiлiметра i швидкiстю польоту кулi понад 100 метрiв на секунду

виробництво спецiальних засобiв, заряджених речовинами сльозоточивої та дратiвної дiї, iндивiдуального захисту, активної оборони та їх продаж

охоронна дiяльнiсть

дiяльнiсть, пов'язана з виробництвом, торгiвлею пiротехнiчними засобами

дiяльнiсть, пов'язана з наданням послуг стрiльбищами невiйськового призначення та функцiонуванням мисливських стендiв

2. Держгiрпромнагляд виробництво вибухових матерiалiв промислового призначення (згiдно з перелiком, що затверджується спецiально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань нагляду за охороною працi та державного гiрничого нагляду)
3. Мiнприроди виробництво особливо небезпечних хiмiчних речовин; операцiї у сферi поводження з небезпечними вiдходами, збирання i заготiвля окремих видiв вiдходiв як вторинної сировини (згiдно з перелiками, що визначаються Кабiнетом Мiнiстрiв України)
4. Держгеонадра видобуток дорогоцiнних металiв i дорогоцiнного камiння, дорогоцiнного камiння органогенного утворення, напiвдорогоцiнного камiння
5. Держлiкслужба виробництво лiкарських засобiв, оптова, роздрiбна торгiвля лiкарськими засобами, iмпорт лiкарських засобiв
6. ДСКН культивування рослин, включених до таблицi I перелiку наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв, затвердженого Кабiнетом Мiнiстрiв України, розроблення, виробництво, виготовлення, зберiгання, перевезення, придбання, реалiзацiя (вiдпуск), ввезення на територiю України, вивезення з територiї України, використання, знищення наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв, включених до зазначеного перелiку
7. Держветфiтослужба виробництво ветеринарних медикаментiв i препаратiв, оптова, роздрiбна торгiвля ветеринарними медикаментами i препаратами

ветеринарна практика

8. Мiнагрополiтики торгiвля пестицидами та агрохiмiкатами (тiльки регуляторами росту рослин)

торгiвля племiнними (генетичними) ресурсами, проведення генетичної експертизи походження та аномалiй тварин

проведення фумiгацiї (знезараження) об'єктiв регулювання, визначених Законом України "Про карантин рослин", якi перемiщуються через державний кордон України та карантиннi зони

81. Рада мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, обласнi, Київська та Севастопольська мiськi держадмiнiстрацiї торгiвля пестицидами та агрохiмiкатами (тiльки регуляторами росту рослин)
9. СБУ розроблення, виготовлення спецiальних технiчних засобiв для зняття iнформацiї з каналiв зв'язку, iнших засобiв негласного отримання iнформацiї, торгiвля спецiальними технiчними засобами для зняття iнформацiї з каналiв зв'язку, iншими засобами негласного отримання iнформацiї

впровадження, ввезення, вивезення голографiчних захисних елементiв

10. Адмiнiстрацiя Держспецзв'язку надання послуг у галузi криптографiчного захисту iнформацiї (крiм послуг електронного цифрового пiдпису), торгiвля криптосистемами i засобами криптографiчного захисту iнформацiї (згiдно з перелiком, що визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України)

надання послуг у галузi технiчного захисту iнформацiї (згiдно з перелiком, що визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України)

11. Мiнфiн виготовлення бланкiв цiнних паперiв

випуск та проведення лотерей*

12. Пробiрна служба збирання, первинна обробка вiдходiв i брухту дорогоцiнних металiв та дорогоцiнного камiння, дорогоцiнного камiння органогенного утворення, напiвдорогоцiнного камiння
13. НКРЕКП транспортування нафти, нафтопродуктiв магiстральним трубопроводом, транспортування природного, нафтового газу i газу (метану) вугiльних родовищ трубопроводами та їх розподiл

постачання природного газу, газу (метану) вугiльних родовищ за регульованим та нерегульованим тарифом

зберiгання природного газу, газу (метану) вугiльних родовищ в обсягах, що перевищують рiвень, встановлений лiцензiйними умовами

виробництво теплової енергiї на теплоелектроцентралях, теплоелектростанцiях, атомних електростанцiях i когенерацiйних установках та установках з використанням нетрадицiйних або поновлюваних джерел енергiї

14. НКРЕКП, Рада мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, обласнi, Київська та Севастопольська мiськi держадмiнiстрацiї централiзоване водопостачання та водовiдведення

виробництво теплової енергiї (крiм дiяльностi з виробництва теплової енергiї на теплоелектроцентралях, теплоелектростанцiях, атомних електростанцiях i когенерацiйних установках та установках з використанням нетрадицiйних або поновлюваних джерел енергiї), транспортування її магiстральними i мiсцевими (розподiльчими) тепловими мережами та постачання теплової енергiї

15. ДКА розроблення, випробування, виробництво, експлуатацiя ракет-носiїв, космiчних апаратiв та їх складових частин, наземного комплексу управлiння космiчними апаратами та його складових частин
16. МОЗ медична практика
17. МОЗ переробка донорської кровi та її компонентiв, виготовлення з них препаратiв, крiм дiяльностi банкiв пуповинної кровi, iнших тканин i клiтин людини

