КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 18 липня 2007 р. N 950


Про затвердження Регламенту Кабiнету Мiнiстрiв України

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
постановами Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 6 лютого 2008 року N 37,
вiд 2 квiтня 2008 року N 280,
вiд 11 червня 2008 року N 540
вiд 8 липня 2009 року N 712,
вiд 16 вересня 2009 року N 1057,
вiд 26 листопада 2009 року N 1302,
вiд 6 сiчня 2010 року N 10,
вiд 17 березня 2010 року N 267,
вiд 28 квiтня 2010 року N 326,
вiд 16 червня 2010 року N 512,
вiд 3 листопада 2010 року N 996,
вiд 9 листопада 2011 року N 1156,
вiд 23 сiчня 2012 року N 55,
вiд 18 червня 2012 року N 708,
вiд 25 липня 2012 року N 659,
вiд 19 вересня 2012 року N 861,
вiд 19 вересня 2012 року N 868,
вiд 21 листопада 2012 року N 1065,
вiд 30 сiчня 2013 року N 61,
вiд 4 лютого 2013 року N 75,
вiд 11 березня 2013 року N 147,
вiд 20 березня 2013 року N 173,
вiд 29 квiтня 2013 року N 318,
Указом Президента України
вiд 5 лютого 2014 року N 55/2014,
постановами Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 12 березня 2014 року N 68,
вiд 16 квiтня 2014 року N 114,
вiд 27 серпня 2014 року N 477,
вiд 10 вересня 2014 року N 426,
вiд 10 вересня 2014 року N 438,
вiд 1 жовтня 2014 року N 511,
вiд 19 грудня 2014 року N 704,
вiд 11 лютого 2015 року N 91,
вiд 31 березня 2015 року N 165,
вiд 27 травня 2015 року N 344,
вiд 27 травня 2015 року N 351,
вiд 5 серпня 2015 року N 599,
вiд 16 вересня 2015 року N 725,
вiд 21 жовтня 2015 року N 874,
вiд 25 листопада 2015 року N 964,
вiд 9 грудня 2015 року N 1179,
вiд 20 сiчня 2016 року N 30,
вiд 3 лютого 2016 року N 48,
вiд 18 лютого 2016 року N 124,
вiд 24 лютого 2016 року N 160,
вiд 11 травня 2016 року N 329,
вiд 24 червня 2016 року N 378,
вiд 8 серпня 2016 року N 501,
вiд 9 листопада 2016 року N 877,
вiд 16 сiчня 2017 року N 14,
вiд 25 сiчня 2017 року N 31,
вiд 5 квiтня 2017 року N 264,
вiд 31 травня 2017 року N 447,
вiд 31 травня 2017 року N 512,
вiд 9 серпня 2017 року N 627,
вiд 18 серпня 2017 року N 608
вiд 30 серпня 2017 року N 669,
вiд 25 жовтня 2017 року N 808,
вiд 15 листопада 2017 року N 865,
вiд 18 квiтня 2018 року N 326,
вiд 10 травня 2018 року N 356,
вiд 6 червня 2018 року N 491,
вiд 28 листопада 2018 року N 997,
вiд 18 грудня 2018 року N 1096,
вiд 10 сiчня 2019 року N 32,
вiд 23 сiчня 2019 року N 45,
вiд 30 сiчня 2019 року N 56,
вiд 20 березня 2019 року N 249,
вiд 17 квiтня 2019 року N 375,
вiд 22 травня 2019 року N 431,
вiд 24 липня 2019 року N 652,
вiд 9 жовтня 2019 року N 874,
вiд 15 листопада 2019 року N 927,
вiд 20 листопада 2019 року N 947,
вiд 27 листопада 2019 року N 974,
вiд 4 грудня 2019 року N 1066,
вiд 11 грудня 2019 року N 1152,
вiд 15 сiчня 2020 року N 10,
вiд 13 березня 2020 року N 217,
вiд 13 травня 2020 року N 359,
вiд 13 травня 2020 року N 396,
вiд 29 липня 2020 року N 670,
вiд 2 вересня 2020 року N 782,
вiд 28 жовтня 2020 року N 1005,
вiд 28 жовтня 2020 року N 1087,
вiд 16 грудня 2020 року N 1285,
вiд 27 сiчня 2021 року N 62,
вiд 21 квiтня 2021 року N 377,
вiд 18 серпня 2021 року N 875,
вiд 15 вересня 2021 року N 974

     Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     1. Затвердити Регламент Кабiнету Мiнiстрiв України, що додається.

     2. Визнати такими, що втратили чиннiсть, постанови Кабiнету Мiнiстрiв України згiдно з перелiком, що додається.

     3. Мiн'юсту подати в установленому порядку пропозицiї щодо приведення актiв Кабiнету Мiнiстрiв України у вiдповiднiсть з Регламентом, затвердженим цiєю постановою.

Прем'єр-мiнiстр України В. ЯНУКОВИЧ

Iнд. 40

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 18 липня 2007 р. N 950
(у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 9 листопада 2011 р. N 1156)

РЕГЛАМЕНТ
Кабiнету Мiнiстрiв України

(У текстi Регламенту слова "Керiвник Секретарiату Кабiнету Мiнiстрiв" в усiх вiдмiнках замiнено словами "Мiнiстр Кабiнету Мiнiстрiв" у вiдповiдному вiдмiнку згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 серпня 2014 року N 477)

(У текстi Регламенту, крiм пункту 4 § 12, пункту 3 § 16, пункту 2 § 100 та § 104, слова "Мiнiстр Кабiнету Мiнiстрiв" у всiх вiдмiнках замiнено словами "Державний секретар Кабiнету Мiнiстрiв" у вiдповiдному вiдмiнку згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 8 серпня 2016 року N 501)

(У текстi Регламенту слова "Урядовий офiс з питань європейської та євроатлантичної iнтеграцiї Секретарiату Кабiнету Мiнiстрiв України" в усiх вiдмiнках замiнено словами "Урядовий офiс координацiї європейської та євроатлантичної iнтеграцiї Секретарiату Кабiнету Мiнiстрiв України" у вiдповiдному вiдмiнку згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 20 березня 2019 року N 249)

(У текстi Регламенту слово "Мiнекономрозвитку" замiнено словом "Мiнекономiки"; слова "антитерористичної операцiї" замiнено словами "операцiї Об'єднаних сил"; слова "Державне агентство з питань електронного урядування" в усiх вiдмiнках замiнено словом "Мiнцифри" згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 9 жовтня 2019 року N 874)

(У текстi Регламенту слова "Адмiнiстрацiя Президента України" в усiх вiдмiнках замiнено словами "Офiс Президента України" у вiдповiдному вiдмiнку згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16 грудня 2020 року N 1285)

     Регламент Кабiнету Мiнiстрiв України (далi - Регламент) встановлює порядок проведення засiдань Кабiнету Мiнiстрiв України (далi - Кабiнет Мiнiстрiв), пiдготовки та прийняття рiшень, визначає iншi процедурнi питання його дiяльностi.

     Роздiл 1. Загальнi положення

     § 1. Основи дiяльностi Кабiнету Мiнiстрiв

     1. Кабiнет Мiнiстрiв є вищим органом у системi органiв виконавчої влади, який здiйснює виконавчу владу безпосередньо та через мiнiстерства, iншi центральнi органи виконавчої влади, Раду мiнiстрiв Автономної Республiки Крим i мiсцевi держадмiнiстрацiї, спрямовує, координує та контролює дiяльнiсть зазначених органiв.

(пункт 1 параграфа 1 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27.08.2014р. N 477)

     2. Кабiнет Мiнiстрiв є колегiальним органом, який здiйснює свої повноваження шляхом прийняття рiшень на засiданнях.

     3. Дiяльнiсть Кабiнету Мiнiстрiв спрямовується на забезпечення iнтересiв Українського народу шляхом виконання Конституцiї та законiв України, актiв Президента України, Програми дiяльностi Кабiнету Мiнiстрiв, схваленої Верховною Радою України (далi - Верховна Рада), вирiшення питань державного управлiння у сферах, вiднесених до його компетенцiї.

     4. Кабiнет Мiнiстрiв видає на основi i на виконання Конституцiї та законiв України, актiв Президента України та постанов Верховної Ради, прийнятих вiдповiдно до Конституцiї та законiв України, у межах своєї компетенцiї постанови i розпорядження, обов'язковi для виконання.

(пункт 4 параграфа 1 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27.08.2014р. N 477)

     5. Кабiнет Мiнiстрiв має право законодавчої iнiцiативи у Верховнiй Радi.

     § 2. Вiдповiдальнiсть, пiдконтрольнiсть i пiдзвiтнiсть

     Кабiнет Мiнiстрiв вiдповiдальний перед Президентом України i Верховною Радою, пiдконтрольний i пiдзвiтний Верховнiй Радi у межах, передбачених Конституцiєю України.

(параграф 2 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27.08.2014р. N 477)

     § 3. Взаємодiя з громадськiстю

     Кабiнет Мiнiстрiв iнформує громадськiсть про свою дiяльнiсть, залучає громадян до процесу прийняття рiшень з питань, що мають важливе суспiльне значення.

     Кабiнет Мiнiстрiв залучає до прийняття рiшень з питань, що стосуються формування та реалiзацiї державної соцiальної та економiчної полiтики, регулювання трудових, соцiальних, економiчних вiдносин, всеукраїнськi профспiлки, їх об'єднання та всеукраїнськi об'єднання органiзацiй роботодавцiв.

     § 31. Засади формування та реалiзацiї державної полiтики

     1. Забезпечення формування та реалiзацiї державної полiтики у сферах, вiднесених до компетенцiї Кабiнету Мiнiстрiв, здiйснюється мiнiстерствами шляхом:

     вивчення стану справ у вiдповiдних сферах;

     визначення суспiльно важливих проблем, що потребують розв'язання, та їх прiоритезацiї;

     пошуку оптимальних шляхiв розв'язання проблем;

     розроблення та виконання програмних документiв Кабiнету Мiнiстрiв, а також проведення монiторингу та оцiнки їх виконання;

(абзац п'ятий пункту 1 параграфа 31 у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21.04.2021р. N 377)

     участi в пiдготовцi документiв з питань планування дiяльностi Кабiнету Мiнiстрiв та забезпеченнi їх виконання;

(абзац шостий пункту 1 параграфа 31 у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21.04.2021р. N 377)

     розроблення проектiв законодавчих актiв, iнших актiв законодавства, здiйснення контролю за виконанням прийнятих актiв;

     розроблення та виконання планiв дiяльностi на середньостроковий перiод та/або планiв роботи на рiк, орiєнтованих на реалiзацiю завдань Програми дiяльностi Кабiнету Мiнiстрiв, iнших програмних документiв Кабiнету Мiнiстрiв та документiв з питань планування дiяльностi Кабiнету Мiнiстрiв.

(абзац восьмий пункту 1 параграфа 31 у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21.04.2021р. N 377)

     2. У процесi формування та реалiзацiї державної полiтики враховується необхiднiсть:

     досягнення цiлей, визначених Програмою дiяльностi Кабiнету Мiнiстрiв, iншими програмними документами;

(абзац другий пункту 2 параграфа 31 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21.04.2021р. N 377)

     розв'язання суспiльно важливих проблем;

     досягнення Цiлей сталого розвитку;

(пункт 2 роздiлу 31 доповнено новим абзацом четвертим згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16.12.2020р. N 1285, у зв'язку з цим абзац четвертий вважати абзацом п'ятим)

     виконання мiжнародних зобов'язань України, зокрема Угоди про асоцiацiю мiж Україною, з однiєї сторони, та Європейським Союзом, Європейським спiвтовариством з атомної енергiї i їхнiми державами - членами, з iншої сторони.

(Регламент доповнено параграфом 31 згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 18.04.2018р. N 326)

     Роздiл 2. Органiзацiя роботи Кабiнету Мiнiстрiв

     § 4. Органiзацiйнi засади дiяльностi

     1. Кабiнет Мiнiстрiв планує свою роботу на основi та на виконання Програми дiяльностi Кабiнету Мiнiстрiв, законiв України, указiв Президента України та постанов Верховної Ради України, прийнятих вiдповiдно до Конституцiї та законiв України, для чого, зокрема:

     розробляє та затверджує середньостроковий план дiй Уряду (на трирiчний перiод) i план прiоритетних дiй Уряду (на перiод до одного року);

     розробляє та подає на розгляд Верховної Ради Бюджетну декларацiю та проект Закону про Державний бюджет України на вiдповiдний рiк, проекти загальнодержавних програм.

(пункт 1 параграфа 4 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 11.05.2016р. N 329, у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 08.08.2016р. N 501, iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 09.10.2019р. N 874, у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21.04.2021р. N 377)

     2. Члени Кабiнету Мiнiстрiв забезпечують Кабiнету Мiнiстрiв єднiсть та несуть вiдповiдно до закону солiдарну вiдповiдальнiсть за результати дiяльностi Кабiнету Мiнiстрiв як колегiального органу виконавчої влади i особисто несуть вiдповiдальнiсть за стан справ у дорученiй сферi державного управлiння.

(пункт 2 параграфа 4 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 08.08.2016р. N 501)

     3. Члени Кабiнету Мiнiстрiв не можуть дiяти всупереч позицiї Кабiнету Мiнiстрiв, оприлюднювати без згоди Прем'єр-мiнiстра України (далi - Прем'єр-мiнiстр) будь-яку iнформацiю про перебiг засiдання Кабiнету Мiнiстрiв та оцiнку позицiй, якi висловлюються членами Кабiнету Мiнiстрiв на засiданнях.

     4. Кабiнет Мiнiстрiв для забезпечення здiйснення своїх повноважень утворює урядовi комiтети, а також тимчасовi консультативнi, дорадчi та iншi допомiжнi органи, що дiють вiдповiдно до положень, якi затверджуються Кабiнетом Мiнiстрiв на пiдставi Типового положення, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 17 червня 2009р. N 599 "Питання консультативних, дорадчих та iнших допомiжних органiв, утворених Кабiнетом Мiнiстрiв України" (Офiцiйний вiсник України, 2009р., N 45, ст. 1511).

(пункт 4 параграфа 4 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12.03.2014р. N 68)

     § 5. Програма дiяльностi Кабiнету Мiнiстрiв

     1. Програма дiяльностi Кабiнету Мiнiстрiв, у якiй визначається стратегiя його дiяльностi, розробляється на основi узгоджених полiтичних позицiй та програмних завдань коалiцiї депутатських фракцiй у Верховнiй Радi та пропозицiй членiв Кабiнету Мiнiстрiв. Програма дiяльностi Кабiнету Мiнiстрiв розробляється на перiод здiйснення його повноважень.

(пункт 1 параграфа 5 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27.08.2014р. N 477)

     Програма дiяльностi Кабiнету Мiнiстрiв повинна мiстити програмнi цiлi, критерiї та строки досягнення програмних цiлей i завдання, виконання яких є необхiдним для досягнення цiлей, строки виконання таких завдань, а також iншу необхiдну iнформацiю.

(пункт 1 параграфа 5 доповнено абзацом другим згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21.04.2021р. N 377)

     2. Координацiю роботи з пiдготовки Програми дiяльностi Кабiнету Мiнiстрiв здiйснює Прем'єр-мiнiстр або за його дорученням iнший член Кабiнету Мiнiстрiв.

     Кабiнет Мiнiстрiв може утворити робочу групу для розроблення проекту Програми дiяльностi Кабiнету Мiнiстрiв, дiяльнiсть якої забезпечує Секретарiат Кабiнету Мiнiстрiв.

(пункт 2 параграфа 5 у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16.12.2020р. N 1285)

     3. Члени Кабiнету Мiнiстрiв подають Прем'єр-мiнiстровi або членовi Кабiнету Мiнiстрiв, визначеному Прем'єр-мiнiстром вiдповiдно до пункту 2 цього параграфа, за доведеною ним формою та у визначений строк пропозицiї до Програми дiяльностi Кабiнету Мiнiстрiв.

(абзац перший пункту 3 параграфа 5 у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21.04.2021р. N 377)

     Пiд керiвництвом Прем'єр-мiнiстра або члена Кабiнету Мiнiстрiв, визначеного Прем'єр-мiнiстром вiдповiдно до пункту 2 цього параграфа, Секретарiат Кабiнету Мiнiстрiв на пiдставi узагальнених пропозицiй членiв Кабiнету Мiнiстрiв готує проект Програми дiяльностi Кабiнету Мiнiстрiв.

(абзац другий пункту 3 параграфа 5 у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21.04.2021р. N 377)

     З метою узгодження позицiй мiнiстерств та iнших центральних органiв виконавчої влади Секретарiат Кабiнету Мiнiстрiв органiзовує проведення нарад пiд головуванням Прем'єр-мiнiстра або за його дорученням iншого члена Кабiнету Мiнiстрiв, робочих зустрiчей та консультацiй за участю представникiв зазначених органiв.

     Пiдготовлений проект Програми дiяльностi Кабiнету Мiнiстрiв подається Прем'єр-мiнiстровi або члену Кабiнету Мiнiстрiв, визначеному Прем'єр-мiнiстром вiдповiдно до пункту 2 цього параграфа, для внесення на розгляд Кабiнету Мiнiстрiв. Проект Програми дiяльностi Кабiнету Мiнiстрiв подається разом з проектом постанови Кабiнету Мiнiстрiв про її затвердження та пояснювальною запискою. Щодо такого проекту постанови не застосовуються вимоги § 37 - 42, 44 - 46 та 50 цього Регламенту.

(пункт 3 параграфа 5 у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16.12.2020р. N 1285)

     4. Проект Програми дiяльностi Кабiнету Мiнiстрiв на засiданнi Кабiнету Мiнiстрiв представляє Прем'єр-мiнiстр.

(пункт 4 параграфа 5 у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16.12.2020р. N 1285)

     5. Програма дiяльностi Кабiнету Мiнiстрiв подається до Верховної Ради разом iз супровiдним листом, пiдписаним Прем'єр-мiнiстром, та проектом постанови Верховної Ради про її схвалення.

     6. Пункт 6 параграфа 5 виключено

(згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27.08.2014р. N 477)

     § 51. Планування дiяльностi

     1. Кабiнет Мiнiстрiв на своїх засiданнях розглядає та приймає рiшення щодо планiв власної дiяльностi з метою забезпечення узгоджених i послiдовних дiй мiнiстерств та iнших центральних органiв виконавчої влади, зокрема з питань реалiзацiї програмних документiв Кабiнету Мiнiстрiв.

     2. Документами з питань планування дiяльностi Кабiнету Мiнiстрiв є:

     середньостроковий план дiй Уряду (на трирiчний перiод);

     план прiоритетних дiй Уряду (на перiод до одного року).

     3. Документи з питань планування дiяльностi Кабiнету Мiнiстрiв не повиннi мiстити положень нормативно-правового характеру.

     4. Середньостроковий план дiй Уряду розробляється з метою комплексного визначення шляхiв досягнення програмних цiлей Програми дiяльностi Кабiнету Мiнiстрiв iз урахуванням визначених Верховною Радою засад внутрiшньої та зовнiшньої полiтики.

     Положення середньострокового плану дiй Уряду мiстять iнформацiю щодо:

     основних проблем, якi потребують розв'язання, у вiдповiднiй сферi;

     перелiку програмних цiлей, якi планується досягти в середньостроковiй перспективi;

     результатiв роботи в попередньому перiодi;

     сутi пiдходу, який пропонується реалiзувати в середньостроковiй перспективi;

     завдань i заходiв, якi планується здiйснити в середньостроковiй перспективi;

     можливих ризикiв щодо реалiзацiї обраного пiдходу;

     необхiдного ресурсного забезпечення;

     очiкуваних результатiв, цiльових показникiв, яких планується досягти.

     Середньостроковий план дiй Уряду розробляється на трирiчний перiод, який включає плановий (з 1 сiчня наступного року) та наступнi за плановим два роки.

     Положення середньострокового плану дiй Уряду повиннi узгоджуватися з положеннями Бюджетної декларацiї в частинi фiнансового забезпечення його реалiзацiї у вiдповiдних бюджетних перiодах.

     5. Секретарiат Кабiнету Мiнiстрiв щороку протягом сiчня - лютого проводить аналiз стану виконання середньострокового плану дiй Уряду та розробляє рекомендацiї щодо оновлення його положень з урахуванням результатiв виконання зазначеного плану, а також з урахуванням нових завдань, встановлених законами України, указами Президента України та мiжнародно-правовими зобов'язаннями України.

     Пiдготовленi рекомендацiї за результатами їх розгляду Прем'єр-мiнiстром надсилаються мiнiстерствам та iншим центральним органам виконавчої влади для опрацювання та пiдготовки пропозицiй щодо оновлення положень середньострокового плану дiй Уряду.

     Мiнiстерства та iншi центральнi органи виконавчої влади до 30 квiтня поточного року надсилають Секретарiату Кабiнету Мiнiстрiв пропозицiї щодо оновлення положень середньострокового плану дiй Уряду для їх узагальнення та пiдготовки протягом травня - червня вiдповiдних змiн до нього.

     Змiни до середньострокового плану дiй Уряду (у тому числi викладення його в новiй редакцiї) готуються вiдповiдно до вимог, встановлених пунктом 8 цього параграфа, та затверджуються Кабiнетом Мiнiстрiв до 31 липня поточного року.

     За рiшенням Прем'єр-мiнiстра можуть бути встановленi iншi строки затвердження середньострокового плану дiй Уряду або змiн до нього.

     6. Для планування дiяльностi Кабiнету Мiнiстрiв на перiод до одного року розробляється план прiоритетних дiй Уряду.

     План прiоритетних дiй Уряду готується на основi Програми дiяльностi Кабiнету Мiнiстрiв, iнших програмних документiв Кабiнету Мiнiстрiв, середньострокового плану дiй Уряду з урахуванням завдань, встановлених законами України, указами Президента України та мiжнародно-правовими зобов'язаннями України.

     У планi прiоритетних дiй Уряду вiдображаються завдання i заходи (кроки), зокрема з нормотворчої дiяльностi щодо пiдготовки проектiв регуляторних та iнших нормативно-правових актiв, визначаються строки виконання та виконавцi таких завдань i заходiв, а також наводяться очiкуванi результати щодо їх виконання.

     7. План прiоритетних дiй Уряду затверджується в мiсячний строк з дати офiцiйного опублiкування Закону про Державний бюджет України на вiдповiдний рiк.

     За рiшенням Прем'єр-мiнiстра можуть бути встановленi iншi строки затвердження плану прiоритетних дiй Уряду.

     8. Координацiю роботи з пiдготовки середньострокового плану дiй Уряду та плану прiоритетних дiй Уряду здiйснює Мiнiстр Кабiнету Мiнiстрiв або за його дорученням Державний секретар Кабiнету Мiнiстрiв чи його заступники.

     Середньостроковий план дiй Уряду та план прiоритетних дiй Уряду готуються Секретарiатом Кабiнету Мiнiстрiв на основi пропозицiй мiнiстерств та iнших центральних органiв виконавчої влади.

     З метою узгодження позицiй мiнiстерств та iнших центральних органiв виконавчої влади щодо проектiв середньострокового плану дiй Уряду та плану прiоритетних дiй Уряду Секретарiат Кабiнету Мiнiстрiв органiзовує проведення нарад, робочих зустрiчей та консультацiй за участю представникiв зазначених органiв.

     Пiдготовленi проекти середньострокового плану дiй Уряду та плану прiоритетних дiй Уряду подаються Мiнiстровi Кабiнету Мiнiстрiв для внесення на розгляд Кабiнету Мiнiстрiв. Проекти зазначених планiв подаються разом iз проектом розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв про їх затвердження. Щодо такого проекту розпорядження не застосовуються вимоги § 37 - 42, 44 - 46 i 50 цього Регламенту.

     9. Монiторинг стану виконання середньострокового плану дiй Уряду та плану прiоритетних дiй Уряду проводить Секретарiат Кабiнету Мiнiстрiв разом iз мiнiстерствами та iншими центральними органами виконавчої влади, якi є виконавцями вiдповiдних завдань i заходiв.

     10. У разi припинення повноважень Кабiнету Мiнiстрiв документи з питань планування дiяльностi Кабiнету Мiнiстрiв продовжують виконуватися до прийняття рiшення новосформованим Кабiнетом Мiнiстрiв про внесення змiн до них або визнання такими, що втратили чиннiсть.

(Регламент доповнено параграфом 51 згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 09.10.2019р. N 874, параграф 51 у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21.04.2021р. N 377)

     § 6. Безперервнiсть дiяльностi

     1. Кабiнет Мiнiстрiв забезпечує безперервнiсть своєї дiяльностi.

     2. У разi припинення повноважень Кабiнету Мiнiстрiв мiнiстерства та iншi центральнi органи виконавчої влади забезпечують пiдготовку iнформацiйно-аналiтичних матерiалiв щодо поточного стану справ у вiдповiднiй галузi та сферi дiяльностi iз зазначенням основних показникiв розвитку галузi, перелiку проблемних питань та пропозицiй щодо виконання першочергових завдань на короткострокову перспективу. Згаданi матерiали подаються Секретарiатовi Кабiнету Мiнiстрiв для iнформування новопризначеного Прем'єр-мiнiстра.

(пункт 2 параграфа 6 iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 08.08.2016р. N 501, вiд 24.07.2019р. N 652)

     3. Роботу з пiдготовки мiнiстерствами та iншими центральними органами виконавчої влади iнформацiйно-аналiтичних матерiалiв координує Секретарiат Кабiнету Мiнiстрiв.

     З цiєю метою Секретарiат Кабiнету Мiнiстрiв розробляє форму, за якою подаються iнформацiйно-аналiтичнi матерiали, та надсилає її усiм мiнiстерствам та iншим центральним органам виконавчої влади листом за пiдписом Державного секретаря Кабiнету Мiнiстрiв України (далi - Державний секретар Кабiнету Мiнiстрiв) або одного з його заступникiв. Такий лист надсилається не пiзнiше нiж протягом трьох робочих днiв пiсля складення повноважень Кабiнету Мiнiстрiв або прийняття рiшення Верховною Радою про його вiдставку.

(абзац другий пункту 3 параграфа 6 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 09.10.2019р. N 874)
(пункт 3 параграфа 6 у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24.07.2019р. N 652)

     4. Мiнiстерства та iншi центральнi органи виконавчої влади, дiяльнiсть яких спрямовується i координується безпосередньо Кабiнетом Мiнiстрiв, подають пiдготовленi ними iнформацiйно-аналiтичнi матерiали Секретарiатовi Кабiнету Мiнiстрiв у строк, визначений у листi Секретарiату Кабiнету Мiнiстрiв.

     Пiдготовку таких матерiалiв у мiнiстерствi забезпечує державний секретар мiнiстерства, який подає їх новопризначеному мiнiстровi та Секретарiатовi Кабiнету Мiнiстрiв.

     Центральнi органи виконавчої влади, дiяльнiсть яких спрямовується i координується Кабiнетом Мiнiстрiв України через вiдповiдних мiнiстрiв, подають пiдготовленi ними матерiали мiнiстерствам у строк, визначений у листi Секретарiату Кабiнету Мiнiстрiв.

     У разi потреби Секретарiат Кабiнету Мiнiстрiв може запитувати у мiнiстерств та iнших центральних органiв виконавчої влади додатковi матерiали.

(параграф 6 доповнено пунктом 4 згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24.07.2019р. N 652)

     5. Узагальнена iнформацiя, пiдготовлена за результатами аналiзу iнформацiйно-аналiтичних матерiалiв мiнiстерств та iнших центральних органiв виконавчої влади, подається Державним секретарем Кабiнету Мiнiстрiв новопризначеному Прем'єр-мiнiстровi.

(параграф 6 доповнено пунктом 5 згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24.07.2019р. N 652)

     6. У разi звiльнення з посади мiнiстра в дiючому складi Кабiнету Мiнiстрiв державний секретар мiнiстерства забезпечує пiдготовку iнформацiйно-аналiтичних матерiалiв, зазначених у пунктi 2 цього параграфа, та подає їх новопризначеному мiнiстровi.

(параграф 6 доповнено пунктом 6 згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24.07.2019р. N 652)

     § 7. Питання, що розглядаються на засiданнi

     1. На своїх засiданнях Кабiнет Мiнiстрiв розглядає:

     1) програмнi документи Кабiнету Мiнiстрiв та документи з питань планування дiяльностi Кабiнету Мiнiстрiв;

(пiдпункт 1 пункту 1 параграфа 7 у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21.04.2021р. N 377)

     2) пiдпункт 2 пункту 1 параграфа 7 виключено

(згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27.08.2014р. N 477)

     3) питання, що потребують нормативно-правового врегулювання актами Кабiнету Мiнiстрiв;

     4) питання органiзацiйно-розпорядчого характеру, в тому числi кадровi питання, питання присудження премiй та призначення стипендiй Кабiнету Мiнiстрiв;

     5) законодавчi iнiцiативи Кабiнету Мiнiстрiв;

     6) питання, що потребують врегулювання актами Президента України;

     7) проекти урядових заяв, декларацiй, директив, листiв, звернень i меморандумiв;

     8) питання вiдзначення державними нагородами мiнiстрiв, керiвникiв iнших центральних органiв виконавчої влади, Голови Ради мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, голiв обласних, Київської та Севастопольської мiських держадмiнiстрацiй;

     9) питання нагородження Почесною грамотою Кабiнету Мiнiстрiв;

     10) пiдпункт 10 пункту 1 параграфа 7 виключено

(згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 08.08.2016р. N 501)

     11) iншi питання згiдно з цим Регламентом.

     2. Кабiнет Мiнiстрiв заслуховує звiти (iнформацiю) керiвникiв органiв виконавчої влади про здiйснення ними своїх повноважень та з окремих питань дiяльностi вiдповiдних органiв.

     § 8. Органiзацiя роботи членiв Кабiнету Мiнiстрiв

     1. Органiзацiя роботи члена Кабiнету Мiнiстрiв здiйснюється згiдно з тижневим графiком, який передбачає його участь у засiданнях Кабiнету Мiнiстрiв, утворених Кабiнетом Мiнiстрiв органiв, урядових комiтетiв, колегiй центральних органiв виконавчої влади, у роботi Верховної Ради, мiжнародних заходах, нарадах тощо.

(пункт 1 параграфа 8 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12.03.2014р. N 68)

     2. Члени Кабiнету Мiнiстрiв органiзовують свою роботу з урахуванням потреби в особистiй участi у засiданнях Кабiнету Мiнiстрiв, урядових комiтетiв та заходах, що здiйснюються Кабiнетом Мiнiстрiв.

(пункт 2 параграфа 8 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12.03.2014р. N 68)

     3. Рiшення про службовi вiдрядження членiв Кабiнету Мiнiстрiв приймаються вiдповiдно до постанов Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 11 грудня 1992р. N 698 "Про вдосконалення порядку здiйснення службових вiдряджень за кордон" та вiд 15 березня 2002р. N 337 "Про службовi вiдрядження в межах України керiвникiв органiв виконавчої влади та Секретарiату Кабiнету Мiнiстрiв України" (Офiцiйний вiсник України, 2002р., N 12, ст. 599).

(пункт 3 параграфа 8 iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 10.09.2014р. N 426, вiд 31.03.2015р. N 165)

     4. Члени Кабiнету Мiнiстрiв забезпечують узгодження та скоординованiсть своїх дiй пiд час реалiзацiї державної полiтики. Мiнiстр, визнаючи домiнуючу компетенцiю iнших мiнiстрiв у дорученiй сферi державного управлiння i не допускаючи втручання у сферу їх вiдповiдальностi, не може iнiцiювати перед Кабiнетом Мiнiстрiв установлення завдання iншому мiнiстру, якщо для вирiшення питання ним не було проведено спiльнi наради, робочi зустрiчi, консультацiї тощо.

     5. Пропозицiї, пiдготовленi членами Кабiнету Мiнiстрiв для розгляду на його засiданнi, з питань, що належать до компетенцiї iнших членiв Кабiнету Мiнiстрiв, вносяться до Кабiнету Мiнiстрiв лише пiсля спiльного опрацювання та узгодження зазначених пропозицiй.

     6. У разi коли вiдповiдно до прийнятого рiшення пiдготовку матерiалiв (виконання завдань) покладено на кiлькох мiнiстрiв, головним є мiнiстр, визначений у перелiку виконавцiв першим.

     7. Згiдно iз Законом України "Про Кабiнет Мiнiстрiв України" питання дiяльностi мiнiстерств у Кабiнетi Мiнiстрiв представляють вiдповiднi мiнiстри. Питання дiяльностi центральних органiв виконавчої влади, керiвники яких не входять до складу Кабiнету Мiнiстрiв, - мiнiстри, якi спрямовують i координують дiяльнiсть таких органiв.

     Питання дiяльностi Антимонопольного комiтету, Фонду державного майна, Держкомтелерадiо та iнших органiв iз спецiальним статусом у Кабiнетi Мiнiстрiв представляє Прем'єр-мiнiстр.

     § 9. Здiйснення повноважень членами Кабiнету Мiнiстрiв

     1. Члени Кабiнету Мiнiстрiв здiйснюють свої повноваження вiдповiдно до статей 42 - 44 Закону України "Про Кабiнет Мiнiстрiв України" за процедурами, визначеними цим Регламентом.

     2. Прем'єр-мiнiстр, керуючи роботою Кабiнету Мiнiстрiв, дає доручення, якi є обов'язковими для виконання, членам Кабiнету Мiнiстрiв, керiвникам iнших центральних органiв виконавчої влади, крiм тих, дiяльнiсть яких спрямовується i координується Кабiнетом Мiнiстрiв через вiдповiдних мiнiстрiв, Головi Ради мiнiстрiв Автономної Республiки Крим та головам мiсцевих держадмiнiстрацiй.

     У разi коли питання, що потребує вирiшення, належить до компетенцiї центрального органу виконавчої влади, дiяльнiсть якого спрямовується i координується Кабiнетом Мiнiстрiв через вiдповiдного мiнiстра, доручення Прем'єр-мiнiстра надається такому мiнiстровi.

     Доручення Прем'єр-мiнiстра оформляється як офiцiйний документ органiзацiйно-розпорядчого характеру на спецiальному бланку.

     Прем'єр-мiнiстр, здiйснюючи наданi законом повноваження, проводить наради, робочi зустрiчi та консультацiї з керiвниками центральних органiв виконавчої влади, Головою Ради мiнiстрiв Автономної Республiки Крим та головами мiсцевих держадмiнiстрацiй, заслуховує iнформацiю керiвникiв зазначених органiв з окремих питань їх дiяльностi, надсилає їм офiцiйнi листи.

     Прем'єр-мiнiстр:

     вносить на розгляд Верховної Ради подання шляхом надсилання листа за своїм пiдписом та завiзований проект постанови Верховної Ради щодо призначення членiв Кабiнету Мiнiстрiв (крiм Мiнiстра закордонних справ та Мiнiстра оборони), а також Голови Антимонопольного комiтету, Голови Держкомтелерадiо, Голови Фонду державного майна;

(абзац шостий пункту 2 параграфа 9 у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27.08.2014р. N 477)

     абзац сьомий пункту 2 параграфа 9 виключено

(пункт 2 параграфа 9 доповнено новим абзацом сьомим згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 08.08.2016р. N 501, у зв'язку з цим абзаци сьомий - п'ятнадцятий вважати вiдповiдно абзацами восьмим - шiстнадцятим, абзац сьомий пункту 2 параграфа 9 виключено згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13.05.2020р. N 359)

     абзац восьмий пункту 2 параграфа 9 виключено

(згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27.08.2014р. N 477)

     абзац дев'ятий пункту 2 параграфа 9 виключено

(згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27.08.2014р. N 477)

     вносить на розгляд Президента України за рiшенням Кабiнету Мiнiстрiв шляхом надсилання листа за своїм пiдписом подання та завiзований проект Указу Президента України про вiдзначення державними нагородами мiнiстрiв, керiвникiв iнших центральних органiв виконавчої влади, Голови Ради мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, голiв обласних, Київської та Севастопольської мiських держадмiнiстрацiй разом iз нагородним листом;

(абзац десятий пункту 2 параграфа 9 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 08.08.2016р. N 501)

     вносить на розгляд Президента України подання за рiшенням Кабiнету Мiнiстрiв шляхом надсилання листа за своїм пiдписом та завiзований проект Указу або розпорядження Президента України про призначення на посаду та звiльнення з посади голiв мiсцевих держадмiнiстрацiй;

(абзац одинадцятий пункту 2 параграфа 9 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 08.08.2016р. N 501)

     вносить на розгляд Кабiнету Мiнiстрiв шляхом надсилання листа за своїм пiдписом подання щодо:

     абзац тринадцятий пункту 2 параграфа 9 виключено

(згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27.08.2014р. N 477)

     - призначення на посаду i звiльнення з посади перших заступникiв та заступникiв мiнiстрiв;

     - призначення на посаду Голови Нацiонального агентства з питань виявлення, розшуку та управлiння активами, одержаними вiд корупцiйних та iнших злочинiв, кандидатура якого вiдiбрана за результатами конкурсного вiдбору вiдповiдно до закону;

     - призначення на посаду i звiльнення з посади керiвника Нацiональної полiцiї вiдповiдно до пропозицiй Мiнiстра внутрiшнiх справ;

(абзац чотирнадцятий пункту 2 параграфа 9 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27.08.2014р. N 477, замiнено абзацами чотирнадцятим - шiстнадцятим згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 08.08.2016р. N 501, у зв'язку з цим абзаци п'ятнадцятий i шiстнадцятий вважати вiдповiдно абзацами сiмнадцятим i вiсiмнадцятим)

     - призначення на посаду i звiльнення з посади керiвникiв державних господарських об'єднань, пiдприємств, установ та органiзацiй, функцiї з управлiння якими здiйснює Кабiнет Мiнiстрiв, та їх заступникiв;

     пiдписує пiсля розгляду на засiданнi Кабiнету Мiнiстрiв листи-погодження стосовно призначення на посаду перших заступникiв, заступникiв, заступникiв голiв - керiвникiв апарату обласних, Севастопольської мiської держадмiнiстрацiй, а також призначення на посаду та звiльнення з посади першого заступника, заступникiв, заступника голови - керiвника апарату Київської мiської держадмiнiстрацiї, повноваження яких стосуються сфери виконавчої влади.

(абзац вiсiмнадцятий пункту 2 параграфа 9 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 08.08.2016р. N 501)

     3. Перший вiце-прем'єр-мiнiстр України, вiце-прем'єр-мiнiстри України, здiйснюючи наданi законом повноваження, проводять за рiшенням Кабiнету Мiнiстрiв або за дорученням Прем'єр-мiнiстра наради за участю керiвникiв центральних органiв виконавчої влади, Голови Ради мiнiстрiв Автономної Республiки Крим та голiв мiсцевих держадмiнiстрацiй, а також робочi зустрiчi та консультацiї iз зазначеними особами, надсилають їм офiцiйнi листи.

     § 10. Виконання повноважень Прем'єр-мiнiстра у разi його вiдсутностi

     1. У разi вiдсутностi Прем'єр-мiнiстра повноваження Прем'єр-мiнiстра за його дорученням виконує Перший вiце-прем'єр-мiнiстр України (далi - Перший вiце-прем'єр-мiнiстр) або вiце-прем'єр-мiнiстр України (далi - вiце-прем'єр-мiнiстр) згiдно з визначеним Кабiнетом Мiнiстрiв розподiлом повноважень.

     2. Пункт 2 параграфа 10 виключено

(згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16.01.2017р. N 14)

     3. Перший вiце-прем'єр-мiнiстр або вiце-прем'єр-мiнiстр у разi вiдсутностi Прем'єр-мiнiстра виконує його повноваження, передбаченi частиною першою статтi 42 Закону України "Про Кабiнет Мiнiстрiв України", крiм повноважень Прем'єр-мiнiстра, передбачених Конституцiєю України.

(параграф 10 iз змiнами, внесеними згiдно з Указом Президента України вiд 05.02.2014р. N 55/2014, у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27.08.2014р. N 477)

     § 11. Документування дiяльностi

     1. Для забезпечення документування дiяльностi Кабiнету Мiнiстрiв застосовуються:

     власноручний пiдпис - у разi пiдписання (вiзування) оригiналу документа у паперовiй формi, квалiфiкований електронний пiдпис - у разi пiдписання (вiзування) оригiналу електронного документа, квалiфiкована електронна печатка - у разi засвiдчення електронної копiї оригiналу документа;

     печатка з найменуванням Кабiнету Мiнiстрiв та зображенням Державного Герба України, iншi печатки, штампи, бланки документiв у паперовiй або електроннiй формi (далi - бланки), якi створюються за зразками та застосовуються згiдно з порядком, що затверджуються наказом Державного секретаря Кабiнету Мiнiстрiв.

     2. Документування дiяльностi Кабiнету Мiнiстрiв, Прем'єр-мiнiстра, Першого вiце-прем'єр-мiнiстра, вiце-прем'єр-мiнiстрiв, мiнiстра, який не очолює мiнiстерство, здiйснюється на засадах, визначених Типовою iнструкцiєю з документування управлiнської iнформацiї в електроннiй формi та органiзацiї роботи з електронними документами в дiловодствi, електронного мiжвiдомчого обмiну, затвердженою постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 17 сiчня 2018р. N 55 "Деякi питання документування управлiнської дiяльностi" (Офiцiйний вiсник України, 2018р., N 23, ст. 770).

(параграф 11 iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27.08.2014р. N 477, вiд 08.08.2016р. N 501, вiд 18.08.2017р. N 608, вiд 10.05.2018р. N 356, у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 17.04.2019р. N 375)

     3. Документи, пiдготовка яких передбачена пунктами 1 i 3 § 37, пунктом 2 § 371, пунктом 1 § 44, пунктом 1 § 46, § 50 цього Регламенту, створюються та надсилаються вiдповiдним адресатам виключно в електроннiй формi.

     Положення цього пункту не поширюються на випадки, передбаченi абзацами четвертим i шостим пункту 5 § 32 цього Регламенту.

(параграф 11 доповнено пунктом 3 згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28.10.2020р. N 1087)

     § 12. Забезпечення дiяльностi Кабiнету Мiнiстрiв

     1. Органiзацiйне, експертно-аналiтичне, правове, iнформацiйне та матерiально-технiчне забезпечення дiяльностi Кабiнету Мiнiстрiв здiйснює Секретарiат Кабiнету Мiнiстрiв, що дiє на пiдставi Положення про Секретарiат Кабiнету Мiнiстрiв, яке затверджує Кабiнет Мiнiстрiв.

     2. Для забезпечення здiйснення Прем'єр-мiнiстром своїх повноважень у складi Секретарiату Кабiнету Мiнiстрiв утворюється Апарат Прем'єр-мiнiстра.

