КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 23 жовтня 2013 р. N 780


Про внесення змiн до деяких постанов Кабiнету Мiнiстрiв України

     Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     Внести до постанов Кабiнету Мiнiстрiв України змiни, що додаються.

Прем'єр-мiнiстр України М. АЗАРОВ

Iнд. 70

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 23 жовтня 2013 р. N 780

ЗМIНИ,
що вносяться до постанов Кабiнету Мiнiстрiв України

     1. У постановi Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 18 травня 1994 р. N 323 "Про затвердження Положення про порядок поставок i митного оформлення продукцiї за виробничою кооперацiєю пiдприємств i галузей держав - учасниць СНД" - iз змiнами, внесеними постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 8 грудня 1995 р. N 989, вiд 3 листопада 1997 р. N 1214 (Офiцiйний вiсник України, 1997 р., число 45, с. 44), вiд 8 лютого 1999 р. N 164 (Офiцiйний вiсник України, 1999 р., N 6, ст. 197), вiд 26 жовтня 2001 р. N 1427 (Офiцiйний вiсник України, 2001 р., N 44, ст. 1975), вiд 13 грудня 2001 р. N 1648 (Офiцiйний вiсник України, 2001 р., N 51, ст. 2270), вiд 18 травня 2005 р. N 365 (Офiцiйний вiсник України, 2005 р., N 20, ст. 1078), вiд 5 вересня 2012 р. N 820 (Офiцiйний вiсник України, 2012 р., N 67, ст. 2734), вiд 28 листопада 2012 р. N 1081 (Офiцiйний вiсник України, 2012 р., N 91, ст. 3674) i вiд 21 серпня 2013 р. N 623 (Офiцiйний вiсник України, 2013 р., N 68, ст. 2487):

     1) в абзацi другому пункту 2 слова "Мiнiстерство економiчного розвитку i торгiвлi" замiнити словами "Мiнiстерство промислової полiтики";

     2) у пунктi 3 слова "Мiнiстерству економiчного розвитку i торгiвлi" замiнити словами "Мiнiстерству промислової полiтики";

     3) у текстi Положення про порядок поставок i митного оформлення продукцiї за виробничою кооперацiєю пiдприємств i галузей держав - учасниць СНД, затвердженого зазначеною постановою, слово "Мiнекономрозвитку" замiнити словом "Мiнпромполiтики".

     2. У пунктi 23 перелiку органiв лiцензування, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 14 листопада 2000 р. N 1698 (Офiцiйний вiсник України, 2000 р., N 46, ст. 2001; 2011 р., N 57, ст. 2290):

     1) у графi "Вид господарської дiяльностi" абзац четвертий виключити;

     2) доповнити перелiк пунктом 34 такого змiсту:

"34. Мiнпромполiтики заготiвля, переробка, металургiйна переробка металобрухту кольорових i чорних металiв".

     3. У пунктi 2 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 9 червня 2010 р. N 405 "Про затвердження перелiку суб'єктiв лiтакобудування, щодо яких запроваджуються тимчасовi заходи державної пiдтримки" (Офiцiйний вiсник України, 2010 р., N 43, ст. 1404; 2011 р., N 13, ст. 548, N 60, ст. 2411) слова "Державному агентству з управлiння державними корпоративними правами та майном" замiнити словами "Мiнiстерству промислової полiтики".

     4. У пунктах 2 i 5 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21 липня 2010 р. N 680 "Питання ввезення на митну територiю України товарiв суб'єктами лiтакобудування" (Офiцiйний вiсник України, 2010 р., N 57, ст. 1969; 2011 р., N 13, ст. 548) слова "Державне агентство з управлiння державними корпоративними правами та майном" в усiх вiдмiнках замiнити словами "Мiнiстерство промислової полiтики" у вiдповiдному вiдмiнку.

     5. У додатку 1 до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26 грудня 2011 р. N 1399 "Про встановлення лiмiту легкових автомобiлiв, що обслуговують органи виконавчої влади" (Офiцiйний вiсник України, 2012 р., N 7, ст. 246; 2013 р., N 41, ст. 1477, N 66, ст. 2383) слова "Агентство держмайна" замiнити словом "Мiнпромполiтики".

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.