КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 18 травня 2005 р. N 365


Про внесення змiн до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 18 травня 1994 р. N 323

     Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     Внести до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 18 травня 1994 р. N 323 "Про затвердження Положення про порядок поставок i митного оформлення продукцiї за виробничою кооперацiєю пiдприємств i галузей держав-учасниць СНД" - iз змiнами, внесеними постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28 жовтня 1994 р. N 740, вiд 8 грудня 1995 р. N 989, вiд 3 листопада 1997 р. N 1214 (Офiцiйний вiсник України, 1997 р., число 45, с. 44), вiд 8 жовтня 1998 р. N 1625, вiд 8 лютого 1999 р. N 164 (Офiцiйний вiсник України, 1999 р., N 6, ст. 197), вiд 6 грудня 1999 р. N 2204 (Офiцiйний вiсник України, 1999 р., N 49, ст. 2406), вiд 26 жовтня 2001 р. N 1427 (Офiцiйний вiсник України, 2001 р., N 44, ст. 1975), вiд 13 грудня 2001 р. N 1648 (Офiцiйний вiсник України, 2001 р., N 51, ст. 2270) такi змiни:

     у пунктi 3 постанови слова "Мiнiстерству економiки та з питань європейської iнтеграцiї" замiнити словами "Мiнiстерству економiки";

     у пунктi 4 Положення, затвердженого зазначеною постановою:

     у другому реченнi абзацу першого слова "Мiнiстерством економiки та з питань європейської iнтеграцiї" замiнити словами "Мiнiстерством економiки";

     абзац третiй викласти у такiй редакцiї:

     "Додатки до щорiчного Протоколу формуються мiнiстерствами та iншими центральними органами виконавчої влади за напрямами i вносяться для узагальнення до Мiнпромполiтики. Мiнпромполiтики погоджує узагальненi додатки з Мiнекономiки i Мiнфiном, уповноваженим мiнiстерством Росiйської Федерацiї та готує до пiдписання вiдповiдно до повноважень, наданих Протоколом".

Прем'єр-мiнiстр України Ю.ТИМОШЕНКО

Iнд. 50

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.