(пункт 2 параграфа 12 iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27.08.2014р. N 477, вiд 08.08.2016р. N 501)

     3. Секретарiат Кабiнету Мiнiстрiв, зокрема, забезпечує:

     1) пiдготовку проведення засiдань Кабiнету Мiнiстрiв;

     2) дiяльнiсть Прем'єр-мiнiстра, Першого вiце-прем'єр-мiнiстра, вiце-прем'єр-мiнiстрiв, мiнiстра, який не очолює мiнiстерство;

(пiдпункт 2 пункту 3 параграфа 12 iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27.08.2014р. N 477, вiд 08.08.2016р. N 501)

     3) доведення до центральних органiв виконавчої влади, Ради мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, мiсцевих держадмiнiстрацiй актiв Кабiнету Мiнiстрiв, протокольних рiшень Кабiнету Мiнiстрiв та доручень Прем'єр-мiнiстра.

     4. Мiнiстр Кабiнету Мiнiстрiв вiзує та подає Прем'єр-мiнiстровi для пiдписання прийнятi Кабiнетом Мiнiстрiв акти, а для вiзування - схваленi проекти законiв та актiв Президента України.

(пункт 4 параграфа 12 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 08.08.2016р. N 501)

     5. Пункт 5 параграфа 12 виключено

(згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16.04.2014р. N 114)

     51. Пункт 51 параграфа 12 виключено

(параграф 12 доповнено пунктом 51 згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 08.08.2016р. N 501, пункт 51 параграфа 12 виключено згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 09.10.2019р. N 874)

     6. Документи, адресованi Кабiнетовi Мiнiстрiв, Прем'єр-мiнiстровi, Першому вiце-прем'єр-мiнiстру, вiце-прем'єр-мiнiстрам, Державному секретаревi Кабiнету Мiнiстрiв, мiнiстру, який не очолює мiнiстерство, реєструються у Секретарiатi Кабiнету Мiнiстрiв, який опрацьовує їх та готує для розгляду i прийняття рiшення Кабiнетом Мiнiстрiв та зазначеними посадовими особами. Проекти актiв Кабiнету Мiнiстрiв реєструються та опрацьовуються в iнформацiйнiй (автоматизованiй) системi дiловодства Секретарiату Кабiнету Мiнiстрiв.

(абзац перший пункту 6 параграфа 12 iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27.08.2014р. N 477, вiд 18.08.2017р. N 608)

     Документи з питань, вирiшення яких не належить до компетенцiї Кабiнету Мiнiстрiв, Прем'єр-мiнiстра, Першого вiце-прем'єр-мiнiстра, вiце-прем'єр-мiнiстрiв, Державного секретаря Кабiнету Мiнiстрiв, мiнiстра, який не очолює мiнiстерство, Секретарiат Кабiнету Мiнiстрiв надсилає протягом п'яти днiв у встановленому порядку вiдповiдним державним органам за належнiстю.

(абзац другий пункту 6 параграфа 12 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27.08.2014р. N 477)

     Не пiдлягають реєстрацiї у Секретарiатi Кабiнету Мiнiстрiв внесенi в паперовiй формi документи, пiдготовленi з використанням факсимiльного вiдтворення пiдпису особи. Такi документи Секретарiат Кабiнету Мiнiстрiв повертає адресатовi без розгляду.

(пункт 6 параграфа 12 доповнено абзацом згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 11.03.2013р. N 147, абзац третiй пункту 6 параграфа 12 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27.05.2015р. N 351)

     7. Документи з питань, пiдготовка до розгляду яких Кабiнетом Мiнiстрiв, Прем'єр-мiнiстром, Першим вiце-прем'єр-мiнiстром, вiце-прем'єр-мiнiстрами, Мiнiстром Кабiнету Мiнiстрiв, мiнiстром, який не очолює мiнiстерство, потребує попереднього вивчення вiдповiдними центральними та мiсцевими органами виконавчої влади, Секретарiат Кабiнету Мiнiстрiв у передбачених цим Регламентом випадках надсилає таким органам для пiдготовки висновкiв та внесення пропозицiй.

(пункт 7 параграфа 12 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27.08.2014р. N 477)

     8. У разi коли за результатами розгляду кореспонденцiї, що надходить до Кабiнету Мiнiстрiв, Прем'єр-мiнiстра, Першого вiце-прем'єр-мiнiстра, вiце-прем'єр-мiнiстрiв, Державного секретаря Кабiнету Мiнiстрiв, мiнiстра, який не очолює мiнiстерство, потрiбно надати вiдповiдь за пiдписом зазначених посадових осiб, її проект готується з урахуванням того, що вiдповiдь повинна бути надана в мiсячний строк, якщо iнше не передбачено законодавством та цим Регламентом.

(пункт 8 параграфа 12 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27.08.2014р. N 477)

     9. Документи, поданi органами виконавчої влади на розгляд Кабiнету Мiнiстрiв, Прем'єр-мiнiстра, Першого вiце-прем'єр-мiнiстра, вiце-прем'єр-мiнiстрiв, Державного секретаря Кабiнету Мiнiстрiв, мiнiстра, який не очолює мiнiстерство, з порушенням вимог цього Регламенту в частинi їх пiдготовки та оформлення, Секретарiат Кабiнету Мiнiстрiв повертає протягом двох робочих днiв для приведення у вiдповiднiсть iз зазначеними вимогами. Такi документи повертаються Секретарiатом Кабiнету Мiнiстрiв iз використанням системи електронної взаємодiї органiв виконавчої влади, крiм документiв, що мiстять iнформацiю з обмеженим доступом.

(пункт 9 параграфа 12 iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27.08.2014р. N 477, вiд 27.05.2015р. N 351)

     10. Секретарiат Кабiнету Мiнiстрiв взаємодiє з Офiсом Президента України, мiнiстерствами, iншими центральними органами виконавчої влади, Радою мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, обласними, Київською та Севастопольською мiськими держадмiнiстрацiями.

     11. Для аналiзу та пiдготовки матерiалiв з питань, що розглядаються Кабiнетом Мiнiстрiв, Секретарiат Кабiнету Мiнiстрiв може запитувати у центральних i мiсцевих органiв виконавчої влади, пiдприємств, установ та органiзацiй необхiднi матерiали.

     12. Робота з документами, що надходять до Кабiнету Мiнiстрiв, здiйснюється в Секретарiатi Кабiнету Мiнiстрiв вiдповiдно до цього Регламенту, а також Порядку роботи з документами та органiзацiї дiловодства в Секретарiатi Кабiнету Мiнiстрiв, який затверджує Державний секретар Кабiнету Мiнiстрiв.

     § 121. Нарада державних секретарiв

     1. Для координацiї роботи з пiдготовки проектiв програмних документiв Кабiнету Мiнiстрiв, документiв з питань планування дiяльностi Кабiнету Мiнiстрiв, а також проектiв законiв, актiв Президента України та Кабiнету Мiнiстрiв, пiдвищення їх якостi Державний секретар Кабiнету Мiнiстрiв проводить наради за участю державних секретарiв мiнiстерств.

(пункт 1 параграфа 121 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21.04.2021р. N 377)

     2. На нарадi державних секретарiв, зокрема:

     1) заслуховується iнформацiя державних секретарiв мiнiстерств:

     про початок роботи над проектами програмних документiв Кабiнету Мiнiстрiв, документiв з питань планування дiяльностi Кабiнету Мiнiстрiв, проектами законiв та iнших нормативно-правових актiв;

(абзац другий пiдпункту 1 пункту 2 параграфа 121 у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21.04.2021р. N 377)

     про проекти актiв, якi пiдготовлено для надсилання на погодження заiнтересованим органам, перелiк центральних органiв виконавчої влади, яким буде надiслано вiдповiднi проекти актiв, та строки їх погодження;

     про неврегульованi розбiжностi у позицiях головних розробникiв та заiнтересованих органiв щодо проектiв актiв;

(пiдпункт 1 пункту 2 параграфа 121 доповнено абзацом згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16.12.2020р. N 1285)

     2) розглядаються зауваження Мiн'юсту за результатами правової експертизи проектiв актiв, а також Секретарiату Кабiнету Мiнiстрiв щодо вiдповiдностi проектiв актiв законодавству, програмним документам Кабiнету Мiнiстрiв, зобов'язанням України у сферi європейської iнтеграцiї, у тому числi мiжнародно-правовим, та праву Європейського Союзу (acquis ЄС), вимогам нормопроектувальної технiки;

(пiдпункт 2 пункту 2 параграфа 121 iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 04.12.2019р. N 1066, вiд 21.04.2021р. N 377)

     3) виробляються пропозицiї щодо пiдвищення якостi проектiв актiв, що готуються для розгляду Кабiнетом Мiнiстрiв, та їх доопрацювання за результатами обговорення.

(пiдпункт 3 пункту 2 параграфа 121 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16.12.2020р. N 1285)

     3. На нараду державних секретарiв можуть запрошуватися в разi потреби посадовi особи, участь яких необхiдна для обговорення питань порядку денного наради.

     31. Порядок денний наради державних секретарiв формує Секретарiат Кабiнету Мiнiстрiв у порядку, встановленому Державним секретарем Кабiнету Мiнiстрiв.

(параграф 121 доповнено пунктом 31 згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16.12.2020р. N 1285)

     4. За результатами наради Секретарiат Кабiнету Мiнiстрiв складає протокол, який пiдписується Державним секретарем Кабiнету Мiнiстрiв та надсилається учасникам наради.

     5. Наради державних секретарiв проводяться в мiру потреби.

     6. Для органiзацiйно-технiчного забезпечення проведення нарад визначається вiдповiдальна особа з числа працiвникiв Секретарiату Кабiнету Мiнiстрiв.

(Регламент доповнено параграфом 121 згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 09.10.2019р. N 874)

     § 13. Робота з документами, якi мiстять iнформацiю з обмеженим доступом

     Робота з документами, якi надходять до Кабiнету Мiнiстрiв i мiстять iнформацiю з обмеженим доступом, та з iнформацiєю з обмеженим доступом, що створюється у Секретарiатi Кабiнету Мiнiстрiв, проводиться вiдповiдно до Законiв України "Про доступ до публiчної iнформацiї" та "Про державну таємницю", Порядку органiзацiї та забезпечення режиму секретностi в державних органах, органах мiсцевого самоврядування, на пiдприємствах, в установах i органiзацiях, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 18 грудня 2013р. N 939, Типової iнструкцiї про порядок ведення облiку, зберiгання, використання i знищення документiв та iнших матерiальних носiїв iнформацiї, що мiстять службову iнформацiю, затвердженої постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 19 жовтня 2016р. N 736 (Офiцiйний вiсник України, 2016р., N 85, ст. 2783), та цього Регламенту.

(параграф 13 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16.12.2020р. N 1285)

     Роздiл 3. Засiдання Кабiнету Мiнiстрiв

     Глава 1. Органiзацiя засiдання

     § 14. Скликання

     1. Засiдання Кабiнету Мiнiстрiв скликає Прем'єр-мiнiстр.

     2. Засiдання Кабiнету Мiнiстрiв проводяться щосереди та розпочинаються у визначений Прем'єр-мiнiстром час.

(пункт 2 параграфа 14 у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16.12.2020р. N 1285)

     3. Прем'єр-мiнiстр може прийняти рiшення про скликання позачергового засiдання Кабiнету Мiнiстрiв.

     4. За рiшенням Прем'єр-мiнiстра можуть проводитися засiдання Кабiнету Мiнiстрiв з питань, якi стосуються певної сфери.

(пункт 4 параграфа 14 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27.08.2014р. N 477)

     5. Пункт 5 параграфа 14 виключено

(параграф 14 доповнено пунктом 5 згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24.02.2016р. N 160, пункт 5 параграфа 14 виключено згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 09.10.2019р. N 874)

     6. Пункт 6 параграфа 14 виключено

(параграф 14 доповнено пунктом 6 згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13.03.2020р. N 217, пункт 6 параграфа 14 виключено згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 02.09.2020р. N 782)

     § 15. Кворум

     1. Засiдання Кабiнету Мiнiстрiв вважається правоможним, якщо на ньому присутнi бiльше нiж половина посадового складу Кабiнету Мiнiстрiв.

     2. Члени Кабiнету Мiнiстрiв беруть участь у засiданнi Кабiнету Мiнiстрiв особисто.

     3. Член Кабiнету Мiнiстрiв може бути вiдсутнiй на засiданнi у разi вiдпустки, вiдрядження, а також через хворобу чи з iнших поважних причин. Питання щодо своєї вiдсутностi, зумовленої iншими поважними причинами, член Кабiнету Мiнiстрiв узгоджує з Прем'єр-мiнiстром.

     4. У разi коли мiнiстр не може бути присутнiй на засiданнi Кабiнету Мiнiстрiв, у засiданнi бере участь з правом дорадчого голосу перший заступник мiнiстра або заступник мiнiстра.

(пункт 4 параграфа 15 iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27.08.2014р. N 477, вiд 08.08.2016р. N 501)

     5. За рiшенням Прем'єр-мiнiстра у засiданнi Кабiнету Мiнiстрiв може брати участь член Кабiнету Мiнiстрiв у режимi вiдеоконференцiї у порядку, встановленому пунктами 4, 7 - 9 § 261 цього Регламенту.

(параграф 15 доповнено пунктом 5 згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 02.09.2020р. N 782)

     § 16. Порядок денний

     1. Пропозицiї Прем'єр-мiнiстровi щодо порядку денного засiдання Кабiнету Мiнiстрiв готує Секретарiат Кабiнету Мiнiстрiв на пiдставi матерiалiв, пiдготовлених для розгляду в порядку, встановленому роздiлами 4 - 7 цього Регламенту.

     2. Порядок денний засiдання Кабiнету Мiнiстрiв складається з таких роздiлiв:

     програмнi документи Кабiнету Мiнiстрiв та документи з питань планування дiяльностi Кабiнету Мiнiстрiв;

(абзац другий пункту 2 параграфа 16 у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21.04.2021р. N 377)

     акти законодавства;

     кадровi питання;

     звiти та питання контролю;

     питання, що мiстять iнформацiю з обмеженим доступом;

(пункт 2 параграфа 14 доповнено новим абзацом шостим згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16.12.2020р. N 1285, у зв'язку з цим абзац шостий вважати абзацом сьомим)

     рiзне.

     3. Мiнiстр Кабiнету Мiнiстрiв подає Прем'єр-мiнiстровi для схвалення проект порядку денного засiдання Кабiнету Мiнiстрiв разом з вiдповiдними матерiалами до нього.

     § 17. Надання матерiалiв

     1. Схвалений Прем'єр-мiнiстром проект порядку денного засiдання Кабiнету Мiнiстрiв та матерiали до нього Секретарiат Кабiнету Мiнiстрiв надсилає членам Кабiнету Мiнiстрiв, iншим учасникам засiдання, а також Нацiональному агентству з питань запобiгання корупцiї в електроннiй формi iз використанням системи електронної взаємодiї органiв виконавчої влади, крiм матерiалiв, що мiстять iнформацiю з обмеженим доступом, не пiзнiше нiж за 24 години до початку засiдання, а у разi проведення позачергового засiдання надає їх до початку або в ходi засiдання. Матерiали з кадрових питань надаються учасникам засiдання в день засiдання перед його початком.

(абзац перший пункту 1 параграфа 17 iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27.05.2015р. N 351, вiд 16.12.2020р. N 1285)

     Абзац другий пункту 1 параграфа 17 виключено

(пункт 1 параграфа 17 доповнено абзацом згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27.05.2015р. N 351, абзац другий пункту 1 параграфа 17 виключено згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 08.08.2016р. N 501)

     2. Проект порядку денного та матерiали до нього надсилаються Президентовi України, Головi Верховної Ради, до Офiсу Президента України та Апарату Верховної Ради у порядку, визначеному в пунктi 1 цього параграфа.

(пункт 2 параграфа 17 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27.05.2015р. N 351)

     3. Проект порядку денного засiдання Кабiнету Мiнiстрiв, а також включенi до нього проекти актiв Кабiнету Мiнiстрiв, що мають важливе суспiльне значення i стосуються прав та обов'язкiв громадян, розмiщуються на офiцiйному веб-сайтi Кабiнету Мiнiстрiв (Єдиному веб-порталi органiв виконавчої влади) не пiзнiше нiж за 24 години до початку засiдання. Проекти актiв, щодо яких залишилися неврегульованi розбiжностi, розмiщуються разом з iнформацiєю про позицiю заiнтересованих органiв, зауваження яких не враховано, iз зазначенням мотивiв.

     § 18. Учасники засiдання

     1. У разi коли в засiданнi Кабiнету Мiнiстрiв беруть участь Президент України та/або Голова Верховної Ради, головуючий оголошує про це на початку засiдання.

     2. У засiданнi Кабiнету Мiнiстрiв вiдповiдно до закону можуть брати участь народнi депутати України, Уповноважений Верховної Ради з прав людини, Голова Нацiонального банку або його заступник, Голова Антимонопольного комiтету та уповноважений Президентом України представник, а також Генеральний прокурор України або його заступник.

(пункт 2 параграфа 18 у редакцiї постанов Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 11.03.2013р. N 147, вiд 16.04.2014р. N 114, вiд 21.10.2015р. N 874)

     3. Кабiнет Мiнiстрiв за пропозицiями членiв Кабiнету Мiнiстрiв визначає iнших осiб, якi беруть участь у його засiданнях з правом дорадчого голосу (постiйнi учасники).

     4. На засiдання Кабiнету Мiнiстрiв можуть запрошуватися у разi необхiдностi посадовi особи, яких стосується обговорюване питання. Список таких осiб складає Державний секретар Кабiнету Мiнiстрiв з урахуванням пропозицiй членiв Кабiнету Мiнiстрiв.

     У засiданнi Кабiнету Мiнiстрiв пiд час розгляду питань, що стосуються формування та реалiзацiї державної соцiальної та економiчної полiтики, регулювання трудових, соцiальних, економiчних вiдносин, можуть брати участь уповноважений представник всеукраїнських профспiлок, їх об'єднань та уповноважений представник всеукраїнських об'єднань органiзацiй роботодавцiв.

     На засiдання Кабiнету Мiнiстрiв, на якому розглядається питання щодо призначення керiвника територiального органу мiнiстерства, iншого центрального органу виконавчої влади, призначення керiвника пiдприємства, установи, органiзацiї, запрошується голова вiдповiдної облдержадмiнiстрацiї, якому надається можливiсть вносити пропозицiї з обговорюваного питання, робити застереження, давати пояснення.

     У засiданнi Кабiнету Мiнiстрiв пiд час розгляду питань, що стосуються функцiонування мiсцевого самоврядування, прав та iнтересiв територiальних громад, мiсцевого та регiонального розвитку, може брати участь уповноважений представник всеукраїнських асоцiацiй органiв мiсцевого самоврядування з правом дорадчого голосу.

(пункт 4 параграфа 18 доповнено абзацом згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21.11.2012р. N 1065)

     5. Працiвникiв Секретарiату Кабiнету Мiнiстрiв, присутнiсть яких необхiдна на засiданнi Кабiнету Мiнiстрiв для органiзацiйно-технiчного забезпечення його проведення, визначає Державний секретар Кабiнету Мiнiстрiв.

     6. Учасникам засiдання та запрошеним особам забороняється приносити на засiдання Кабiнету Мiнiстрiв кiно-, вiдео- i фотоапаратуру та звукозаписувальну технiку, а також засоби зв'язку.

     7. Питання щодо присутностi на засiданнi Кабiнету Мiнiстрiв представникiв засобiв масової iнформацiї та проведення ними кiно-, вiдео- i фотозйомки, а також звукозапису вирiшує Прем'єр-мiнiстр.

     8. Секретарiат Кабiнету Мiнiстрiв забезпечує реєстрацiю учасникiв засiдання.

(пункт 8 параграфа 18 у редакцiї постанов Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 11.03.2013р. N 147, вiд 16.04.2014р. N 114)

     9. Допуск учасникiв засiдання та запрошених осiб до залу засiдань Кабiнету Мiнiстрiв здiйснюється згiдно iз законодавством про охорону органiв державної влади та посадових осiб з використанням технiчних засобiв огляду та контролю у визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв порядку.

(параграф 18 доповнено пунктом 9 згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 11.03.2013р. N 147)

     Глава 2. Проведення засiдання

     § 19. Головування та затвердження порядку денного

     1. На засiданнях Кабiнету Мiнiстрiв головує Прем'єр-мiнiстр, а в разi вiдсутностi Прем'єр-мiнiстра за його дорученням - Перший вiце-прем'єр-мiнiстр або вiце-прем'єр-мiнiстр згiдно з визначеним Кабiнетом Мiнiстрiв розподiлом повноважень.

(пункт 1 параграфа 19 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27.08.2014р. N 477)

     2. Порядок денний засiдання Кабiнету Мiнiстрiв затверджує Кабiнет Мiнiстрiв за пропозицiєю Прем'єр-мiнiстра.

(пункт 2 параграфа 19 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27.08.2014р. N 477)

     3. За пропозицiями членiв Кабiнету Мiнiстрiв до порядку денного пiд час засiдання Кабiнету Мiнiстрiв можуть вноситися змiни, крiм включення питань про розгляд проектiв актiв законодавства, за винятком тих, невiдкладний розгляд яких пов'язаний iз запобiганням виникненню надзвичайних ситуацiй, лiквiдацiєю їх наслiдкiв або вирiшенням iнших питань, пов'язаних iз виникненням загрози життю та/або здоров'ю населення, а також вирiшенням невiдкладних питань, пов'язаних з проведенням операцiї Об'єднаних сил.

(пункт 3 параграфа 19 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 11.05.2016р. N 329)

     § 20. Доповiдачi

     1. З питань, передбачених порядком денним, доповiдають на засiданнi члени Кабiнету Мiнiстрiв.

     2. За пропозицiєю члена Кабiнету Мiнiстрiв з окремих питань на засiданнi може доповiдати керiвник центрального органу виконавчої влади, який не входить до складу Кабiнету Мiнiстрiв, або iнша посадова особа.

     3. З питань заслуховування звiтiв (iнформацiї) доповiдають керiвники органiв виконавчої влади.

     4. З кадрових питань доповiдає на засiданнi Мiнiстр Кабiнету Мiнiстрiв.

(параграф 20 доповнено пунктом 4 згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 08.08.2016р. N 501)

     § 21. Обговорення

     1. Обговорення питань на засiданнi Кабiнету Мiнiстрiв здiйснюється вiдповiдно до порядку його проведення, який готується Секретарiатом Кабiнету Мiнiстрiв для кожного засiдання та узгоджується з Прем'єр-мiнiстром.

     2. Пiд час обговорення проектiв актiв законодавства в першу чергу приймається рiшення щодо проектiв, стосовно яких вiдсутнi неврегульованi розбiжностi у позицiях заiнтересованих органiв та/або застереження Секретарiату Кабiнету Мiнiстрiв. За пропозицiєю головуючого рiшення щодо таких проектiв актiв може бути прийняте в цiлому без обговорення.

(пункт 2 параграфа 21 у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 11.05.2016р. N 329)

     3. Якщо у члена Кабiнету Мiнiстрiв, iншого учасника засiдання за результатами вивчення поданих для розгляду матерiалiв виникли принциповi зауваження i пропозицiї до проекту акта, вони подаються у письмовiй формi членам Кабiнету Мiнiстрiв та iншим учасникам засiдання пiд час обговорення.

(пункт 3 параграфа 21 у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 11.03.2013р. N 147)

     4. Особи, запрошенi на засiдання Кабiнету Мiнiстрiв, пiсля завершення обговорення питання членами Кабiнету Мiнiстрiв можуть з дозволу головуючого вносити пропозицiї з обговорюваного питання, робити застереження, давати пояснення.

     Учасникам засiдання Кабiнету Мiнiстрiв та особам, запрошеним на засiдання, забороняється переривати доповiдачiв та iнших виступаючих, коментувати доповiдi та виступи, робити реплiки та в iнший спосiб перешкоджати проведенню засiдання Кабiнету Мiнiстрiв.

(пункт 4 параграфа 21 у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 11.03.2013р. N 147)

     5. Обговорення питання припиняється за рiшенням головуючого.

     § 22. Прийняття рiшень

     1. Рiшення Кабiнету Мiнiстрiв приймаються шляхом голосування бiльшiстю голосiв посадового складу Кабiнету Мiнiстрiв.

     2. Якщо проект рiшення отримав пiдтримку половини посадового складу Кабiнету Мiнiстрiв i за цей проект проголосував Прем'єр-мiнiстр, рiшення вважається прийнятим.

(пункт 2 параграфа 22 у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 05.08.2015р. N 599)

     3. Головуючий на засiданнi Кабiнету Мiнiстрiв на пiдставi результатiв обговорення та голосування оголошує про прийняте рiшення.

     4. Рiшення за результатами розгляду проектiв актiв законодавства приймаються у порядку, встановленому пунктами 2 i 3 § 551 цього Регламенту.

(пункт 4 параграфа 22 iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12.03.2014р. N 68, вiд 19.12.2014р. N 704, вiд 11.05.2016р. N 329)

     § 23. Протокольнi рiшення

     Кабiнет Мiнiстрiв з окремих питань, вирiшення яких не потребує прийняття актiв Кабiнету Мiнiстрiв, може приймати рiшення, що фiксуються у протоколi засiдання (протокольнi рiшення).

     § 24. Протокол засiдання

     1. За результатами засiдання Кабiнету Мiнiстрiв складається протокол, який є офiцiйним документом.

     2. У протоколi засiдання зазначаються прiзвища та iнiцiали членiв Кабiнету Мiнiстрiв, а також iнших посадових осiб, якi взяли участь у засiданнi, питання, що розглядалися, та рiшення, прийнятi за результатами розгляду.

     У разi коли за рiшенням Прем'єр-мiнiстра у засiданнi Кабiнету Мiнiстрiв взяв участь член Кабiнету Мiнiстрiв у режимi вiдеоконференцiї, вiдповiдна iнформацiя зазначається у протоколi засiдання.

(пункт 2 параграфа 24 доповнено абзацом згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 02.09.2020р. N 782)

     3. Протокол засiдання складає Секретарiат Кабiнету Мiнiстрiв протягом однiєї доби пiсля завершення засiдання.

     4. Протокол засiдання пiдписують головуючий i Державний секретар Кабiнету Мiнiстрiв.

     5. Протокол засiдання надсилається в електроннiй формi (крiм питань, що мiстять iнформацiю з обмеженим доступом) членам Кабiнету Мiнiстрiв, Президентовi України та Верховнiй Радi, а також iншим державним органам за перелiком, який затверджує Державний секретар Кабiнету Мiнiстрiв.

(пункт 5 параграфа 24 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 08.08.2016р. N 501)

     6. Протокол засiдання разом з оригiналами прийнятих актiв Кабiнету Мiнiстрiв, копiями схвалених проектiв законiв, актiв Президента України, iншими документами та матерiалами, розглянутими на засiданнi, передається для постiйного зберiгання до архiву.

     § 25. Стенографування

     1. Секретарiат Кабiнету Мiнiстрiв здiйснює стенографування засiдання Кабiнету Мiнiстрiв.

     2. Стенограма засiдання Кабiнету Мiнiстрiв є внутрiшнiм робочим документом Кабiнету Мiнiстрiв, що має конфiденцiйний характер, використовується лише для складення протоколу засiдання i зберiгається в установленому порядку разом з матерiалами засiдання. Стенограма надається Верховнiй Радi, Президентовi України, членам Кабiнету Мiнiстрiв на їх запит.

(пункт 2 параграфа 25 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27.08.2014р. N 477)

     3. Питання, якi розглядаються на засiданнi Кабiнету Мiнiстрiв i мiстять iнформацiю з обмеженим доступом, стенографуються з дотриманням встановлених правил роботи з документами, якi мiстять iнформацiю з обмеженим доступом.

(параграф 25 доповнено пунктом 3 згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16.12.2020р. N 1285)

     § 26. Закритi засiдання

     1. За рiшенням Прем'єр-мiнiстра може бути проведено закрите засiдання Кабiнету Мiнiстрiв.

     2. У закритому засiданнi беруть участь члени Кабiнету Мiнiстрiв, а також особи, присутнiсть яких необхiдна для розгляду питання. Перелiк таких осiб попередньо погоджується з Прем'єр-мiнiстром.

(пункт 2 параграфа 26 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 11.03.2013р. N 147)

     3. Пiдготовка матерiалiв з питань, якi розглядаються на закритому засiданнi Кабiнету Мiнiстрiв, допуск на таке засiдання, оформлення протоколу та прийнятих актiв здiйснюються, зокрема, з дотриманням встановлених правил роботи з документами, якi мiстять iнформацiю з обмеженим доступом.

(пункт 3 параграфа 26 у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 11.03.2013р. N 147, iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16.12.2020р. N 1285)

     § 261. Онлайн-засiдання Кабiнету Мiнiстрiв

     1. Прем'єр-мiнiстр може прийняти рiшення про проведення засiдання Кабiнету Мiнiстрiв у режимi вiдеоконференцiї з використанням вiдповiдного програмного забезпечення, зокрема через Iнтернет (далi - онлайн-засiдання Кабiнету Мiнiстрiв). В онлайн-засiданнi Кабiнету Мiнiстрiв беруть участь члени Кабiнету Мiнiстрiв, а також iншi особи, якi визначенi Прем'єр-мiнiстром.

     2. Онлайн-засiдання Кабiнету Мiнiстрiв можуть проводитися у невiдкладних випадках, пов'язаних iз запобiганням виникненню надзвичайних ситуацiй, лiквiдацiєю їх наслiдкiв, а також з питань, пов'язаних з виникненням загрози життю та/або здоров'ю населення, з невiдкладних питань щодо проведення операцiї Об'єднаних сил та обороноздатностi держави, у перiод дiї карантину, встановленого Кабiнетом Мiнiстрiв з метою запобiгання поширенню на територiї України гострої респiраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавiрусом SARS-CoV-2, та в iнших випадках за рiшенням Прем'єр-мiнiстра.

     3. Пiдготовка та проведення онлайн-засiдання Кабiнету Мiнiстрiв здiйснюється з дотриманням вимог, передбачених цим роздiлом. Пiдготовка матерiалiв, включених до порядку денного онлайн-засiдання Кабiнету Мiнiстрiв, здiйснюється у порядку, встановленому роздiлами 4, 6 i 7 цього Регламенту.

     4. Секретарiат Кабiнету Мiнiстрiв забезпечує iнформування членiв Кабiнету Мiнiстрiв та iнших визначених Прем'єр-мiнiстром осiб, якi будуть брати участь в онлайн-засiданнi Кабiнету Мiнiстрiв, про дату i час проведення засiдання та надсилає їм схвалений Прем'єр-мiнiстром проект порядку денного засiдання разом з матерiалами до нього у спосiб та строк, що визначенi пунктом 1 § 17 цього Регламенту. Одночасно вiдповiдна iнформацiя та матерiали надсилаються на адресу електронної пошти кожного члена Кабiнету Мiнiстрiв.

     5. Онлайн-засiдання Кабiнету Мiнiстрiв проводиться на базi програмно-апаратного комплексу залу засiдань Кабiнету Мiнiстрiв (м. Київ, Будинок Уряду, вул. Грушевського, 12/2).

     6. Пiд час онлайн-засiдання Кабiнету Мiнiстрiв у залi засiдань Кабiнету Мiнiстрiв перебуває Прем'єр-мiнiстр та/або Перший вiце-прем'єр-мiнiстр чи вiце-прем'єр-мiнiстр, а також можуть перебувати iншi члени Кабiнету Мiнiстрiв, Державний секретар Кабiнету Мiнiстрiв та/або його заступники, Керiвник Апарату Прем'єр-мiнiстра, iншi посадовi особи, участь яких в такому засiданнi необхiдна, та працiвники Секретарiату Кабiнету Мiнiстрiв, присутнiсть яких необхiдна для органiзацiйно-технiчного забезпечення проведення онлайн-засiдання Кабiнету Мiнiстрiв.

     Перелiк осiб, якi перебуватимуть у залi засiдань Кабiнету Мiнiстрiв, та осiб, якi будуть брати участь в онлайн-засiданнi Кабiнету Мiнiстрiв у режимi вiдеоконференцiї, складається Державним секретарем Кабiнету Мiнiстрiв, який погоджує його з Прем'єр-мiнiстром.

     7. Перед вiдкриттям онлайн-засiдання Кабiнету Мiнiстрiв Секретарiат Кабiнету Мiнiстрiв проводить реєстрацiю членiв Кабiнету Мiнiстрiв, якi присутнi у залi засiдань Кабiнету Мiнiстрiв, та членiв Кабiнету Мiнiстрiв, якi приєдналися до участi в такому засiданнi у режимi вiдеоконференцiї, вiдповiдно до зображень на екранах (монiторах).

     8. Головуючий вiдкриває онлайн-засiдання Кабiнету Мiнiстрiв у разi, коли участь в ньому беруть бiльше нiж половина посадового складу Кабiнету Мiнiстрiв.

     9. Голосування пiд час онлайн-засiдання Кабiнету Мiнiстрiв здiйснюється шляхом пiдняття руки членом Кабiнету Мiнiстрiв на питання головуючого про те, хто "за", "проти" або "утримався". Головуючий на пiдставi результатiв обговорення та голосування оголошує про прийняте рiшення iз зазначенням у разi наявностi членiв Кабiнету Мiнiстрiв, якi проголосували "проти" або "утримався".

     10. Результати онлайн-засiдання Кабiнету Мiнiстрiв оформляються згiдно з § 24 цього Регламенту.

(Регламент доповнено пунктом 261 згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 02.09.2020р. N 782)

     Глава 3. Доведення рiшень до виконавцiв

     § 27. Порядок та строки доведення рiшень

     1. Акти Кабiнету Мiнiстрiв надсилаються Секретарiатом Кабiнету Мiнiстрiв заiнтересованим центральним i мiсцевим органам виконавчої влади, Радi мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, iншим державним органам, державним господарським об'єднанням, пiдприємствам, установам та органiзацiям не пiзнiше нiж протягом двох робочих днiв з моменту їх пiдписання.

     2. Протокольнi рiшення Кабiнету Мiнiстрiв доводяться до виконавцiв у формi витягiв з протоколу засiдання протягом одного робочого дня з моменту пiдписання протоколу.

     § 28. Iнформування громадськостi

     1. Секретарiат Кабiнету Мiнiстрiв забезпечує iнформування громадськостi про рiшення, прийнятi на засiданнi Кабiнету Мiнiстрiв.

     2. З метою iнформування громадськостi надаються прес-релiзи, органiзовуються прес-конференцiї, брифiнги членiв Кабiнету Мiнiстрiв, оприлюднюються вiдповiднi матерiали у друкованих та електронних засобах масової iнформацiї.

     Роздiл 31. Урядовi комiтети

     § 281. Органiзацiйнi засади дiяльностi

     1. Урядовий комiтет є робочим колегiальним органом Кабiнету Мiнiстрiв, який утворюється для забезпечення ефективної реалiзацiї повноважень Кабiнету Мiнiстрiв, координацiї дiй органiв виконавчої влади шляхом вироблення узгодженої позицiї щодо проектiв нормативно-правових актiв, програмних документiв Кабiнету Мiнiстрiв, документiв з питань планування дiяльностi Кабiнету Мiнiстрiв, iнших документiв, що подаються на розгляд Кабiнету Мiнiстрiв.

(пункт 1 параграфа 281 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 09.10.2019р. N 874, вiд 21.04.2021р. N 377)

     2. Урядовий комiтет:

     1) врегульовує розбiжностi щодо проектiв програмних документiв Кабiнету Мiнiстрiв, документiв з питань планування дiяльностi Кабiнету Мiнiстрiв, а також проектiв законiв, актiв Президента України та Кабiнету Мiнiстрiв, стосовно яких:

(абзац перший пiдпункту 1 пункту 2 параграфа 281 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21.04.2021р. N 377)

     заiнтересованими органами висловлено зауваження щодо сутi проекту акта, зокрема стосовно обставин (ризикiв та обмежень), якi створюють значнi перешкоди щодо реалiзацiї державної полiтики у сферах, вiднесених до їх компетенцiї;

(абзац другий пiдпункту 1 пункту 2 параграфа 281 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16.12.2020р. N 1285)

     Секретарiатом Кабiнету Мiнiстрiв висловлено зауваження щодо сутi проекту акта;

(абзац третiй пiдпункту 1 пункту 2 параграфа 281 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 08.08.2016р. N 501, у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 09.10.2019р. N 874)
(пiдпункт 1 пункту 2 параграфа 281 у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 11.05.2016р. N 329)

     Мiн'юстом висловлено зауваження до проекту акта за результатами проведення правової експертизи та/або Секретарiатом Кабiнету Мiнiстрiв зроблено висновки щодо невiдповiдностi проекту акта законодавству, програмним документам Кабiнету Мiнiстрiв, зобов'язанням України у сферi європейської iнтеграцiї, у тому числi мiжнародно-правовим, та праву Європейського Союзу (acquis ЄС), якщо такi зауваження залишилися неврахованими пiсля розгляду на нарадi державних секретарiв;

(пiдпункт 1 пункту 2 параграфа 281 доповнено абзацом згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16.12.2020р. N 1285, абзац четвертий пiдпункту 1 пункту 2 параграфа 281 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21.04.2021р. N 377)

     Нацiональним агентством з питань запобiгання корупцiї за результатами проведення антикорупцiйної експертизи надано рекомендацiї щодо можливих способiв усунення виявлених у проектi акта факторiв, що сприяють або можуть сприяти вчиненню корупцiйних правопорушень, якщо такi рекомендацiї не врахованi головним розробником;

(пiдпункт 1 пункту 2 параграфа 281 доповнено абзацом згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16.12.2020р. N 1285)

     2) пiдпункт 2 пункту 2 параграфа 281 виключено

(згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 09.10.2019р. N 874)

     3) готує пропозицiї Кабiнетовi Мiнiстрiв, якi оформляються у виглядi протоколу засiдання, щодо прийняття рiшень стосовно розглянутих проектiв актiв;

(пiдпункт 3 пункту 2 параграфа 281 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 09.10.2019р. N 874)

     4) розглядає проекти експертних висновкiв Кабiнету Мiнiстрiв до законопроектiв, iнiцiйованих народними депутатами України, в разi наявностi розбiжностей у позицiях заiнтересованих органiв.

     21. Урядовий комiтет, до компетенцiї якого належать питання європейської та євроатлантичної iнтеграцiї, розглядає iншi питання, що стосуються реалiзацiї зобов'язань України у сферi європейської та євроатлантичної iнтеграцiї, заслуховує комплекснi звiти про стан виконання Угоди про асоцiацiю мiж Україною, з однiєї сторони, та Європейським Союзом, Європейським спiвтовариством з атомної енергiї та їхнiми державами-членами, з iншої сторони, пропозицiї щодо оновлення плану заходiв з виконання зазначеної Угоди та пропозицiї Урядового офiсу координацiї європейської та євроатлантичної iнтеграцiї Секретарiату Кабiнету Мiнiстрiв України.

(абзац перший пункту 21 параграфа 281 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16.12.2020р. N 1285)

     За результатами розгляду комплексних звiтiв про стан виконання Угоди про асоцiацiю мiж Україною, з однiєї сторони, та Європейським Союзом, Європейським спiвтовариством з атомної енергiї та їхнiми державами-членами, з iншої сторони, пропозицiй щодо оновлення плану заходiв з виконання зазначеної Угоди на засiданнi урядового комiтету, до компетенцiї якого належать питання європейської iнтеграцiї, та прийняття рiшення щодо їх пiдтримки вiдповiдний документ виноситься на розгляд Кабiнету Мiнiстрiв України.

     За результатами розгляду на урядовому комiтетi, до компетенцiї якого належать питання європейської iнтеграцiї, пропозицiї органу виконавчої влади щодо оновлення плану заходiв з виконання Угоди про асоцiацiю мiж Україною, з однiєї сторони, та Європейським Союзом, Європейським спiвтовариством з атомної енергiї та їхнiми державами-членами, з iншої сторони, можуть бути вiдхиленi повнiстю або частково.

(параграф 281 доповнено пунктом 21 згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 31.05.2017р. N 447)

     22. Пункт 22 параграфа 281 виключено

(параграф 281 доповнено пунктом 22 згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 10.01.2019р. N 32, виключено згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16.12.2020р. N 1285)

     3. Рiшення урядового комiтету, прийнятi в межах його повноважень, обов'язковi для виконання.

     4. Пункт 4 параграфа 281 виключено

(згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16.12.2020р. N 1285)

     5. Урядовi комiтети очолюють члени Кабiнету Мiнiстрiв України.

(пункт 5 параграфа 281 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 11.12.2019р. N 1152)

     6. Для органiзацiйно-технiчного забезпечення проведення засiдань урядового комiтету, забезпечення дотримання процедури пiдготовки матерiалiв, ведення протоколу засiдання з числа працiвникiв Секретарiату Кабiнету Мiнiстрiв визначається вiдповiдальний секретар урядового комiтету.

     7. За рiшенням Прем'єр-мiнiстра питання врегулювання розбiжностей щодо проектiв, зазначених у пунктi 2 цього параграфа, може бути розглянуто на нарадi пiд головуванням Прем'єр-мiнiстра або за його дорученням на нарадi пiд головуванням Першого вiце-прем'єр-мiнiстра чи вiце-прем'єр-мiнiстра.

(параграф 281 доповнено пунктом 7 згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 09.10.2019р. N 874)

     § 282. Склад урядового комiтету

     1. До складу урядового комiтету входять члени Кабiнету Мiнiстрiв вiдповiдно до компетенцiї, можуть входити заступники мiнiстрiв, керiвники державних колегiальних органiв, центральних органiв виконавчої влади, дiяльнiсть яких спрямовується та координується Кабiнетом Мiнiстрiв через вiдповiдних мiнiстрiв, та центральних органiв виконавчої влади, що не належать до сфери спрямування i координацiї мiнiстрiв.

(пункт 1 параграфа 282 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16.12.2020р. N 1285)

     2. Пункт 2 параграфа 282 виключено

(згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16.12.2020р. N 1285)
(параграф 282 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 11.05.2016р. N 329, у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 10.01.2019р. N 32)

     § 283. Засiдання

     1. Урядовий комiтет здiйснює свої функцiї шляхом обговорення питань та прийняття рiшень на засiданнях.

     2. Рiшення урядового комiтету приймаються вiдповiдно до пунктiв 2 - 4 § 55 цього Регламенту.

(пункт 2 параграфа 283 у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24.06.2016р. N 378, iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 10.01.2019р. N 32, у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 09.10.2019р. N 874)

     3. Засiдання урядових комiтетiв проводяться в мiру потреби за графiком, затвердженим Прем'єр-мiнiстром.

(пункт 3 параграфа 283 iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 11.05.2016р. N 329, вiд 11.12.2019р. N 1152)

     4. Пункт 4 параграфа 283 виключено

(згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 11.12.2019р. N 1152)

     4. Засiдання урядового комiтету скликає голова урядового комiтету.

