КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 21 серпня 2013 р. N 623


Про внесення змiни до пункту 2 Положення про порядок поставок i митного оформлення продукцiї за виробничою кооперацiєю пiдприємств i галузей держав - учасниць СНД

     Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     1. Внести змiну до пункту 2 Положення про порядок поставок i митного оформлення продукцiї за виробничою кооперацiєю пiдприємств i галузей держав - учасниць СНД, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 18 травня 1994 р. N 323, iз змiнами, внесеними постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 8 грудня 1995 р. N 989, вiд 3 листопада 1997 р. N 1214 (Офiцiйний вiсник України, 1997 р., число 45, с. 44), вiд 8 лютого 1999 р. N 164 (Офiцiйний вiсник України, 1999 р., N 6, ст. 197), вiд 26 жовтня 2001 р. N 1427 (Офiцiйний вiсник України, 2001 р., N 44, ст. 1975), вiд 13 грудня 2001 р. N 1648 (Офiцiйний вiсник України, 2001 р., N 51, ст. 2270), вiд 18 травня 2005 р. N 365 (Офiцiйний вiсник України, 2005 р., N 20, ст. 1078), вiд 5 вересня 2012 р. N 820 (Офiцiйний вiсник України, 2012 р., N 67, ст. 2734) i вiд 28 листопада 2012 р. N 1081 (Офiцiйний вiсник України, 2012 р., N 91, ст. 3674), доповнивши абзац другий пiсля слiв "i не призначенi для реалiзацiї споживачам" словами ", та товарiв за кодами згiдно з УКТЗЕД 2710 11 11 00, 2710 19 31 10, 2710 19 31 20, 2710 19 31 30, 2711 13 10 00, 2711 19 00 00, якi використовуються як сировина для виробництва етилену та не призначенi для реалiзацiї споживачам".

     2. Ця постанова набирає чинностi з дня опублiкування.

Прем'єр-мiнiстр України М. АЗАРОВ

Iнд.70

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.