дiяльнiсть банкiв пуповинної кровi, iнших тканин i клiтин людини згiдно з перелiком, затвердженим МОЗ (дiяльнiсть банкiв пуповинної кровi, iнших тканин i клiтин людини)

18. Укртрансiнспекцiя надання послуг з перевезення пасажирiв, небезпечних вантажiв, багажу автомобiльним транспортом

надання послуг з перевезення пасажирiв, небезпечних вантажiв, багажу залiзничним транспортом

19. Укрморрiчiнспекцiя надання послуг з перевезення пасажирiв, небезпечних вантажiв, багажу рiчковим, морським транспортом
20. Державiаслужба надання послуг з перевезення пасажирiв, небезпечних вантажiв, багажу повiтряним транспортом
21. Держтуризмкурорт туроператорська дiяльнiсть
22. ДСНС надання послуг i виконання робiт протипожежного призначення
23. Мiнекономрозвитку експорт та iмпорт дискiв для лазерних систем зчитування, матриць

iмпорт, експорт спирту етилового, коньячного i плодового, спирту етилового ректифiкованого виноградного, спирту етилового ректифiкованого плодового, алкогольних напоїв

iмпорт, експорт тютюнових виробiв

абзац четвертий виключено

розроблення, виготовлення, реалiзацiя, ремонт, модернiзацiя та утилiзацiя озброєння, вiйськової технiки, вiйськової зброї i боєприпасiв до неї

заготiвля, переробка, металургiйна переробка металобрухту кольорових i чорних металiв

24. Пункт виключено  
25. Мiнсоцполiтики посередництво у працевлаштуваннi на роботу за кордоном
26. Держгеокадастр проведення землеоцiночних робiт та земельних торгiв
27. Держрибагентство дiяльнiсть, пов'язана з промисловим виловом риби, крiм внутрiшнiх водойм (ставкiв) господарств
28. Держмитслужба дiяльнiсть митного брокера
29. МОНмолодьспорт генетично-iнженерна дiяльнiсть у замкненiй системi
30. Державна служба iнтелектуальної власностi виробництво дискiв для лазерних систем зчитування, матриць
31. Нацкомфiнпослуг збирання та використання iнформацiї, яка складає кредитну iсторiю
32. Мiненерговугiлля торгiвля рiдким паливом з бiомаси (крiм бiоетанолу) та бiогазом
33. ДПС виробництво спирту етилового (в тому числi бiоетанолу), коньячного i плодового, спирту етилового ректифiкованого виноградного, спирту етилового ректифiкованого плодового, спирту-сирцю виноградного, спирту-сирцю плодового, алкогольних напоїв

оптова торгiвля спиртом етиловим (в тому числi бiоетанолом), коньячним i плодовим, спиртом етиловим ректифiкованим виноградним, спиртом етиловим ректифiкованим плодовим, спиртом-сирцем виноградним, спиртом-сирцем плодовим, алкогольними напоями

виробництво тютюнових виробiв, оптова торгiвля тютюновими виробами

роздрiбна торгiвля алкогольними напоями та тютюновими виробами

34. Пункт виключено  

____________
     * Крiм видачi лiцензiї на провадження дiяльностi з випуску та проведення лотерей до дня втрати чинностi Закону України "Про запровадження мораторiю на видачу лiцензiй на провадження господарської дiяльностi з випуску та проведення лотерей".