(параграф 283 доповнено пунктом 4 згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13.05.2020р. N 396)

     5. Пункт 5 параграфа 283 виключено

(пункт 5 параграфа 283 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 11.05.2016р. N 329, виключено згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 11.12.2019р. N 1152)

     5. За дорученням особи, яка очолює урядовий комiтет, або у разi її вiдсутностi засiдання скликає та проводить заступник голови урядового комiтету.

(параграф 283 доповнено пунктом 5 згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13.05.2020р. N 396)

     6. Засiдання урядового комiтету є правоможним, якщо загальна чисельнiсть присутнiх на засiданнi його членiв та осiб, якi мають право вирiшального голосу, становить бiльш як половину затвердженого посадового складу комiтету.

(пункт 6 параграфа 283 у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24.06.2016р. N 378)

     Абзац другий пункту 6 виключено

(пункт 6 параграфа 283 доповнено абзацом згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 10.01.2019р. N 32, виключено згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 11.12.2019р. N 1152)

     7. У разi коли член Кабiнету Мiнiстрiв України - член урядового комiтету не може з поважних причин бути присутнiй на засiданнi, замiсть нього в роботi комiтету може брати участь з правом вирiшального голосу його заступник, про що письмово повiдомляє Секретарiат Кабiнету Мiнiстрiв України не пiзнiше нiж за 12 годин до початку проведення засiдання.

(пункт 7 параграфа 283 iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24.06.2016р. N 378, вiд 10.01.2019р. N 32, вiд 11.12.2019р. N 1152, вiд 16.12.2020р. N 1285)

     71. За рiшенням голови урядового комiтету член урядового комiтету або посадова особа, яка вiдповiдно до пункту 7 цього параграфа має право вирiшального голосу, може брати участь у засiданнi урядового комiтету в режимi вiдеоконференцiї у порядку, встановленому пунктами 3, 6 i 7 § 287 цього Регламенту.

(параграф 283 доповнити пунктом 71 згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 02.09.2020р. N 782)

     8. Питання, що належить до спiльної компетенцiї кiлькох урядових комiтетiв, розглядається за рiшенням голiв комiтетiв на спiльному засiданнi або кожним комiтетом окремо.

     9. За рiшенням Прем'єр-мiнiстра засiдання будь-якого урядового комiтету може бути скликано та проведено пiд його головуванням.

(параграф 283 доповнено пунктом 9 згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 11.05.2016р. N 329)

     § 284. Порядок денний

     1. Проект порядку денного засiдання урядового комiтету формує вiдповiдальний секретар урядового комiтету на пiдставi матерiалiв, пiдготовлених для розгляду в порядку, передбаченому роздiлами 4, 6 i 7 цього Регламенту, та подає його для схвалення головуючому на засiданнi комiтету.

(пункт 1 парагрфа 284 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 11.12.2019р. N 1152)

     2. Порядок денний засiдання урядового комiтету складається з таких роздiлiв:

     проекти програмних документiв Кабiнету Мiнiстрiв, документiв з питань планування дiяльностi Кабiнету Мiнiстрiв;

(абзац другий пункту 2 параграфа 284 у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21.04.2021р. N 377)

     проекти законiв;

     проекти актiв Президента України;

     проекти актiв Кабiнету Мiнiстрiв;

     iншi питання.

     3. Порядок денний засiдання урядового комiтету та матерiали до нього пiсля схвалення головуючим на засiданнi комiтету Секретарiат Кабiнету Мiнiстрiв надсилає членам Кабiнету Мiнiстрiв, урядового комiтету та iншим учасникам засiдання, а також Нацiональному агентству з питань запобiгання корупцiї в електроннiй формi iз використанням системи електронної взаємодiї органiв виконавчої влади, крiм матерiалiв, що мiстять iнформацiю з обмеженим доступом, не пiзнiше нiж за 48 години до його початку.

(абзац перший пункту 3 параграфа 284 iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27.05.2015р. N 351, вiд 08.08.2016р. N 501, вiд 11.12.2019р. N 1152, вiд 16.12.2020р. N 1285)

     Абзац другий пункту 3 параграфа 284 виключено

(пункт 3 параграфа 284 доповнено абзацом згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27.05.2015р. N 351, абзац другий пункту 3 параграфа 284 виключено згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 08.08.2016р. N 501)

     4. Порядок денний засiдання урядового комiтету надсилається членам Кабiнету Мiнiстрiв, якi не входять до складу комiтету.

(пункт 4 параграфа 284 iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 10.01.2019р. N 32, вiд 16.12.2020р. N 1285)

     5. Порядок денний та матерiали до нього у порядку, визначеному в пунктi 3 цього параграфа, надсилаються до Офiсу Президента України, Апарату Верховної Ради, а також у разi потреби - вiдповiдним комiтетам Верховної Ради.

(пункт 5 параграфа 284 iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27.05.2015р. N 351, вiд 11.12.2019р. N 1152)

     6. Порядок денний розмiщується на офiцiйному веб-сайтi Кабiнету Мiнiстрiв (Єдиному веб-порталi органiв виконавчої влади) не пiзнiше нiж за 24 години до початку засiдання.

     § 285. Учасники засiдання

     1. На засiдання урядового комiтету запрошуються керiвники заiнтересованих органiв виконавчої влади, якi брали участь у пiдготовцi i погодженнi проектiв актiв, а також керiвники центральних та мiсцевих органiв виконавчої влади, органiв мiсцевого самоврядування, iншi посадовi особи, участь яких необхiдна для обговорення включених до порядку денного питань.

     У разi включення до порядку денного питань, що стосуються сфери наукової та науково-технiчної дiяльностi, на засiдання урядового комiтету може запрошуватися представник Наукового комiтету Нацiональної ради України з питань розвитку науки i технологiй.

(пункт 1 параграфа 285 доповнено абзацом згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 15.11.2017р. N 865)

     2. Голова урядового комiтету може визначати окремих посадових осiб, якi беруть постiйну участь у засiданнях комiтету з правом дорадчого голосу (постiйнi учасники). Постiйну участь у засiданнях урядового комiтету за рiшенням його голови можуть брати народнi депутати України, вiдповiдальнi працiвники Офiсу Президента України, освiтнiй омбудсмен, уповноважений представник всеукраїнських асоцiацiй органiв мiсцевого самоврядування, уповноважений представник всеукраїнських профспiлок, їх об'єднань та уповноважений представник всеукраїнських об'єднань органiзацiй роботодавцiв.

(пункт 2 параграфа 285 iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 11.05.2016р. N 329, вiд 06.06.2018р. N 491, вiд 10.01.2019р. N 32, вiд 11.12.2019р. N 1152, вiд 13.05.2020р. N 396)

     3. У засiданнi урядового комiтету беруть участь працiвники Секретарiату Кабiнету Мiнiстрiв, вiдповiдальнi за пiдготовку включених до порядку денного питань.

     4. Список осiб, якi запрошуються на засiдання урядового комiтету, складає вiдповiдальний секретар комiтету.

(пункт 4 параграфа 285 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 11.12.2019р. N 1152)

     5. Учасники засiдання урядового комiтету реєструються.

     § 286. Проведення засiдання

     1. Порядок денний урядового комiтету затверджується на його засiданнi.

     2. Пiд час засiдання не допускається включення до порядку денного додаткового питання про розгляд проекту акта законодавства, який не був пiдготовлений та наданий членам урядового комiтету з дотриманням передбачених цим Регламентом вимог.

     3. На засiданнi урядового комiтету питання обговорюються в послiдовностi, передбаченiй порядком денним.

     4. Про проект закону, акта Президента України чи Кабiнету Мiнiстрiв доповiдає на засiданнi урядового комiтету керiвник центрального органу виконавчої влади, вiдповiдального за його розроблення.

     5. Пiд час обговорення проекту акта обов'язково заслуховуються доповiдi керiвникiв заiнтересованих органiв виконавчої влади, якими висловлено зауваження щодо сутi проекту акта, зокрема стосовно обставин (ризикiв та обмежень), якi створюють значнi перешкоди щодо реалiзацiї державної полiтики у сферах, вiднесених до їх компетенцiї, та головного розробника щодо мотивiв їх вiдхилення; пропозицiї членiв урядового комiтету та iнших учасникiв засiдання щодо врегулювання спiрних питань, а також розглядається висновок Секретарiату Кабiнету Мiнiстрiв.

(абзац перший пункту 5 роздiлу 286 iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 09.10.2019р. N 874, вiд 16.12.2020р. N 1285)

     Пiд час обговорення проекту акта позицiя заступника мiнiстра, який бере участь у засiданнi урядового комiтету, повинна збiгатися з позицiєю мiнiстра, доведеною в установленому порядку розробниковi пiд час проведення узгоджувальних процедур.

(пункт 5 параграфа 286 доповнено абзацом згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 11.05.2016р. N 329)

     6. У разi коли у членiв урядового комiтету та iнших учасникiв засiдання за результатами вивчення поданих для розгляду матерiалiв виникли принциповi зауваження i пропозицiї до проекту акта, вони подаються у письмовiй формi для поширення серед членiв урядового комiтету та iнших учасникiв засiдання пiд час обговорення.

     7. Обговорення питання припиняється за рiшенням головуючого.

     8. Головуючий на засiданнi урядового комiтету на пiдставi результатiв обговорення питання, висловлених учасниками засiдання зауважень i пропозицiй та висновку Секретарiату Кабiнету Мiнiстрiв оголошує прийняте рiшення, яке фiксується у протоколi засiдання.

(пункт 8 параграфа 286 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 09.10.2019р. N 874)

     9. Рiшення за результатами розгляду проектiв актiв законодавства приймаються у порядку, встановленому § 55 цього Регламенту.

     10. Засiдання урядового комiтету стенографується.

     11. Стенограма засiдання урядового комiтету є внутрiшнiм робочим документом, що використовується для складення протоколу засiдання. Стенограма зберiгається протягом 10 днiв пiсля пiдписання протоколу.

     Питання, якi розглядаються на засiданнi урядового комiтету i мiстять iнформацiю з обмеженим доступом, стенографуються з дотриманням встановлених правил роботи з документами, якi мiстять iнформацiю з обмеженим доступом.

(пункт 11 параграфа 286 доповнено абзацом згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16.12.2020р. N 1285)

     12. За результатами засiдання урядового комiтету складається протокол, який є офiцiйним документом.

     Оформлення витягiв з протоколу засiдання урядового комiтету з питань, що мiстять iнформацiю з обмеженим доступом, здiйснюється з дотриманням встановлених правил роботи з документами, якi мiстять iнформацiю з обмеженим доступом.

(пункт 12 параграфа 286 доповнено абзацом згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16.12.2020р. N 1285)

     13. У протоколi засiдання зазначаються прiзвища та iнiцiали членiв урядового комiтету, а також iнших посадових осiб, якi взяли участь у засiданнi, питання, що розглядалися, прiзвища осiб, якi брали участь в їх обговореннi, та рiшення, прийнятi за результатами розгляду.

     У разi коли за рiшенням голови урядового комiтету член урядового комiтету або посадова особа, яка вiдповiдно до пункту 7 § 283 цього Регламенту має право вирiшального голосу, взяв участь у засiданнi урядового комiтету в режимi вiдеоконференцiї, вiдповiдна iнформацiя зазначається в протоколi засiдання.

(пункт 13 пераграфа 286 доповнити абзацом згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 02.09.2020р. N 782)

     14. Протокол засiдання складає вiдповiдальний секретар урядового комiтету i не пiзнiше нiж протягом доби пiсля завершення засiдання подає його для пiдписання головуючому на засiданнi комiтету.

(пункт 14 параграфа 286 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 11.12.2019р. N 1152)

     15. Протокол засiдання зберiгається разом з матерiалами засiдання.

     16. Протокол засiдання надсилається в електроннiй формi (крiм питань, що мiстять iнформацiю з обмеженим доступом) членам урядового комiтету, членам Кабiнету Мiнiстрiв, якi брали участь у засiданнi, а також державним органам та посадовим особам, визначеним Державним секретарем Кабiнету Мiнiстрiв.

(пункт 16 параграфа 286 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 08.08.2016р. N 501)

     17. Рiшення, прийнятi на засiданнi урядового комiтету, доводяться до виконавцiв у формi витягiв з протоколу засiдання протягом одного робочого дня з моменту його пiдписання.

(Регламент доповнено роздiлом 31 згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12.03.2014р. N 68)

     § 287. Онлайн-засiдання урядового комiтету

     1. Голова урядового комiтету може прийняти рiшення про проведення засiдання урядового комiтету в режимi вiдеоконференцiї з використанням вiдповiдного програмного забезпечення, зокрема через Iнтернет (далi - онлайн-засiдання урядового комiтету). У зазначеному засiданнi беруть участь члени урядового комiтету, а також iншi особи, якi визначенi головою урядового комiтету.

     2. Пiдготовка та проведення онлайн-засiдання урядового комiтету здiйснюється з дотриманням вимог, передбачених цим роздiлом. Пiдготовка матерiалiв, включених до порядку денного онлайн-засiдання урядового комiтету, здiйснюється в порядку, встановленому роздiлами 4, 6 i 7 цього Регламенту.

     3. Секретарiат Кабiнету Мiнiстрiв забезпечує iнформування членiв урядового комiтету та iнших визначених головою урядового комiтету осiб, якi будуть брати участь в онлайн-засiданнi урядового комiтету, про дату i час проведення такого засiдання та надсилає їм схвалений головою урядового комiтету проект порядку денного засiдання урядового комiтету разом з матерiалами до нього у спосiб та строк, що визначенi пунктом 3 § 284 цього Регламенту. Одночасно вiдповiднi iнформацiя та матерiали надсилаються на адресу електронної пошти кожного члена урядового комiтету.

     4. Онлайн-засiдання урядового комiтету проводиться на базi програмно-апаратного комплексу залу, де проводиться засiдання урядового комiтету (м. Київ, Будинок Уряду, вул. Грушевського, 12/2).

     5. Пiд час онлайн-засiдання урядового комiтету в залi, де проводиться засiдання урядового комiтету, перебуває голова урядового комiтету та/або його заступник, а також можуть перебувати iншi члени урядового комiтету, Державний секретар Кабiнету Мiнiстрiв та/або його заступники, вiдповiдальний секретар урядового комiтету, iншi посадовi особи, участь яких необхiдна у засiданнi урядового комiтету, та працiвники Секретарiату Кабiнету Мiнiстрiв, присутнiсть яких необхiдна для органiзацiйно-технiчного забезпечення проведення онлайн-засiдання урядового комiтету.

     Перелiк осiб, якi перебуватимуть у залi, де проводиться засiдання урядового комiтету, та осiб, якi будуть брати участь у онлайн-засiданнi урядового комiтету в режимi вiдеоконференцiї, складається вiдповiдальним секретарем урядового комiтету, який погоджує його з головою урядового комiтету.

     6. Перед вiдкриттям онлайн-засiдання урядового комiтету Секретарiат Кабiнету Мiнiстрiв проводить реєстрацiю членiв урядового комiтету, якi присутнi у залi, де проводиться засiдання, та членiв урядового комiтету, якi приєдналися до участi в такому засiданнi у режимi вiдеоконференцiї, вiдповiдно до зображень на екранах (монiторах).

     7. Головуючий на засiданнi урядового комiтету вiдкриває онлайн-засiдання урядового комiтету за умови дотримання кворуму, передбаченого пунктом 6 § 283 цього Регламенту.

     8. Обговорення питань, прийняття рiшень та оформлення результатiв онлайн-засiдання урядового комiтету здiйснюється вiдповiдно до § 286 цього Регламенту.

(Регламент доповнено пунктом 287 згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 02.09.2020р. N 782)

     Роздiл 4. Пiдготовка проектiв актiв Кабiнету Мiнiстрiв

     Глава 1. Акти Кабiнету Мiнiстрiв

     § 29. Постанови

     1. Акти Кабiнету Мiнiстрiв нормативного характеру видаються у формi постанов.

     2. Постанови Кабiнету Мiнiстрiв видаються з питань:

     затвердження положення, статуту, порядку, регламенту, правил, методики та в iнших випадках, коли суспiльнi вiдносини потребують нормативно-правового врегулювання;

     затвердження, прийняття мiжнародного договору або приєднання до нього.

     § 30. Розпорядження

     1. Акти Кабiнету Мiнiстрiв з органiзацiйно-розпорядчих та iнших поточних питань видаються у формi розпоряджень.

     2. Розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв видаються з питань:

     схвалення програмного документа Кабiнету Мiнiстрiв, документа з питань планування дiяльностi Кабiнету Мiнiстрiв, директив, урядової заяви, листа, звернення, декларацiї, меморандуму тощо;

(абзац другий пункту 2 параграфа 30 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21.04.2021р. N 377)

     затвердження плану заходiв;

(абзац третiй пункту 2 параграфа 30 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16.12.2020р. N 1285)

     утворення та затвердження складу робочих груп з питань лiквiдацiї наслiдкiв надзвичайних ситуацiй;

     видiлення коштiв з резервного фонду державного бюджету;

     делегування повноважень Кабiнету Мiнiстрiв органам виконавчої влади у передбачених законом випадках;

     передачi майна;

     перегляду грифiв обмеження доступу актiв Кабiнету Мiнiстрiв;

(пункт 2 параграфа 30 доповнено новим абзацом восьмим згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16.12.2020р. N 1285, у зв'язку з цим абзац восьмий вважати абзацом дев'ятим)

     кадрових та iнших питань органiзацiйно-розпорядчого характеру.

     § 31. Набрання чинностi

     1. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв набирає чинностi з дня її офiцiйного опублiкування, якщо iнше не передбачено такою постановою, але не ранiше дня її опублiкування.

     Постанови Кабiнету Мiнiстрiв публiкуються в офiцiйних виданнях - Офiцiйному вiснику України та газетi "Урядовий кур'єр".

     2. Постанови Кабiнету Мiнiстрiв або їх окремi положення, що мiстять iнформацiю з обмеженим доступом (з грифом "Таємно", "Цiлком таємно", "Особливої важливостi" або "Для службового користування"), не пiдлягають опублiкуванню i набирають чинностi з моменту їх доведення в установленому порядку до виконавцiв, якщо такими постановами не встановлено пiзнiший строк набрання ними чинностi.

     3. Розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв набирає чинностi з моменту його прийняття, якщо таким розпорядженням не встановлено пiзнiший строк набрання ним чинностi.

     4. Датою видання акта Кабiнету Мiнiстрiв є дата його прийняття на засiданнi Кабiнету Мiнiстрiв.

     5. Секретарiат Кабiнету Мiнiстрiв надсилає акти Кабiнету Мiнiстрiв Мiн'юсту через систему електронної взаємодiї органiв виконавчої влади або у паперовiй формi для включення їх до Єдиного державного реєстру нормативно-правових актiв.

(пункт 5 параграфа 31 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 18.08.2017р. N 608)

     6. Акти Кабiнету Мiнiстрiв розмiщуються на офiцiйному веб-сайтi Кабiнету Мiнiстрiв (Єдиному веб-порталi органiв виконавчої влади).

     Глава 2. Процедура пiдготовки

     § 32. Загальнi вимоги

     1. Проекти актiв Кабiнету Мiнiстрiв готуються на основi та на виконання Конституцiї i законiв України, актiв Президента України, постанов Верховної Ради, прийнятих вiдповiдно до Конституцiї та законiв України, актiв Кабiнету Мiнiстрiв, доручень Прем'єр-мiнiстра, а також за iнiцiативою членiв Кабiнету Мiнiстрiв, центральних органiв виконавчої влади, державних колегiальних органiв, Ради мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, обласних, Київської та Севастопольської мiських держадмiнiстрацiй з дотриманням вимог цього Регламенту.

(пункт 1 параграфа 32 iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29.04.2013р. N 318, вiд 27.08.2014р. N 477)

     Розроблення проекту акта починається невiдкладно пiсля отримання вiдповiдного завдання та триває виходячи з необхiдностi врахування у загальному часi пiдготовки проекту акта вимог, встановлених цим Регламентом щодо часу, достатнього для погодження проекту акта заiнтересованими органами, та часу, достатнього для проведення правової експертизи Мiн'юсту та експертизи Секретарiату Кабiнету Мiнiстрiв.

(пункт 1 параграфа 32 доповнено абзацом згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 08.08.2016р. N 501, абзац другий пункту 1 параграфа 32 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16.12.2020р. N 1285)

     2. Проекти актiв Кабiнету Мiнiстрiв, що стосуються укладення, виконання та припинення дiї мiжнародних договорiв України, готуються вiдповiдно до Закону України "Про мiжнароднi договори України".

     3. Проекти регуляторних актiв Кабiнету Мiнiстрiв готуються з урахуванням особливостей, передбачених Законом України "Про засади державної регуляторної полiтики у сферi господарської дiяльностi", та вiдповiдно до Методики проведення аналiзу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 11 березня 2004 р. N 308 (Офiцiйний вiсник України, 2004 р., N 10, ст. 612).

     4. Проекти розпоряджень Кабiнету Мiнiстрiв з кадрових питань готуються в установленому Кабiнетом Мiнiстрiв порядку та вносяться на розгляд Кабiнету Мiнiстрiв Мiнiстром Кабiнету Мiнiстрiв.

     Проекти актiв з питань утворення та органiзацiї роботи комiтету з призначення керiвникiв особливо важливих для економiки пiдприємств, оголошення вiдбору вносяться на розгляд Кабiнету Мiнiстрiв Першим вiце-прем'єр-мiнiстром України - Мiнiстром економiки України. Проекти актiв Кабiнету Мiнiстрiв про призначення чи погодження кандидатур претендентiв на посади керiвникiв i членiв наглядових рад таких пiдприємств вносяться на розгляд Кабiнету Мiнiстрiв Першим вiце-прем'єр-мiнiстром України - Мiнiстром економiки України на пiдставi рiшення комiтету з призначення.

(абзац другий пункту 4 параграфа 32 у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 15.11.2019р. N 927, iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 18.08.2021р. N 875)
(пункт 4 параграфа 32 у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 18.04.2018р. N 326)

     Проекти актiв Кабiнету Мiнiстрiв з питань, пов'язаних iз здiйсненням Кабiнетом Мiнiстрiв повноважень суб'єкта управлiння, необхiдних для здiйснення заходiв з перетворення державного унiтарного пiдприємства в акцiонерне товариство, 100 вiдсоткiв акцiй якого належить державi, готуються комiсiєю з перетворення пiдприємства та вносяться на розгляд Кабiнету Мiнiстрiв Першим вiце-прем'єр-мiнiстром України - Мiнiстром економiки України.

(пункт 4 параграфа 32 доповнено абзацом згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16.12.2020р. N 1285, абзац третiй пункту 4 параграфа 32 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 18.08.2021р. N 875)

     5. Проекти актiв Кабiнету Мiнiстрiв оформляються згiдно з Правилами пiдготовки проектiв актiв Кабiнету Мiнiстрiв України, затвердженими постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 6 вересня 2005 р. N 870 (Офiцiйний вiсник України, 2005 р., N 36, ст. 2200).

     Проекти постанов Кабiнету Мiнiстрiв, якими затверджуються технiчнi регламенти, розробленi на основi актiв законодавства Європейського Союзу, оформляються з урахуванням особливостей, визначених Правилами, затвердженими постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 18 червня 2012р. N 708.

(пункт 5 параграфа 32 доповнено абзацом згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 18.06.2012р. N 708)

     Проект акта та матерiали до нього готуються в електроннiй формi iз застосуванням засобiв квалiфiкованого електронного пiдпису чи печатки з урахуванням засад реалiзацiї органами виконавчої влади принципiв державної полiтики цифрового розвитку. Проект акта може бути пiдготовлений у паперовiй формi виключно в разi:

(пункт 5 параграфа 32 доповнено абзацом згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 18.08.2017р. N 608, бзац третiй пункту 5 параграфа 32 iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 10.05.2018р. N 356, вiд 30.01.2019р. N 56, у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28.10.2020р. N 1087)

     пiдготовки проекту акта, який мiстить iнформацiю з обмеженим доступом;

(пункт 5 параграфа 32 доповнено абзацом згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 18.08.2017р. N 608)

     абзац п'ятий пункту 5 параграфа 32 виключено

(пункт 5 параграфа 32 доповнено абзацом згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 18.08.2017р. N 608, абзац п'ятий пункту 5 параграфа 32 виключено згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28.10.2020р. N 1087)

     пiдготовки проекту акта з питань, пов'язаних iз запобiганням виникненню надзвичайних ситуацiй, лiквiдацiєю їх наслiдкiв, або з iнших питань, пов'язаних з виникненням загрози життю та/або здоров'ю населення, а також з невiдкладних питань щодо проведення операцiї Об'єднаних сил та обороноздатностi держави.

(пункт 5 параграфа 32 доповнено абзацом згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 18.08.2017р. N 608)

     6. Проекти актiв Кабiнету Мiнiстрiв, якими затверджуються документи державного планування, визначенi Законом України "Про стратегiчну екологiчну оцiнку", готуються з урахуванням особливостей здiйснення стратегiчної екологiчної оцiнки, передбачених зазначеним Законом.

(параграф 32 доповнено пунктом 6 згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 23.01.2019р. N 45)

     § 33. Головний розробник, розробник та заiнтересованi органи

     1. Головним розробником проекту акта Кабiнету Мiнiстрiв є орган, який вносить проект акта до Кабiнету Мiнiстрiв.

     2. Розробниками проектiв актiв Кабiнету Мiнiстрiв є мiнiстерства, iншi центральнi органи виконавчої влади, державнi колегiальнi органи, Рада мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, обласнi, Київська та Севастопольська мiськi держадмiнiстрацiї вiдповiдно до своєї компетенцiї.

     3. За дорученням члена Кабiнету Мiнiстрiв, який не очолює мiнiстерство, пiдготовку проекту акта Кабiнету Мiнiстрiв, що вноситься до Кабiнету Мiнiстрiв зазначеною посадовою особою, здiйснює Секретарiат Кабiнету Мiнiстрiв. Такий проект акта може готуватися Секретарiатом Кабiнету Мiнiстрiв лише з питань, що не належать до компетенцiї мiнiстерств та iнших центральних органiв виконавчої влади. Головним розробником такого проекту акта є член Кабiнету Мiнiстрiв, який вносить проект акта до Кабiнету Мiнiстрiв.

(абзац перший пункту 3 параграфа 33 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28.10.2020р. N 1087, у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16.12.2020р. N 1285)

     Головним розробником проектiв актiв Кабiнету Мiнiстрiв з питань, пов'язаних iз здiйсненням Кабiнетом Мiнiстрiв повноважень суб'єкта управлiння або загальних зборiв АТ "Українська залiзниця", є Мiнiнфраструктури, iнших суб'єктiв господарювання державного сектору економiки - Мiнекономiки, а проектiв актiв з питань управлiння державними банками - Мiнфiн.

(пункт 3 параграфа 33 доповнено абзацом згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 09.08.2017р. N 627, абзац другий пункту 3 параграфа 33 у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 09.10.2019р. N 874)

     4. Якщо питання, що потребує врегулювання, належить до компетенцiї кiлькох органiв виконавчої влади, розробником проекту акта Кабiнету Мiнiстрiв є орган, компетенцiя якого у вiдповiднiй сферi правового регулювання є домiнуючою. Iншi органи виконавчої влади, що вiдповiдно до компетенцiї беруть участь у розробленнi проекту акта або його погодженнi, є заiнтересованими органами.

     5. Проект акта Кабiнету Мiнiстрiв пiдлягає обов'язковому погодженню всiма заiнтересованими органами, а також Мiнфiном, Мiнекономiки та Мiнцифри.

     Не потребує погодження заiнтересованими органами, а також Мiнфiном, Мiнекономiки та Мiнцифри проект акта Кабiнету Мiнiстрiв:

     з кадрових питань;

     щодо змiни особи, уповноваженої на пiдписання мiжнародного договору України;

     щодо змiни персонального складу Мiжвiдомчої комiсiї з мiжнародної торгiвлi, а також делегацiй для участi у переговорах щодо укладення торговельних угод та дiяльностi мiжнародних органiзацiй;

     про утворення урядової комiсiї з розслiдування причин виникнення надзвичайної ситуацiї;

     з питань утворення та органiзацiї роботи комiтету з призначення керiвникiв особливо важливих для економiки пiдприємств, оголошення вiдбору та призначення чи погодження кандидатур претендентiв на посаду керiвникiв i членiв наглядових рад таких пiдприємств;

     з питань, пов'язаних iз здiйсненням Кабiнетом Мiнiстрiв повноважень суб'єкта управлiння або загальних зборiв суб'єкта господарювання державного сектору економiки щодо утворення, органiзацiї дiяльностi та лiквiдацiї наглядової ради та виконавчого органу, обрання та припинення повноважень членiв наглядової ради i голови та членiв виконавчого органу.

     Мiнфiн пiд час погодження проекту акта опрацьовує пiдготовленi розробником фiнансово-економiчнi розрахунки впливу реалiзацiї акта на надходження та витрати державного та/або мiсцевих бюджетiв. За результатами розгляду Мiнфiн оформляє висновок за встановленою ним формою.

     Мiнекономiки пiд час погодження проекту акта опрацьовує його на предмет впливу реалiзацiї акта на показники економiчного i соцiального розвитку, а також вiдповiдностi зобов'язанням України за угодою про заснування Свiтової органiзацiї торгiвлi. За результатами опрацювання Мiнекономiки оформляє висновок за встановленою ним формою.

     Мiнцифри проводить цифрову експертизу проекту акта згiдно з § 371 цього Регламенту та за результатами оформляє висновок за встановленою ним формою.

(пункт 5 параграфа 33 iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29.04.2013р. N 318, вiд 18.02.2016р. N 124, вiд 11.05.2016р. N 329, вiд 08.08.2016р. N 501, вiд 25.01.2017р. N 31, вiд 05.04.2017р. N 264, вiд 18.04.2018р. N 326, вiд 18.12.2018р. N 1096, вiд 30.01.2019р. N 56, вiд 09.10.2019р. N 874, вiд 15.11.2019р. N 927, вiд 27.11.2019р. N 974, у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16.12.2020р. N 1285)

     51. Проекти актiв Кабiнету Мiнiстрiв, зазначенi в пунктi 1 § 35 цього Регламенту, розробник в обов'язковому порядку надсилає разом з пояснювальною запискою, порiвняльною таблицею (якщо проектом акта передбачено внесення змiн до iнших актiв Кабiнету Мiнiстрiв), а також довiдкою, передбаченою пунктом 3 § 35 цього Регламенту, Урядовому офiсу координацiї європейської та євроатлантичної iнтеграцiї Секретарiату Кабiнету Мiнiстрiв для проведення експертизи на вiдповiднiсть зобов'язанням України у сферi європейської iнтеграцiї, у тому числi мiжнародно-правовим, та праву Європейського Союзу (acquis ЄС).

     У разi коли предмет правового регулювання проекту акта регулюється актами законодавства ЄС, iмплементацiя яких передбачена Угодою про асоцiацiю мiж Україною, з однiєї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Спiвтовариством з атомної енергiї i їхнiми державами-членами, з iншої сторони, Урядовий офiс координацiї європейської та євроатлантичної iнтеграцiї Секретарiату Кабiнету Мiнiстрiв аналiзує таблицю вiдповiдностi, наведену розробником у довiдцi, передбаченiй пунктом 3 § 35 цього Регламенту, на предмет точностi вiдображеної в нiй iнформацiї.

     У разi невiдображення розробником iнформацiї в таблицi вiдповiдностi, вiдображення її в неповному обсязi чи вiдсутностi такої таблицi, а також у разi виявлення ознак невiдповiдностi чи неповної вiдповiдностi проекту акта зобов'язанням України у сферi європейської iнтеграцiї, у тому числi мiжнародно-правовим, та праву Європейського Союзу (acquis ЄС) Урядовий офiс координацiї європейської та євроатлантичної iнтеграцiї Секретарiату Кабiнету Мiнiстрiв надсилає розробнику у строк, визначений ним вiдповiдно до § 38 цього Регламенту, рекомендацiї iз зазначенням способу доопрацювання проекту акта.

(параграф 33 доповнено пiдпунктом 51 згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16.12.2020р. N 1285)

     6. Пiд час опрацювання проекту акта Кабiнету Мiнiстрiв повиннi бути вжитi вичерпнi заходи для врегулювання розбiжностей (проведенi узгоджувальнi процедури, консультацiї, наради, робочi зустрiчi тощо).

     7. До розроблення проекту акта Кабiнету Мiнiстрiв можуть залучатися за згодою народнi депутати України, науковцi та iншi фахiвцi, а також представники об'єднань громадян.

     Пiд час пiдготовки проекту акта Кабiнету Мiнiстрiв з питань, що стосуються формування та реалiзацiї державної соцiальної та економiчної полiтики, регулювання трудових, соцiальних, економiчних вiдносин, вiдповiдний проект акта в обов'язковому порядку надсилається уповноваженому представнику всеукраїнських профспiлок, їх об'єднань та уповноваженому представнику всеукраїнських об'єднань органiзацiй роботодавцiв.

     Пiд час пiдготовки проекту акта Кабiнету Мiнiстрiв України з питань, що стосуються прав осiб з iнвалiднiстю, такий проект акта в обов'язковому порядку надсилається Урядовому уповноваженому з прав осiб з iнвалiднiстю, всеукраїнським громадським органiзацiям осiб з iнвалiднiстю, їх спiлкам вiдповiдно до статутної дiяльностi. Результати обговорення таких проектiв актiв Урядовим уповноваженим з прав осiб з iнвалiднiстю, всеукраїнськими громадськими органiзацiями осiб з iнвалiднiстю, їх спiлками вiдображаються у пояснювальнiй записцi.

(пункт 7 параграфа 33 доповнено абзацом згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25.07.2012р. N 659, абзац третiй пункту 7 параграфа 33 iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 08.08.2016р. N 501, вiд 22.05.2019р. N 431, вiд 28.10.2020р. N 1005, вiд 15.09.2021р. N 974)

     Пiд час пiдготовки проекту акта Кабiнету Мiнiстрiв з питань, що стосуються функцiонування мiсцевого самоврядування, прав та iнтересiв територiальних громад, мiсцевого i регiонального розвитку (згiдно з тематикою консультацiй, визначених Законом України "Про асоцiацiї органiв мiсцевого самоврядування"), такий проект акта в обов'язковому порядку надсилається всеукраїнським асоцiацiям органiв мiсцевого самоврядування.

(пункт 7 параграфа 33 доповнено абзацом згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21.11.2012р. N 1065)

     Пiд час пiдготовки проекту нормативно-правового акта Кабiнету Мiнiстрiв з питань, що стосуються сфери наукової та науково-технiчної дiяльностi, такий проект акта в обов'язковому порядку надсилається Науковому комiтету Нацiональної ради України з питань розвитку науки i технологiй для проведення його експертизи та пiдготовки вiдповiдних рекомендацiй.

(пункт 7 параграфа 33 доповнено абзацом згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 15.11.2017р. N 865)

     Науковий комiтет Нацiональної ради України з питань розвитку науки i технологiй надсилає рекомендацiї головному розробниковi у строк, визначений статтею 21 Закону України "Про наукову i науково-технiчну дiяльнiсть".

(пункт 7 параграфа 33 доповнено абзацом згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 15.11.2017р. N 865)

     Якщо протягом зазначеного строку Науковий комiтет Нацiональної ради України з питань розвитку науки i технологiй не надiслав рекомендацiй, такий проект нормативно-правового акта вважається погодженим.

(пункт 7 параграфа 33 доповнено абзацом згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 15.11.2017р. N 865)

     У разi пiдготовки проекту акта Кабiнету Мiнiстрiв з питань, що стосуються функцiонування i застосування української мови як державної, такий проект акта в обов'язковому порядку надсилається Уповноваженому iз захисту державної мови, результати розгляду яким вiдображаються у пояснювальнiй записцi.

(пункт 7 параграфа 33 доповнено абзацом згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16.12.2020р. N 1285)

     § 34. Аналiз та розрахунки

     1. Пiд час розроблення проекту акта Кабiнету Мiнiстрiв розробник вивчає стан справ у вiдповiднiй сферi, визначає проблему, яка потребує розв'язання, аналiзує причини її виникнення, визначає цiлi та обирає шляхи їх досягнення, визначає перелiк заiнтересованих сторiн та прогнозує вплив реалiзацiї акта на їх iнтереси, визначає предмет правового регулювання, механiзм вирiшення питання (зокрема iз застосуванням iнформацiйно-комунiкацiйних технологiй), що потребує врегулювання, передбачає правила i процедури, якi, зокрема, унеможливлювали б вчинення корупцiйних правопорушень, а також робить прогноз результатiв реалiзацiї акта та визначає критерiї (показники), за якими оцiнюватиметься ефективнiсть його реалiзацiї.

(пункт 1 параграфа 34 iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 30.01.2019р. N 56, вiд 09.10.2019р. N 874, вiд 16.12.2020р. N 1285)

     2. Якщо реалiзацiя акта потребує фiнансування з державного чи мiсцевого бюджетiв, розробник проводить необхiднi фiнансово-економiчнi розрахунки.

     3. Фiнансово-економiчнi розрахунки пiд час пiдготовки проекту акта Кабiнету Мiнiстрiв проводяться за методикою, що розробляється та затверджується Мiнфiном.

     4. Пункт 4 параграфа 34 виключено

(параграф 34 доповнено пунктом 4 згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 09.10.2019р. N 874, пункт 4 параграфа 34 виключено згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16.12.2020р. N 1285)

     § 35. Опрацювання на вiдповiднiсть зобов'язанням України у сферi європейської iнтеграцiї та праву Європейського Союзу (acquis ЄС)

(назва параграфа 35 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24.02.2016р. N 160)

     1. Проект постанови Кабiнету Мiнiстрiв, а також проект розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв про схвалення програмного документа Кабiнету Мiнiстрiв, пiдлягає опрацюванню на вiдповiднiсть зобов'язанням України у сферi європейської iнтеграцiї, у тому числi мiжнародно-правовим, та з урахуванням права Європейського Союзу (acquis ЄС).

(пункт 1 параграфа 35 iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24.02.2016р. N 160, вiд 09.10.2019р. N 874, вiд 21.04.2021р. N 377)

     2. Пiд час опрацювання проекту акта Кабiнету Мiнiстрiв розробник:

     1) визначає:

     джерела права Європейського Союзу (acquis ЄС), що регулюють правовiдносини, аналогiчнi тим, що планується врегулювати проектом акта;

     наявнiсть зобов'язань України у сферi європейської iнтеграцiї, у тому числi мiжнародно-правових, щодо предмета правового регулювання проекту акта;

     наявнiсть програмних документiв у сферi європейської iнтеграцiї з предмета, що регулюється проектом акта;

     2) проводить порiвняльний та/або порiвняльно-правовий аналiз;

     3) наводить обґрунтування в разi невiдповiдностi проекту акта праву Європейського Союзу (acquis ЄС), мiжнародним домовленостям у сферi європейської iнтеграцiї, передбачає строк його дiї;

(пункт 2 параграфа 35 у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24.02.2016р. N 160)

     4) пропонує провести консультацiї iз Європейською Комiсiєю стосовно вiдповiдностi проекту акта Кабiнету Мiнiстрiв зобов'язанням України у сферi європейської iнтеграцiї та праву Європейського Союзу (acquis ЄС) вiдповiдно до пункту 1 § 471 i § 474 цього Регламенту.

(пункт 2 параграфа 35 доповнено пiдпунктом 4 згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16.12.2020р. N 1285)

     3. Результати опрацювання проекту акта Кабiнету Мiнiстрiв на вiдповiднiсть зобов'язанням України у сферi європейської iнтеграцiї та праву Європейського Союзу (acquis ЄС) вiдображаються розробником у довiдцi (додаток 1).

     Органiзацiйне, експертно-аналiтичне та iнформацiйне забезпечення опрацювання проекту акта Кабiнету Мiнiстрiв на вiдповiднiсть зобов'язанням України у сферi європейської iнтеграцiї, у тому числi мiжнародно-правовим, та праву Європейського Союзу (acquis ЄС) здiйснюється Урядовим офiсом координацiї європейської та євроатлантичної iнтеграцiї Секретарiату Кабiнету Мiнiстрiв України.

(абзац другий пункту 3 параграфа 35 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 09.11.2016р. N 877)
(пункт 3 параграфа 35 у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24.02.2016р. N 160)

     § 36. Опрацювання на вiдповiднiсть європейським стандартам у сферi дотримання прав людини

     Пiд час розроблення проекту постанови Кабiнету Мiнiстрiв, а також проекту розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв про схвалення програмного документа Кабiнету Мiнiстрiв, що зачiпає права та свободи, гарантованi Конвенцiєю про захист прав людини i основоположних свобод, розробник забезпечує врахування положень зазначеної Конвенцiї та практики Європейського суду з прав людини i зазначає про це у пояснювальнiй записцi до проекту акта.

(параграф 36 у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 09.10.2019р. N 874, iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21.04.2021р. N 377)

     § 361. виключено

(Регламент доповнено параграфом 361 згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 30.01.2019р. N 56, параграф 361 виключено згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 09.10.2019р. N 874)

     Глава 3. Погодження та консультацiї

     § 37. Процедура погодження

     1. Розробник надсилає заiнтересованому органу проект акта Кабiнету Мiнiстрiв, завiзований керiвником органу, який є розробником, разом з пояснювальною запискою, а також порiвняльною таблицею (якщо проектом акта передбачено внесення змiн до iнших актiв Кабiнету Мiнiстрiв).

(абзац перший пункту 1 параграфа 37 iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 08.08.2016р. N 501, вiд 28.11.2018р. N 997, у редакцiї постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 09.10.2019р. N 874, вiд 16.12.2020р. N 1285)

     Проект акта Кабiнету Мiнiстрiв, пiдготовлений Секретарiатом Кабiнету Мiнiстрiв, вiзується членом Кабiнету Мiнiстрiв, за дорученням якого пiдготовлено такий проект акта, та листом за його пiдписом надсилається заiнтересованому органу разом iз матерiалами, зазначеними в абзацi першому цього пункту.

(пункт 1 параграфа 37 доповнено новим абзацом другим згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16.12.2020р. N 1285, у зв'язку з цим абзаци другий - шостий вважати вiдповiдно абзацами третiм - сьомим)

     Якщо розробником проекту акта Кабiнету Мiнiстрiв є центральний орган виконавчої влади, дiяльнiсть якого спрямовується та координується Кабiнетом Мiнiстрiв через мiнiстра, проект надсилається заiнтересованому органу лише пiсля його погодження вiдповiдним мiнiстром.

     Центральний орган виконавчої влади, дiяльнiсть якого спрямовується та координується Кабiнетом Мiнiстрiв через мiнiстра, надсилає завiзований керiвником органу проект акта Кабiнету Мiнiстрiв разом з пояснювальною запискою, а також порiвняльною таблицею (якщо проектом акта передбачено внесення змiн до iнших актiв Кабiнету Мiнiстрiв) вiдповiдному мiнiстерству для його погодження мiнiстром.

(абзац четвертий пункту 1 параграфа 37 iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 30.01.2013р. N 61, вiд 28.11.2018р. N 997, вiд 09.10.2019р. N 874)

     Свою позицiю щодо проекту акта Кабiнету Мiнiстрiв мiнiстр, що спрямовує та координує дiяльнiсть центрального органу виконавчої влади, доводить до вiдома розробника шляхом надсилання листа, до якого в разi вiдсутностi зауважень додається також завiзований ним проект акта. Позицiя мiнiстра може бути доведена до вiдома розробника через уповноважену ним особу шляхом надсилання листа за пiдписом такої особи.

     У разi висловлення до проекту акта Кабiнету Мiнiстрiв, поданого центральним органом виконавчої влади, дiяльнiсть якого спрямовується i координується Кабiнетом Мiнiстрiв через мiнiстра, зауважень i пропозицiй, проект акта повертається розробнику для його доопрацювання та внесення в установленому порядку на розгляд мiнiстра.

     Порядок взаємодiї мiнiстерства та центрального органу виконавчої влади, дiяльнiсть якого спрямовується та координується Кабiнетом Мiнiстрiв через вiдповiдного мiнiстра, пiд час пiдготовки проекту акта Кабiнету Мiнiстрiв, пiдготовленого у паперовiй формi з пiдстав, визначених абзацами четвертим i шостим пункту 5 § 32 цього Регламенту, його погодження, а також погодження проектiв актiв, що надiйшли вiд iнших органiв виконавчої влади у паперовiй формi, встановлюється мiнiстром, що спрямовує та координує дiяльнiсть вiдповiдного центрального органу виконавчої влади, з урахуванням процедури, визначеної цим Регламентом.

(абзац сьомий пункту 1 параграфа 37 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28.10.2020р. N 1087)

     2. Заiнтересований орган зобов'язаний у строк, встановлений розробником вiдповiдно до § 38 цього Регламенту, взяти участь в опрацюваннi проекту акта Кабiнету Мiнiстрiв та матерiалiв до нього у частинi, що стосується його компетенцiї.

(пункт 2 параграфа 37 iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12.03.2014р. N 68, вiд 18.04.2018р. N 326, вiд 09.10.2019р. N 874)

     3. Свою позицiю щодо проекту акта Кабiнету Мiнiстрiв керiвник заiнтересованого органу доводить до вiдома розробника шляхом надсилання листа за своїм пiдписом, у якому зазначається iнформацiя про погодження проекту акта без зауважень чи iз зауваженнями або про те, що проект акта не пiдтримано.

(абзац перший пункту 3 параграфа 37 у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16.12.2020р. N 1285)

     Зауваження надаються виключно з тих питань, що належать до компетенцiї заiнтересованого органу та стосуються сутi проекту акта, зокрема виявлених обставин (ризикiв та обмежень), якi у разi прийняття акта створюватимуть значнi перешкоди щодо реалiзацiї державної полiтики у сферах, вiднесених до компетенцiї заiнтересованого органу, а також прогнозiв впливiв реалiзацiї акта.

     Абзац третiй пункту 3 параграфа 37 виключено

(згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16.12.2020р. N 1285)

     Зауваження до проекту акта не можуть стосуватися нормопроектувальної технiки та редакцiйних уточнень тексту проекту акта.

(пункт 3 параграфа 37 iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29.04.2013р. N 318, вiд 12.03.2014р. N 68, у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 09.10.2019р. N 874)

     4. Заiнтересований орган зобов'язаний чiтко обґрунтувати свою позицiю щодо проекту акта Кабiнету Мiнiстрiв, а в разi потреби внести розробнику вiдповiднi пропозицiї.

(абзац перший пункту 4 параграфа 37 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 09.10.2019р. N 874)

     Заiнтересований орган може також надати зауваження i пропозицiї до зроблених розробником прогнозiв впливу.

(пункт 4 параграфа 37 доповнено абзацом згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 18.04.2018р. N 326, абзац другий пункту 4 параграфа 37 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16.12.2020р. N 1285)

     5. Якщо заiнтересованим органом є центральний орган виконавчої влади, дiяльнiсть якого спрямовується та координується Кабiнетом Мiнiстрiв через вiдповiдного мiнiстра, позицiя такого органу щодо проекту акта Кабiнету Мiнiстрiв погоджується вiдповiдним мiнiстром.

     6. Якщо у позицiях розробника i заiнтересованого органу щодо проекту акта Кабiнету Мiнiстрiв є розбiжностi, якi не можуть бути врегульованi на рiвнi фахiвцiв таких органiв, розробник зобов'язаний провести iз вiдповiдним заiнтересованим органом узгоджувальнi процедури, передбаченi пунктом 6 § 33 цього Регламенту.

(абзац перший пункту 6 параграфа 37 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 17.04.2019р. N 375)

     У разi коли розробником проекту акта або заiнтересованим органом є Мiн'юст, Мiнекономiки, Мiнфiн або Мiнцифри узгоджувальнi процедури можуть бути проведенi на рiвнi перших заступникiв або заступникiв керiвникiв зазначених органiв.

(абзац другий пункту 6 параграфа 37 iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27.08.2014р. N 477, вiд 16.12.2020р. N 1285)

     Узгоджувальнi процедури щодо проекту акта, пiдготовленого Секретарiатом Кабiнету Мiнiстрiв, проводить член Кабiнету Мiнiстрiв, за дорученням якого пiдготовлено такий проект акта. Узгоджувальнi процедури щодо проекту акта, пiдготовленого Секретарiатом Кабiнету Мiнiстрiв за дорученням Прем'єр-мiнiстра, можуть бути проведенi Мiнiстром Кабiнету Мiнiстрiв або iншим визначеним Прем'єр-мiнiстром членом Кабiнету Мiнiстрiв.

(пункт 6 параграфа 37 доповнено абзацом згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16.12.2020р. N 1285)

     7. Для оперативного обмiну iнформацiєю пiд час опрацювання та погодження проекту акта Кабiнету Мiнiстрiв розробник та заiнтересованi органи використовують електронну пошту та iншi засоби зв'язку.

     8. У разi пiдготовки проекту акта Кабiнету Мiнiстрiв в електроннiй формi його опрацювання та погодження здiйснюється з використанням вiдповiдного модуля системи електронної взаємодiї органiв виконавчої влади (далi - модуль системи взаємодiї).

     Розробник вносить до модуля системи взаємодiї проект акта та матерiали до нього, передбаченi цим Регламентом, i визначає строк погодження проекту акта заiнтересованими органами.

     Свою позицiю щодо проекту акта мiнiстр, що спрямовує та координує дiяльнiсть центрального органу виконавчої влади, доводить до вiдома розробника шляхом внесення вiдповiдної iнформацiї до модуля системи взаємодiї, у разi вiдсутностi зауважень проект акта вiзується мiнiстром iз використанням модуля системи взаємодiї.

     Свою позицiю щодо проекту акта (висновок) заiнтересованi органи доводять до вiдома розробника шляхом внесення вiдповiдної iнформацiї до модуля системи взаємодiї.

     Якщо заiнтересованим органом є центральний орган виконавчої влади, дiяльнiсть якого спрямовується та координується Кабiнетом Мiнiстрiв через вiдповiдного мiнiстра, позицiя такого органу щодо проекту акта погоджується вiдповiдним мiнiстром шляхом внесення iнформацiї про погодження до модуля системи взаємодiї.

     Iнформацiя про погодження проекту акта повинна бути доступною для ознайомлення для всiх заiнтересованих органiв, що беруть участь у його опрацюваннi.

(параграф 37 доповнено пунктом 8 згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28.10.2020р. N 1087)

     § 371. Цифрова експертиза

     1. Мiнцифри проводить цифрову експертизу проекту акта Кабiнету Мiнiстрiв з метою виявлення у ньому положень, що не узгоджуються iз засадами реалiзацiї органами виконавчої влади принципiв державної полiтики цифрового розвитку, зокрема перешкоджають створенню сучасних електронних форм взаємодiї та доступностi для громадян i суб'єктiв господарювання переваг i можливостей цифрових технологiй.

     2. Результати цифрової експертизи проекту акта Кабiнету Мiнiстрiв Мiнцифри вiдображає у висновку за встановленою ним формою.

(пункт 2 параграфа 371 у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 09.10.2019р. N 874)

     3. Пiд час опрацювання проекту акта Кабiнету Мiнiстрiв Мiнцифри:

     1) визначає:

     технiчнi аспекти окремих положень проекту акта та вiдповiднiсть проекту акта засадам реалiзацiї органами виконавчої влади принципiв державної полiтики цифрового розвитку;

     альтернативнi шляхи реалiзацiї положень проекту акта, якi вiдповiдають засадам реалiзацiї органами виконавчої влади принципiв державної полiтики цифрового розвитку;

     суперечностi в актах законодавства, якi унеможливлюють реалiзацiю положень акта iз застосуванням iнформацiйно-комунiкацiйних систем;

     2) наводить обґрунтування застосування положень акта без використання iнформацiйно-комунiкацiйних систем та наслiдки, до яких може призвести їх застосування.

     4. За наявностi в проектi акта положень, якi не узгоджуються iз засадами реалiзацiї органами виконавчої влади принципiв державної полiтики цифрового розвитку з незалежних вiд розробника/головного розробника причин, Мiнцифри iнiцiює консультацiї iз заiнтересованими органами для внесення вiдповiдних змiн.

(Регламент доповнено параграфом 371 згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 30.01.2019р. N 56)

     § 372. Антикорупцiйна експертиза Нацiонального агентства з питань запобiгання корупцiї

     1. Нацiональне агентство з питань запобiгання корупцiї може проводити антикорупцiйну експертизу проекту нормативно-правового акта Кабiнету Мiнiстрiв з метою виявлення у ньому факторiв, що сприяють або можуть сприяти вчиненню корупцiйних правопорушень.

     З цiєю метою розробник одночасно з поданням вiдповiдного проекту акта Мiн'юсту для проведення правової експертизи надсилає такий проект, завiзований керiвником органу, який є розробником, разом з пояснювальною запискою та порiвняльною таблицею (якщо проектом акта передбачено внесення змiн до iнших актiв Кабiнету Мiнiстрiв) до Нацiонального агентства з питань запобiгання корупцiї для визначення необхiдностi проведення антикорупцiйної експертизи.

     2. У разi прийняття рiшення про проведення антикорупцiйної експертизи надiсланого розробником проекту нормативно-правового акта Нацiональне агентство з питань запобiгання корупцiї протягом трьох днiв з дня його отримання iнформує про прийняте рiшення розробника та Кабiнет Мiнiстрiв, а стосовно проекту нормативно-правового акта Кабiнету Мiнiстрiв з питань, зазначених в абзацi третьому § 38 цього Регламенту, таке iнформування здiйснюється в одноденний строк.

     3. За результатами проведення антикорупцiйної експертизи Нацiональне агентство з питань запобiгання корупцiї у строк, що становить не бiльш як десять днiв з дня, що настає за днем iнформування розробника про проведення антикорупцiйної експертизи, надсилає висновок розробнику.

     У разi коли Нацiональне агентство з питань запобiгання корупцiї у зазначений строк не надало свiй висновок, вважається, що зауваження до проекту вiдсутнi.

     4. Результати антикорупцiйної експертизи проекту нормативно-правового акта Кабiнету Мiнiстрiв пiдлягають обов'язковому розгляду розробником.

(Регламент доповнено параграфом 372 згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16.12.2020р. N 1285)

     § 38. Строк погодження

     Розробник визначає строк погодження проекту акта Кабiнету Мiнiстрiв заiнтересованими органами з урахуванням складностi та обсягу проекту, характеру його термiновостi, прiоритетностi та строкiв виконання завдань, установлених актами законодавства, протокольними рiшеннями Кабiнету Мiнiстрiв, дорученнями Прем'єр-мiнiстра. Строк погодження проекту акта Кабiнету Мiнiстрiв повинен бути достатнiм для належного його опрацювання заiнтересованими органами та становити не менш як десять днiв з дня надходження проекту акта на погодження, крiм випадкiв, коли строк виконання вiдповiдного завдання становить менш як мiсяць.

     Проекти актiв Кабiнету Мiнiстрiв, що розробляються в iнiцiативному порядку або строк погодження яких розробником не визначено, погоджуються у мiсячний строк.

     Проекти актiв Кабiнету Мiнiстрiв з питань, пов'язаних iз запобiганням виникненню надзвичайних ситуацiй, лiквiдацiєю їх наслiдкiв, з iнших питань, пов'язаних iз виникненням загрози життю та/або здоров'ю населення, а також з невiдкладних питань щодо проведення операцiї Об'єднаних сил та обороноздатностi держави погоджуються заiнтересованими органами в одноденний строк.

(параграф 38 iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 11.03.2013р. N 147, вiд 20.03.2013р. N 173, вiд 12.03.2014р. N 68, вiд 27.08.2014р. N 477, вiд 16.09.2015р. N 725, вiд 11.05.2016р. N 329, у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 08.08.2016р. N 501, iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 05.04.2017р. N 264, вiд 09.10.2019р. N 874, вiд 28.10.2020р. N 1087)

     § 39. Погодження за вмовчанням

     У разi коли заiнтересований орган, а також Мiнфiн, Мiнекономiки та Мiнцифри в установлений вiдповiдно до § 38 строк не висловив свою позицiю щодо проекту акта Кабiнету Мiнiстрiв, проект вважається погодженим без зауважень.

(параграф 39 у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12.03.2014р. N 68, iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27.08.2014р. N 477, вiд 08.08.2016р. N 501, вiд 16.12.2020р. N 1285)

     Це правило не поширюється на проекти актiв з питань, передбачених абзацом третiм § 38 цього Регламенту.

(параграф 39 доповнено абзацом згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 08.08.2016р. N 501)

     § 40. Повторне погодження

     1. Якщо в результатi врахування розробником зауважень заiнтересованих органiв проект акта Кабiнету Мiнiстрiв або окремi його положення, погодженi iншими заiнтересованими органами, зазнали змiн, що суттєво змiнюють проект акта Кабiнету Мiнiстрiв, проект у вiдповiднiй частинi пiдлягає повторному погодженню такими органами.

     2. Змiна керiвника заiнтересованого органу та/або органу, який є головним розробником проекту акта (крiм випадкiв складення повноважень або вiдставки Кабiнету Мiнiстрiв), не потребує повторного погодження проекту акта.

     При цьому новопризначений керiвник органу, який є головним розробником проекту акта, або особа, яка його замiщує, на засiданнi урядового комiтету (або заступник керiвника, який входить до складу урядового комiтету) чи на засiданнi Кабiнету Мiнiстрiв має право вiдкликати проект акта, завiзований попереднiм керiвником такого органу. Новопризначений керiвник заiнтересованого органу або особа, яка його замiщує, на засiданнi урядового комiтету (або заступник керiвника, який входить до складу урядового комiтету) чи на засiданнi Кабiнету Мiнiстрiв має право висловити свою позицiю щодо проекту акта.

     У разi складення повноважень або вiдставки Кабiнету Мiнiстрiв Секретарiат Кабiнету Мiнiстрiв повертає проекти актiв головним розробникам для повторного їх внесення в разi потреби на розгляд Кабiнету Мiнiстрiв пiсля набуття повноважень новосформованим Кабiнетом Мiнiстрiв.

(пункт 2 параграфа 40 у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 08.08.2016р. N 501)

     § 41. Iнтереси регiонiв

     1. Проекти актiв Кабiнету Мiнiстрiв з питань розвитку адмiнiстративно-територiальних одиниць розробник погоджує з вiдповiдними мiсцевими держадмiнiстрацiями, якi у визначений розробником строк повiдомляють йому про свою позицiю в порядку, встановленому пунктом 3 § 37 цього Регламенту.

     2. Проекти актiв Кабiнету Мiнiстрiв з питань, що стосуються функцiонування мiсцевого самоврядування чи iнтересiв територiальних громад, розробник надсилає вiдповiдним органам мiсцевого самоврядування для ознайомлення та у разi надходження пропозицiй вiд зазначених органiв розглядає їх пiд час опрацювання таких проектiв.

     § 42. Публiчнi консультацiї

(назва параграфа 42 у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16.12.2020р. N 1285)

     1. Розробник забезпечує проведення публiчних консультацiй з представниками заiнтересованих сторiн щодо проектiв актiв Кабiнету Мiнiстрiв вiдповiдно до Порядку проведення консультацiй з громадськiстю з питань формування та реалiзацiї державної полiтики, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 3 листопада 2010р. N 996 "Про забезпечення участi громадськостi у формуваннi та реалiзацiї державної полiтики" (Офiцiйний вiсник України, 2010р., N 84, ст. 2945).

(пункт 1 параграфа 42 у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16.12.2020р. N 1285)

     2. Для проведення публiчних консультацiй проекти нормативно-правових актiв Кабiнету Мiнiстрiв разом з матерiалами до них оприлюднюються розробником на його офiцiйному веб-сайтi, якщо iнше не передбачено законом.

(пункт 2 параграфа 42 у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16.12.2020р. N 1285)

     3. У разi проведення громадської антикорупцiйної експертизи розробник надає громадянам або об'єднанням громадян за їх зверненням проект акта з необхiдними матерiалами, повiдомляє про строки завершення його пiдготовки. Пропозицiї, що надiйшли в результатi проведення громадської антикорупцiйної експертизи, головний розробник розглядає пiд час опрацювання проекту.

     § 43. Зберiгання погодженого проекту акта та матерiалiв до нього

     Матерiали погодження проекту акта Кабiнету Мiнiстрiв, погоджений проект акта разом з обов'язковими додатками згiдно з § 50 цього Регламенту зберiгаються в архiвi розробника до моменту їх передачi на постiйне зберiгання до вiдповiдного державного архiву.

(параграф 43 у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 18.08.2017р. N 608, iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 09.10.2019р. N 874, вiд 28.10.2020р. N 1087)

     Глава 4. Правова експертиза

     § 44. Подання матерiалiв Мiн'юсту

     1. Проект акта Кабiнету Мiнiстрiв розробник подає Мiн'юсту для проведення правової експертизи разом з пояснювальною запискою, матерiалами погодження (листами iз зауваженнями i пропозицiями та висновками, передбаченими пунктами 5 та 51 § 33 цього Регламенту), а також порiвняльною таблицею (якщо проектом акта передбачено внесення змiн до iнших актiв Кабiнету Мiнiстрiв).

     Не потребує проведення правової експертизи Мiн'юстом проект акта Кабiнету Мiнiстрiв:

     з кадрових питань;

     щодо змiни особи, уповноваженої на пiдписання мiжнародного договору України;

     щодо змiни персонального складу Мiжвiдомчої комiсiї з мiжнародної торгiвлi, а також делегацiй для участi у переговорах щодо укладення торговельних угод та дiяльностi мiжнародних органiзацiй;

     про затвердження фiнансового плану суб'єкта господарювання державного сектору економiки;

     з питань утворення та органiзацiї роботи комiтету з призначення керiвникiв особливо важливих для економiки пiдприємств, оголошення вiдбору та призначення чи погодження кандидатур претендентiв на посаду керiвникiв i членiв наглядових рад таких пiдприємств, затвердження чи погодження умов контрактiв з ними;

     з питань, пов'язаних iз здiйсненням Кабiнетом Мiнiстрiв повноважень суб'єкта управлiння або загальних зборiв суб'єкта господарювання державного сектору економiки щодо утворення, органiзацiї дiяльностi та лiквiдацiї наглядової ради та виконавчого органу, обрання та припинення повноважень членiв наглядової ради i голови та членiв виконавчого органу, а також з питань, необхiдних для здiйснення заходiв з перетворення державного унiтарного пiдприємства в акцiонерне товариство, 100 вiдсоткiв акцiй якого належить державi.

(пункт 1 параграфа 44 iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 30.01.2013р. N 61, вiд 24.02.2016р. N 160, вiд 25.01.2017р. N 31, вiд 05.04.2017р. N 264, вiд 18.04.2018р. N 326, вiд 28.11.2018р. N 997, вiд 18.12.2018р. N 1096, вiд 09.10.2019р. N 874, вiд 15.11.2019р. N 927, у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16.12.2020р. N 1285)

     2. Проект акта Кабiнету Мiнiстрiв, який розробник подає Мiн'юсту для проведення правової експертизи, обов'язково погоджується керiвником юридичної служби вiдповiдного органу.

     Якщо розробником є центральний орган виконавчої влади, дiяльнiсть якого спрямовується та координується Кабiнетом Мiнiстрiв через вiдповiдного мiнiстра, проект акта Кабiнету Мiнiстрiв також обов'язково погоджується керiвником юридичної служби вiдповiдного мiнiстерства.

     § 45. Проведення експертизи

     Мiн'юст пiд час проведення правової експертизи перевiряє проект акта Кабiнету Мiнiстрiв на вiдповiднiсть Конституцiї України, актам законодавства та чинним мiжнародним договорам України, стандартам Ради Європи у сферi демократiї, верховенства права та прав людини, зокрема положенням Конвенцiї про захист прав людини i основоположних свобод, з урахуванням практики Європейського суду з прав людини, принципам недискримiнацiї (антидискримiнацiйна експертиза) та забезпечення рiвних прав та можливостей жiнок i чоловiкiв (гендерно-правова експертиза).

(абзац перший параграфа 45 iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24.02.2016р. N 160, вiд 09.10.2019р. N 874, вiд 04.12.2019р. N 1066)

     Мiн'юст пiд час проведення правової експертизи проекту акта Кабiнету Мiнiстрiв про схвалення (затвердження) проекту рiшення (рекомендацiї) Ради асоцiацiї мiж Україною та Європейським Союзом, Комiтету асоцiацiї мiж Україною та Європейським Союзом, у тому числi Комiтету асоцiацiї у торговельному складi, i їх пiдкомiтетiв визначає внутрiшньодержавну процедуру, необхiдну для набрання чинностi таким рiшенням (рекомендацiєю).

(параграф 45 доповнено новим абзацом другим згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25.10.2017р. N 808, у зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом третiм)

     З метою виявлення у проектi акта Кабiнету Мiнiстрiв норм, що можуть сприяти вчиненню корупцiйних правопорушень, надання рекомендацiй стосовно їх усунення Мiн'юст проводить антикорупцiйну експертизу.

     § 46. Висновок Мiн'юсту

     1. За результатами правової експертизи проекту акта Кабiнету Мiнiстрiв Мiн'юст оформляє висновок за встановленою ним формою, невiд'ємною частиною якого є висновок за результатами експертизи на вiдповiднiсть проекту акта положенням Конвенцiї про захист прав людини i основоположних свобод, з урахуванням практики Європейського суду з прав людини. У висновку Мiн'юсту обов'язково зазначаються правовi пiдстави прийняття акта з посиланням на норми законодавчих актiв, згiдно з якими предмет правового регулювання проекту акта належить до повноважень Кабiнету Мiнiстрiв. Висновок пiдписує Мiнiстр, а у разi його вiдсутностi - перший заступник Мiнiстра.

(пункт 1 параграфа 46 iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24.02.2016р. N 160, вiд 09.10.2019р. N 874, вiд 04.12.2019р. N 1066)

     2. Мiн'юст надсилає висновок розробниковi у строк, що становить не бiльш як 10 робочих днiв, а у випадках, передбачених абзацом третiм § 38 цього Регламенту, - в одноденний строк.

(пункт 2 параграфа 46 у редакцiї постанов Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12.03.2014р. N 68, вiд 08.08.2016р. N 501)

     Висновок за результатами правової експертизи проекту акта з питань обороноздатностi держави, грошового та iншого забезпечення вiйськовослужбовцiв Збройних Сил надсилається розробниковi у строк, що становить не бiльш як три робочих днi.

(пункт 2 параграфа 46 доповнено абзацом згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 11.05.2016р. N 329)

     У разi пiдготовки проекту акта Кабiнету Мiнiстрiв в електроннiй формi Мiн'юст вносить висновок до модуля системи взаємодiї у строки, визначенi в цьому пунктi.

(пункт 2 параграфа 46 доповнено абзацом згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28.10.2020р. N 1087)

     3. Пункт 3 параграфа 46 виключено

(пункт 1 параграфа 46 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24.02.2016р. N 160)

     § 47. Наслiдки невiдповiдностi законодавству

     У разi коли за висновком Мiн'юсту проект акта Кабiнету Мiнiстрiв не вiдповiдає Конституцiї та законам України, актам Президента України, рiшення щодо такого проекту акта приймається на засiданнi Кабiнету Мiнiстрiв.

     Глава 41. Проведення консультацiй iз Європейською Комiсiєю

     § 471. Консультацiї iз Європейською Комiсiєю щодо проектiв актiв Кабiнету Мiнiстрiв, за результатами яких висновок Європейської Комiсiї має зобов'язальний характер

     1. Проект акта Кабiнету Мiнiстрiв, яким iмплементується законодавство Європейського Союзу, включене до Додатка XXVII до Угоди про асоцiацiю мiж Україною, з однiєї сторони, та Європейським Союзом, Європейським спiвтовариством з атомної енергiї i їхнiми державами-членами, з iншої сторони, за пропозицiєю головного розробника надсилається Секретарiатом Кабiнету Мiнiстрiв до Європейської Комiсiї для проведення консультацiй.

     2. Головний розробник надсилає Секретарiату Кабiнету Мiнiстрiв проект акта Кабiнету Мiнiстрiв разом з його перекладом на англiйську мову, пояснювальною запискою, матерiалами погодження (листами iз зауваженнями i пропозицiями), висновком Мiн'юсту, порiвняльною таблицею (якщо проектом акта передбачено внесення змiн до iнших актiв Кабiнету Мiнiстрiв) та довiдкою, зазначеною у пунктi 3 § 35 цього Регламенту. Проект акта та матерiали до нього готуються з урахуванням вимог пункту 3 § 49 цього Регламенту.

     § 472. Надсилання проекту акта Кабiнету Мiнiстрiв до Європейської Комiсiї та переклад висновку Європейської Комiсiї

     1. Секретарiат Кабiнету Мiнiстрiв надсилає проект акта Кабiнету Мiнiстрiв до Європейської Комiсiї через секретаря української частини Ради асоцiацiї мiж Україною та Європейським Союзом.

     2. Секретарiат Кабiнету Мiнiстрiв здiйснює переклад на українську мову висновку Європейської Комiсiї щодо оцiнювання вiдповiдностi проекту акта Кабiнету Мiнiстрiв зобов'язанням України у сферi європейської iнтеграцiї та праву Європейського Союзу (acquis ЄС) та надсилає копiю такого висновку головному розробнику.

     § 473. Врахування зауважень

     1. У разi коли до проекту акта Кабiнету Мiнiстрiв, надiсланого до Європейської Комiсiї у випадках, передбачених пунктом 1 § 471 цього Регламенту, надано рекомендацiї щодо врахування у проектi акта Кабiнету Мiнiстрiв положень права Європейського Союзу (acquis ЄС) та/або зауваження щодо невiдповiдностi такого проекту акта Кабiнету Мiнiстрiв праву Європейського Союзу (acquis ЄС), головний розробник враховує такi рекомендацiї та/або зауваження або обґрунтовує недоцiльнiсть їх урахування.

     2. Якщо в результатi врахування головним розробником рекомендацiй Європейської Комiсiї проект акта Кабiнету Мiнiстрiв або окремi його положення зазнали суттєвих змiн, такий проект акта вноситься на розгляд Кабiнету Мiнiстрiв з дотриманням вимог, передбачених главами 2 - 5 роздiлу 4 цього Регламенту.

     § 474. Консультацiї iз Європейською Комiсiєю щодо проектiв актiв Кабiнету Мiнiстрiв, за результатами яких висновок Європейської Комiсiї має незобов'язальний характер

     Секретарiат Кабiнету Мiнiстрiв за пропозицiєю головного розробника надсилає проект акта Кабiнету Мiнiстрiв для проведення незобов'язальних консультацiй iз Європейською Комiсiєю в разi, коли предмет правового регулювання проекту акта охоплюється зобов'язаннями, встановленими Додатком XXVII до Угоди про асоцiацiю мiж Україною, з однiєї сторони, та Європейським Союзом, Європейським спiвтовариством з атомної енергiї i їхнiми державами-членами, з iншої сторони. Висновок Європейської Комiсiї щодо такого проекту акта має незобов'язальний характер.

     § 475. Строк проведення консультацiй

     Консультацiї iз Європейською Комiсiєю щодо проектiв актiв Кабiнету Мiнiстрiв у випадках, передбачених пунктом 1 § 471 i § 474 цього Регламенту, проводяться протягом трьох мiсяцiв.

     Секретарiат Кабiнету Мiнiстрiв iнформує головного розробника про результати проведення таких консультацiй.

(роздiл 4 доповнено главою 41 згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16.12.2020р. N 1285)

     Глава 5. Внесення проектiв актiв Кабiнету Мiнiстрiв

     § 48. Суб'єкти внесення

     1. Проекти актiв Кабiнету Мiнiстрiв вносяться на розгляд Кабiнету Мiнiстрiв Прем'єр-мiнiстром, Першим вiце-прем'єр-мiнiстром, вiце-прем'єр-мiнiстром, мiнiстром, який не очолює мiнiстерство, а також мiнiстерствами, iншими центральними органами виконавчої влади (крiм тих органiв, дiяльнiсть яких спрямовується та координується Кабiнетом Мiнiстрiв через вiдповiдних мiнiстрiв), державними колегiальними органами, Радою мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, обласними, Київською та Севастопольською мiськими держадмiнiстрацiями.

(згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27.08.2014р. N 477, вiд 18.04.2018р. N 326, вiд 16.12.2020р. N 1285)

     Проекти актiв, пiдготовленi центральними органами виконавчої влади, дiяльнiсть яких спрямовується та координується Кабiнетом Мiнiстрiв через вiдповiдного мiнiстра, вносяться на розгляд Кабiнету Мiнiстрiв вiдповiдним мiнiстром.

     Центральнi органи виконавчої влади забезпечують пiдготовку та подання вiдповiдному мiнiстровi матерiалiв (виступiв) до таких проектiв актiв для їх представлення на засiданнi Кабiнету Мiнiстрiв.

     Проекти актiв Кабiнету Мiнiстрiв, пiдготовленi центральними органами виконавчої влади, дiяльнiсть яких спрямовується i координується безпосередньо Кабiнетом Мiнiстрiв, представляє на засiданнi Кабiнету Мiнiстрiв Мiнiстр Кабiнету Мiнiстрiв.

(пункт 1 параграфа 48 доповнено абзацом четвертим згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 18.04.2018р. N 326, у зв'язку з цим абзац четвертий вважати абзацом п'ятим)

     Абзац четвертий пункту 1 параграфа 48 виключено

(згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27.08.2014р. N 477)

     2. Iншi державнi органи можуть порушувати перед мiнiстерствами вiдповiдно до їх компетенцiї питання щодо внесення на розгляд Кабiнету Мiнiстрiв проектiв актiв Кабiнету Мiнiстрiв. У такому разi мiнiстерства забезпечують пiдготовку зазначених проектiв актiв iз залученням представникiв вiдповiдних державних органiв.

     § 49. Порядок внесення

     1. Проект акта Кабiнету Мiнiстрiв, пiдготовлений з дотриманням вимог цього Регламенту, вiзується керiвником органу, який є головним розробником, або особою, що його замiщує, та вноситься до Кабiнету Мiнiстрiв разом iз супровiдним листом (додаток 3).

(абзац перший пункту 1 параграфа 49 iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29.04.2013р. N 318, вiд 10.01.2019р. N 32)

     Абзац другий пункту 1 параграфа 49 виключено

(згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 09.10.2019р. N 874)

     У разi коли мiнiстерство очолює Перший вiце-прем'єр-мiнiстр, Вiце-прем'єр-мiнiстр, проект акта Кабiнету Мiнiстрiв разом з додатками до нього повинен бути завiзований зазначеними посадовими особами.

(абзац третiй пункту 1 параграфа 49 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 10.01.2019р. N 32)

     У разi коли проект акта Кабiнету Мiнiстрiв вноситься до Кабiнету Мiнiстрiв членом Кабiнету Мiнiстрiв, який не очолює мiнiстерство, такий проект вiзується вiдповiдним членом Кабiнету Мiнiстрiв та разом iз додатками до нього вноситься до Кабiнету Мiнiстрiв супровiдним листом за його пiдписом.

(пункт 1 параграфа 49 доповнено абзацом згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16.12.2020р. N 1285)

     2. У разi коли проект акта Кабiнету Мiнiстрiв мiстить iнформацiю з обмеженим доступом, головний розробник проставляє на проектi, супровiдному листi та iнших документах, що додаються до нього, вiдповiдний гриф обмеження доступу.

     3. Проект акта та матерiали до нього вносяться до Кабiнету Мiнiстрiв в електроннiй формi у форматi PDF/A (формат специфiкацiї PDF 1.4 ISO 19005-1:2005) i RTF (таблицi та дiаграми у форматi XLS) iз застосуванням засобiв квалiфiкованого електронного пiдпису з використанням модуля системи взаємодiї, крiм проектiв актiв, пiдготовлених у паперовiй формi з пiдстав, передбачених абзацами четвертим i шостим пункту 5 § 32 цього Регламенту.

(параграф 49 доповнено пунктом 3 згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27.05.2015р. N 351, пункт 3 параграфа 49 у редакцiї постанов Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 18.08.2017р. N 608, вiд 10.05.2018р. N 356, вiд 28.10.2020р. N 1087)

     § 50. Обов'язковi додатки

     1. До проекту акта Кабiнету Мiнiстрiв додаються:

     1) пояснювальна записка (додаток 4), до якої додаються:

     фiнансово-економiчнi розрахунки, проведенi вiдповiдно до пунктiв 2 i 3 § 34 цього Регламенту;

     абзац третiй пiдпункту 1 пункту 1 параграфа 50 виключено

(згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16.12.2020р. N 1285)

     пропозицiї за результатами громадської антикорупцiйної та/або громадської антидискримiнацiйної експертизи проекту акта (у разi її проведення);

     звiт про стратегiчну екологiчну оцiнку, довiдки про консультацiї з органами виконавчої влади та про громадське обговорення, пiдготовленi вiдповiдно до статей 11 - 13 Закону України "Про стратегiчну екологiчну оцiнку" (у разi здiйснення стратегiчної екологiчної оцiнки);

     довiдковi та iншi iнформацiйно-аналiтичнi матерiали, що обґрунтовують необхiднiсть прийняття акта (у разi потреби);

(абзаци другий i третiй пункту 1 параграфа 50 iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 30.01.2013р. N 61, вiд 10.09.2014р. N 438, у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 18.04.2018р. N 326, вiд 28.11.2018 N 997, вiд 23.01.2019р. N 45, вiд 30.01.2019р. N 56, замiнено абзацами згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 09.10.2019р. N 874, у зв'язку з цим абзаци другий - дванадцятий вважати вiдповiдно абзацами восьмим - шiстнадцятим)

     2) довiдка про погодження проекту акта (додаток 5);

     3) протокол узгодження позицiй згiдно з додатком 6 (у разi потреби);

     31) висновки Мiнфiну, Мiнекономiки та Мiнцифри (крiм випадкiв, передбачених § 39 цього Регламенту);

(пункт 1 параграфа 50 доповнено новим абзацом десятим згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 09.10.2019р. N 874, у зв'язку з цим абзаци десятий - шiстнадцятий вважати вiдповiдно абзацами одинадцятим - сiмнадцятим, пiдпункт 31 пункту 1 параграфа 50 у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16.12.2020р. N 1285)

     4) висновок Мiн'юсту (крiм випадкiв, передбачених абзацами другим - восьмим пункту 1 § 44 цього Регламенту);

(пiдпункт 4 пункту 1 параграфа 50 iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24.02.2016р. N 160, вiд 25.01.2017р. N 31, вiд 05.04.2017р. N 264, вiд 18.04.2018р. N 326, вiд 18.12.2018р. N 1096, вiд 15.11.2019р. N 927, у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16.12.2020р. N 1285)

     41) довiдка, зазначена у пунктi 3 § 35 цього Регламенту (до проектiв актiв, зазначених у пунктi 1 § 35 цього Регламенту);

(пункт 1 параграфа 50 доповнено абзацом дванадцятим згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24.02.2016р. N 160, абзац дванадцятий пункту 1 параграфа 50 у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 09.10.2019р. N 874)

     42) висновок Європейської Комiсiї (у разi наявностi);

(пункт 1 параграфа 50 доповнено новим абзацом тринадцятим згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16.12.2020р. N 1285, у зв'язку з цим абзаци тринадцятий - вiсiмнадцятий вважати вiдповiдно абзацами чотирнадцятим - дев'ятнадцятим)

     5) порiвняльна таблиця, оформлена згiдно з додатком 7 (якщо проектом акта передбачено внесення змiн до iнших актiв Кабiнету Мiнiстрiв);

     абзац п'ятнадцятий пункту 1 параграфа 50 виключено

(абзац п'ятнадцятий пункту 1 параграфа 50 у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 18.08.2017р. N 608, виключено згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28.10.2020р. N 1087)

     Абзац шiстнадцятий пункту 1 параграфа 50 виключено

(пункт 1 параграфа 50 доповнено абзацом згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 20.01.2016р. N 30, абзац п'ятнадцятий пункту 1 параграфа 50 виключено згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 09.10.2019р. N 874)

     До проекту нормативно-правового акта, що стосується сфери наукової та науково-технiчної дiяльностi, додаються рекомендацiї Наукового комiтету Нацiональної ради України з питань розвитку науки i технологiй (за наявностi).

(пункт 1 параграфа 50 доповнено абзацом згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 15.11.2017р. N 865)

     Абзац вiсiмнадцятий пункту 1 параграфа 50 виключено

(пункт 1 параграфа 50 доповнено абзацом згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 30.01.2019р. N 56, абзац вiсiмнадцятий пункту 1 параграфа 50 виключено згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16.12.2020р. N 1285)

     Абзац дев'ятнадцятий пункту 1 параграфа 50 виключено

(пункт 1 параграфа 50 доповнено абзацом згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 20.11.2019р. N 947, абзац вiсiмнадцятий пункту 1 параграфа 50 виключено згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 04.12.2019р. N 1066)

     До проекту нормативно-правового акта додається висновок Нацiонального агентства з питань запобiгання корупцiї за результатами антикорупцiйної експертизи (у разi її проведення), крiм випадкiв, передбачених абзацом другим пункту 3 § 372 цього Регламенту.

(пункт 1 параграфа 50 доповнено абзацом згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16.12.2020р. N 1285, абзац двадцятий пункту 1 параграфа 50 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27.01.2021р. N 62)

     До проекту регуляторного акта додається аналiз регуляторного впливу.

(пункт 1 параграфа 50 доповнено абзацом згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16.12.2020р. N 1285)

     2. Пункт 2 параграфа 50 виключено

(згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21.04.2021р. N 377)

     3. До проекту акта Кабiнету Мiнiстрiв, що має важливе суспiльне значення i стосується прав та обов'язкiв громадян, додається комунiкативний план за формою згiдно з додатком 11.

     4. Висновок Мiн'юсту до проекту акта Кабiнету Мiнiстрiв, головним розробником якого є зазначене Мiнiстерство, розробниками - центральнi органи виконавчої влади, дiяльнiсть яких спрямовується та координується Кабiнетом Мiнiстрiв через Мiнiстра юстицiї, не подається, а правовi аспекти, зазначенi у § 45 цього Регламенту, вiдображаються у пояснювальнiй записцi.

     5. Якщо розробником проекту акта Кабiнету Мiнiстрiв є Мiнцифри, цифрова експертиза не проводиться, а зазначенi у § 371 цього Регламенту положення вiдображаються у пояснювальнiй записцi.

(параграф 50 доповнено пунктом 5 згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 30.01.2019р. N 56)

     § 51. Пiдписання документiв

     1. На супровiдний лист, пояснювальну записку, довiдку про погодження, протокол узгодження позицiй та порiвняльну таблицю щодо проекту акта Кабiнету Мiнiстрiв накладається квалiфiкований електронний пiдпис керiвника органу, що є головним розробником, або особи, що його замiщує.

(абзац перший пункту 1 параграфа 51 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16.12.2020р. N 1285)

     Пiдпис власноруч допускається лише для проектiв актiв, пiдготовлених у паперовiй формi у випадках, передбачених абзацами четвертим i шостим пункту 5 § 32 цього Регламенту.

(пункт 1 параграфа 51 у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28.10.2020р. N 1087)

     У разi коли проект акта пiдготовлено Секретарiатом Кабiнету Мiнiстрiв за дорученням члена Кабiнету Мiнiстрiв, який не очолює мiнiстерство, такi документи пiдписує вiдповiдний член Кабiнету Мiнiстрiв.

(пункт 1 параграфа 51 доповнено абзацом згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16.12.2020р. N 1285)

     2. Факсимiльне вiдтворення пiдпису керiвника органу виконавчої влади або особи, що його замiщує, за допомогою засобiв механiчного або iншого копiювання на документах, що подаються Кабiнетовi Мiнiстрiв, не допускається.

(пункт 2 параграфа 51 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 11.03.2013р. N 147)

     3. Керiвник органу, який є головним розробником, несе вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть вiдомостей, що мiстяться у довiдцi про погодження проекту акта.

     Глава 6. Опрацювання проектiв актiв Кабiнету Мiнiстрiв у Секретарiатi Кабiнету Мiнiстрiв

     § 52. Експертиза та редагування

     1. Секретарiат Кабiнету Мiнiстрiв проводить експертизу поданого до Кабiнету Мiнiстрiв проекту акта та здiйснює його опрацювання (вносить поправки, пов'язанi з приведенням у вiдповiднiсть з правилами нормопроектувальної технiки, редагує його та у разi потреби узгоджує поправки з головним розробником). Порядок проведення експертизи проектiв актiв встановлює Державний секретар Кабiнету Мiнiстрiв.

(пункт 1 параграфа 52 iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 30.01.2019р. N 56, вiд 09.10.2019р. N 874)

     2. Пiд час опрацювання проекту акта не допускається внесення поправок, якi змiнюють суть проекту або окремих його положень.