(перелiк iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28.04.2001р. N 410, вiд 11.07.2001р. N 832, вiд 07.08.2001р. N 940, вiд 17.05.2002р. N 639, вiд 01.06.2002р. N 717, вiд 01.06.2002р. N 730, вiд 01.07.2002р. N 907, вiд 25.07.2002р. N 1068, вiд 24.02.2003р. N 204, вiд 15.05.2003р. N 717, вiд 02.06.2003р. N 797, вiд 04.06.2003р. N 871, вiд 04.06.2003р. N 873, вiд 27.06.2003р. N 990, вiд 24.07.2003р. N 1146, вiд 02.10.2003р. N 1548, вiд 04.03.2004р. N 267, вiд 16 червня 2004 року N 772, вiд 21 червня 2004 року N 792, вiд 29 червня 2004 року N 819, вiд 8 вересня 2004 року N 1164, вiд 17 листопада 2004 року N 1560, вiд 25 грудня 2004 року N 1758, вiд 28 квiтня 2005 року N 322, вiд 11 травня 2005 року N 347, вiд 16 червня 2005 року N 482, вiд 18 серпня 2005 року N 750, вiд 23 серпня 2005 року N 797, вiд 7 грудня 2005 року N 1165, вiд 21 грудня 2005 року N 1250, вiд 21 грудня 2005 року N 1254, вiд 22 лютого 2006 року N 194, вiд 1 березня 2006 року N 223, вiд 15 березня 2006 року N 330, вiд 15 березня 2006 року N 331, вiд 19 квiтня 2006 року N 549, вiд 11 травня 2006 року N 627, вiд 16 травня 2006 року N 674, вiд 25 травня 2006 року N 748, вiд 25 травня 2006 року N 1754, вiд 3 липня 2006 року N 895, вiд 27 липня 2006 року N 1037, вiд 4 жовтня 2006 року N 1381, вiд 18 жовтня 2006 року N 1433, вiд 8 грудня 2006 року N 1695, вiд 8 грудня 2006 року N 1700, вiд 31 сiчня 2007 року N 80, вiд 12 травня 2007 року N 715, вiд 23 травня 2007 року N 767, вiд 18 липня 2007 року N 938, вiд 10 жовтня 2007 року N 1215, вiд 5 грудня 2007 року N 1387, вiд 22 лютого 2008 року N 90, вiд 17 квiтня 2008 року N 353, вiд 17 квiтня 2008 року N 382, вiд 1 жовтня 2008 року N 879, вiд 20 грудня 2008 року N 1122, вiд 3 червня 2009 року N 538, вiд 29 липня 2009 року N 829, вiд 9 вересня 2009 року N 964, вiд 4 листопада 2009 року N 1174, вiд 6 сiчня 2010 року N 14, вiд 20 сiчня 2010 року N 38, вiд 27 сiчня 2010 року N 63, вiд 17 лютого 2010 року N 144, вiд 2 березня 2010 року N 230, вiд 17 березня 2010 року N 275, вiд 11 серпня 2010 року N 760, вiд 25 серпня 2010 року N 727, вiд 12 жовтня 2010 року N 929, вiд 25.05.2011р. N 639, у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27.07.2011р. N 798, iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28.03.2012р. N 256, вiд 24.10.2012р. N 972, вiд 11.02.2013р. N 100, вiд 11.02.2013р. N 103, вiд 29.05.2013р. N 380, вiд 19.06.2013р. N 423, вiд 23.10.2013р. N 780, вiд 23.10.2013р. N 783, вiд 25.12.2013р. N 955, вiд 05.03.2014р. N 90, вiд 18.03.2015р. N 141, вiд 15.04.2015р. N 199, вiд 27.05.2015р. N 379, вiд 26.06.2015р. N 431)

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 14 листопада 2000 р. N 1698

ПЕРЕЛIК
постанов Кабiнету Мiнiстрiв України, що втратили чиннiсть

     1. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 3 липня 1998 р. N 1020 "Про порядок лiцензування пiдприємницької дiяльностi" (Офiцiйний вiсник України, 1998 р., N 27, ст. 1004).

     2. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 9 жовтня 1998 р. N 1611 "Про внесення змiн до перелiку органiв, якi видають лiцензiї на провадження певних видiв пiдприємницької дiяльностi, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 3 липня 1998 р. N 1020" (Офiцiйний вiсник України, 1998 р., N 41, ст. 1511).

     3. Пункт 2 додатка до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26 жовтня 1998 р. N 1693 "Про внесення змiн до постанов Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13 травня 1996 р. N 493 та вiд 3 липня 1998 р. N 1020" (Офiцiйний вiсник України, 1998 р., N 43, ст. 1594).

     4. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 10 грудня 1998 р. N 1954 "Про внесення доповнення до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 3 липня 1998 р. N 1020" (Офiцiйний вiсник України, 1998 р., N 50, ст. 1843).

     5. Пункт 4 змiн, що вносяться до постанов Кабiнету Мiнiстрiв України, затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 4 сiчня 1999 р. N 6 "Про розмiри та порядок зарахування плати за видачу та переоформлення лiцензiй на провадження певних видiв пiдприємницької дiяльностi" (Офiцiйний вiсник України, 1999 р., N 1, ст. 16).

     6. Пункт 1 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 6 сiчня 1999 р. N 22 "Про внесення змiн i доповнень до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 3 липня 1998 р. N 1020" (Офiцiйний вiсник України, 1999 р., N 2, ст. 61).

     7. Пункт 1 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 14 квiтня 1999 р. N 592 "Про внесення доповнень до деяких постанов Кабiнету Мiнiстрiв України у зв'язку iз затвердженням лiцензування дiяльностi з виготовлення та реалiзацiї вибухових речовин" (Офiцiйний вiсник України, 1999 р., N 15, ст. 610).

     8. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 22 липня 1999 р. N 1340 "Про внесення змiн i доповнень до перелiку органiв, якi видають лiцензiї на провадження певних видiв пiдприємницької дiяльностi" (Офiцiйний вiсник України, 1999 р., N 30, ст. 1534).

     9. Пункт 1 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 18 жовтня 1999 р. N 1910 "Про внесення доповнень до деяких постанов Кабiнету Мiнiстрiв України з питань лiцензування пiдприємницької дiяльностi" (Офiцiйний вiсник України, 1999 р., N 42, ст. 2090).

     10. Пункт 2 додатка до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21 червня 2000 р. N 1002 "Про внесення змiн до деяких постанов Кабiнету Мiнiстрiв України" (Офiцiйний вiсник України, 2000 р., N 25, ст. 1062).

     11. Пункт 1 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 3 серпня 2000 р. N 1212 "Про внесення доповнень до деяких постанов Кабiнету Мiнiстрiв України" (Офiцiйний вiсник України, 2000 р., N 32, ст. 1355).

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.