     3. Пiд час проведення експертизи Секретарiат Кабiнету Мiнiстрiв, зокрема:

     1) перевiряє проект акта на вiдповiднiсть:

     Конституцiї та законам України, актам Президента України, чинним мiжнародним договорам України, а також на узгодженiсть з актами Кабiнету Мiнiстрiв;

     програмним документам Кабiнету Мiнiстрiв, зокрема оцiнює на вiдповiднiсть програмним цiлям i завданням Програми дiяльностi Кабiнету Мiнiстрiв, вiдсутнiсть взаємовиключних завдань i заходiв, якi визначенi чинними програмними документами;

(абзац третiй пiдпункту 1 пункту 3 параграфа 52 у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21.04.2021р. N 377)

     зобов'язанням України у сферi європейської iнтеграцiї, у тому числi мiжнародно-правовим, та праву Європейського Союзу (acquis ЄС);

     абзац п'ятий пiдпункту 1 пункту 3 параграфа 52 виключено

(пiдпункт 1 пункту 3 параграфа 52 доповнено абзацом згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 09.10.2019р. N 874, абзац п'ятий пiдпункту 1 пункту 3 параграфа 52 виключено згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 04.12.2019р. N 1066)

     2) перевiряє повноту врахування зауважень заiнтересованих органiв;

     3) оцiнює реалiстичнiсть досягнення поставленої мети обраним способом розв'язання проблеми, реалiстичнiсть прогнозу очiкуваних результатiв реалiзацiї акта, достатнiсть наведених критерiїв (показникiв) оцiнки його ефективностi та можливi ризики реалiзацiї акта;

     4) пiдпункт 4 пункту 3 параграфа 52 виключено

(згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16.12.2020р. N 1285)

     5) аналiзує регуляторний вплив проекту регуляторного акта.

(пункт 3 параграфа 52 iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27.08.2014р. N 477, вiд 24.02.2016р. N 160, вiд 30.01.2019р. N 56, у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 09.10.2019р. N 874)

     4. Секретарiат Кабiнету Мiнiстрiв перевiряє внесений до Кабiнету Мiнiстрiв проект акта на вiдповiднiсть вимогам, встановленим цим Регламентом.

     Якщо проект акта внесено до Кабiнету Мiнiстрiв iз порушенням вимог, встановлених пунктом 5 § 33, пунктами 5 i 6 § 37, пунктом 1 § 49, пунктами 1 - 3 § 50 цього Регламенту, Секретарiат Кабiнету Мiнiстрiв не пiзнiше нiж протягом двох робочих днiв пiсля надходження повертає його головному розробниковi iз використанням системи електронної взаємодiї органiв виконавчої влади, крiм проектiв, що мiстять iнформацiю з обмеженим доступом, разом iз супровiдним листом за пiдписом Державного секретаря Кабiнету Мiнiстрiв або одного з його заступникiв вiдповiдно до розподiлу обов'язкiв для приведення у вiдповiднiсть iз зазначеними вимогами.

     Якщо проект акта внесено до Кабiнету Мiнiстрiв iз порушенням вимог, встановлених абзацами четвертим i шостим пункту 5 § 32, пунктом 3 § 49, вимог щодо наявностi документiв, передбачених пiдпунктами 1, 2 i 4 пункту 1 § 50, вимог, встановлених пунктами 1 i 2 § 51 цього Регламенту, пунктами 21, 90, абзацами другим, третiм пункту 149 i пунктом 150 Типової iнструкцiї з документування управлiнської iнформацiї в електроннiй формi та органiзацiї роботи з електронними документами в дiловодствi, електронного мiжвiдомчого обмiну та пунктом 11 додатка 1 до Типової iнструкцiї з дiловодства в мiнiстерствах, iнших центральних та мiсцевих органах виконавчої влади, затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 17 сiчня 2018р. N 55 "Деякi питання документування управлiнської дiяльностi (Офiцiйний вiсник України, 2018р., N 23, ст. 770), Секретарiат Кабiнету Мiнiстрiв вiдмовляє в реєстрацiї проекту акта iз зазначенням причини повернення для усунення її головним розробником.

(пункт 4 параграфа 52 iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27.05.2015р. N 351, вiд 09.10.2019р. N 874, у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28.10.2020р. N 1087)

     5. Пункт 5 параграфа 52 виключено

(згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12.03.2014р. N 68)

     § 53. Висновок Секретарiату Кабiнету Мiнiстрiв

     За результатами експертизи проекту акта Кабiнету Мiнiстрiв Секретарiат Кабiнету Мiнiстрiв оформляє експертний висновок (додаток 8).

(параграф 53 у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 09.10.2019р. N 874)

     § 531. Експертиза проекту акта, пiдготовленого Секретарiатом Кабiнету Мiнiстрiв

     Експертиза проекту акта Кабiнету Мiнiстрiв, пiдготовленого Секретарiатом Кабiнету Мiнiстрiв, проводиться вiдповiдно до вимог § 52 i 53 цього Регламенту.

(Регламент доповнено параграфом 531 згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16.12.2020р. N 1285)

     § 54. Строк опрацювання

     1. Проект акта Кабiнету Мiнiстрiв опрацьовується у Секретарiатi Кабiнету Мiнiстрiв у строк, що становить не бiльш як 15 днiв, виходячи з того, що вiн повинен бути розглянутий Кабiнетом Мiнiстрiв, як правило, протягом одного мiсяця з дня його надходження.

(пункт 1 параграфа 54 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12.03.2014р. N 68)

     Проект акта, надiсланий до Кабiнету Мiнiстрiв вiдповiдно до абзацу третього пункту 5 § 33 цього Регламенту, опрацьовується у Секретарiатi Кабiнету Мiнiстрiв в одноденний строк. Про такий проект акта Державний секретар Кабiнету Мiнiстрiв невiдкладно iнформує Прем'єр-мiнiстра.

(пункт 1 параграфа 54 доповнено абзацом згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 11.05.2016р. N 329)

     2. У разi необхiдностi строк опрацювання проекту акта Кабiнету Мiнiстрiв у Секретарiатi Кабiнету Мiнiстрiв може бути продовжено Керiвником Секретарiату Кабiнету Мiнiстрiв або його заступником вiдповiдно до розподiлу обов'язкiв, як правило, на один мiсяць з дня надходження такого проекту.

     3. Тривалiсть опрацювання у Секретарiатi Кабiнету Мiнiстрiв проекту акта Кабiнету Мiнiстрiв, розробленого на виконання закону України чи указу Президента України, визначається з урахуванням строку, встановленого вiдповiдним актом для прийняття Кабiнетом Мiнiстрiв рiшення.

     § 541. Розгляд на нарадi державних секретарiв

     1. Якщо Мiн'юстом за результатами правової експертизи висловлено зауваження до проекту акта Кабiнету Мiнiстрiв або Секретарiатом Кабiнету Мiнiстрiв зроблено висновки про його невiдповiднiсть законодавству, програмним документам Кабiнету Мiнiстрiв, зобов'язанням України у сферi європейської iнтеграцiї, у тому числi мiжнародно-правовим, та праву Європейського Союзу (acquis ЄС), а також у разi наявностi розбiжностей у позицiях Секретарiату Кабiнету Мiнiстрiв та головного розробника щодо вiдповiдностi проекту акта вимогам нормопроектувальної технiки такi зауваження та висновки розглядаються на нарадi державних секретарiв.

(пункт 1 параграфа 541 iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 04.12.2019р. N 1066, вiд 21.04.2021р. N 377)

     2. На нарадi заслуховується позицiя Мiн'юсту та Секретарiату Кабiнету Мiнiстрiв щодо виявлених ними невiдповiдностей, а також позицiя головного розробника та виробляються пропозицiї щодо пiдвищення якостi проекту акта.

     3. Рiшення, прийнятi на нарадi державних секретарiв за результатами розгляду проекту акта, можуть мiстити рекомендацiї головному розробнику щодо його доопрацювання.

(пункт 3 параграфа 541 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16.12.2020р. N 1285)

     4. Головний розробник протягом трьох робочих днiв з моменту отримання протоколу наради може вiдкликати проект акта для його доопрацювання та повторного внесення в установленому порядку до Кабiнету Мiнiстрiв. В iншому разi проект акта в редакцiї головного розробника подається для розгляду на засiданнi урядового комiтету разом з матерiалами до нього та висновком Секретарiату Кабiнету Мiнiстрiв, в якому зазначаються результати розгляду проекту акта на нарадi державних секретарiв.

(пункт 4 параграфа 541 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16.12.2020р. N 1285)
(Регламент доповнено параграфом 541 згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 09.10.2019р. N 874)

     Глава 7. Розгляд проектiв актiв Кабiнету Мiнiстрiв

     § 55. Розгляд на засiданнi урядового комiтету

     1. Опрацьований проект акта Кабiнету Мiнiстрiв, зазначений у пiдпунктi 1 пункту 2 § 281, разом з матерiалами, поданими головним розробником, та висновком Секретарiату Кабiнету Мiнiстрiв, а також висновком Європейської Комiсiї (у разi наявностi) включається до порядку денного засiдання вiдповiдного урядового комiтету.

(абзац перший пункту 1 параграфа 55 iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 09.10.2019р. N 874, вiд 16.12.2020р. N 1285)

     Якщо за результатами проведеної Секретарiатом Кабiнету Мiнiстрiв експертизи проекту акта на предмет повноти його узгодження iз заiнтересованими органами є застереження щодо необхiдностi проведення додаткового погодження визначеним заiнтересованим органом, на засiданнi урядового комiтету заслуховується позицiя такого органу.

(абзац перший пункту 1 параграфа 55 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 09.10.2019р. N 874)
(пункт 1 параграфа 55 доповнено абзацом згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 11.05.2016р. N 329, у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 08.08.2016р. N 501)

     2. Якщо за результатами розгляду проекту акта на засiданнi урядового комiтету розбiжностi щодо нього врегульовано та пiдтримано позицiю головного розробника, такий проект подається для розгляду на засiданнi Кабiнету Мiнiстрiв.

(пункт 2 параграфа 55 у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 09.10.2019р. N 874)

     3. Якщо за результатами розгляду проекту акта на засiданнi урядового комiтету розбiжностi щодо нього врегульовано та головний розробник погодився з висловленими зауваженнями, такий проект повертається головному розробнику для доопрацювання. Якщо строк доопрацювання не визначено, проект вноситься до Кабiнету Мiнiстрiв не пiзнiше нiж через 10 днiв пiсля його розгляду на засiданнi урядового комiтету та подається для розгляду на засiданнi Кабiнету Мiнiстрiв пiсля проведення Секретарiатом Кабiнету Мiнiстрiв повторної експертизи.

(пункт 3 параграфа 55 у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 09.10.2019р. N 874)

     4. Якщо за результатами розгляду проекту акта на засiданнi урядового комiтету розбiжностi в позицiях головного розробника та заiнтересованих органiв не врегульовано, такий проект подається для розгляду на засiданнi Кабiнету Мiнiстрiв у редакцiї головного розробника для прийняття остаточного рiшення.

(пункт 3 параграфа 55 у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 09.10.2019р. N 874)

     5. Пункт 5 параграфа 55 виключено

(згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 09.10.2019р. N 874)

     6. Пункт 6 параграфа 55 виключено

(згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 09.10.2019р. N 874)

     7. Пункт 7 параграфа 55 виключено

(згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 09.10.2019р. N 874)

     8. Урядовий комiтет може визнати за недоцiльне прийняття акта Кабiнету Мiнiстрiв. Остаточне рiшення щодо проекту такого акта приймає Кабiнет Мiнiстрiв, крiм випадкiв, коли проти рiшення урядового комiтету щодо недоцiльностi прийняття акта Кабiнету Мiнiстрiв не заперечує головний розробник, який внiс проект з власної iнiцiативи.

     9. Проект акта Кабiнету Мiнiстрiв додатково може розглядатися на засiданнi урядового комiтету, до повноважень якого вiднесенi питання європейської iнтеграцiї, за пропозицiєю його голови, якщо такий акт вiдповiдно до висновку Секретарiату Кабiнету Мiнiстрiв за предметом регулювання стосується мiжнародно-правових зобов'язань України у сферi європейської iнтеграцiї та/або належить до сфер, правовiдносини в яких регулюються правом Європейського Союзу (acquis ЄС). Якщо за висновком Секретарiату Кабiнету Мiнiстрiв проект акта не вiдповiдає, у тому числi частково не вiдповiдає, мiжнародно-правовим зобов'язанням України у сферi європейської iнтеграцiї та/або праву Європейського Союзу (acquis ЄС), такий проект акта обов'язково розглядається на засiданнi урядового комiтету, до повноважень якого вiднесенi питання європейської iнтеграцiї.

(параграф 55 доповнено пунктом 9 згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27.08.2014р. N 477, пункт 9 параграфа 55 iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24.02.2016р. N 160, вiд 09.10.2019р. N 874)

     § 551. Розгляд на засiданнi Кабiнету Мiнiстрiв

     1. Розглянутий на засiданнi урядового комiтету проект акта Кабiнету Мiнiстрiв включається до порядку денного чергового засiдання Кабiнету Мiнiстрiв. До проекту акта крiм матерiалiв, поданих головним розробником, та висновку Секретарiату Кабiнету Мiнiстрiв, а також висновком Європейської Комiсiї (у разi наявностi) додаються витяг з протоколу засiдання урядового комiтету i довiдка про розбiжностi щодо проекту акта, якщо їх не врегульовано пiсля розгляду урядовим комiтетом.

(абзац перший пункту 1 параграфа 551 iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 09.10.2019р. N 874, вiд 16.12.2020р. N 1285)

     За рiшенням Прем'єр-мiнiстра до порядку денного засiдання Кабiнету Мiнiстрiв може бути включено проект акта без попереднього розгляду урядовим комiтетом.

(пункт 1 параграфа 551 доповнено абзацом згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 11.05.2016р. N 329, абзац другий пункту 1 параграфа 551 у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 09.10.2019р. N 874)

     2. Акт Кабiнету Мiнiстрiв приймається, якщо за результатами розгляду на засiданнi проект такого акта пiдтримано бiльшiстю голосiв посадового складу Кабiнету Мiнiстрiв або за нього проголосувало половина посадового складу Кабiнету Мiнiстрiв, включаючи Прем'єр-мiнiстра.

     Акт Кабiнету Мiнiстрiв може бути прийнятий з доопрацюванням, якщо до нього висловленi зауваження, врахування яких не призведе до суттєвих змiн основних положень проекту акта. У такому разi Кабiнет Мiнiстрiв приймає рiшення про прийняття акта з доопрацюванням iз зазначенням конкретних результатiв обговорення та шляхiв його доопрацювання. Доопрацьований головним розробником проект акта у визначений Кабiнетом Мiнiстрiв строк подається на пiдпис Прем'єр-мiнiстровi пiсля його оформлення Секретарiатом Кабiнету Мiнiстрiв. Якщо строк не визначено, доопрацьований проект подається на пiдпис Прем'єр-мiнiстровi не пiзнiше нiж у тижневий строк пiсля його розгляду на засiданнi.

(абзац перший пункту 2 параграфа 551 замiнено двома абзацами згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16.12.2020р. N 1285, у зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом третiм)

     У разi коли проектом акта передбачається змiна особи, уповноваженої на пiдписання мiжнародного договору України, Мiнiстр закордонних справ або особа, яка його замiщує, має право на засiданнi Кабiнету Мiнiстрiв висловити свою позицiю щодо такого проекту акта.

(пункт 2 параграфа 551 доповнено абзацом згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25.01.2017р. N 31)

     3. Якщо за результатами обговорення члени Кабiнету Мiнiстрiв зробили висновок щодо необхiдностi суттєвого доопрацювання проекту акта Кабiнету Мiнiстрiв, такий проект акта разом з матерiалами до нього повертається головному розробнику для доопрацювання та повторного внесення для розгляду на засiданнi Кабiнету Мiнiстрiв у визначений ним строк. Якщо строк не визначено, проект вноситься не пiзнiше нiж через десять днiв пiсля його розгляду на засiданнi.

     Кабiнет Мiнiстрiв приймає рiшення про зняття з розгляду проекту акта в разi отримання вiд Нацiонального агентства з питань запобiгання корупцiї iнформацiї про початок проведення антикорупцiйної експертизи такого проекту.

(пункт 3 параграфа 551 у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16.12.2020р. N 1285)

     4. Прийнятi акти Кабiнету Мiнiстрiв Прем'єр-мiнiстр пiдписує на засiданнi Кабiнету Мiнiстрiв. Акт, прийнятий Кабiнетом Мiнiстрiв з поправками, оформляється у визначений ним строк.

     Якщо члени Кабiнету Мiнiстрiв, якi висловили пропозицiї щодо внесення поправок та необхiдностi уточнення окремих положень проекту акта, у визначений строк не подали до Секретарiату Кабiнету Мiнiстрiв свої пропозицiї, проект акта з вiдповiдним обґрунтуванням у редакцiї, що розглядалася на засiданнi Кабiнету Мiнiстрiв, подається Секретарiатом Кабiнету Мiнiстрiв Прем'єр-мiнiстровi для пiдписання.

(пункт 4 параграфа 551 доповнено абзацом згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 18.04.2018р. N 326)

     Прийнятий Кабiнетом Мiнiстрiв акт, проект якого внесений мiнiстром, який не очолює мiнiстерство, оформляється i подається на пiдпис Прем'єр-мiнiстровi Секретарiатом Кабiнету Мiнiстрiв.

(пункт 4 параграфа 551 доповнено абзацом згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 18.04.2018р. N 326)

     5. Пiсля пiдписання акта Кабiнету Мiнiстрiв внесення до його тексту будь-яких змiн, у тому числi виправлення орфографiчних та стилiстичних помилок, здiйснюється шляхом прийняття вiдповiдного рiшення на засiданнi Кабiнету Мiнiстрiв.

     § 552. Розгляд на засiданнi Кабiнету Мiнiстрiв проектiв актiв Кабiнету Мiнiстрiв з невiдкладних питань та з питань спрощення умов ведення бiзнесу (дерегуляцiя)

(Регламент доповнено параграфом 552 згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 19.12.2014р. N 704, параграф 552 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16.09.2015р. N 725, виключено згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 11.05.2016р. N 329)
(глава 7 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 23.01.2012р. N 55, у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12.03.2014р. N 68)

     Глава 8. Програмнi документи Кабiнету Мiнiстрiв та полiтичнi пропозицiї

     § 56. Програмнi документи Кабiнету Мiнiстрiв

     1. Кабiнет Мiнiстрiв на своїх засiданнях розглядає та приймає рiшення щодо програмних документiв Кабiнету Мiнiстрiв з метою проведення державної полiтики у прiоритетних напрямах розвитку держави, координацiї дiяльностi центральних органiв виконавчої влади, визначення послiдовностi дiй, шляхiв i способiв вирiшення питань щодо державного управлiння у сферах, вiднесених до компетенцiї Кабiнету Мiнiстрiв, зокрема визначених статтею 19 Закону України "Про Кабiнет Мiнiстрiв України".

     2. Програмний документ Кабiнету Мiнiстрiв описує шляхи, методи i ресурси, необхiднi для вирiшення виявлених проблем щодо проведення державної полiтики, досягнення поставлених цiлей розвитку у вiдповiднiй сферi (сферах) за результатами виконання запланованих взаємопов'язаних завдань i заходiв.

     Програмними документами Кабiнету Мiнiстрiв є:

     Програма дiяльностi Кабiнету Мiнiстрiв;

     стратегiї розвитку вiдповiдних сфер (далi - стратегiя);

     державнi цiльовi програми;

     iншi документи програмного характеру, вимоги щодо розроблення та виконання яких визначено законами України або указами Президента України.

     3. Програмнi документи Кабiнету Мiнiстрiв розробляються на короткостроковий (до трьох рокiв), середньостроковий (вiд трьох до семи рокiв) та довгостроковий (понад сiм рокiв) перiод залежно вiд складностi та тривалостi визначених у них завдань i заходiв, якщо iнше не передбачено законами України.

     4. Програмнi документи Кабiнету Мiнiстрiв не повиннi мiстити положень нормативно-правового характеру.

     5. Програмнi документи Кабiнету Мiнiстрiв вносять на розгляд Кабiнету Мiнiстрiв члени Кабiнету Мiнiстрiв.

     § 57. Стратегiя

     1. Стратегiя визначає курс формування та реалiзацiї полiтики у вiдповiдних сферах на середньостроковий або довгостроковий перiод.

     2. Стратегiя повинна мiстити:

     опис проблем, якi обумовили її прийняття, i нормативно-правових актiв, що дiють у вiдповiдних сферах;

     аналiз поточного стану справ, тенденцiї та обґрунтування щодо необхiдностi розв'язання виявлених проблем;

     стратегiчнi цiлi та показники їх досягнення;

     завдання, спрямованi на досягнення поставлених цiлей, етапи їх виконання, очiкуванi результати на кожному етапi, з вiдображенням запланованого темпу досягнення цiльових показникiв та орiєнтовного обсягу необхiдних фiнансових, матерiально-технiчних, людських та iнших ресурсiв;

     порядок проведення монiторингу, оцiнки результатiв реалiзацiї стратегiї та звiтування;

     операцiйний план реалiзацiї стратегiї на трирiчний перiод.

     3. За результатами розгляду проекту стратегiї Кабiнет Мiнiстрiв приймає розпорядження про її схвалення. Проект такого розпорядження готується та подається на розгляд Кабiнету Мiнiстрiв у порядку, встановленому главами 2 - 5 цього роздiлу.

     4. Стратегiя, подана з порушенням вимог пункту 2 цього параграфа, пiдлягає поверненню в порядку, встановленому пунктом 4 § 52 цього Регламенту.

     § 58. Державнi цiльовi програми та iншi документи програмного характеру

     1. Розроблення, затвердження та виконання державних цiльових програм здiйснюється вiдповiдно до вимог Закону України "Про державнi цiльовi програми" i Порядку розроблення та виконання державних цiльових програм, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 31 сiчня 2007 р. N 106 (Офiцiйний вiсник України, 2007 р., N 8, ст. 313).

     2. Документи програмного характеру, вимоги щодо розроблення та реалiзацiї яких визначено законами України або указами Президента України, зокрема стратегiї розвитку вiдповiдних сфер, розробляються з урахуванням положень § 56 i 57 цього Регламенту, якщо iнше не передбачено законами України або указами Президента України.

     3. Пiд час розроблення документiв програмного характеру, якi затверджуються (схвалюються) Президентом України або Верховною Радою, головний розробник проводить консультацiї щодо структури та загального змiсту таких документiв iз:

     Офiсом Президента України або Апаратом Ради нацiональної безпеки i оборони України - у разi пiдготовки програмного документа, який затверджується (схвалюється) указом Президента України;

     вiдповiдними комiтетами Верховної Ради - у разi пiдготовки програмного документа, який затверджується Верховною Радою.

     § 59. Звiтування

     1. Члени Кабiнету Мiнiстрiв подають Кабiнетовi Мiнiстрiв звiти про хiд i результати реалiзацiї програмних документiв Кабiнету Мiнiстрiв.

     Звiти готуються органами, якi є розробниками програмних документiв Кабiнету Мiнiстрiв.

     2. Звiти про хiд i результати реалiзацiї стратегiй та iнших програмних документiв подаються Кабiнетовi Мiнiстрiв не рiдше нiж кожнi 12 мiсяцiв починаючи з дати їх схвалення, якщо iнше не передбачено таким документом, а також оприлюднюються на офiцiйних веб-сайтах органiв, якi готують такi звiти.

     Пiдготовка вiдповiдних матерiалiв, якi подаються Кабiнетовi Мiнiстрiв, здiйснюється в порядку, встановленому § 63 цього Регламенту.

     3. Звiти про хiд i результати виконання державних цiльових програм подаються Кабiнетовi Мiнiстрiв вiдповiдно до вимог Порядку розроблення та виконання державних цiльових програм, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 31 сiчня 2007 р. N 106.

     Доповiдi про хiд i результати виконання загальнодержавних програм готуються з урахуванням вимог § 132 цього Регламенту.

     4. Звiти про хiд i результати виконання Програми дiяльностi Кабiнету Мiнiстрiв готуються вiдповiдно до вимог § 131 цього Регламенту.

     § 60. Методичне супроводження

     Методичне супроводження процесiв пiдготовки програмних документiв Кабiнету Мiнiстрiв, проведення монiторингу та оцiнки їх виконання здiйснює Секретарiат Кабiнету Мiнiстрiв, якщо iнше не визначено законом.

     § 61. Полiтичнi пропозицiї

     1. Для вирiшення питань, якi носять комплексний мiжвiдомчий (кроссекторальний) характер i розв'язання яких потребує змiни прiоритетiв дiяльностi Кабiнету Мiнiстрiв, узгодження основних положень розроблюваного законопроекту або програмного документа Кабiнету Мiнiстрiв, розробляються полiтичнi пропозицiї.

     2. Полiтичнi пропозицiї готуються, якщо питання не може бути вирiшено мiнiстерствами самостiйно в межах їх повноважень та потребує прийняття рiшення Кабiнетом Мiнiстрiв.

     3. Полiтичнi пропозицiї вносяться на розгляд Кабiнету Мiнiстрiв членами Кабiнету Мiнiстрiв та повиннi мiстити:

     опис питань, якi пропонується вирiшити, та варiанти їх вирiшення;

     обраний варiант вирiшення питань та обґрунтування такого вибору;

     перелiк мiнiстерств та iнших центральних органiв виконавчої влади, якi необхiдно залучити для реалiзацiї обраного варiанта вирiшення питань, а також позицiя заiнтересованих органiв (у разi потреби);

     шляхи i способи вирiшення питань (за обраним варiантом);

     обсяг необхiдних фiнансових, матерiально-технiчних, людських та iнших ресурсiв;

     строки оцiнки результатiв i звiтування.

     Орiєнтовний обсяг полiтичної пропозицiї становить 2 - 10 сторiнок.

     4. За результатами розгляду полiтичної пропозицiї Кабiнет Мiнiстрiв приймає рiшення щодо запропонованих шляхiв i способiв вирiшення питань, яке фiксується у протоколi засiдання Кабiнету Мiнiстрiв.

     У разi пiдтримки Кабiнетом Мiнiстрiв запропонованих у полiтичнiй пропозицiї шляхiв i способiв вирiшення питань пропозицiя надсилається Секретарiатом Кабiнету Мiнiстрiв мiнiстерствам та iншим центральним органам виконавчої влади вiдповiдно до компетенцiї для реалiзацiї.

     5. Полiтичну пропозицiю, подану з порушенням вимог пункту 3 цього параграфа, Секретарiат Кабiнету Мiнiстрiв повертає протягом двох робочих днiв для приведення у вiдповiднiсть iз зазначеними вимогами.

(глава 8 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 09.10.2019р. N 874, у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21.04.2021р. N 377)

     Роздiл 5. Пiдготовка матерiалiв з питань заслуховування звiту (iнформацiї)

     § 62. Рiшення про заслуховування звiту

     Рiшення про заслуховування звiту (iнформацiї) керiвника центрального чи мiсцевого органу виконавчої влади, Голови Ради мiнiстрiв Автономної Республiки Крим (далi - керiвник органу) приймається на засiданнi Кабiнету Мiнiстрiв за пропозицiєю Прем'єр-мiнiстра.

     § 63. Процедура пiдготовки матерiалiв

     1. Керiвник органу, звiт (iнформацiя) якого заслуховується на засiданнi Кабiнету Мiнiстрiв, подає у визначений строк письмову доповiдь (додаток 12).

     2. Письмова доповiдь повинна мiстити результати всебiчного аналiзу, проведеного на пiдставi перевiрених та документально пiдтверджених фактiв, з об'єктивною оцiнкою стану справ i пiдсумкiв дiяльностi (реалiзацiї програмних документiв Кабiнету Мiнiстрiв, актiв законодавства, виконання завдань, здiйснення повноважень тощо); за наявностi негативних фактiв - причини їх виникнення та заходи, що вживаються для виправлення становища.

(пункт 2 параграфа 63 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21.04.2021р. N 377)

     3. Обсяг письмової доповiдi не повинен перевищувати п'яти сторiнок. До письмової доповiдi можуть додаватися iнформацiйно-довiдковi матерiали обсягом не бiльш як 20 сторiнок.

(пункт 3 параграфа 63 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 18.08.2017р. N 608)

     § 64. Опрацювання матерiалiв звiту

     Секретарiат Кабiнету Мiнiстрiв за результатами аналiзу письмової доповiдi та iнформацiйно-довiдкових матерiалiв готує не пiзнiше нiж протягом одного тижня, а у разi, коли визначено дату заслуховування звiту, - в межах установленого строку для подання Прем'єр-мiнiстровi iнформацiйно-аналiтичнi матерiали обсягом до двох сторiнок та викладає свої пропозицiї щодо рiшення Кабiнету Мiнiстрiв з цього питання.

(параграф 64 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 18.08.2017р. N 608)

     § 65. Щорiчнi звiти

     Голови обласних, Київської та Севастопольської мiських держадмiнiстрацiй подають у встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв порядку щороку до 1 березня Кабiнетовi Мiнiстрiв звiти про результати дiяльностi очолюваних ними органiв.

     Роздiл 6. Законопроектна дiяльнiсть

     Глава 1. Планування законопроектної роботи

     § 66. виключено

(параграф 66 iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27.08.2014р. N 477, вiд 31.05.2017р. N 512, виключено згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 09.10.2019р. N 874)

     § 67. виключено

(згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 09.10.2019р. N 874)

     § 671. виключено

(Регламент доповнено параграфом 671 згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 31.05.2017р. N 512, виключено згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 09.10.2019р. N 874)

     § 68. виключено

(параграф 68 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27.08.2014р. N 477, виключено згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 09.10.2019р. N 874)

     § 69. виключено

(згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 09.10.2019р. N 874)

     Глава 2. Пiдготовка проектiв законiв

     § 70. Процедура пiдготовки

     1. Законопроекти, що вносяться у порядку законодавчої iнiцiативи Кабiнетом Мiнiстрiв на розгляд Верховної Ради, готуються Мiн'юстом, iншими центральними органами виконавчої влади з дотриманням вимог, передбачених Регламентом Верховної Ради України, главами 2 - 5 роздiлу 4 цього Регламенту для проектiв постанов Кабiнету Мiнiстрiв, та з урахуванням особливостей, передбачених цiєю главою.

(абзац перший пункту 1 параграфа 70 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21.04.2021р. N 377)

     Проект Закону про Державний бюджет України на вiдповiдний рiк готується Мiнфiном з дотриманням вимог Бюджетного кодексу України та вiдповiдно до Бюджетної декларацiї, порядок пiдготовки та внесення якої на розгляд Верховної Ради визначено статтею 33 Бюджетного кодексу України.

(абзац другий пункту 1 роздiлу 70 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 09.10.2019р. N 874)

     2. Пункт 2 параграфа 70 виключено

(згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21.04.2021р. N 377)

     3. Разом з проектом закону, що вноситься до Кабiнету Мiнiстрiв, подаються документи та матерiали, передбаченi пунктом 1 § 50 цього Регламенту для проектiв актiв Кабiнету Мiнiстрiв, а також:

     1) проект постанови Верховної Ради про прийняття проекту закону за основу;

     2) перелiк нових законiв та законiв, якi потребують викладення у новiй редакцiї, iнших нормативних актiв, прийняття або перегляд яких необхiдно здiйснити для реалiзацiї положень закону;

     3) окремий законопроект про внесення змiн до iнших законiв, якщо такi змiни необхiднi для реалiзацiї закону i не викладенi в його перехiдних положеннях.

     У разi внесення законопроекту, прийняття якого призведе до змiни показникiв бюджету в поточному бюджетному перiодi, до проекту закону додається фiнансово-економiчне обґрунтування (включаючи вiдповiднi розрахунки). Якщо такi змiни показникiв бюджету передбачають зменшення надходжень бюджету та/або збiльшення витрат бюджету, до законопроекту додаються пропозицiї щодо внесення змiн до законодавчих актiв стосовно скорочення витрат бюджету та/або джерел додаткових надходжень бюджету для досягнення його збалансованостi. Законопроект (крiм проектiв законiв про Державний бюджет України, про внесення змiн до Закону про Державний бюджет України, про ратифiкацiю мiжнародних договорiв України щодо одержання Україною вiд iноземних держав, банкiв i мiжнародних фiнансових органiзацiй позик, не передбачених державним бюджетом) не має мiстити положень, прийняття яких призведе до збiльшення державного боргу i державних гарантiй.

     Перелiк актiв Кабiнету Мiнiстрiв та центральних органiв виконавчої влади, прийняття або перегляд яких необхiдно здiйснити для реалiзацiї положень проекту закону, готується за формою згiдно з додатком 131.

(пiдпункт 3 пункту 3 параграфа 70 доповнено абзацом згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21.04.2021р. N 377)

     4. Супровiдний лист до законопроекту повинен мiстити пропозицiю щодо визначення кандидатури доповiдача, який представлятиме проект у Верховнiй Радi.

     5. Пiдготовка та подання Президентовi України Кабiнетом Мiнiстрiв законопроектiв здiйснюються вiдповiдно до цього параграфа i з урахуванням вимог, передбачених Положенням про порядок роботи з законопроектами та iншими документами, що вносяться Президентом України на розгляд Верховної Ради України, затвердженим Указом Президента України вiд 30 березня 1995 р. N 270.

     6. Внесенi до Кабiнету Мiнiстрiв проекти законiв опрацьовуються та розглядаються у порядку, встановленому главами 6 i 7 роздiлу 4 цього Регламенту.

     7. У разi порушення вимог, передбачених пунктами 3 i 4 цього параграфа, а також з пiдстав, зазначених у пунктi 4 § 52 цього Регламенту для повернення проектiв актiв Кабiнету Мiнiстрiв, Секретарiат Кабiнету Мiнiстрiв повертає проект закону головному розробниковi для приведення у вiдповiднiсть з установленими вимогами.

     § 71. Подання до Верховної Ради

     Схвалений Кабiнетом Мiнiстрiв проект закону вiзується Прем'єр-мiнiстром i подається до Верховної Ради разом iз:

     супровiдним листом за пiдписом Прем'єр-мiнiстра, в якому визначається доповiдач, що представлятиме проект у Верховнiй Радi;

     пояснювальною запискою за пiдписом керiвника органу - головного розробника;

     порiвняльною таблицею (у разi подання законопроекту про внесення змiн до чинного закону);

     проектом постанови Верховної Ради про прийняття проекту закону за основу;

     перелiком нових законiв та законiв, якi потребують викладення у новiй редакцiї, iнших нормативних актiв, прийняття або перегляд яких необхiдно здiйснити для реалiзацiї положень закону;

     окремим законопроектом про внесення змiн до iнших законiв, якщо такi змiни необхiднi для реалiзацiї закону i не викладенi в його перехiдних положеннях. У разi внесення законопроекту, прийняття якого призведе до змiни показникiв бюджету в поточному бюджетному перiодi, додається фiнансово-економiчне обґрунтування (включаючи вiдповiднi розрахунки). Якщо такi змiни показникiв бюджету передбачають зменшення надходжень бюджету та/або збiльшення витрат бюджету, до законопроекту додаються пропозицiї щодо внесення змiн до законодавчих актiв стосовно скорочення витрат бюджету та/або джерел додаткових надходжень бюджету для досягнення його збалансованостi. Законопроект (крiм проектiв законiв про Державний бюджет України, про внесення змiн до Закону про Державний бюджет України, про ратифiкацiю мiжнародних договорiв України щодо одержання Україною вiд iноземних держав, банкiв i мiжнародних фiнансових органiзацiй позик, не передбачених державним бюджетом) не має мiстити положень, прийняття яких призведе до збiльшення державного боргу i державних гарантiй;

     проектом закону та матерiалами до нього в електроннiй формi.

     До законопроекту, що стосується зобов'язань України у сферi європейської iнтеграцiї, у тому числi мiжнародно-правових, та права Європейського Союзу (acquis ЄС), додається також висновок про вiдповiднiсть таким зобов'язанням, який готується Урядовим офiсом координацiї європейської та євроатлантичної iнтеграцiї Секретарiату Кабiнету Мiнiстрiв за встановленою формою та пiдписується вiце-прем'єр-мiнiстром, до компетенцiї якого вiднесенi питання європейської iнтеграцiї.

(параграф 71 доповнено новим абзацом дев'ятим згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16.12.2020р. N 1285, у зв'язку з цим абзац дев'ятий вважати абзацом десятим)

     Якщо головним розробником проекту закону є центральний орган виконавчої влади, дiяльнiсть якого спрямовується i координується безпосередньо Кабiнетом Мiнiстрiв, доповiдач, що представлятиме такий проект у Верховнiй Радi, визначається Прем'єр-мiнiстром.

(параграф 71 доповнено абзацом згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 18.04.2018р. N 326)

     Роздiл 7. Пiдготовка проектiв актiв Президента України

     § 72. Процедура пiдготовки

     1. Проекти актiв Президента України готуються центральними органами виконавчої влади вiдповiдно до Положення про порядок пiдготовки та внесення проектiв актiв Президента України, затвердженого Указом Президента України вiд 15 листопада 2006 р. N 970, з дотриманням вимог глав 2 - 5 роздiлу 4 цього Регламенту, передбачених для проектiв актiв Кабiнету Мiнiстрiв.

     2. Внесенi до Кабiнету Мiнiстрiв проекти актiв Президента України опрацьовуються та розглядаються у порядку, встановленому главами 6 i 7 роздiлу 4 цього Регламенту для проектiв актiв Кабiнету Мiнiстрiв.

     § 73. Подання Президентовi України

     Схвалений Кабiнетом Мiнiстрiв та завiзований Прем'єр-мiнiстром проект акта Президента України подається на розгляд Президента України разом iз:

     супровiдним листом за пiдписом Прем'єр-мiнiстра;

     пояснювальною запискою до проекту акта за пiдписом керiвника органу - головного розробника;

     довiдкою про погодження проекту акта, пiдписаною Керiвником Секретарiату Кабiнету Мiнiстрiв, iз зазначенням посадових осiб, якими погоджено проект;

     порiвняльною таблицею (у разi подання проекту акта про внесення змiн до чинного акта);

     проектом акта та матерiалами до нього в електроннiй формi.

     § 74. Вiдкликання

     1. У разi втрати актуальностi або з iнших причин Кабiнет Мiнiстрiв за пропозицiєю члена Кабiнету Мiнiстрiв може прийняти рiшення про вiдкликання в установленому порядку внесеного проекту акта Президента України.

     2. Звернення iз зазначенням причини вiдкликання проекту акта подається Президентовi України Прем'єр-мiнiстром.

     Роздiл 8. Виконання актiв законодавства

     § 75. Виконавцi

     Виконання законiв України, актiв i доручень Президента України, актiв Кабiнету Мiнiстрiв, доручень Прем'єр-мiнiстра забезпечують мiнiстерства, iншi центральнi та мiсцевi органи виконавчої влади, Рада мiнiстрiв Автономної Республiки Крим.

     § 76. Органiзацiя виконання

     1. Прем'єр-мiнiстр або за його дорученням Перший вiце-прем'єр-мiнiстр визначає органи виконавчої влади, якi є вiдповiдальними за забезпечення виконання законiв України, постанов Верховної Ради та актiв Президента України.

     2. Для органiзацiї виконання рiшень Ради нацiональної безпеки i оборони України, введених в дiю указами Президента України, якi мiстять завдання Кабiнетовi Мiнiстрiв, Секретарiат Кабiнету Мiнiстрiв готує плани органiзацiї виконання таких рiшень (додаток 132), якi подаються Державним секретарем Кабiнету Мiнiстрiв для включення до проекту порядку денного засiдання Кабiнету Мiнiстрiв.

     Зазначенi плани схвалюються на засiданнi Кабiнету Мiнiстрiв, що фiксується у протоколi засiдання.

     У планi зазначаються завдання, вiдповiдальнiсть за виконання яких покладена рiшенням Ради нацiональної безпеки i оборони України на Кабiнет Мiнiстрiв, заходи з виконання зазначених завдань (у тому числi щодо надання iнформацiї Секретаревi Ради нацiональної безпеки i оборони України про стан виконання), органи, вiдповiдальнi за виконання, вiдповiднi структурнi пiдроздiли Секретарiату Кабiнету Мiнiстрiв та строк виконання (у разi потреби).

(параграф 76 у редакцiї постанов Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 08.08.2016р. N 501, вiд 09.10.2019р. N 874, вiд 21.04.2021р. N 377)

     § 77. Взаємодiя

     1. Пiд час виконання акта законодавства, доручення Прем'єр-мiнiстра орган виконавчої влади, визначений вiдповiдальним за виконання, взаємодiє з iншими органами виконавчої влади.

     2. Iнформацiя про завдання, встановленi органам виконавчої влади у дорученнях Прем'єр-мiнiстра, у разi потреби доводиться до вiдома iнших державних органiв шляхом надсилання їм копiй таких доручень.

     § 78. Строки виконання

     1. Завдання, щодо яких визначено строк виконання, виконуються в установлений строк. Якщо строк виконання не зазначено, завдання виконується не пiзнiше нiж у мiсячний строк.

(пункт 1 параграфа 78 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16.12.2020р. N 1285)

     2. У разi коли з об'єктивних причин виконати завдання у визначений строк неможливо, керiвник органу виконавчої влади, вiдповiдального за виконання, визначає можливий новий строк та до завершення встановленого строку повiдомляє про це з викладенням вiдповiдного обґрунтування Кабiнетовi Мiнiстрiв та iншим заiнтересованим органам виконавчої влади.

     3. Якщо за результатами проведеного Секретарiатом Кабiнету Мiнiстрiв аналiзу поданої iнформацiї перенесення строку не матиме негативних наслiдкiв, контроль за виконанням завдання здiйснюється з урахуванням нового строку. В iншому разi рiшення про перенесення строку приймає Прем'єр-мiнiстр або за його дорученням Перший вiце-прем'єр-мiнiстр.

(пункт 3 параграфа 78 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 08.08.2016р. N 501)

     4. Питання щодо перенесення строкiв виконання завдань, визначених актами i дорученнями Президента України, вирiшується вiдповiдно до Положення про контроль за виконанням указiв, розпоряджень i доручень Президента України, затвердженого Указом Президента України вiд 19 лютого 2002 р. N 155.

     § 79. Контроль та монiторинг

     1. Секретарiат Кабiнету Мiнiстрiв здiйснює:

     1) контроль за своєчасним поданням органами виконавчої влади проектiв законiв, актiв Президента України та Кабiнету Мiнiстрiв, iнших документiв для пiдготовки їх до розгляду Кабiнетом Мiнiстрiв та урядовими комiтетами;

(пiдпункт 1 пункту 1 параграфа 79 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 08.08.2016р. N 501)

     2) монiторинг виконання органами виконавчої влади актiв Кабiнету Мiнiстрiв та доручень Прем'єр-мiнiстра в частинi дотримання строкiв, визначених для їх виконання;

(пiдпункт 2 пункту 1 параграфа 79 у редакцiї постанов Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 08.08.2016р. N 501, вiд 09.10.2019р. N 874)

     3) монiторинг дотримання органами виконавчої влади вимог, встановлених цим Регламентом.

(пункт 1 параграфа 78 доповнено пiдпунктом 3 згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16.12.2020р. N 1285)

     2. Про результати контролю та монiторингу Секретарiат Кабiнету Мiнiстрiв систематично iнформує Прем'єр-мiнiстра.

     3. Секретарiат Кабiнету Мiнiстрiв проводить аналiз поданих центральними та мiсцевими органами виконавчої влади, Радою мiнiстрiв Автономної Республiки Крим вiдповiдно до прийнятих рiшень iнформацiї, звiтiв, статистичних показникiв з питань виконання актiв Кабiнету Мiнiстрiв, планiв органiзацiї пiдготовки проектiв актiв, необхiдних для забезпечення реалiзацiї законiв України та органiзацiї виконання указiв Президента України, а також доручень Президента України та Прем'єр-мiнiстра i готує вiдповiднi матерiали i висновки для розгляду Прем'єр-мiнiстром.

     § 80. Iнформування

     1. Органи виконавчої влади письмово iнформують Кабiнет Мiнiстрiв про виконання актiв Кабiнету Мiнiстрiв та встановлених ними завдань, а також доручень Прем'єр-мiнiстра, якщо така вимога передбачена у зазначених документах.

(пункт 1 параграфа 80 iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 08.08.2016р. N 501, вiд 09.10.2019р. N 874)

     2. Для пiдготовки узагальненої iнформацiї, що подається Кабiнетовi Мiнiстрiв, на запит органу, вiдповiдального за виконання акта Кабiнету Мiнiстрiв або доручення Прем'єр-мiнiстра, iншi заiнтересованi органи виконавчої влади зобов'язанi подати такому органовi iнформацiю з питань, що належать до їх компетенцiї.

(роздiл 8 у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16.04.2014р. N 114)

     Роздiл 9. Здiйснення повноважень Кабiнету Мiнiстрiв у вiдносинах з органами виконавчої влади, державними господарськими об'єднаннями, пiдприємствами, установами та органiзацiями

     Глава 1. Здiйснення повноважень у вiдносинах з центральними органами виконавчої влади, державними господарськими об'єднаннями, пiдприємствами, установами та органiзацiями

     § 81. Спрямування i координацiя

     1. Кабiнет Мiнiстрiв вiдповiдно до Конституцiї та законiв України спрямовує i координує дiяльнiсть мiнiстерств та iнших центральних органiв виконавчої влади. З цiєю метою Кабiнет Мiнiстрiв:

     1) визначає стратегiчнi цiлi, прiоритети i першочерговi завдання щодо реалiзацiї державної полiтики у вiдповiднiй сферi;

     2) визначає критерiї оцiнки ефективностi дiяльностi центральних органiв виконавчої влади;

     3) затверджує заходи, спрямованi на узгодження дiй центральних органiв виконавчої влади та об'єднання їх зусиль для виконання спiльних завдань;

     4) здiйснює iншi заходи.

     2. Спрямування i координацiя дiяльностi центральних органiв виконавчої влади здiйснюються Кабiнетом Мiнiстрiв шляхом видання вiдповiдних актiв та прийняття протокольних рiшень з окремих питань за результатами їх обговорення на засiданнi Кабiнету Мiнiстрiв.

     3. Кабiнет Мiнiстрiв заслуховує на своїх засiданнях звiти (iнформацiю) керiвникiв центральних органiв виконавчої влади про стан справ у вiдповiднiй сферi. Пiдготовка матерiалiв з таких питань здiйснюється у порядку, встановленому роздiлом 5 цього Регламенту.

     § 82. Здiйснення iнших повноважень

     1. Кабiнет Мiнiстрiв, здiйснюючи вiдповiдно до Закону України "Про Кабiнет Мiнiстрiв України" свої повноваження у вiдносинах з центральними органами виконавчої влади, видає акти з питань здiйснення заходiв щодо кадрового забезпечення центральних органiв виконавчої влади та встановлення умов оплати працi i затвердження граничної чисельностi працiвникiв мiнiстерств та iнших центральних органiв виконавчої влади.

     2. Проекти актiв з питань, зазначених у пунктi 1 цього параграфа, готують центральнi органи виконавчої влади вiдповiдно до своєї компетенцiї у порядку, встановленому главами 2 - 5 роздiлу 4 цього Регламенту.

     3. Кабiнет Мiнiстрiв приймає вiдповiдно до законодавства рiшення з iнших питань, пов'язаних iз здiйсненням його повноважень у вiдносинах з центральними органами виконавчої влади.

     4. Повноваження Кабiнету Мiнiстрiв у вiдносинах з центральними органами виконавчої влади, статус та особливостi дiяльностi яких визначенi окремими законами, здiйснюються з урахуванням положень таких законiв.

     § 83. Розгляд пропозицiй та звернень

     1. Центральнi органи виконавчої влади самостiйно в межах наданих їм повноважень виконують покладенi на них завдання.

     Центральнi органи виконавчої влади, крiм тих, дiяльнiсть яких спрямовується та координується Кабiнетом Мiнiстрiв через вiдповiдного мiнiстра, вносять на розгляд Кабiнету Мiнiстрiв пропозицiї лише з питань, передбачених у пунктi 1 § 7 цього Регламенту.

     2. Керiвник центрального органу виконавчої влади звертається до Прем'єр-мiнiстра, Першого вiце-прем'єр-мiнiстра, вiце-прем'єр-мiнiстрiв лише у разi, коли вичерпано всi можливостi для самостiйного розв'язання проблеми в межах наданих йому повноважень.

(пункт 2 параграфа 83 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27.08.2014р. N 477)

     3. Керiвники центральних органiв виконавчої влади, дiяльнiсть яких спрямовується i координується Кабiнетом Мiнiстрiв через вiдповiдного мiнiстра, з питань, що потребують вирiшення Прем'єр-мiнiстром, Першим вiце-прем'єр-мiнiстром, вiце-прем'єр-мiнiстрами, звертаються до вiдповiдного мiнiстра для прийняття ним рiшення щодо подальших дiй.

(пункт 3 параграфа 83 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27.08.2014р. N 477)

     У разi наявностi розбiжностей у позицiї керiвника центрального органу виконавчої влади та мiнiстра, який спрямовує i координує дiяльнiсть вiдповiдного органу, такий керiвник може звертатися до Мiнiстра Кабiнету Мiнiстрiв з iнiцiативою щодо проведення узгоджувальної наради з вирiшення порушеного питання. При цьому у зверненнi зазначається позицiя мiнiстра щодо порушеного питання.

(пункт 3 параграфа 83 доповнено абзацом згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 08.08.2016р. N 501)

     4. У зверненнi викладаються суть проблеми, розв'язання якої потребує участi Прем'єр-мiнiстра, Першого вiце-прем'єр-мiнiстра, вiце-прем'єр-мiнiстрiв з вiдповiдним обґрунтуванням, позицiя заiнтересованих органiв iз зазначеного питання, iнформацiя про заходи, вжитi для розв'язання проблеми, пропозицiї щодо визначення форми участi (проведення наради, консультацiй тощо), а також у разi необхiдностi зазначаються органи (органiзацiї), якi повиннi взяти участь у розв'язаннi проблеми. Звернення подається у формi доповiдної записки, обсяг якої не повинен перевищувати двох сторiнок з кiлькiстю знакiв з пробiлами не бiльш як 4000 (додаток 14).

(пункт 4 параграфа 83 iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27.08.2014р. N 477, вiд 25.11.2015р. N 964, вiд 18.08.2017р. N 608)

     5. Звернення центральних органiв виконавчої влади опрацьовуються Секретарiатом Кабiнету Мiнiстрiв та готуються для iнформування Прем'єр-мiнiстра, Першого вiце-прем'єр-мiнiстра, вiце-прем'єр-мiнiстрiв у тижневий строк з моменту їх надходження.

(пункт 5 параграфа 83 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27.08.2014р. N 477)

     6. Керiвники пiдприємств, установ та органiзацiй, що належать до сфери управлiння вiдповiдних центральних органiв виконавчої влади, з питань, що потребують вирiшення Кабiнетом Мiнiстрiв, звертаються до керiвникiв таких органiв для прийняття ними рiшення щодо подальших дiй.

     7. Звернення, поданi до Кабiнету Мiнiстрiв з порушенням вимог пунктiв 2 - 4 i 6 цього параграфа, Секретарiат Кабiнету Мiнiстрiв повертає протягом двох робочих днiв керiвникам вiдповiдних органiв, пiдприємств, установ та органiзацiй без розгляду.

(пункт 7 параграфа 83 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25.11.2015р. N 964)

     § 84. Скасування актiв

     Кабiнет Мiнiстрiв скасовує акти центральних органiв виконавчої влади повнiстю чи в окремiй частинi у разi їх невiдповiдностi Конституцiї i законам України, актам Президента України та актам Кабiнету Мiнiстрiв шляхом прийняття вiдповiдних розпоряджень. Проект такого розпорядження готує Мiн'юст за дорученням Прем'єр-мiнiстра.

     § 85. Взаємодiя

     1. Центральнi органи виконавчої влади, взаємодiючи з Кабiнетом Мiнiстрiв:

     1) спрямовують свою дiяльнiсть на досягнення програмних цiлей Кабiнету Мiнiстрiв, забезпечують реалiзацiю державної полiтики у вiдповiднiй сферi та проводять постiйний аналiз її ефективностi, виконують покладенi на них завдання, забезпечуючи цiлiснiсть та органiчну єднiсть дiй Кабiнету Мiнiстрiв;

     2) своєчасно iнформують Кабiнет Мiнiстрiв про результати своєї дiяльностi з вирiшення важливих суспiльно-економiчних питань, а також з iнших питань, що виникають у їх вiдносинах з Президентом України, Верховною Радою, iншими державними органами i стосуються компетенцiї Кабiнету Мiнiстрiв;

     3) регулярно iнформують громадськiсть про стан виконання Програми дiяльностi Кабiнету Мiнiстрiв, проводять роз'яснювальну роботу щодо змiсту, цiлей та механiзму реалiзацiї державної полiтики у вiдповiднiй сферi;

     4) приймають в межах наданих повноважень рiшення з питань, якi мають важливе соцiально-економiчне значення i стосуються життєвих iнтересiв громадян, пiсля консультацiй з Прем'єр-мiнiстром, Першим вiце-прем'єр-мiнiстром, вiце-прем'єр-мiнiстрами;

(пiдпункт 4 пункту 1 параграфа 85 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27.08.2014р. N 477)

     5) забезпечують в установленому цим Регламентом порядку опрацювання матерiалiв, що надходять вiд Кабiнету Мiнiстрiв, з питань розгляду депутатських запитiв, звернень, пiдготовки висновкiв до законопроектiв, iнiцiйованих народними депутатами України, i законiв, що надходять на пiдпис Президентовi України, та з iнших питань;

     6) супроводжують законопроекти пiд час їх розгляду у Верховнiй Радi у порядку, встановленому главою 2 роздiлу 11 цього Регламенту;

     7) спiвпрацюють iз Секретарiатом Кабiнету Мiнiстрiв, у тому числi Апаратом Прем'єр-мiнiстра, з питань, що виникають у їх вiдносинах з Кабiнетом Мiнiстрiв i Прем'єр-мiнiстром, проводять консультацiї стосовно процедури пiдготовки проектiв актiв законодавства та iнших документiв, якi подаються на розгляд Кабiнету Мiнiстрiв, органiзацiї роботи з контролю виконання рiшень Кабiнету Мiнiстрiв, а також з iнших питань, що регулюються цим Регламентом.

     2. Якщо для пiдготовки документiв, якi подаються на розгляд Кабiнету Мiнiстрiв, або для вирiшення iнших питань, що належать до спiльної компетенцiї, вiдповiдно до прийнятого рiшення залучається кiлька центральних органiв виконавчої влади, орган, визначений у перелiку виконавцiв першим, є головним i взаємодiє з iншими органами в порядку, встановленому пунктом 6 § 33 цього Регламенту.

     § 86. Здiйснення повноважень у вiдносинах з державними господарськими об'єднаннями, пiдприємствами, установами та органiзацiями

     1. Кабiнет Мiнiстрiв, здiйснюючи вiдповiдно до Закону України "Про Кабiнет Мiнiстрiв України" свої повноваження у вiдносинах з державними господарськими об'єднаннями, пiдприємствами, установами та органiзацiями, видає, зокрема, акти з питань їх утворення, реорганiзацiї та лiквiдацiї, затвердження положень про такi об'єднання, пiдприємства, установи та органiзацiї (їх статутiв), визначення розмiру асигнувань на утримання та граничної чисельностi працiвникiв, призначення на посаду та звiльнення з посади керiвникiв i заступникiв керiвникiв та застосування до них заходiв дисциплiнарної вiдповiдальностi.

     2. Матерiали з питань, зазначених у пунктi 1 цього параграфа, готують та подають на розгляд Кабiнету Мiнiстрiв в установленому цим Регламентом порядку центральнi органи виконавчої влади, вiдповiдальнi за забезпечення реалiзацiї державної полiтики у вiдповiднiй сферi.

     3. Кабiнет Мiнiстрiв, здiйснюючи вiдповiдно до законодавства свої повноваження щодо контролю за дiяльнiстю державних господарських об'єднань, пiдприємств, установ та органiзацiй, зокрема:

     1) визначає критерiї ефективностi управлiння об'єктами державної власностi та порядок їх застосування;

     2) установлює порядок здiйснення контролю за виконанням функцiй з управлiння об'єктами державної власностi;

     3) призначає позаплановi ревiзiї та перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi, якi стосуються використання об'єктiв державної власностi;

     4) визначає методику затвердження фiнансових планiв i обчислення обсягу доходiв бюджету вiд управлiння державними корпоративними правами;

     5) визначає центральнi органи виконавчої влади, якi здiйснюють контроль за дiяльнiстю державних господарських об'єднань, пiдприємств, установ та органiзацiй;

     6) затверджує в разi необхiдностi директиви суб'єктам природних монополiй на переговори з iноземними суб'єктами господарювання.

     4. Кабiнет Мiнiстрiв приймає рiшення з питань, пов'язаних iз здiйсненням координацiї дiяльностi державних господарських об'єднань, пiдприємств, установ та органiзацiй, за пропозицiями центральних органiв виконавчої влади, вiдповiдальних за реалiзацiю державної полiтики у вiдповiднiй сферi.

     5. Керiвники державних господарських об'єднань, пiдприємств, установ та органiзацiй з питань, що потребують вирiшення Кабiнетом Мiнiстрiв, Прем'єр-мiнiстром, Першим вiце-прем'єр-мiнiстром, вiце-прем'єр-мiнiстрами, звертаються до центральних органiв виконавчої влади вiдповiдно до їх компетенцiї для розгляду та прийняття ними рiшення щодо подальших дiй.

(абзац перший пункту 5 параграфа 86 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27.08.2014р. N 477)

     Звернення, поданi з порушенням зазначеної вимоги, Секретарiат Кабiнету Мiнiстрiв повертає протягом двох робочих днiв керiвникам таких об'єднань, пiдприємств, установ та органiзацiй без розгляду.

     6. З метою забезпечення виконання Кабiнетом Мiнiстрiв повноважень з управлiння державними господарськими об'єднаннями, пiдприємствами, установами та органiзацiями, корпоративними правами держави у статутних капiталах господарських органiзацiй, у тому числi повноважень загальних зборiв господарських товариств, акцiї (частки) у статутному капiталi яких належать державi, Секретарiат Кабiнету Мiнiстрiв взаємодiє з такими суб'єктами господарювання.

     Секретарiат Кабiнету Мiнiстрiв для аналiзу та пiдготовки матерiалiв з питань, що розглядаються Кабiнетом Мiнiстрiв, може запитувати у суб'єктiв господарювання, зазначених в абзацi першому цього пункту, необхiднi матерiали щодо виконання актiв законодавства та рiшень Кабiнету Мiнiстрiв, iнформацiю, передбачену законодавством, про дiяльнiсть таких суб'єктiв господарювання, залучати центральнi i мiсцевi органи виконавчої влади, пiдприємства, установи та органiзацiї для забезпечення пiдготовки, опрацювання i розгляду на засiданнях Кабiнету Мiнiстрiв вiдповiдних рiшень Кабiнету Мiнiстрiв та їх виконання.

(параграф 86 доповнено пунктом 6 згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16.12.2020р. N 1285)

     Глава 2. Здiйснення повноважень у вiдносинах з Радою мiнiстрiв Автономної Республiки Крим та мiсцевими держадмiнiстрацiями

     § 87. Порядок взаємодiї з Радою мiнiстрiв Автономної Республiки Крим

     1. Кабiнет Мiнiстрiв здiйснює свої повноваження у вiдносинах з Радою мiнiстрiв Автономної Республiки Крим вiдповiдно до Конституцiї i законiв України. Рада мiнiстрiв Автономної Республiки Крим бере участь у виконаннi загальнодержавних програм та здiйсненнi iнших заходiв загальнодержавного значення у разi, коли вiдповiднi державнi функцiї i повноваження делегованi Автономнiй Республiцi Крим законами України.

     2. Кабiнет Мiнiстрiв координує дiяльнiсть Ради мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, пов'язану iз здiйсненням заходiв щодо запобiгання виникненню катастрофи, стихiйного лиха, епiдемiї та епiзоотiї i лiквiдацiї їх наслiдкiв, забезпечення рацiонального природокористування, охорони навколишнього природного середовища, екологiчної безпеки, безпечних i здорових умов життя населення, охорони пам'яток iсторiї та культури, органiзацiї роботи у сферi освiти, науки i культури, фiзичної культури та спорту, забезпечення правопорядку i громадської безпеки, реалiзацiї спiльних проектiв у регiонi, а також вирiшенням iнших питань, що належать до компетенцiї виконавчих органiв, за процедурою, передбаченою пунктом 2 § 81 цього Регламенту для центральних органiв виконавчої влади.

     § 88. Заслуховування звiтiв Голови Ради мiнiстрiв Автономної Республiки Крим

     1. Кабiнет Мiнiстрiв заслуховує звiти Голови Ради мiнiстрiв Автономної Республiки Крим з питань здiйснення Радою мiнiстрiв державних функцiй i повноважень. Пiдготовка матерiалiв з таких питань проводиться у порядку, встановленому роздiлом 5 цього Регламенту.

     2. У разi неналежного здiйснення Головою Ради мiнiстрiв Автономної Республiки Крим покладених на нього повноважень Кабiнет Мiнiстрiв має право звернутися до Президента України та Верховної Ради Автономної Республiки Крим з поданням про звiльнення його з посади. Вiдповiдне подання пiдписує Прем'єр-мiнiстр на пiдставi рiшення, що приймається на засiданнi Кабiнету Мiнiстрiв.

     § 89. Спрямування i координацiя дiяльностi мiсцевих держадмiнiстрацiй

     1. Кабiнет Мiнiстрiв спрямовує i координує дiяльнiсть мiсцевих держадмiнiстрацiй, для чого:

     1) визначає прiоритети та першочерговi завдання щодо реалiзацiї державної полiтики;

     2) затверджує програмнi документи з питань регiонального розвитку;

     3) затверджує заходи, спрямованi на узгодження дiй центральних i мiсцевих органiв виконавчої влади та об'єднання їх зусиль для виконання спiльних завдань;

     4) затверджує типовий регламент мiсцевих держадмiнiстрацiй, рекомендацiйний перелiк управлiнь, вiддiлiв та iнших структурних пiдроздiлiв мiсцевих держадмiнiстрацiй i типовi положення про них;

     5) визначає критерiї оцiнки ефективностi дiяльностi мiсцевих держадмiнiстрацiй;

     6) здiйснює iншi заходи.

     2. Спрямування i координацiя дiяльностi мiсцевих держадмiнiстрацiй здiйснюються Кабiнетом Мiнiстрiв за процедурою, визначеною пунктом 2 § 81 цього Регламенту для центральних органiв виконавчої влади.

     3. Кабiнет Мiнiстрiв заслуховує на своїх засiданнях iнформацiю та звiти голiв мiсцевих держадмiнiстрацiй з питань їх дiяльностi. Пiдготовка матерiалiв з таких питань здiйснюється у порядку, встановленому роздiлом 5 цього Регламенту.

     § 90. Здiйснення iнших повноважень

     1. Кабiнет Мiнiстрiв, здiйснюючи вiдповiдно до Закону України "Про Кабiнет Мiнiстрiв України" свої повноваження у вiдносинах з мiсцевими держадмiнiстрацiями:

     1) видає акти з питань визначення граничної чисельностi працiвникiв i фонду оплати їх працi, витрат на утримання мiсцевих держадмiнiстрацiй та їх апарату;

     2) розглядає питання щодо погодження кандидатур заступникiв голiв облдержадмiнiстрацiй;

     3) подає Президентовi України пропозицiї щодо скасування:

     актiв мiсцевих держадмiнiстрацiй, що суперечать Конституцiї та законам України, iншим актам законодавства, з одночасним зупиненням їх дiї;

     актiв Ради мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, що суперечать Конституцiї та законам України, iншим актам законодавства.

     2. Проекти актiв з питань, зазначених у пiдпунктi 1 пункту 1 цього параграфа, готують центральнi органи виконавчої влади вiдповiдно до своєї компетенцiї у порядку, встановленому главами 2 - 5 роздiлу 4 цього Регламенту.

     3. Кабiнет Мiнiстрiв вiдповiдно до законодавства приймає також рiшення з iнших питань, пов'язаних iз здiйсненням своїх повноважень у вiдносинах з мiсцевими держадмiнiстрацiями.

     § 91. Монiторинг дiяльностi

     Кабiнет Мiнiстрiв визначає членiв Кабiнету Мiнiстрiв, вiдповiдальних за взаємодiю з Радою мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, обласними, Київською та Севастопольською мiськими держадмiнiстрацiями (далi - уповноваженi представники Кабiнету Мiнiстрiв). Завданням уповноважених представникiв Кабiнету Мiнiстрiв є сприяння реалiзацiї Радою мiнiстрiв Автономної Республiки Крим i мiсцевими держадмiнiстрацiями державної полiтики, виконанню ними Програми дiяльностi Кабiнету Мiнiстрiв, iнших державних програм у вiдповiдних регiонах, iнформування Кабiнету Мiнiстрiв про результати дiяльностi зазначених органiв.

     § 92. Розгляд пропозицiй та звернень

     1. Кабiнет Мiнiстрiв розглядає пропозицiї обласних, Київської та Севастопольської мiських держадмiнiстрацiй з питань, що потребують його рiшення. Такi пропозицiї готуються i подаються як проект акта Кабiнету Мiнiстрiв у порядку, встановленому главами 2 - 5 роздiлу 4 цього Регламенту.

     2. Районнi, районнi у мм. Києвi та Севастополi держадмiнiстрацiї подають пропозицiї з питань, що потребують рiшення Кабiнету Мiнiстрiв, вiдповiдно до Ради мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, обласних, Київської та Севастопольської мiських держадмiнiстрацiй для розгляду та подальшого внесення їх до Кабiнету Мiнiстрiв у встановленому порядку.

     3. Звернення обласних, Київської та Севастопольської мiських держадмiнiстрацiй, адресованi Прем'єр-мiнiстровi, Першому вiце-прем'єр-мiнiстру, вiце-прем'єр-мiнiстрам, готуються та розглядаються з дотриманням вимог, визначених § 83 цього Регламенту для центральних органiв виконавчої влади.

(пункт 3 параграфа 92 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27.08.2014р. N 477)

     § 93. Взаємодiя

     1. Обласнi, Київська та Севастопольська мiськi держадмiнiстрацiї у взаємодiї з Кабiнетом Мiнiстрiв:

     1) розглядають у першочерговому порядку документи, що надходять вiд Кабiнету Мiнiстрiв, i звернення центральних органiв виконавчої влади з питань, що потребують рiшення Кабiнету Мiнiстрiв;

     2) беруть участь в органiзацiї громадського обговорення вiдповiдних проектiв актiв законодавства, якi готуються центральними органами виконавчої влади для розгляду Кабiнетом Мiнiстрiв;

     3) розглядають надiсланi центральними органами виконавчої влади проекти актiв законодавства з питань розвитку адмiнiстративно-територiальних одиниць та подають свої зауваження i пропозицiї;

     4) регулярно iнформують громадськiсть про стан виконання Програми дiяльностi Кабiнету Мiнiстрiв, проводять роз'яснювальну роботу щодо цiлей та механiзму реалiзацiї державної полiтики у вiдповiдному регiонi;

     5) спiвпрацюють iз Секретарiатом Кабiнету Мiнiстрiв, у тому числi Апаратом Прем'єр-мiнiстра, з питань, що виникають у вiдносинах з Кабiнетом Мiнiстрiв i Прем'єр-мiнiстром, проводять консультацiї стосовно процедури пiдготовки проектiв актiв та iнших документiв, якi подаються на розгляд Кабiнету Мiнiстрiв, органiзацiї роботи з контролю за виконанням рiшень Кабiнету Мiнiстрiв, а також з iнших питань, що регулюються цим Регламентом.

     2. Обласнi, Київська та Севастопольська мiськi держадмiнiстрацiї iнформують у встановленому порядку Кабiнет Мiнiстрiв про результати своєї дiяльностi та про соцiально-полiтичну ситуацiю у вiдповiдному регiонi, проводять консультацiї з уповноваженими представниками Кабiнету Мiнiстрiв з метою вирiшення важливих питань соцiально-економiчного розвитку.

     3. Голови обласних, Київської та Севастопольської мiських держадмiнiстрацiй беруть в установленому порядку участь у засiданнях Кабiнету Мiнiстрiв.

     Роздiл 10. Здiйснення повноважень Кабiнету Мiнiстрiв у вiдносинах з Президентом України, Радою нацiональної безпеки i оборони України, консультативними, дорадчими та iншими допомiжними органами i службами, утворюваними Президентом України

     Глава 1. Засади спiвпрацi

     § 94. Iнформування

     1. Кабiнет Мiнiстрiв, здiйснюючи свої повноваження, визначенi Конституцiєю i законами України, спiвпрацює з Президентом України, забезпечує виконання актiв Президента України, iнформує його про свою дiяльнiсть.

(пункт 1 параграфа 94 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27.08.2014р. N 477)

     2. Кабiнет Мiнiстрiв iнформує Президента України про дату, час i мiсце проведення засiдання Кабiнету Мiнiстрiв у порядку, встановленому пунктом 2 § 17 цього Регламенту.

     3. У разi коли на засiданнi Кабiнету Мiнiстрiв розглядаються питання про стан виконання Програми дiяльностi Кабiнету Мiнiстрiв, пiдсумки соцiально-економiчного розвитку України, iншi важливi питання, Прем'єр-мiнiстр вiд iменi Кабiнету Мiнiстрiв звертається до Президента України iз запрошенням взяти участь у засiданнi.

     4. На прохання уповноваженого Президентом України представника йому надається слово для представлення на засiданнях Кабiнету Мiнiстрiв позицiї Президента України з питань, що розглядаються.

     5. Секретарiат Кабiнету Мiнiстрiв подає Представниковi Президента України у Кабiнетi Мiнiстрiв необхiднi для виконання покладених на нього обов'язкiв документи та iнформацiйнi матерiали.

     6. Акти Кабiнету Мiнiстрiв надсилаються до Офiсу Президента України не пiзнiше дня, що настає пiсля їх пiдписання, а протоколи засiдань Кабiнету Мiнiстрiв - у день їх пiдписання.

     7. Звернення Президента України до Кабiнету Мiнiстрiв або Прем'єр-мiнiстра подаються Прем'єр-мiнiстровi для розгляду невiдкладно. У разi потреби такi звернення за рiшенням Прем'єр-мiнiстра надсилаються органам виконавчої влади вiдповiдно до їх компетенцiї для вивчення та пiдготовки пропозицiй.

     Про результати розгляду порушеного у зверненнi Президента України питання Прем'єр-мiнiстр письмово iнформує Президента України.

     § 95. Iнiцiювання прийняття актiв Президента України

     1. Кабiнет Мiнiстрiв вiдповiдно до Конституцiї та законiв України може вносити на розгляд Президента України проекти актiв Президента України з питань, вирiшення яких належить до повноважень Президента України.

     2. Проекти актiв Президента України готуються та подаються в порядку, встановленому § 72 i § 73 цього Регламенту.

     § 96. Клопотання про невiдкладний розгляд законопроекту

     У разi коли iснує потреба у нагальному законодавчому врегулюваннi питання, Кабiнет Мiнiстрiв може звернутися до Президента України з пропозицiєю щодо визначення ним як невiдкладного вiдповiдного законопроекту, розробленого Кабiнетом Мiнiстрiв, для позачергового розгляду Верховною Радою. Лист Президентовi України iз зазначеного питання пiдписує Прем'єр-мiнiстр.

     § 97. Участь у пiдготовцi послання

     1. Кабiнет Мiнiстрiв за результатами аналiзу стану справ у сферi своєї дiяльностi подає Президентовi України iнформацiйно-аналiтичнi матерiали для пiдготовки щорiчного i позачергового послання Президента України про внутрiшнє i зовнiшнє становище України.

     2. Iнформацiйно-аналiтичнi матерiали, зазначенi у пунктi 1 цього параграфа, готує центральний орган виконавчої влади, визначений Прем'єр-мiнiстром вiдповiдальним, разом з iншими заiнтересованими органами виконавчої влади та надсилає їх у визначений строк Кабiнетовi Мiнiстрiв для внесення Президентовi України. Зазначенi матерiали подаються Президентовi України разом iз супровiдним листом за пiдписом Прем'єр-мiнiстра.

     3. Кабiнет Мiнiстрiв обов'язково враховує послання Президента України у своїй роботi.

     § 98. Пiдготовка директив

     1. Кабiнет Мiнiстрiв за рiшенням Президента України подає йому для затвердження проект директив делегацiї чи представниковi України на переговори, якi проводяться вiд iменi України.

     2. Проект директив готує та вносить в установленому порядку для попереднього розгляду на засiданнi Кабiнету Мiнiстрiв МЗС разом з iншими заiнтересованими органами виконавчої влади.

     3. Схвалений на засiданнi Кабiнету Мiнiстрiв проект директив подається Президентовi України разом iз супровiдним листом за пiдписом Прем'єр-мiнiстра.

     § 99. Протокольнi заходи

     Члени Кабiнету Мiнiстрiв беруть участь у протокольних заходах за участю Президента України вiдповiдно до Положення про Державний Протокол та Церемонiал України, затвердженого Указом Президента України вiд 22 серпня 2002 р. N 746.

     § 100. Погодження проектiв актiв Президента України

(назва параграфа 100 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27.08.2014р. N 477)

     1. У разi коли Офiсом Президента України до Кабiнету Мiнiстрiв надiслано для погодження розроблений iншим органом чи органiзацiєю проект акта Президента України, окремi положення якого належать до компетенцiї Кабiнету Мiнiстрiв, Секретарiат Кабiнету Мiнiстрiв надсилає такий проект у день реєстрацiї центральним органам виконавчої влади вiдповiдно до компетенцiї для пiдготовки у визначений строк висновкiв та пропозицiй.

(пункт 1 параграфа 100 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27.08.2014р. N 477)

     2. Про висновки та пропозицiї, внесенi центральними органами виконавчої влади, пiсля невiдкладного опрацювання у Секретарiатi Кабiнету Мiнiстрiв Прем'єр-мiнiстровi доповiдає Мiнiстр Кабiнету Мiнiстрiв.

     3. Про прийняте за результатами розгляду рiшення Секретарiат Кабiнету Мiнiстрiв не пiзнiше нiж протягом семи робочих днiв з дня надходження проекту акта Президента України iнформує Офiс Президента України. У разi потреби Офiсу Президента України надсилаються також висновки та пропозицiї вiдповiдних центральних органiв виконавчої влади.

(пункт 3 параграфа 100 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27.08.2014р. N 477)

     4. Внесений Кабiнетом Мiнiстрiв проект акта Президента України, що зазнав змiн концептуального характеру в процесi опрацювання в Офiсi Президента України i надiсланий Кабiнетовi Мiнiстрiв для погодження, розглядається за процедурою, визначеною пунктами 1 - 3 цього параграфа.

(пункт 4 параграфа 100 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27.08.2014р. N 477)

     Глава 2. Експертиза закону України, що надiйшов на пiдпис Президентовi України

     § 101. Строк проведення

     Кабiнет Мiнiстрiв за рiшенням Президента України органiзовує проведення експертизи закону України, що надiйшов на пiдпис Президентовi України, та не пiзнiше нiж протягом семи днiв подає йому свої пропозицiї щодо такого закону.

     § 102. Пiдготовка пропозицiй

     1. Секретарiат Кабiнету Мiнiстрiв не пiзнiше нiж через три години пiсля надходження до Кабiнету Мiнiстрiв вiд Офiсу Президента України копiї прийнятого Верховною Радою закону України надсилає її для вивчення центральним органам виконавчої влади, до компетенцiї яких належать питання, що регулюються таким законом, а також Мiн'юсту.

     2. Центральнi органи виконавчої влади визначають, чи є економiчно доцiльним прийнятий закон України, проводять аналiз очiкуваних соцiально-економiчних результатiв його реалiзацiї i перевiрку вiдповiдностi положень закону Конституцiї України та їх узгодженостi з iншими законами України.

     3. За результатами аналiзу закону України центральнi органи виконавчої влади готують пропозицiї щодо доцiльностi його пiдписання Президентом України або застосування Президентом України права вето щодо такого закону i подають їх разом iз завiзованою керiвником вiдповiдного органу копiєю закону центральному органу виконавчої влади, визначеному у супровiдному листi Секретарiату Кабiнету Мiнiстрiв першим (далi - вiдповiдальний центральний орган виконавчої влади), не пiзнiше нiж протягом 48 годин з моменту надходження копiї закону, якщо iнший строк не визначено у супровiдному листi Секретарiату Кабiнету Мiнiстрiв.

     4. Зауваження i пропозицiї центральних органiв виконавчої влади стосовно необхiдностi застосування Президентом України права вето щодо прийнятого Верховною Радою закону України повиннi бути вмотивованi та обґрунтованi з економiчної, правової i соцiально-полiтичної позицiї, мiстити нову редакцiю вiдповiдних норм закону або його нову редакцiю в цiлому, а в разi потреби - пропозицiю щодо його вiдхилення.

     5. Вiдповiдальний центральний орган виконавчої влади вивчає зауваження i пропозицiї до закону України, що надiйшли вiд iнших центральних органiв виконавчої влади. У разi потреби керiвник зазначеного органу органiзовує проведення консультацiй з керiвниками iнших центральних органiв виконавчої влади щодо узгодження позицiї у режимi, який забезпечує подання Кабiнетом Мiнiстрiв пропозицiй Президентовi України у визначений строк.

     § 103. Внесення пропозицiй

     1. Вiдповiдальний центральний орган виконавчої влади подає Кабiнетовi Мiнiстрiв узагальненi зауваження i пропозицiї не пiзнiше нiж за 48 годин до закiнчення семиденного строку, якщо iнший строк не визначено у супровiдному листi Секретарiату Кабiнету Мiнiстрiв.

     2. У супровiдному листi вiдповiдального центрального органу виконавчої влади чiтко та однозначно формулюється пропозицiя стосовно пiдписання Президентом України закону України або доцiльностi застосування Президентом України права вето щодо такого закону, а також зазначається кандидатура доповiдача на пленарному засiданнi Верховної Ради пiд час повторного розгляду закону (крiм випадкiв, коли законопроект внесено до Верховної Ради з iнiцiативи Президента України) в разi внесення пропозицiї стосовно застосування Президентом України права вето.

     3. Супровiдний лист та пропозицiї, що надiйшли вiд центральних органiв виконавчої влади до Кабiнету Мiнiстрiв, готуються у форматi RTF, шрифт Times New Roman чотирнадцятого розмiру. При цьому таблицi та дiаграми готуються у форматi XLS.

(пункт 3 парграфа 103 у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 18.08.2017р. N 608)

     § 104. Розгляд пропозицiй

     Про поданi вiдповiдальним центральним органом виконавчої влади Кабiнетовi Мiнiстрiв зауваження i пропозицiї до закону України пiсля невiдкладного опрацювання у Секретарiатi Кабiнету Мiнiстрiв Прем'єр-мiнiстровi доповiдає Мiнiстр Кабiнету Мiнiстрiв.

     § 105. Повiдомлення про позицiю Кабiнету Мiнiстрiв

     1. За результатами розгляду Прем'єр-мiнiстром зауважень i пропозицiй до закону України позицiя Кабiнету Мiнiстрiв доводиться до Офiсу Президента України листом за пiдписом Державного секретаря Кабiнету Мiнiстрiв або одного з його заступникiв.

     2. Копiя закону України, який за результатами вивчення пропонується пiдписати, повертається Офiсу Президента України з вiзою Прем'єр-мiнiстра. Якщо стосовно закону пропонується застосувати право вето Президента України, копiя повертається з мотивованими зауваженнями i пропозицiями до нього.

     3. Секретарiат Кабiнету Мiнiстрiв подає у разi потреби Офiсу Президента України додатковi матерiали та роз'яснення стосовно зауважень i пропозицiй до закону України, внесених Кабiнетом Мiнiстрiв.

     Глава 3. Скрiплення пiдписами актiв Президента України

     § 106. Порядок i строки скрiплення

     1. Акти Президента України, виданi в межах повноважень, передбачених пунктами 5, 18 i 21 частини першої статтi 106 Конституцiї України, в день їх надходження надсилаються за дорученням Прем'єр-мiнiстра вiдповiдному мiнiстровi.

(абзац перший пункту 1 параграфа 106 iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27.08.2014р. N 477, вiд 08.08.2016р. N 501)

     Копiя акта Президента України надсилається також Мiн'юсту для пiдготовки висновку, крiм випадкiв, коли акт пiдлягає скрiпленню пiдписом Мiнiстра юстицiї.

     2. Скрiплений пiдписом мiнiстра акт Президента України разом з висновком Мiн'юсту Секретарiат Кабiнету Мiнiстрiв невiдкладно подає Прем'єр-мiнiстровi для скрiплення його пiдписом.

     3. Акт Президента України, скрiплений пiдписами Прем'єр-мiнiстра та мiнiстра, вiдповiдального за акт та його виконання, Секретарiат Кабiнету Мiнiстрiв повертає Офiсу Президента України разом iз супровiдним листом за пiдписом Державного секретаря Кабiнету Мiнiстрiв або одного з його заступникiв, до якого у разi потреби додається також висновок Мiн'юсту.

     4. Загальна тривалiсть процедури скрiплення акта Президента України пiдписами Прем'єр-мiнiстра i мiнiстра, вiдповiдального за акт та його виконання, не може перевищувати п'яти днiв з моменту надходження такого акта до Секретарiату Кабiнету Мiнiстрiв.

     Глава 4. Здiйснення повноважень у вiдносинах з Радою нацiональної безпеки i оборони України, консультативними, дорадчими та iншими допомiжними органами i службами, утворюваними Президентом України

     § 107. Участь у роботi Ради нацiональної безпеки i оборони України

     Члени Кабiнету Мiнiстрiв, якi вiдповiдно до статтi 107 Конституцiї України входять до складу Ради нацiональної безпеки i оборони України, беруть в установленому порядку участь у пiдготовцi та прийняттi рiшень Ради.

     § 108. Взаємодiя

     1. Члени Кабiнету Мiнiстрiв, керiвники iнших органiв виконавчої влади за погодженням з Прем'єр-мiнiстром можуть включатися до складу консультативних, дорадчих та iнших допомiжних органiв i служб, що утворюються Президентом України для здiйснення своїх повноважень, та брати участь у роботi таких органiв i служб на громадських засадах.

(пункт 1 параграфа 108 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27.08.2014р. N 477)

     2. Секретарiат Кабiнету Мiнiстрiв iнформує в установленому порядку Апарат Ради нацiональної безпеки i оборони України про стан виконання рiшень Ради з питань, що належать до компетенцiї Кабiнету Мiнiстрiв.

     3. Секретарiат Кабiнету Мiнiстрiв розглядає звернення консультативних, дорадчих та iнших допомiжних органiв i служб, утворюваних Президентом України, у порядку, встановленому пунктами 6 i 7 § 12 цього Регламенту, i надсилає зазначеним органам та службам необхiднi матерiали, пов'язанi з виконанням покладених на них завдань.

     Роздiл 11. Здiйснення повноважень Кабiнету Мiнiстрiв у вiдносинах з Верховною Радою та її органами

     Глава 1. Загальнi положення

     § 109. Засади спiвпрацi

     1. Пiд час здiйснення своїх повноважень Кабiнет Мiнiстрiв спiвпрацює з Верховною Радою.

     2. Кабiнет Мiнiстрiв iнформує Верховну Раду про дату, час i мiсце проведення засiдання Кабiнету Мiнiстрiв у порядку, встановленому пунктом 2 § 17 цього Регламенту.

     3. Для участi в розглядi питань, якi потребують широкого обговорення, Прем'єр-мiнiстр вiд iменi Кабiнету Мiнiстрiв запрошує на засiдання Кабiнету Мiнiстрiв Голову Верховної Ради та його заступникiв, голiв комiтетiв, груп та фракцiй, а також окремих народних депутатiв України.

     4. Члени Кабiнету Мiнiстрiв мають право брати участь у встановленому Регламентом Верховної Ради України порядку в її пленарних засiданнях, засiданнях її комiтетiв та iнших органiв, парламентських слуханнях та слуханнях у комiтетах Верховної Ради, у роботi Погоджувальної ради депутатських фракцiй, взаємодiють з депутатськими фракцiями, групами та позафракцiйними народними депутатами України. За дорученням членiв Кабiнету Мiнiстрiв у засiданнях комiтетiв, тимчасових спецiальних та тимчасових слiдчих комiсiй Верховної Ради мають право брати участь посадовi особи мiнiстерств, iнших центральних органiв виконавчої влади та Секретарiату Кабiнету Мiнiстрiв.

     5. На запрошення Верховної Ради Кабiнет Мiнiстрiв у повному складi бере участь в урочистому засiданнi Верховної Ради з нагоди складення присяги новообраними народними депутатами України, у засiданнях пiд час заслуховування щорiчного та позачергового послання Президента України, щорiчного звiту про хiд i результати виконання Програми дiяльностi Кабiнету Мiнiстрiв, проведення "години запитань до Уряду" та в iнших випадках за рiшенням Верховної Ради чи Прем'єр-мiнiстра.

     6. Кабiнет Мiнiстрiв звiтує перед Верховною Радою з окремих питань своєї дiяльностi, подає народним депутатам України необхiдну iнформацiю, розглядає депутатськi звернення i запити, звернення та рекомендацiї комiтетiв Верховної Ради, подає висновки до законопроектiв, внесених на розгляд Верховної Ради народними депутатами України.

     § 110. Забезпечення взаємодiї

     1. Кабiнет Мiнiстрiв визначає членiв Кабiнету Мiнiстрiв, якi вiдповiдають за забезпечення його взаємодiї з вiдповiдними депутатськими фракцiями та групами у Верховнiй Радi, її комiтетами та iншими органами i постiйно спiвпрацюють з ними.

     2. Для забезпечення взаємодiї з Верховною Радою керiвники центральних органiв виконавчої влади з числа їх заступникiв визначають посадових осiб, вiдповiдальних за виконання вiдповiдних функцiй.

     3. Керiвники центральних органiв виконавчої влади забезпечують внесення iнформацiї про взаємодiю з Верховною Радою до модуля взаємодiї.

     Забезпечення внесення керiвниками центральних органiв виконавчої влади, дiяльнiсть яких спрямовується i координується Кабiнетом Мiнiстрiв через вiдповiдних мiнiстрiв, зазначеної iнформацiї може здiйснюватися ними за зверненням вiдповiдних мiнiстрiв.

(параграф 110 доповнено пунктом 3 згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29.07.2020р. N 670)

     4. Секретарiат Кабiнету Мiнiстрiв забезпечує доступ до модуля взаємодiї для внесення iнформацiї про взаємодiю з Верховною Радою та розмiщення її на офiцiйному веб-сайтi Кабiнету Мiнiстрiв.

(параграф 110 доповнено пунктом 4 згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29.07.2020р. N 670)

     Глава 2. Супроводження законопроектiв

     § 111. Представлення законопроекту

     1. Законопроект, поданий до Верховної Ради Кабiнетом Мiнiстрiв, представляє у Верховнiй Радi та супроводжує на всiх стадiях розгляду посадова особа, визначена Прем'єр-мiнiстром з числа членiв Кабiнету Мiнiстрiв, а у разi, коли визначений член Кабiнету Мiнiстрiв не може представляти проект закону у Верховнiй Радi, за згодою Прем'єр-мiнiстра його може представляти заступник мiнiстра, керiвник центрального органу виконавчої влади, який не входить до складу Кабiнету Мiнiстрiв (далi - представник Кабiнету Мiнiстрiв), про що Верховнiй Радi повiдомляється листом за пiдписом Керiвника Секретарiату Кабiнету Мiнiстрiв.

     2. Представник Кабiнету Мiнiстрiв пiд час супроводження законопроекту:

     1) доповiдає про законопроект на засiданнi комiтету Верховної Ради, аргументує позицiю Кабiнету Мiнiстрiв, дає пояснення щодо окремих його норм, вiдповiдає на запитання, подає у разi необхiдностi членам комiтету додатковi аналiтичнi та iнформацiйно-довiдковi матерiали;

     2) доповiдає про законопроект на пленарному засiданнi Верховної Ради пiд час його розгляду в першому читаннi, вiдповiдає на запитання, виступає iз заключним словом;

     3) за результатами розгляду законопроекту в першому читаннi бере участь у його пiдготовцi комiтетом Верховної Ради до другого читання або до повторного першого читання, у тому числi в разi доопрацювання законопроекту з урахуванням результатiв його публiчного обговорення.

     4) пiдпункт 4 пункту 2 параграфа 111 виключено

(згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29.07.2020р. N 670)

     3. У разi подання Кабiнетом Мiнiстрiв пропозицiй i поправок до законопроекту, який готується до другого читання, представник Кабiнету Мiнiстрiв аргументує позицiю Кабiнету Мiнiстрiв пiд час розгляду законопроекту в другому читаннi комiтетом Верховної Ради та на пленарному засiданнi Верховної Ради, наполягає у разi необхiдностi на обговореннi вiдхилених комiтетом Верховної Ради пропозицiй чи поправок.

     4. Представник Кабiнету Мiнiстрiв висловлює позицiю Кабiнету Мiнiстрiв щодо пропозицiй i поправок до законопроекту, поданих iншими суб'єктами права законодавчої iнiцiативи, з урахуванням, зокрема, їх вiдповiдностi Конституцiї України, Програмi дiяльностi Кабiнету Мiнiстрiв, аргументує позицiю Кабiнету Мiнiстрiв пiд час розгляду Верховною Радою пропозицiй Президента України до поверненого ним для повторного розгляду закону.

     5. У разi одночасного розгляду на засiданнях кiлькох комiтетiв Верховної Ради законопроекту, внесеного Кабiнетом Мiнiстрiв, у засiданнi головного комiтету бере участь представник Кабiнету Мiнiстрiв, а в засiданнях iнших комiтетiв - посадовi особи, визначенi керiвником вiдповiдного центрального органу виконавчої влади.

     Iнформацiя про заплановану участь у засiданнях комiтетiв та пленарних засiданнях Верховної Ради вноситься центральними органами виконавчої влади до модуля взаємодiї не пiзнiше 18-ї години дня, що передує вiдповiдному засiданню, та розмiщується на офiцiйному веб-сайтi Кабiнету Мiнiстрiв.

(пункт 5 параграфа 111 доповнено абзацом згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29.07.2020р. N 670)

     Центральнi органи виконавчої влади не пiзнiше 10-ї години дня, що настає пiсля дня засiдання комiтетiв Верховної Ради, вносять до модуля взаємодiї iнформацiю про результати розгляду законопроектiв та фактичну участь у засiданнi.

(пункт 5 параграфа 111 доповнено абзацом згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29.07.2020р. N 670)

     6. Центральнi органи виконавчої влади формують i вносять до модуля взаємодiї пропозицiї до законопроектiв, пiдготовлених до другого та наступних читань комiтетами Верховної Ради, не пiзнiше нiж протягом восьми днiв з дня розмiщення вiдповiдної iнформацiї на офiцiйному веб-сайтi Верховної Ради з урахуванням поправок i пропозицiй, поданих iншими суб'єктами права законодавчої iнiцiативи.

(пункт 6 параграфа 111 у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29.07.2020р. N 670)

     7. Пiсля дня завершення чергової сесiї Верховної Ради головнi розробники проводять монiторинг зареєстрованих законопроектiв з урахуванням висновкiв комiтетiв Верховної Ради та не пiзнiше нiж за п'ять днiв до початку чергової сесiї вносять до модуля взаємодiї iнформацiю про актуальнiсть законопроектiв.

     Секретарiат Кабiнету Мiнiстрiв узагальнює зазначену iнформацiю, органiзовує в разi потреби проведення наради за участю посадових осiб, визначених вiдповiдно до пункту 2 § 110 цього Регламенту, та готує вiдповiднi матерiали для надiслання до Верховної Ради.

(параграф 111 доповнено пунктом 7 згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29.07.2020р. N 670)

     § 112. Звернення щодо розгляду

     У разi коли комiтет Верховної Ради не ухвалив у визначений Регламентом Верховної Ради України строк висновок щодо включення поданого Кабiнетом Мiнiстрiв законопроекту до порядку денного, представник Кабiнету Мiнiстрiв готує проект звернення Кабiнету Мiнiстрiв до Верховної Ради щодо розгляду на пленарному засiданнi питання про включення до порядку денного сесiї такого законопроекту.

     § 113. Участь у розглядi законопроектiв, iнiцiйованих народними депутатами України

     1. З метою представлення позицiї Кабiнету Мiнiстрiв пiд час розгляду законопроектiв, внесених до Верховної Ради народними депутатами України, центральнi органи виконавчої влади:

     1) проводять монiторинг законопроектiв з питань, що належать до їх компетенцiї, та аналiзують такi проекти на вiдповiднiсть засадам державної полiтики;

     2) визначають посадових осiб, якi представлятимуть позицiю Кабiнету Мiнiстрiв пiд час розгляду таких законопроектiв комiтетами та на пленарних засiданнях Верховної Ради i вносять вiдповiдну iнформацiю до модуля взаємодiї. Iнформацiя про заплановану участь у засiданнях комiтетiв та пленарних засiданнях Верховної Ради вноситься центральними органами виконавчої влади до модуля взаємодiї не пiзнiше 18-ї години дня, що передує вiдповiдному засiданню, та розмiщується на офiцiйному веб-сайтi Кабiнету Мiнiстрiв. Центральнi органи виконавчої влади не пiзнiше 10-ї години дня, що настає пiсля дня засiдання комiтетiв Верховної Ради, вносять до модуля взаємодiї iнформацiю про результати розгляду питань та фактичну участь у засiданнях;

     3) формують пропозицiї щодо визначення позицiї Кабiнету Мiнiстрiв до першого читання законопроектiв i вносять їх до модуля взаємодiї не пiзнiше нiж протягом десяти днiв з дня розмiщення тексту таких законопроектiв на офiцiйному веб-сайтi Верховної Ради;

     4) формують i вносять до модуля взаємодiї пропозицiї до законопроектiв, пiдготовлених до другого та наступних читань, не пiзнiше нiж протягом восьми днiв з дня розмiщення вiдповiдної iнформацiї на офiцiйному веб-сайтi Верховної Ради з урахуванням поправок i пропозицiй до таких законопроектiв;

     5) вносять до модуля взаємодiї не пiзнiше 12-ї години п'ятницi, що передує тижню пленарних засiдань Верховної Ради, пропозицiї до законопроектiв, якi включенi до проекту розкладу пленарних засiдань Верховної Ради на вiдповiдний тиждень, з урахуванням рiшень комiтетiв Верховної Ради. Внесення зазначених пропозицiй до модуля взаємодiї здiйснюється незалежно вiд дня розмiщення тексту законопроектiв на офiцiйному веб-сайтi Верховної Ради.

     Пропозицiї щодо визначення позицiї Кабiнету Мiнiстрiв стосовно законопроектiв пiдписуються керiвником центрального органу виконавчої влади, який їх пiдготував, та вносяться вiдповiдними центральними органами виконавчої влади до модуля взаємодiї у форматi PDF (додаток 15). Пiдписання таких пропозицiй може здiйснюватися з використанням квалiфiкованого електронного пiдпису.

     У разi необхiдностi узгодження розбiжностей щодо визначення позицiї стосовно законопроектiв, якi включенi до проекту розкладу пленарних засiдань, та вiдсутностi експертного висновку Кабiнету Мiнiстрiв до таких законопроектiв Секретарiат Кабiнету Мiнiстрiв органiзовує проведення наради за участю посадових осiб, визначених вiдповiдно до пункту 2 § 110 цього Регламенту, у п'ятницю, що передує тижню пленарних засiдань.

(пункт 1 параграфа 113 у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29.07.2020р. N 670)

     2. Посадовi особи, якi представляють позицiю Кабiнету Мiнiстрiв пiд час розгляду законопроектiв, внесених до Верховної Ради народними депутатами України, беруть участь у роботi комiтетiв Верховної Ради та пленарних засiданнях, дають пояснення, вiдповiдають на запитання.

     3. Пункт 3 параграфа 113 виключено

(згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29.07.2020р. N 670)

     § 114. Повiдомлення про учасникiв засiдання

     Державний секретар Кабiнету Мiнiстрiв напередоднi кожного пленарного засiдання Верховної Ради подає Апарату Верховної Ради письмову iнформацiю про посадових осiб вiд Кабiнету Мiнiстрiв, якi братимуть участь у розглядi законопроектiв. Зазначена iнформацiя розмiщується на офiцiйному веб-сайтi Кабiнету Мiнiстрiв.

(параграф 114 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29.07.2020р. N 670)

     Глава 3. Подання документiв, необхiдних для реалiзацiї закону

     § 115. План заходiв

     1. У разi пiдготовки законопроекту до розгляду в третьому читаннi Кабiнет Мiнiстрiв на звернення комiтету Верховної Ради подає план органiзацiйних, кадрових, матерiально-технiчних, фiнансових та iнформацiйних заходiв, необхiдних для введення в дiю закону.

     2. План органiзацiйних, кадрових, матерiально-технiчних, фiнансових та iнформацiйних заходiв готує центральний орган виконавчої влади вiдповiдно до компетенцiї разом з iншими заiнтересованими органами виконавчої влади i вносить його в установлений строк до Кабiнету Мiнiстрiв для подальшого подання комiтетовi Верховної Ради у порядку, встановленому пунктом 1 § 119 цього Регламенту для висновкiв до законопроектiв, iнiцiйованих iншими суб'єктами права законодавчої iнiцiативи.

     § 116. Пiдготовка проектiв пiдзаконних актiв

     У разi коли за рiшенням Верховної Ради необхiдно розробити проекти актiв Кабiнету Мiнiстрiв, прийняття яких передбачено законопроектом, що готується до третього читання, або є необхiдне для введення вiдповiдного закону в дiю, та подати їх до третього читання, такi проекти актiв готуються центральними органами виконавчої влади вiдповiдно до їх компетенцiї та подаються до Верховної Ради в порядку, встановленому пунктом 1 § 119 цього Регламенту для висновкiв до законопроектiв, iнiцiйованих iншими суб'єктами права законодавчої iнiцiативи.

     Глава 4. Експертиза законопроектiв

     § 117. Пiдготовка експертного висновку вiдповiдно до статтi 27 Бюджетного кодексу України

     1. Центральнi органи виконавчої влади проводять монiторинг зареєстрованих законопроектiв з питань, що належать до їх компетенцiї, та не пiзнiше нiж протягом семи днiв з дня розмiщення на офiцiйному веб-сайтi Верховної Ради тексту таких законопроектiв вносять до модуля взаємодiї iнформацiю щодо впливу законопроекту на показники бюджету i вiдповiдностi законам, якими регулюються бюджетнi вiдносини, з обов'язковим зазначенням обсягу коштiв, що впливає на показники бюджету.

     2. Мiнфiн не пiзнiше нiж протягом 14 днiв з дня розмiщення на офiцiйному веб-сайтi Верховної Ради тексту законопроектiв готує експертний висновок з урахуванням позицiї центральних органiв виконавчої влади i вносить його до модуля взаємодiї з обов'язковим зазначенням обсягу коштiв, що впливає на показники бюджету.

     3. У разi надiслання Верховною Радою вiдповiдно до статтi 27 Бюджетного кодексу України законопроекту для надання експертного висновку Секретарiат Кабiнету Мiнiстрiв надсилає його Мiнфiну та заiнтересованим центральним органам виконавчої влади для пiдготовки експертного висновку щодо впливу законопроекту на показники бюджету i вiдповiдностi законам, якими регулюються бюджетнi вiдносини.

     4. Заiнтересованi центральнi органи виконавчої влади iнформують про свою позицiю Мiнфiн у порядку та строки, що передбаченi абзацом першим цього параграфа.

     Мiнфiн подає експертний висновок Кабiнетовi Мiнiстрiв у восьмиденний строк з дня надходження письмового звернення.

     5. Експертний висновок пiдписується Мiнiстром фiнансiв, його першим заступником або заступником.

     6. У разi скорочення за рiшенням Верховної Ради строку внесення альтернативних законопроектiв, пропозицiй i поправок до тексту законопроекту експертний висновок готується та вноситься до модуля взаємодiї з урахуванням такого строку.

(параграф 117 у редакцiї постанов Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 18.04.2018р. N 326, вiд 29.07.2020р. N 670)

     § 118. Пiдготовка експертного висновку по сутi законопроекту

     1. Вiдповiдно до статтi 103 Регламенту Верховної Ради України за зверненням Голови Верховної Ради, його Першого заступника, заступника або за рiшенням головного комiтету Верховної Ради Кабiнет Мiнiстрiв подає Верховнiй Радi не пiзнiше нiж через 14 днiв з дня надходження законопроекту, iнiцiйованого народним депутатом України (народними депутатами України), експертний висновок по сутi законопроекту з урахуванням експертного висновку, передбаченого пунктом 2 § 117 цього Регламенту.

     2. Для пiдготовки проекту експертного висновку по сутi законопроекту, який включено до порядку денного сесiї Верховної Ради, Секретарiат Кабiнету Мiнiстрiв надсилає його центральному органу виконавчої влади, до компетенцiї якого належить питання, що є предметом регулювання законопроекту, Мiнфiну та заiнтересованим центральним органам виконавчої влади.

     3. Центральний орган виконавчої влади готує проект експертного висновку по сутi законопроекту з урахуванням експертного висновку, передбаченого пунктом 2 § 117 цього Регламенту, а також позицiй заiнтересованих органiв виконавчої влади, якi внесенi до модуля взаємодiї, та у восьмиденний строк з дня надходження законопроекту подає проект експертного висновку Кабiнетовi Мiнiстрiв.

     4. Заiнтересований центральний орган виконавчої влади не пiзнiше нiж протягом чотирьох днiв з дня надходження законопроекту вносить до модуля взаємодiї або актуалiзує свою позицiю для пiдготовки проекту експертного висновку центральним органом виконавчої влади.

     Позицiя заiнтересованого центрального органу виконавчої влади повинна мiстити однозначно сформульовану пропозицiю щодо пiдтримки законопроекту або його вiдхилення.

(пункт 4 параграфа 118 доповнено абзацом згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16.12.2020р. N 1285)

     5. У разi коли заiнтересований центральний орган виконавчої влади не внiс до модуля взаємодiї свою позицiю в установлений строк, вважається, що зауваження до законопроекту вiдсутнi. У такому разi проект експертного висновку подається Кабiнетовi Мiнiстрiв центральним органом виконавчої влади, що його готує, без зазначення позицiї заiнтересованого центрального органу виконавчої влади.

     6. Проект експертного висновку повинен бути завiзований керiвником центрального органу виконавчої влади, який його пiдготував, та мiстити чiтко сформульовану позицiю щодо законопроекту.

     7. За наявностi розбiжностей у позицiях заiнтересованих центральних органiв виконавчої влади щодо законопроекту проект експертного висновку до законопроекту розглядається на засiданнi урядового комiтету.

(параграф 118 iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12.03.2014р. N 68, вiд 01.10.2014р. N 511, вiд 18.04.2018р. N 326, у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29.07.2020р. N 670)

     § 119. Розгляд та подання до Верховної Ради

     1. Проект експертного висновку по сутi законопроекту, iнiцiйованого народним депутатом України (народними депутатами України), розглядає Прем'єр-мiнiстр, Перший вiце-прем'єр-мiнiстр чи вiце-прем'єр-мiнiстр. Експертний висновок до законопроекту щодо його впливу на показники державного бюджету i вiдповiдностi законам, якими регулюються бюджетнi вiдносини, надсилається Комiтетовi Верховної Ради з питань бюджету, а експертний висновок по сутi законопроекту надсилається Верховнiй Радi (головному комiтетовi Верховної Ради) разом iз супровiдним листом за пiдписом вiдповiдно Прем'єр-мiнiстра, Першого вiце-прем'єр-мiнiстра або вiце-прем'єр-мiнiстра, вноситься до модуля взаємодiї та розмiщується на офiцiйному веб-сайтi Кабiнету Мiнiстрiв.

(пункт 1 параграфа 119 iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27.08.2014р. N 477, вiд 18.04.2018р. N 326, вiд 29.07.2020р. N 670)

     2. Пункт 2 параграфа 119 виключено

(згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29.07.2020р. N 670)

     3. Експертний висновок по сутi законопроекту, iнiцiйованого народним депутатом України (народними депутатами України), звернення щодо подання якого адресоване безпосередньо центральному органу виконавчої влади, готується таким органом за участю заiнтересованих органiв виконавчої влади та вноситься до модуля взаємодiї.

(пункт 3 параграфа 119 у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29.07.2020р. N 670)

     Глава 5. Вiдкликання законопроекту

     § 120. Пiдстави та процедура вiдкликання

     1. Кабiнет Мiнiстрiв вiдкликає поданий до Верховної Ради законопроект у разi втрати ним актуальностi або з iнших причин.

     2. Питання про вiдкликання законопроекту розглядається на засiданнi Кабiнету Мiнiстрiв. Пропозицiю з цього питання вносить головний розробник - iнiцiатор законопроекту.

     3. Письмова заява про вiдкликання законопроекту повинна бути подана Головi Верховної Ради Прем'єр-мiнiстром не пiзнiше нiж буде прийнято рiшення про прийняття законопроекту в першому читаннi за основу.

     § 121. Робота iз законопроектами, що вважаються вiдкликаними

     1. Вiдкликаними вiдповiдно до Регламенту Верховної Ради України вважаються поданi Кабiнетом Мiнiстрiв до Верховної Ради законопроекти, не прийнятi у першому читаннi за основу на момент припинення повноважень Верховної Ради чи Кабiнету Мiнiстрiв.

     2. Перелiк вiдкликаних законопроектiв надсилається Секретарiатом Кабiнету Мiнiстрiв головним розробникам - iнiцiаторам законопроектiв наступного дня пiсля набуття повноважень новосформованим Кабiнетом Мiнiстрiв для вивчення вiдповiдних законопроектiв на предмет актуальностi.

(пункт 2 параграфа 121 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 08.08.2016р. N 501)

     3. Вiдкликаний законопроект, який за висновком головного розробника - iнiцiатора законопроекту не втратив актуальностi, подається у мiсячний строк пiсля набуття повноважень новосформованим Кабiнетом Мiнiстрiв на розгляд Кабiнету Мiнiстрiв з дотриманням процедури, визначеної главою 2 роздiлу 6 цього Регламенту.

     Глава 6. Розгляд депутатських звернень i запитiв, звернень та рекомендацiй комiтетiв Верховної Ради

     § 122. Процедура розгляду депутатських запитiв i звернень

     1. Депутатськi запити i звернення розглядаються в порядку та строки, що встановленi Законом України "Про статус народного депутата України".

(пункт 1 параграфа 122 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29.07.2020р. N 670)

     2. Депутатський запит чи звернення до Кабiнету Мiнiстрiв, а також депутатське звернення до Прем'єр-мiнiстра, Першого вiце-прем'єр-мiнiстра, вiце-прем'єр-мiнiстрiв, якщо порушенi у ньому питання належать до їх компетенцiї, Секретарiат Кабiнету Мiнiстрiв надсилає в день реєстрацiї мiнiстерствам, iншим центральним органам виконавчої влади, Радi мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, обласним, Київськiй та Севастопольськiй мiським держадмiнiстрацiям для надання iнформацiї з порушених питань та пiдготовки проекту вiдповiдi, до компетенцiї яких належить вирiшення порушеного питання, для розгляду та пiдготовки проекту вiдповiдi.

(пункт 2 параграфа 122 iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27.08.2014р. N 477, вiд 29.07.2020р. N 670)

     3. Секретарiат Кабiнету Мiнiстрiв опрацьовує надiсланий органом виконавчої влади до Кабiнету Мiнiстрiв проект вiдповiдi та подає його на розгляд Прем'єр-мiнiстра, Першого вiце-прем'єр-мiнiстра, вiце-прем'єр-мiнiстрiв.

(пункт 3 параграфа 122 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27.08.2014р. N 477)

     4. Якщо порушенi у депутатському запитi чи зверненнi питання належать до компетенцiї мiнiстерств, iнших центральних органiв виконавчої влади, Ради мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, обласних, Київської та Севастопольської мiських держадмiнiстрацiй, такий запит чи звернення за дорученням Прем'єр-мiнiстра або рiшенням Першого вiце-прем'єр-мiнiстра, вiце-прем'єр-мiнiстра надсилається до вiдповiдного органу, про що iнформується Голова Верховної Ради України i народний депутат України.

(параграф 122 доповнено пунктом 4 згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29.07.2020р. N 670)

     § 123. Параграф 123 виключено

     1. Вiдповiдь на депутатське звернення до Прем'єр-мiнiстра, Першого вiце-прем'єр-мiнiстра чи iншого члена Кабiнету Мiнiстрiв надає посадова особа, якiй воно адресоване. Якщо депутатський запит чи звернення адресоване Кабiнетовi Мiнiстрiв, вiдповiдь надає Прем'єр-мiнiстр.

(параграф 123 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27.08.2014р. N 477, виключено згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29.07.2020р. N 670)

     § 124. Особистий прийом народних депутатiв України

     Вiдповiдно до закону Прем'єр-мiнiстр, Перший вiце-прем'єр-мiнiстр, iнший член Кабiнету Мiнiстрiв невiдкладно приймає народного депутата України з питань депутатської дiяльностi у разi його звернення.

     § 125. Запит групи народних депутатiв України, звернення комiтету, тимчасової спецiальної та тимчасової слiдчої комiсiї Верховної Ради

(назва параграфа 125 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 15.01.2020р. N 10)

     1. Депутатський запит групи народних депутатiв України чи комiтету Верховної Ради до Кабiнету Мiнiстрiв розглядається у порядку, встановленому для розгляду запиту народного депутата України.

     2. Кабiнет Мiнiстрiв розглядає звернення комiтету Верховної Ради з питань, що належать до його компетенцiї, в порядку, встановленому для розгляду депутатських звернень.

     3. Звернення тимчасової спецiальної та тимчасової слiдчої комiсiї Верховної Ради, що надiйшло до Кабiнету Мiнiстрiв, розглядається з дотриманням процедури, передбаченої пунктами 2, 3 i 4 § 122 цього Регламенту.

(пункт 3 параграфа 125 iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 15.01.2020р. N 10, вiд 29.07.2020р. N 670)

     4. Вiдповiдь на звернення тимчасової спецiальної та тимчасової слiдчої комiсiї Верховної Ради надається у мiсячний строк, якщо iнший строк не встановлено у такому зверненнi.

(пункт 4 параграфа 125 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 15.01.2020р. N 10)

     § 126. Рекомендацiї комiтетiв Верховної Ради

     Рекомендацiї комiтетiв Верховної Ради, що надiйшли до Кабiнету Мiнiстрiв, за рiшенням Прем'єр-мiнiстра, Першого вiце-прем'єр-мiнiстра або вiце-прем'єр-мiнiстра надсилаються для розгляду та врахування в роботi вiдповiдним центральним органам виконавчої влади. Про результати розгляду зазначенi органи iнформують вiдповiдний комiтет Верховної Ради i Кабiнет Мiнiстрiв, а в разi виникнення потреби у прийняттi рiшення вносять в установленому порядку на розгляд Кабiнету Мiнiстрiв вiдповiднi пропозицiї.

(параграф 126 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29.07.2020р. N 670)

     Глава 7. Пiдготовка до проведення "години запитань до Уряду"

     § 127. Порядок участi

     1. З метою iнформування Верховної Ради про дiяльнiсть Кабiнету Мiнiстрiв вiдповiдно до Закону України "Про Кабiнет Мiнiстрiв України" Кабiнет Мiнiстрiв у повному складi, крiм тих його членiв, якi не можуть бути присутнi з поважних причин, бере участь у проведеннi у Верховнiй Радi "години запитань до Уряду".

     2. Про членiв Кабiнету Мiнiстрiв, якi з поважних причин не можуть взяти участь у проведеннi "години запитань до Уряду", Державний секретар Кабiнету Мiнiстрiв письмово iнформує Верховну Раду напередоднi проведення зазначеного заходу.

     3. Пiд час проведення "години запитань до Уряду" член Кабiнету Мiнiстрiв вiдповiдає у межах своєї компетенцiї на запитання народних депутатiв України та представникiв депутатських фракцiй (депутатських груп). Вiдповiдi можуть доповнити iншi члени Кабiнету Мiнiстрiв.

(пункт 3 параграфа 127 iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27.08.2014р. N 477, вiд 15.01.2020р. N 10, вiд 29.07.2020р. N 670)

     § 128. Пiдготовка вiдповiдей та матерiалiв

     1. Письмовi запитання, що надiйшли на адресу Прем'єр-мiнiстра, Першого вiце-прем'єр-мiнiстра, вiце-прем'єр-мiнiстрiв у зв'язку з проведенням "години запитань до Уряду", Секретарiат Кабiнету Мiнiстрiв надсилає у день надходження центральним органам виконавчої влади вiдповiдно до їх компетенцiї для пiдготовки iнформацiї, довiдкових матерiалiв з порушених питань та проекту вiдповiдi.

(пункт 1 параграфа 128 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27.08.2014р. N 477)

     2. Матерiали, що надiйшли вiд центральних органiв виконавчої влади, Секретарiат Кабiнету Мiнiстрiв пiсля опрацювання подає Прем'єр-мiнiстровi, Першому вiце-прем'єр-мiнiстровi, вiце-прем'єр-мiнiстрам не пiзнiше нiж за один день до проведення у Верховнiй Радi "години запитань до Уряду".

(пункт 2 параграфа 128 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27.08.2014р. N 477)

     3. Мiнiстри, до яких надiйшли письмовi запитання безпосередньо вiд Верховної Ради, за один день до проведення "години запитань до Уряду" надсилають Кабiнетовi Мiнiстрiв копiї вiдповiдей разом з необхiдними довiдковими матерiалами, якi надаються Прем'єр-мiнiстровi, Першому вiце-прем'єр-мiнiстровi, вiце-прем'єр-мiнiстрам.

(пункт 3 параграфа 128 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27.08.2014р. N 477)

     Глава 8. Пiдготовка до парламентських слухань

     § 129. Пiдготовка матерiалiв

     1. Кабiнет Мiнiстрiв вiдповiдно до постанови Верховної Ради щодо проведення парламентських слухань забезпечує надання Верховнiй Радi аналiтичних i довiдкових матерiалiв з питань, що розглядатимуться пiд час парламентських слухань.

     2. Пiдготовку матерiалiв до парламентських слухань здiйснює центральний орган виконавчої влади вiдповiдно до компетенцiї за участю iнших заiнтересованих центральних та мiсцевих органiв виконавчої влади.

     3. Матерiали до парламентських слухань, пропозицiї щодо складу учасникiв таких слухань та кандидатура доповiдача (спiвдоповiдача) вiд Кабiнету Мiнiстрiв, а також тези його виступу подаються Кабiнетовi Мiнiстрiв не пiзнiше нiж за сiм днiв до початку проведення парламентських слухань.

     4. Матерiали до парламентських слухань iз зазначенням доповiдача (спiвдоповiдача), схваленi Прем'єр-мiнiстром, подаються до Верховної Ради разом iз супровiдним листом за його пiдписом не пiзнiше нiж за п'ять днiв до початку проведення парламентських слухань.

     § 130. Список учасникiв

     Список учасникiв парламентських слухань пiсля його погодження Першим вiце-прем'єр-мiнiстром Секретарiат Кабiнету Мiнiстрiв надсилає комiтету Верховної Ради, що проводить пiдготовку до слухань, не пiзнiше нiж за п'ять днiв до початку проведення парламентських слухань.

     Глава 9. Звiтування Кабiнету Мiнiстрiв

     § 131. Звiт про виконання Програми дiяльностi Кабiнету Мiнiстрiв

     1. Кабiнет Мiнiстрiв подає Верховнiй Радi звiт про хiд i результати виконання Програми дiяльностi Кабiнету Мiнiстрiв вiдповiдно до частини шостої статтi 11 Закону України "Про Кабiнет Мiнiстрiв України".

(пункт 1 параграфа 131 у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21.04.2021р. N 377)

     2. Пiдготовка проекту звiту та його розгляд на засiданнi Кабiнету Мiнiстрiв здiйснюються у такому порядку:

     1) мiнiстерства, iншi центральнi органи виконавчої подають Секретарiату Кабiнету Мiнiстрiв за доведеною ним формою та у визначений ним строк матерiали до звiту;

     2) Секретарiат Кабiнету Мiнiстрiв узагальнює матерiали та подає проект звiту Прем'єр-мiнiстровi для розгляду його на засiданнi Кабiнету Мiнiстрiв. Проект звiту подається разом з проектом розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв про його затвердження. Щодо такого проекту розпорядження не застосовуються вимоги § 37 - 42, 44 - 46 та 50 цього Регламенту;

     3) проект звiту на засiданнi Кабiнету Мiнiстрiв представляє Прем'єр-мiнiстр;

     4) Кабiнет Мiнiстрiв затверджує на своєму засiданнi звiт та подає його у строк, зазначений у пунктi 1 цього параграфа, Верховнiй Радi.

     3. У разi прийняття Верховною Радою рiшення про позачергове звiтування Кабiнету Мiнiстрiв про хiд i результати виконання Програми дiяльностi Кабiнету Мiнiстрiв пiдготовка матерiалiв здiйснюється у порядку, встановленому пунктом 2 цього параграфа, та у строки, визначенi Прем'єр-мiнiстром з урахуванням строкiв, визначених Верховною Радою.

(параграф 131 у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16.12.2020р. N 1285)

     § 132. Звiт про виконання державного бюджету та доповiдi про хiд i результати виконання загальнодержавних програм

(назва параграфа 132 у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21.04.2021р. N 377)

     1. Проект рiчного звiту про виконання Закону про Державний бюджет України на вiдповiдний рiк готує Мiнфiн за участю центральних органiв виконавчої влади - головних розпорядникiв бюджетних коштiв i вносить його Кабiнетовi Мiнiстрiв до 20 березня року, що настає за звiтним.

(пункт 1 § 132 iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 19.09.2012р. N 861, вiд 21.04.2021р. N 377)

     2. Публiчне представлення iнформацiї про виконання Державного бюджету України Кабiнетом Мiнiстрiв, Мiнфiном та головними розпорядниками бюджетних коштiв здiйснюється вiдповiдно до вимог Бюджетного кодексу України.

     3. Кабiнет Мiнiстрiв розглядає на своєму засiданнi проект рiчного звiту про виконання Закону про Державний бюджет України на вiдповiдний рiк та подає його до 1 квiтня поточного року Верховнiй Радi.

(пункт 3 § 132 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 19.09.2012р. N 861)

     31. Доповiдi про хiд i результати виконання загальнодержавних програм економiчного, науково-технiчного, соцiального, нацiонально-культурного розвитку, охорони довкiлля готуються центральними органами виконавчої влади, якi здiйснюють загальне керiвництво та контроль за виконанням заходiв i завдань загальнодержавних програм, та вносяться Кабiнетовi Мiнiстрiв до 10 березня року, що настає за звiтним.

     Кабiнет Мiнiстрiв розглядає на своєму засiданнi доповiдi про хiд i результати виконання загальнодержавних програм, приймає рiшення щодо них, яке фiксується у протоколi засiдання Кабiнету Мiнiстрiв, та подає доповiдi Верховнiй Радi одночасно iз звiтом про виконання Закону про Державний бюджет України на вiдповiдний рiк.

(параграф 132 доповнено пунктом 31 згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21.04.2021р. N 377)

     4. Рiчний звiт про виконання Закону про Державний бюджет України на вiдповiдний рiк на пленарному засiданнi Верховної Ради представляє Мiнiстр фiнансiв.

     5. У разi прийняття Верховною Радою рiшення про заслуховування iнформацiї головних розпорядникiв бюджетних коштiв про використання ними коштiв матерiали звiтiв подаються для ознайомлення Прем'єр-мiнiстровi, Першому вiце-прем'єр-мiнiстру, вiце-прем'єр-мiнiстрам та Мiнiстровi фiнансiв.

(пункт 5 параграфа 132 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27.08.2014р. N 477)

     6. Члени Кабiнету Мiнiстрiв беруть участь у засiданнях комiтетiв Верховної Ради пiд час розгляду звiтiв вiдповiдно до їх компетенцiї.

     § 133. Звiт про витрачання коштiв резервного фонду та таємнi видатки

     1. Кабiнет Мiнiстрiв подає щомiсяця Верховнiй Радi звiт про витрачання коштiв резервного фонду державного бюджету.

     2. Проект звiту готує Мiнекономiки разом з Мiнфiном та iншими заiнтересованими органами виконавчої влади i подає його для розгляду на засiданнi Кабiнету Мiнiстрiв не пiзнiше нiж до 10 числа мiсяця, що настає за звiтним перiодом.

     3. Якщо головним розпорядником бюджетних коштiв подається для розгляду вiдповiдними комiтетами Верховної Ради або Верховною Радою звiт про здiйсненi таємнi видатки державного бюджету, копiя такого звiту надсилається Кабiнетовi Мiнiстрiв.

     § 134. Звiт посадових осiб

     Кабiнет Мiнiстрiв як суб'єкт права законодавчої iнiцiативи може вносити Верховнiй Радi пропозицiю щодо розгляду на її пленарному засiданнi звiтiв чи iнформацiї посадових осiб, щодо яких Верховна Рада дає згоду на призначення на посаду або яких призначає на посаду (крiм суддiв Конституцiйного Суду України та суддiв судiв загальної юрисдикцiї). Така пропозицiя розглядається на засiданнi Кабiнету Мiнiстрiв та вноситься до Верховної Ради шляхом надсилання листа за пiдписом Прем'єр-мiнiстра.

     Глава 10. Питання про вiдповiдальнiсть Кабiнету Мiнiстрiв

     § 135. Пiдготовка матерiалiв

     1. Кабiнет Мiнiстрiв подає Верховнiй Радi необхiдну iнформацiю, а також вiдповiдi на запитання її комiтетiв у разi розгляду Верховною Радою питання про його вiдповiдальнiсть.

     2. Iнформацiю з питання про вiдповiдальнiсть Кабiнету Мiнiстрiв готують визначенi Прем'єр-мiнiстром центральнi органи виконавчої влади.

     3. Центральнi органи виконавчої влади готують вiдповiдi на запитання комiтетiв Верховної Ради. Запитання комiтетiв Секретарiат Кабiнету Мiнiстрiв надсилає зазначеним органам вiдповiдно до компетенцiї у день їх надходження.

     4. Головний центральний орган виконавчої влади подає у триденний строк пiсля надходження запитань Кабiнетовi Мiнiстрiв пiдготовленi разом з iншими органами iнформацiю та вiдповiдi на запитання.

     5. Iнформацiя з питання про вiдповiдальнiсть Кабiнету Мiнiстрiв та вiдповiдi на запитання комiтетiв Верховної Ради розглядаються на засiданнi Кабiнету Мiнiстрiв та надсилаються разом iз супровiдним листом за пiдписом Прем'єр-мiнiстра Верховнiй Радi у десятиденний строк пiсля отримання запитань вiд комiтетiв.

     § 136. Виступ вiд iменi Кабiнету Мiнiстрiв

     Пiд час розгляду питання про вiдповiдальнiсть Кабiнету Мiнiстрiв на пленарному засiданнi Верховної Ради виступає Прем'єр-мiнiстр. Iншi члени Кабiнету Мiнiстрiв можуть виступати з iнформацiєю за рiшенням Верховної Ради.

     Глава 11. Вiдносини з Уповноваженим Верховної Ради з прав людини

     § 137. Порядок взаємодiї

     1. Вiдповiдно до Закону України "Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини" Уповноважений Верховної Ради з прав людини має право бути присутнiм на засiданнi Кабiнету Мiнiстрiв.

     2. Секретарiат Кабiнету Мiнiстрiв iнформує Уповноваженого Верховної Ради з прав людини про дату, час i мiсце проведення засiдання Кабiнету Мiнiстрiв у порядку, встановленому пунктом 2 § 17 цього Регламенту.

     3. Вiдповiдно до закону Прем'єр-мiнiстр невiдкладно приймає Уповноваженого Верховної Ради з прав людини у разi його звернення.

     4. Подання Уповноваженого Верховної Ради з прав людини до Кабiнету Мiнiстрiв за рiшенням Прем'єр-мiнiстра надсилається у день його надходження органам виконавчої влади, посадовим особам, до компетенцiї яких належить порушене питання, для вивчення, реагування та пiдготовки у разi необхiдностi пропозицiй для прийняття Кабiнетом Мiнiстрiв вiдповiдного рiшення. За результатами розгляду подання Прем'єр-мiнiстр iнформує в мiсячний строк Уповноваженого Верховної Ради з прав людини.

     Глава 12. Вiдносини з Рахунковою палатою

     § 138. Порядок взаємодiї

     1. Вiдомостi (звiти, рiшення Рахункової палати) про результати здiйснених Рахунковою палатою заходiв державного зовнiшнього фiнансового контролю (аудиту) та обґрунтованi пропозицiї щодо призупинення дiї або скасування актiв Кабiнету Мiнiстрiв з питань фiнансiв i бюджету з мотивiв їх невiдповiдностi законам України, поданi Кабiнетовi Мiнiстрiв Рахунковою палатою, за рiшенням Прем'єр-мiнiстра надсилаються вiдповiдним органам виконавчої влади, до повноважень яких належать вирiшення порушених Рахунковою палатою питань, вжиття заходiв реагування та iнформування Рахункової палати i Кабiнету Мiнiстрiв. За рiшенням Прем'єр-мiнiстра надiсланi Рахунковою палатою вiдомостi розглядаються на нарадах пiд його головуванням або пiд головуванням Першого вiце-прем'єр-мiнiстра, вiце-прем'єр-мiнiстрiв чи вiдповiдними органами виконавчої влади, а також можуть розглядатися на засiданнi Кабiнету Мiнiстрiв, на якому заслуховуються звiти керiвникiв органiв виконавчої влади, а також результати розгляду рiшення Рахункової палати, запланованi та вжитi у зв'язку з цим заходи. Для розгляду та обговорення таких питань запрошується вiдповiдна посадова особа Рахункової палати з правом виступу.

(пункт 1 параграфа 138 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27.08.2014р. N 477, у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 09.12.2015р. N 1179)

     2. Пункт 2 виключено

(згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 09.12.2015р. N 1179)

     3. З метою забезпечення виконання державного бюджету Кабiнет Мiнiстрiв може звернутися до Рахункової палати з вiдповiдними пропозицiями та запитами. Такi пропозицiї та запити готуються Мiнфiном разом iз заiнтересованими центральними органами виконавчої влади та надсилаються Рахунковiй палатi iз супровiдним листом за пiдписом Прем'єр-мiнiстра.

     4. На запит Рахункової палати до Кабiнету Мiнiстрiв щодо надання статистичної, фiнансової та iншої iнформацiї, необхiдної для виконання покладених на неї Конституцiєю та законами України повноважень, така iнформацiя за дорученням Прем'єр-мiнiстра готується вiдповiдним органом виконавчої влади, до повноважень якого належить вирiшення порушених Рахунковою палатою питань, та надсилається Рахунковiй палатi i Кабiнету Мiнiстрiв.

(параграф 138 доповнено пунктом 4 згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 09.12.2015р. N 1179)

     Роздiл 12. Вiдносини Кабiнету Мiнiстрiв з органами судової влади та закордонними юрисдикцiйними органами

     Глава 1. Вiдносини з Конституцiйним Судом України

     § 139. Конституцiйне подання

     1. Кабiнет Мiнiстрiв як суб'єкт права на конституцiйне подання звертається до Конституцiйного Суду України з питань:

     1) вiдповiдностi Конституцiї України чинних мiжнародних договорiв України або тих мiжнародних договорiв, що вносяться до Верховної Ради для надання згоди на їх обов'язковiсть;

     2) офiцiйного тлумачення Конституцiї та законiв України.

     2. Питання про доцiльнiсть звернення Кабiнету Мiнiстрiв до Конституцiйного Суду України попередньо розглядається на засiданнi Кабiнету Мiнiстрiв. Пропозицiї стосовно вирiшення такого питання готуються та вносяться членами Кабiнету Мiнiстрiв i повиннi мiстити правове обґрунтування тверджень щодо неконституцiйностi чинного мiжнародного договору України чи мiжнародного договору, що вноситься до Верховної Ради для надання згоди на його обов'язковiсть, або необхiдностi офiцiйного тлумачення Конституцiї чи закону України.

     3. У разi визнання доцiльностi звернення до Конституцiйного Суду України за рiшенням Кабiнету Мiнiстрiв проект конституцiйного подання готує з дотриманням вимог, передбачених статтею 39 Закону України "Про Конституцiйний Суд України", Мiн'юст за участю iнших органiв виконавчої влади вiдповiдно до їх компетенцiї та подає його на розгляд Кабiнету Мiнiстрiв разом з проектом вiдповiдного розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв.

     4. Конституцiйне подання, розглянуте Кабiнетом Мiнiстрiв, надсилається до Конституцiйного Суду України за пiдписом Прем'єр-мiнiстра.

     § 140. Представництво iнтересiв Кабiнету Мiнiстрiв

     1. Iнтереси Кабiнету Мiнiстрiв у Конституцiйному Судi України представляє уповноважений Кабiнетом Мiнiстрiв член Кабiнету Мiнiстрiв.

     2. Член Кабiнету Мiнiстрiв погоджує та уточнює правову позицiю Кабiнету Мiнiстрiв з Прем'єр-мiнiстром або за його рiшенням з Першим вiце-прем'єр-мiнiстром.

     3. Участь у розглядi справи в Конституцiйному Судi України за рiшенням Прем'єр-мiнiстра можуть брати iншi члени Кабiнету Мiнiстрiв або керiвники центральних органiв виконавчої влади.

     § 141. Пiдготовка матерiалiв на вимогу Конституцiйного Суду України

     1. У разi витребування суддею Конституцiйного Суду України, колегiєю суддiв Конституцiйного Суду України, Конституцiйним Судом України вiд Прем'єр-мiнiстра необхiдних документiв, матерiалiв та iнших вiдомостей, що стосуються справи, такi матерiали готуються органами виконавчої влади вiдповiдно до їх компетенцiї за дорученням Прем'єр-мiнiстра.

     2. Матерiали та iншi вiдомостi надсилаються до Конституцiйного Суду України разом iз супровiдним листом за пiдписом Прем'єр-мiнiстра.

     § 142. Виконання рiшення Конституцiйного Суду України

     1. У разi покладення Конституцiйним Судом України на Кабiнет Мiнiстрiв зобов'язання щодо забезпечення виконання рiшення Конституцiйного Суду України або дотримання його висновку Кабiнет Мiнiстрiв у межах своїх повноважень вживає вiдповiдних заходiв та надає у разi витребування Конституцiйним Судом України письмове пiдтвердження виконання його рiшення або дотримання висновку.

     2. Рiшення Конституцiйного Суду України щодо визнання акта Кабiнету Мiнiстрiв або його окремих положень неконституцiйними надсилається листом за пiдписом Прем'єр-мiнiстра центральним та мiсцевим органам виконавчої влади i посадовим особам, яким ранiше доводився акт, що був предметом розгляду в Конституцiйному Судi України, для врахування в роботi.

     Глава 2. Вiдносини iз судами загальної юрисдикцiї

     § 143. Представництво iнтересiв Кабiнету Мiнiстрiв

     Iнтереси Кабiнету Мiнiстрiв пiд час розгляду справ судами загальної юрисдикцiї (далi - суди) представляє Мiн'юст, якщо iнше не передбачено законами України або актами Кабiнету Мiнiстрiв.

     § 144. Пiдготовка матерiалiв

     1. Документи, що надходять до Кабiнету Мiнiстрiв, з питань розгляду судами справ, стороною або третьою особою в яких є Кабiнет Мiнiстрiв, Секретарiат Кабiнету Мiнiстрiв надсилає в день їх реєстрацiї Мiн'юсту та органу виконавчої влади (пiдприємству, установi, органiзацiї), причетному до вирiшення питання, що розглядається судом (далi - причетний орган), для пiдготовки необхiдних матерiалiв та документiв Кабiнету Мiнiстрiв.

     2. У разi надходження ухвали суду про вiдкриття провадження у справi щодо оскарження актiв Кабiнету Мiнiстрiв Секретарiат Кабiнету Мiнiстрiв невiдкладно надсилає Мiн'юсту копiї оспорюваного акта та документiв, на пiдставi яких вiн був прийнятий.

     3. Причетний орган подає Мiн'юсту на його вимогу та у визначений ним строк обґрунтований висновок разом з копiями необхiдних документiв, завiреними у встановленому порядку, а також у разi потреби вiдповiднi пояснення.

     4. Мiн'юст разом з причетним органом забезпечує пiдготовку необхiдних для провадження у справi матерiалiв, готує вiдповiднi документи Кабiнету Мiнiстрiв (вiдзив, заява тощо) та надсилає їх суду у визначений законодавством строк з одночасним поданням копiй Кабiнетовi Мiнiстрiв.

     5. В окремих випадках Мiн'юст може вносити пропозицiї щодо надсилання до суду документiв за пiдписом Прем'єр-мiнiстра. У разi потреби такi документи за рiшенням Прем'єр-мiнiстра розглядаються на засiданнi Кабiнету Мiнiстрiв.

     § 145. Монiторинг розгляду справ

     1. Мiн'юст iнформує Кабiнет Мiнiстрiв про хiд розгляду справ у судах i прийнятi рiшення та подає Кабiнетовi Мiнiстрiв пропозицiї щодо подальших дiй.

     2. Секретарiат Кабiнету Мiнiстрiв проводить постiйний монiторинг та аналiз результатiв розгляду судами справ, стороною або третьою особою в яких є Кабiнет Мiнiстрiв, вивчає причини та умови, що стали пiдставою для звернення до суду з позовом, про що iнформує Прем'єр-мiнiстра.

     § 146. Виконання рiшення суду

     1. Виконавчий документ або постанова про вiдкриття виконавчого провадження у разi надходження до Кабiнету Мiнiстрiв надсилається вiдповiдним центральним та мiсцевим органам виконавчої влади, державним господарським об'єднанням, пiдприємствам, установам та органiзацiям листом за пiдписом Державного секретаря Кабiнету Мiнiстрiв або за його дорученням одного iз заступникiв Державного секретаря Кабiнету Мiнiстрiв для внесення у визначений строк Кабiнетовi Мiнiстрiв пропозицiй щодо забезпечення виконання рiшення суду разом з проектом вiдповiдного акта Кабiнету Мiнiстрiв. Про виконавчий документ або постанову Секретарiат Кабiнету Мiнiстрiв одночасно iнформує Прем'єр-мiнiстра.

(пункт 1 параграфа 146 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 08.08.2016р. N 501)

     2. Окремi ухвали судiв, що надiйшли до Кабiнету Мiнiстрiв, за рiшенням Прем'єр-мiнiстра надсилаються у день їх надходження керiвниковi органу виконавчої влади, до компетенцiї якого належить порушене питання, для вiдповiдного реагування.

     Керiвник органу виконавчої влади вживає необхiдних заходiв для усунення порушення та iнформує про результати Кабiнет Мiнiстрiв, а у разi, коли питання потребує прийняття рiшення Кабiнетом Мiнiстрiв, вносить в установленому порядку вiдповiднi пропозицiї.

     Вiдповiдь суду про результати розгляду окремої ухвали суду та вжитi заходи надає Прем'єр-мiнiстр. Проект вiдповiдi готує Секретарiат Кабiнету Мiнiстрiв на пiдставi поданої органом виконавчої влади iнформацiї або прийнятого Кабiнетом Мiнiстрiв рiшення у мiсячний строк, що обчислюється з дня надходження ухвали.

(пункт 2 параграфа 146 у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21.10.2015р. N 874)

     Глава 3. Вiдносини iз закордонними юрисдикцiйними органами

     § 147. Захист прав та iнтересiв України

     Пiд час урегулювання спорiв за участю iноземного суб'єкта, розгляду в закордонних юрисдикцiйних органах справ за позовами до України, Президента України, Кабiнету Мiнiстрiв захист прав та iнтересiв України здiйснює Мiн'юст вiдповiдно до Порядку здiйснення захисту прав та iнтересiв України пiд час урегулювання спорiв, розгляду у закордонних юрисдикцiйних органах справ за участю iноземного суб'єкта та України, затвердженого Указом Президента України вiд 25 червня 2002 р. N 581 (у редакцiї Указу вiд 3 березня 2011 р. N 261).

     § 148. Представництво України в Європейському судi з прав людини

     Представництво України в Європейському судi з прав людини у разi розгляду питання дотримання нею Конвенцiї про захист прав людини i основоположних свобод, участi України як третьої сторони, а також у разi розгляду справ за заявами України стосовно порушення зазначеної Конвенцiї iншими державами - її учасницями та звiтування про хiд виконання рiшень Європейського суду з прав людини у справах проти України здiйснюється в установленому порядку Мiн'юстом через Уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини, який дiє вiдповiдно до Порядку забезпечення представництва України пiд час розгляду справ у Європейському судi з прав людини, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29 квiтня 2004р. N 553 "Про органiзацiйнi заходи, пов'язанi iз забезпеченням представництва України пiд час розгляду справ у Європейському судi з прав людини" (Офiцiйний вiсник України, 2004р., N 17, ст. 1183).

(параграф 148 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 30.08.2017р. N 669)

     Роздiл 13. Вiдносини Кабiнету Мiнiстрiв з Нацiональним банком та Генеральною прокуратурою України

     Глава 1. Вiдносини з Нацiональним банком

     § 149. Порядок взаємодiї

     1. Вiдповiдно до Закону України "Про Нацiональний банк України" Голова Нацiонального банку або за його дорученням один iз заступникiв мають право брати участь у засiданнях Кабiнету Мiнiстрiв з правом дорадчого голосу. Для iнформування Голови Нацiонального банку про день, час i мiсце проведення засiдань Кабiнету Мiнiстрiв Секретарiат Кабiнету Мiнiстрiв надсилає Нацiональному банку проект порядку денного засiдання.

     2. Члени Кабiнету Мiнiстрiв вiдповiдно до Закону України "Про Нацiональний банк України" можуть брати участь у засiданнях Правлiння Нацiонального банку з правом дорадчого голосу. Про участь у таких засiданнях члени Кабiнету Мiнiстрiв iнформують Прем'єр-мiнiстра.

     3. Члени Кабiнету Мiнiстрiв проводять робочi зустрiчi, наради, консультацiї з уповноваженими особами Нацiонального банку з питань грошово-кредитної полiтики, розроблення прогнозних i програмних документiв соцiально-економiчного розвитку.

     4. Запит щодо подання Нацiональним банком Кабiнетовi Мiнiстрiв iнформацiї про монетарнi процеси робить Прем'єр-мiнiстр, Перший вiце-прем'єр-мiнiстр i Мiнiстр фiнансiв.

     5. На запит Нацiонального банку до Кабiнету Мiнiстрiв щодо подання iнформацiї, яка має вплив на стан платiжного балансу, така iнформацiя готується Мiнфiном та подається Нацiональному банку разом iз супровiдним листом за пiдписом Прем'єр-мiнiстра.

     Глава 2. Вiдносини з Генеральною прокуратурою України

     § 150. Порядок взаємодiї

     1. Генеральний прокурор України та його заступники мають право брати участь у засiданнях Кабiнету Мiнiстрiв. Для iнформування Генерального прокурора про день, час i мiсце проведення засiдання Кабiнету Мiнiстрiв Секретарiат Кабiнету Мiнiстрiв надсилає йому проект порядку денного засiдання.

(пункт 1 параграфа 150 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21.10.2015р. N 874)

     2. Прем'єр-мiнiстр невiдкладно приймає Генерального прокурора України у разi його звернення.

(пункт 2 параграфа 150 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21.10.2015р. N 874)

     § 151. Надання тимчасового доступу до документа

(назва § 151 у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 19.09.2012р. N 868, iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 04.02.2013р. N 75, у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21.10.2015р. N 874)

     1. Пункт 1 параграфа 151 виключено

(пункт 1 § 151 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 04.02.2013р. N 75, виключено згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21.10.2015р. N 874)

     2. Пункт 2 параграфа 151 виключено

(згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21.10.2015р. N 874)

     3. Пункт 3 параграфа 151 виключено

(пункт 3 § 151 у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 04.02.2013р. N 75, виключено згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21.10.2015р. N 874)

     4. Тимчасовий доступ до документiв (постанов i розпоряджень Кабiнету Мiнiстрiв, листiв, iнших документiв) iз зазначенням їх реквiзитiв надається уповноваженим особам протягом робочого дня за дорученням Керiвника Секретарiату Кабiнету Мiнiстрiв на пiдставi оригiналу ухвали слiдчого суддi, суду.

     Згiдно з наданою копiєю ухвали слiдчого суддi, суду, яка реєструється у Секретарiатi Кабiнету Мiнiстрiв пiсля пред'явлення оригiналу такої ухвали, особi, зазначенiй в ухвалi, надається тимчасовий доступ до документiв у паперовiй та електроннiй формi, зокрема, можливiсть ознайомлення з ними або виготовлення копiї вiдповiдних документiв або, якщо це передбачено в ухвалi, їх вилучення (здiйснення виїмки). Посадовi особи Секретарiату Кабiнету Мiнiстрiв надають допомогу у складеннi опису документiв, що вилучаються (виїмка яких здiйснюється). У разi вилучення документiв у Секретарiатi Кабiнету Мiнiстрiв залишаються опис, а також копiї документiв у паперовiй формi, якi виготовляються у Секретарiатi Кабiнету Мiнiстрiв.

(абзац другий пункту 4 параграфа 151 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 18.08.2017р. N 608)

     Посадовi особи Секретарiату Кабiнету Мiнiстрiв не мають права вiдмовляти у наданнi можливостi ознайомлення з документами, виготовлення з них копiй або вилучення (виїмки) документiв у разi, коли це передбачено в ухвалi слiдчого суддi, суду i тимчасовий доступ до документiв, зокрема їх вилучення (виїмка), здiйснюється особою, зазначеною у вiдповiднiй ухвалi, з дотриманням вимог кримiнального процесуального законодавства.

     Посадова особа Секретарiату Кабiнету Мiнiстрiв, яка за викликом слiдчого суддi, суду бере участь у розглядi клопотання про тимчасовий доступ до документiв Кабiнету Мiнiстрiв, згiдно з яким передбачається вилучення (виїмка) документiв, зобов'язана вжити заходiв для доведення вiдсутностi реальної загрози змiни або знищення таких документiв у Секретарiатi Кабiнету Мiнiстрiв.

     У разi вилучення документiв Секретарiат Кабiнету Мiнiстрiв вiдповiдно до частини третьої статтi 100 Кримiнального процесуального кодексу звертається з клопотанням про повернення в установленому порядку оригiналiв вилучених документiв.

(пункт 4 § 151 у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 19.09.2012р. N 868)

     Роздiл 14. Вiдносини Кабiнету Мiнiстрiв з органами мiсцевого самоврядування та громадськiстю

     Глава 1. Вiдносини з органами мiсцевого самоврядування

     § 152. Порядок взаємодiї

     1. Кабiнет Мiнiстрiв розглядає на своїх засiданнях питання щодо стимулювання розвитку регiонiв (територiй), iншi питання, пов'язанi з функцiонуванням мiсцевого самоврядування, заслуховує звiти керiвникiв органiв виконавчої влади про виконання органами мiсцевого самоврядування делегованих їм повноважень органiв виконавчої влади.

     2. Кабiнет Мiнiстрiв залучає органи мiсцевого самоврядування до обговорення проектiв нормативно-правових актiв, iнiцiйованих Кабiнетом Мiнiстрiв, з питань, що стосуються iнтересiв територiальних громад, проводить консультацiї iз всеукраїнськими асоцiацiями органiв мiсцевого самоврядування у порядку, встановленому Законом України "Про асоцiацiї органiв мiсцевого самоврядування".

     § 153. Розгляд пропозицiй (звернень)

     1. Пропозицiї (звернення) органiв мiсцевого самоврядування, адресованi Кабiнетовi Мiнiстрiв, Прем'єр-мiнiстровi, Першому вiце-прем'єр-мiнiстру, вiце-прем'єр-мiнiстрам, Державному секретаревi Кабiнету Мiнiстрiв, мiнiстру, який не очолює мiнiстерство, розглядаються за процедурою, визначеною пунктами 6 i 7 § 12 цього Регламенту.

(пункт 1 параграфа 153 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27.08.2014р. N 477)

     2. Про результати розгляду пропозицiй (звернень) органам мiсцевого самоврядування повiдомляє у мiсячний строк Прем'єр-мiнiстр, Перший вiце-прем'єр-мiнiстр, вiце-прем'єр-мiнiстри, Державний секретар Кабiнету Мiнiстрiв, мiнiстр, який не очолює мiнiстерство, або уповноважена ними посадова особа.

(пункт 2 параграфа 153 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27.08.2014р. N 477)

     3. Пропозицiї (звернення) органiв мiсцевого самоврядування, що стосуються питання, вирiшення якого не належить до повноважень Кабiнету Мiнiстрiв, Секретарiат Кабiнету Мiнiстрiв надсилає протягом п'яти днiв за належнiстю вiдповiдному органу чи посадовiй особi для надання у мiсячний строк вiдповiдi, про що повiдомляється органам мiсцевого самоврядування.

     Глава 2. Вiдносини з громадськiстю

     § 154. Iнформування

     1. Кабiнет Мiнiстрiв створює умови для здiйснення громадського контролю за дiяльнiстю органiв виконавчої влади шляхом оприлюднення звiтiв за результатами монiторингу виконання своїх рiшень та iншої iнформацiї про свою дiяльнiсть у засобах масової iнформацiї, на офiцiйному веб-сайтi Кабiнету Мiнiстрiв (Єдиному веб-порталi органiв виконавчої влади), проведення роз'яснювальної роботи щодо цiлей, змiсту та механiзму реалiзацiї державної полiтики.

     2. Кабiнет Мiнiстрiв з питань, що належать до його компетенцiї, забезпечує надання об'єднанням громадян iнформацiї, необхiдної для досягнення їх цiлей i виконання вiдповiдних завдань.

     3. Акти Кабiнету Мiнiстрiв України пiдлягають обов'язковому оприлюдненню вiдповiдно до Закону України "Про доступ до публiчної iнформацiї".

(параграф 154 доповнено пунктом 3 згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27.05.2015р. N 344)

     4. Проекти нормативно-правових актiв Кабiнету Мiнiстрiв України оприлюднюються на офiцiйних веб-сайтах розробникiв у порядку, передбаченому Законом України "Про доступ до публiчної iнформацiї", крiм випадкiв виникнення надзвичайних ситуацiй та iнших невiдкладних випадкiв, передбачених законом, коли такi проекти актiв оприлюднюються негайно пiсля їх пiдготовки.

(параграф 154 доповнено пунктом 4 згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27.05.2015р. N 344)

     § 155. Консультацiї

     Кабiнет Мiнiстрiв забезпечує проведення консультацiй з громадськiстю з питань формування та реалiзацiї державної полiтики за процедурами, визначеними § 42 цього Регламенту.

     § 156. Розгляд пропозицiй (звернень)

     1. Пропозицiї (звернення) об'єднань громадян, адресованi Кабiнетовi Мiнiстрiв, Прем'єр-мiнiстровi, Першому вiце-прем'єр-мiнiстру, вiце-прем'єр-мiнiстрам, Державному секретаревi Кабiнету Мiнiстрiв, мiнiстру, який не очолює мiнiстерство, з питань, вирiшення яких належить до повноважень Кабiнету Мiнiстрiв, розглядаються за процедурою, визначеною пунктами 6 i 7 § 12 цього Регламенту.

(пункт 1 параграфа 156 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27.08.2014р. N 477)

     2. Про результати розгляду пропозицiй (звернень) об'єднанням громадян повiдомляє у мiсячний строк Прем'єр-мiнiстр, Перший вiце-прем'єр-мiнiстр, вiце-прем'єр-мiнiстри, Державний секретар Кабiнету Мiнiстрiв, мiнiстр, який не очолює мiнiстерство, або уповноважена ними посадова особа.

(пункт 2 параграфа 156 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27.08.2014р. N 477)

     3. Пропозицiї (звернення) об'єднань громадян, що стосуються питання, вирiшення якого не належить до повноважень Кабiнету Мiнiстрiв, Секретарiат Кабiнету Мiнiстрiв надсилає протягом п'яти днiв за належнiстю вiдповiдному органу чи посадовiй особi для надання у мiсячний строк вiдповiдi, про що повiдомляється об'єднанням громадян.

     § 157. Задоволення запиту на iнформацiю

     Задоволення запиту на iнформацiю, що перебуває у володiннi Кабiнету Мiнiстрiв, здiйснюється у порядку, встановленому Законом України "Про доступ до публiчної iнформацiї".

     Глава 3. Розгляд звернень громадян

     § 158. Процедура розгляду звернень

     1. Звернення громадян, адресованi Кабiнетовi Мiнiстрiв, Прем'єр-мiнiстровi, Першому вiце-прем'єр-мiнiстру, вiце-прем'єр-мiнiстрам, Державному секретаревi Кабiнету Мiнiстрiв, мiнiстру, який не очолює мiнiстерство, розглядаються вiдповiдно до Закону України "Про звернення громадян" та в порядку, встановленому цим Регламентом.

(пункт 1 параграфа 158 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27.08.2014р. N 477)

     2. Секретарiат Кабiнету Мiнiстрiв опрацьовує звернення громадян та готує пропозицiї для розгляду Прем'єр-мiнiстром, Першим вiце-прем'єр-мiнiстром, вiце-прем'єр-мiнiстрами, Мiнiстром Кабiнету Мiнiстрiв, мiнiстром, який не очолює мiнiстерство, для прийняття рiшення щодо порушеного питання.

(пункт 2 параграфа 158 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27.08.2014р. N 477)

     3. Вiдповiдi за результатами розгляду звернень громадян надають Прем'єр-мiнiстр, Перший вiце-прем'єр-мiнiстр, вiце-прем'єр-мiнiстри, Державний секретар Кабiнету Мiнiстрiв, мiнiстр, який не очолює мiнiстерство, та вiдповiдно до компетенцiї керiвники органiв виконавчої влади, iншi уповноваженнi посадовi особи.

(пункт 3 параграфа 158 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27.08.2014р. N 477)

     4. Якщо вирiшення питання, порушеного у зверненнi, не належить до повноважень Прем'єр-мiнiстра, Першого вiце-прем'єр-мiнiстра, вiце-прем'єр-мiнiстрiв, Державного секретаря Кабiнету Мiнiстрiв, мiнiстра, який не очолює мiнiстерство, Секретарiат Кабiнету Мiнiстрiв надсилає звернення протягом п'яти днiв за належнiстю вiдповiдному органу чи посадовiй особi, про що повiдомляється авторовi.

(пункт 4 параграфа 158 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27.08.2014р. N 477)

     5. Електроннi петицiї, адресованi Кабiнетовi Мiнiстрiв, розглядаються у порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв.

(параграф 158 доповнено пунктом 5 згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 03.02.2016р. N 48)

     § 159. Особистий прийом громадян

     1. Прем'єр-мiнiстр проводить особистий прийом громадян в установленому ним порядку.

     2. Члени Кабiнету Мiнiстрiв (крiм Прем'єр-мiнiстра) проводять особистий прийом громадян у порядку, встановленому постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12 жовтня 2010 р. N 924 "Про органiзацiю особистого прийому громадян у Кабiнетi Мiнiстрiв України" (Офiцiйний вiсник України, 2010 р., N 78, ст. 2757).

     Примiтка. Обчислення строкiв, визначених у цьому Регламентi, здiйснюється в календарних днях, якщо не мiститься посилання на робочi днi.

 

Додаток 1
(до пункту 3 § 35)

ДОВIДКА
щодо вiдповiдностi зобов'язанням України у сферi європейської iнтеграцiї та праву Європейського Союзу (acquis ЄС)
проекту
_____________________________
(назва проекту акта)

Проект акта розроблено
_______________________________________________.
(найменування органу виконавчої влади)

     1. Належнiсть проекту акта до сфер, правовiдносини в яких регулюються правом Європейського Союзу (acquis ЄС)

     Визначається належнiсть проекту акта до сфер, правовiдносини в яких регулюються правом Європейського Союзу (acquis ЄС).

     Зазначається сфера або сфери правового регулювання, джерела права Європейського Союзу (acquis ЄС), що регулюють правовiдносини, аналогiчнi тим, що планується врегулювати проектом акта.

     2. Зобов'язання України у сферi європейської iнтеграцiї (у тому числi мiжнародно-правовi)

     Визначається наявнiсть та джерела мiжнародно-правових зобов'язань України у сферi європейської iнтеграцiї щодо предмета правового регулювання проекту акта (Угода про асоцiацiю мiж Україною, з однiєї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Спiвтовариством з атомної енергiї i їхнiми державами-членами, з iншої сторони, iншi мiжнароднi договори України у сферi європейської iнтеграцiї), а також строки впровадження вiдповiдних зобов'язань.

     Зазначаються пропозицiї щодо проведення консультацiй iз Європейською Комiсiєю, передбачених пунктом 1 § 471 i § 474 цього Регламенту (зазначається у разi iмплементацiї проектом акта законодавства Європейського Союзу, включеного до Додатка XXVII до Угоди про асоцiацiю мiж Україною, з однiєї сторони, та Європейським Союзом, Європейським спiвтовариством з атомної енергiї i їхнiми державами-членами, з iншої сторони).

     У разi коли мiж Україною та ЄС було досягнуто мiжнароднi домовленостi з предмета, що регулюється проектом акта, наводяться посилання та змiст вiдповiдних домовленостей (спiльнi заяви, декларацiї, меморандуми, що не мають сили мiжнародного договору, домовленостi за результатами засiдань двостороннiх органiв тощо).

     3. Програмнi документи у сферi європейської iнтеграцiї

     Якщо проект акта розроблено вiдповiдно до програмних документiв у сферi європейської iнтеграцiї Президента України та/або Кабiнету Мiнiстрiв, робиться посилання на вiдповiднi статтi, частини або пункти таких документiв.

     4. Порiвняльно-правовий аналiз

     Наводиться iнформацiя про вiдповiднiсть положень проекту акта вiдповiдним положенням права Європейського Союзу (acquis ЄС) та мiжнародно-правовим зобов'язанням України у сферi європейської iнтеграцiї.

     Iнформацiя наводиться вiдповiдно до однiєї з форм, наведених нижче, залежно вiд змiсту положень проекту акта та прiоритетiв або строкiв виконання мiжнародно-правових зобов'язань у сферi європейської iнтеграцiї:

     крiм випадкiв, зазначених в абзацi п'ятому цього роздiлу, iнформацiя наводиться у порiвняльнiй таблицi за такою формою:

Порядковий номер Положення проекту акта Вiдповiднi положення джерел права Європейського Союзу (acquis ЄС) Оцiнка вiдповiдностi праву Європейського Союзу (acquis ЄС) (вiдповiдає, не суперечить, частково враховує, не вiдповiдає, не врегульовано) Вiдповiднi положення джерел мiжнародно-правових зобов'язань України у сферi європейської iнтеграцiї Оцiнка вiдповiдностi мiжнародно-правовим зобов'язанням (вiдповiдає, не суперечить, частково враховує, не вiдповiдає, не врегульовано)

     у разi, коли предмет правового регулювання проекту акта регулюється актом/актами законодавства ЄС, iмплементацiя яких передбачена Угодою про асоцiацiю мiж Україною, з однiєї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Спiвтовариством з атомної енергiї i їхнiми державами-членами, з iншої сторони, i до завершення строку такої iмплементацiї вiдповiдно до зазначеної Угоди та/або вiдповiдно до органiзацiйно-розпорядчих актiв Кабiнету Мiнiстрiв з моменту початку розроблення проекту акта залишилося не бiльше двох рокiв, - головний розробник готує таблицю вiдповiдностi з постатейним аналiзом вiдповiдностi законодавства України вiдповiдному акту законодавства ЄС (для кожного акта окремо у разi впровадження кiлькох актiв законодавства ЄС) за такою формою:

Порядковий номер Положення акта законодавства ЄС та/або iнших джерел права Європейського Союзу
(acquis ЄС) (положення наводяться постатейно)
Мiжнародно-правовi зобов'язання у сферi європейської iнтеграцiї (наводяться норми, що стосуються положень, наведених у колонцi 2) Оцiнка вiдповiдностi (дається оцiнка вiдповiдностi законодавства України положенням, наведеним у колонках 2 i 3 (вiдповiдає, не суперечить, частково вiдповiдає, не вiдповiдає, не врегульовано), наводяться норми законодавства України з посиланням на акти законодавства, що регулюють вiдповiдний предмет i у яких впроваджено вiдповiднi положення) Необхiднi подальшi заходи для належного наближення законодавства (необхiднi проекти законiв, пiдзаконних актiв, методичних настанов тощо)
1 2 3 4 5

     5. Очiкуванi результати

     Вiдображаються результати економiчного, соцiального та полiтичного аналiзу реалiзацiї акта, а також у разi потреби обґрунтування обраних шляхiв впровадження вiдповiдних положень акта законодавства ЄС. Наводяться результати проведеної оцiнки регуляторного впливу (або здiйснюється посилання на таку оцiнку).

     6. Узагальнений висновок

     Наводиться узагальнена iнформацiя про вiдповiднiсть проекту акта зобов'язанням України у сферi європейської iнтеграцiї, у тому числi мiжнародно-правовим, та праву Європейського Союзу (acquis ЄС).

     У разi коли проект акта не вiдповiдає зобов'язанням у сферi європейської iнтеграцiї (крiм мiжнародно-правових), програмним документам Кабiнету Мiнiстрiв або праву Європейського Союзу (acquis ЄС), обґрунтовується необхiднiсть його прийняття та строк дiї акта.

     
(посада керiвника органу виконавчої влади) (iм'я та прiзвище)
___ ____________ 20__ р.
 
(додаток 1 у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24.02.2016р. N 160, iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 18.08.2017р. N 608, вiд 16.12.2020р. N 1285)

 

Додаток 2
(до пункту 3 § 36)

ДОВIДКА
щодо вiдповiдностi положенням Конвенцiї про захист прав людини i основоположних свобод
проекту
________________________________________
(назва проекту акта)

Додаток 2 виключено

(додаток 2 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 18.08.2017р. N 608, додаток 2 виключено згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 09.10.2019р. N 874)

 

Додаток 21
(до пункту 2 § 371)

ВИСНОВОК
про проведення цифрової експертизи
проекту _____________________________________
(назва проекту акта)

Додаток 21 виключено

(Регламент доповнено додатком 21 згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 30.01.2019р. N 56, додаток 21 виключено згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 09.10.2019р. N 874)

 

Додаток 3
(до пункту 1 § 49)
(в редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 11 лютого 2015 р. N 91)

На бланку листа органу виконавчої влади

Кабiнет Мiнiстрiв України

  подає на
(найменування органу виконавчої влади)
розгляд Кабiнету Мiнiстрiв проект  
 
(назва акта)
  ,
пiдготовлений  
(пiдстава та роздiл порядку денного засiдання Кабiнету Мiнiстрiв
 
(виконання Програми дiяльностi Кабiнету Мiнiстрiв; оборона, безпека,
 
правопорядок; нормотворча, органiзацiйна дiяльнiсть Кабiнету Мiнiстрiв
  .
з iнших питань), до якого пропонується включити проект акта)
Додаток: 1. Проект акта на _____ арк.
2. Пояснювальна записка на _____ арк.
3. Довiдка про погодження на _____ арк.
4. Протокол узгодження позицiй на _____ арк.*
5. Висновок Мiн'юсту на _____ арк.*
6. Порiвняльна таблиця на _____ арк.*
7. Iнформацiйно-довiдковi матерiали на _____ арк.*
     
(посада керiвника органу виконавчої влади) (iм'я та прiзвище)

___ ____________ 20__ р.

____________
* У разi потреби.

(додаток 3 у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 11.02.2015р. N 91, iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 18.08.2017р. N 608, вiд 28.10.2020р. N 1087)

 

Додаток 4
(до пункту 1 § 50)
(в редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16 грудня 2020 р. N 1285)

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту _________________________________________
(назва проекту акта)

     1. Мета

     Зазначається мета прийняття акта (в одному реченнi формулюється результат, якого планується досягти).

     2. Обґрунтування необхiдностi прийняття акта

     Зазначається пiдстава розроблення проекту акта (на виконання акта законодавства, концепцiї реалiзацiї державної полiтики у вiдповiднiй сферi, доручення Прем'єр-мiнiстра, за власною iнiцiативою тощо).

     Стисло викладається суть проблеми, яка потребує розв'язання, та причини її виникнення.

     3. Основнi положення проекту акта

     Коротко розкривається суть основних положень проекту акта та зазначається механiзм його реалiзацiї.

     4. Правовi аспекти

     Зазначаються акти законодавства, якi мiстять правовi пiдстави розроблення проекту акта, наводиться перелiк iнших нормативно-правових актiв, що дiють у вiдповiднiй сферi суспiльних вiдносин.

     5. Фiнансово-економiчне обґрунтування

     Наводиться результат фiнансово-економiчних розрахункiв впливу реалiзацiї акта на надходження та витрати державного та/або мiсцевих бюджетiв. Фiнансово-економiчнi розрахунки, проведенi вiдповiдно до пунктiв 2 i 3 § 34 цього Регламенту, додаються до пояснювальної записки. Якщо реалiзацiя акта не потребує фiнансування з державного чи мiсцевих бюджетiв, iнформацiя про це зазначається окремо.

     6. Позицiя заiнтересованих сторiн

     Зазначаються результати публiчних консультацiй, проведених вiдповiдно до Порядку проведення консультацiй з громадськiстю з питань формування та реалiзацiї державної полiтики, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв вiд 3 листопада 2010р. N 996 "Про забезпечення участi громадськостi у формуваннi та реалiзацiї державної полiтики" (Офiцiйний вiсник України, 2010р., N 84, ст. 2945), у тому числi узагальнена iнформацiя про врахованi та неврахованi зауваження i пропозицiї заiнтересованих сторiн.

     Якщо проект акта стосується питань функцiонування мiсцевого самоврядування, прав та iнтересiв територiальних громад, мiсцевого та регiонального розвитку, соцiально-трудової сфери, прав осiб з iнвалiднiстю, функцiонування i застосування української мови як державної, зазначається позицiя вiдповiдних заiнтересованих сторiн: уповноважених представникiв всеукраїнських асоцiацiй органiв мiсцевого самоврядування чи вiдповiдних органiв мiсцевого самоврядування, уповноважених представникiв всеукраїнських профспiлок, їх об'єднань та всеукраїнських об'єднань органiзацiй роботодавцiв, Урядового уповноваженого з прав осiб з iнвалiднiстю та всеукраїнських громадських органiзацiй осiб з iнвалiднiстю, їх спiлок, Уповноваженого iз захисту державної мови, а також визначається ступiнь вiдображення такої позицiї в проектi акта.

     Якщо проект акта стосується сфери наукової та науково-технiчної дiяльностi, наводиться iнформацiя про надсилання такого проекту акта на розгляд Наукового комiтету Нацiональної ради з питань розвитку науки i технологiй, а також про ступiнь вiдображення у ньому рекомендацiй, наданих зазначеним органом.

     7. Оцiнка вiдповiдностi

     Зазначається iнформацiя про наявнiсть або вiдсутнiсть у проектi акта положень, що:

     стосуються зобов'язань України у сферi європейської iнтеграцiї;

     стосуються прав та свобод, гарантованих Конвенцiєю про захист прав людини i основоположних свобод;

     впливають на забезпечення рiвних прав та можливостей жiнок i чоловiкiв;

     мiстять ризики вчинення корупцiйних правопорушень та правопорушень, пов'язаних з корупцiєю;

     створюють пiдстави для дискримiнацiї.

     Зазначається iнформацiя про надсилання проекту нормативно-правового акта до Нацiонального агентства з питань запобiгання корупцiї для визначення необхiдностi проведення антикорупцiйної експертизи (iз зазначенням дати надходження проекту акта до Нацiонального агентства та вхiдного номера супровiдного листа).

     Якщо стосовно проекту акта Нацiональним агентством з питань запобiгання корупцiї проводилась антикорупцiйна експертиза, наводиться iнформацiя про врахування у проектi акта наданих за результатами антикорупцiйної експертизи рекомендацiй щодо усунення корупцiогенних факторiв.

     Iнформацiя про результати громадської антикорупцiйної, громадської антидискримiнацiйної та громадської гендерно-правової експертизи наводиться у разi її проведення.

     8. Прогноз результатiв

     Наводиться прогноз очiкуваних результатiв реалiзацiї акта, зазначаються критерiї (показники), за якими буде оцiнюватися ефективнiсть його реалiзацiї, а також можливi ризики та шляхи їх мiнiмiзацiї.

     У разi коли реалiзацiя акта матиме вплив на ринкове середовище, забезпечення захисту прав та iнтересiв суб'єктiв господарювання, громадян i держави; розвиток регiонiв, пiдвищення чи зниження спроможностi територiальних громад; ринок працi, рiвень зайнятостi населення; громадське здоров'я, покращення чи погiршення стану здоров'я населення або його окремих груп; екологiю та навколишнє природне середовище, обсяг природних ресурсiв, рiвень забруднення атмосферного повiтря, води, земель, зокрема забруднення утвореними вiдходами, iншi суспiльнi вiдносини, про це зазначається окремо та наводяться данi i розрахунки, якi пiдтверджують чи обґрунтовують такий прогноз, а також зазначаються можливi шляхи мiнiмiзацiї негативного впливу.

     У разi коли реалiзацiя акта матиме вплив на iнтереси заiнтересованих сторiн, до пояснювальної записки додається iнформацiя у виглядi таблицi за такою формою:

Заiнтересована сторона Вплив реалiзацiї акта на заiнтересовану сторону Пояснення очiкуваного впливу

 

     
(найменування посади керiвника органу, що є головним розробником) (пiдпис) (власне iм'я та прiзвище)
_____ _______________ 20__ р.

____________
     Примiтка. Пункт 6 включається до пояснювальної записки у разi потреби. Пояснювальна записка до проекту розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв повинна мiстити iнформацiю, зазначену в пунктах 1-5 цього додатка. Iншi пункти включаються в разi потреби.

(додаток 4 iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25.07.2012р. N 659, вiд 21.11.2012р. N 1065, вiд 30.01.2013р. N 61, вiд 10.09.2014р. N 438, вiд 08.08.2016р. N 501, вiд 18.08.2017р. N 608, вiд 15.11.2017р. N 865, у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 18.04.2018р. N 326, iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28.11.2018р. N 997, вiд 23.01.2019р. N 45, вiд 30.01.2019р. N 56, вiд 22.05.2019р. N 431, у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 09.10.2019р. N 874, iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 20.11.2019р. N 947, вiд 04.12.2019р. N 1066, вiд 28.10.2020р. N 1005, у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16.12.2020р. N 1285, iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27.01.2021р. N 62, вiд 15.09.2021р. N 974)

 

Додаток 41
(до пункту 1 § 50)

ПРОГНОЗ ВПЛИВУ
реалiзацiї акта на ключовi iнтереси заiнтересованих сторiн

Додаток 41 виключено

(Регламент доповнено додатком 41 згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 18.04.2018р. N 326, додаток 41 виключено згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16.12.2020р. N 1285)

 

Додаток 5
(до пункту 1 § 50)

ДОВIДКА
про погодження проекту акта

______________________________________
(назва проекту акта)

Проект акта розроблено   .
(найменування органу виконавчої влади)
1. Проект акта погоджено без зауважень
   
(прiзвище та iнiцiали) (посада)
2. До проекту акта висловлено зауваження (пропозицiї), якi враховано
   
(прiзвище та iнiцiали) (посада)
3. До проекту акта висловлено зауваження (пропозицiї), якi враховано частково
   
(прiзвище та iнiцiали) (посада)
4. До проекту акта висловлено зауваження (пропозицiї), якi не враховано
   
(прiзвище та iнiцiали) (посада)
5. Заiнтересованi органи виконавчої влади, якi вiдповiдно до § 39 цього Регламенту вважаються такими, що погодили проект без зауважень:
   
(найменування органу) (дата надходження проекту до органу виконавчої влади, вхiдний номер)
51. Проект акта не пiдтримано
   
(прiзвище та iнiцiали) (посада)
6. Позицiя заiнтересованих органiв, дiяльнiсть яких спрямовується та координується Кабiнетом Мiнiстрiв через вiдповiдних мiнiстрiв, узгоджена з такими мiнiстрами:
   
(прiзвище та iнiцiали) (посада)
7. Висновок Мiн'юсту   .
(зазначається дата проведення правової експертизи та її результати - iз зауваженнями чи без зауважень)
Протокол узгодження позицiй додається.
     
(посада керiвника органу виконавчої влади, що є головним розробником) (iм'я та прiзвище)
___ ____________ 20__ р.

____________
Примiтка. Довiдка, крiм проектiв актiв, пiдготовлених у паперовiй формi з пiдстав, передбачених абзацами четвертим i шостим пункту 5 § 32 цього Регламенту, може формуватися автоматично системою електронної взаємодiї органiв виконавчої влади на основi внесеної до неї iнформацiї заiнтересованими органами. Пункти 2 - 7 включаються до довiдки в разi потреби.

(додаток 5 iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 23.01.2012р. N 55, вiд 18.08.2017р. N 608, вiд 09.10.2019р. N 874, вiд 28.10.2020р. N 1087)

 

Додаток 6
(до пункту 1 § 50)
(в редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 9 жовтня 2019р. N 874)

ПРОТОКОЛ УЗГОДЖЕННЯ ПОЗИЦIЙ
щодо проекту
_____________________________________
(назва проекту акта)

     1. Неврегульованi розбiжностi

Суть зауваження Положення спiрної частини проекту акта (у разi потреби) Аргументи розробника щодо вiдхилення зауважень
Найменування органу виконавчої влади, що подав зауваження
     

     2. Врахованi зауваження

Суть зауваження Положення спiрної частини проекту акта (у разi потреби) Спосiб врахування
Найменування органу виконавчої влади, що подав зауваження
     

     3. Заходи, вжитi для врегулювання розбiжностей

     Стисло повiдомляється про вжитi розробником заходи, спрямованi на пошук взаємоприйнятного рiшення та врегулювання спiрних позицiй, зазначається, чи проводилися переговори, консультацiї, робочi зустрiчi, наради тощо, а також зазначається iнформацiя про керiвникiв органiв виконавчої влади, якi взяли в них участь.

     
(посада керiвника головного розробника) (iм'я та прiзвище)
___ ____________ 20__ р.
 
(додаток 6 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 18.08.2017р. N 608, у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 09.10.2019р. N 874)

 

Додаток 7
(до пункту 1 § 50)
(в редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16 грудня 2020 р. N 1285)

ПОРIВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

до проекту _________________________________________
(назва проекту акта)
Змiст положення акта законодавства Змiст вiдповiдного положення проекту акта

 

     
(найменування посади керiвника органу, що є головним розробником) (пiдпис) (власне iм'я та прiзвище)
___ ____________ 20__ р.

____________
     Примiтка. Якщо за результатами опрацювання в Секретарiатi Кабiнету Мiнiстрiв до проекту акта внесенi редакцiйнi поправки та поправки, пов'язанi з приведенням проекту акта у вiдповiднiсть з правилами нормопроектувальної технiки, порiвняльна таблиця може бути оформлена за пiдписом керiвника структурного пiдроздiлу органу, що є головним розробником.

(додаток 7 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 18.08.2017р. N 608, у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 09.10.2019р. N 874, iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28.10.2020р. N 1087, у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16.12.2020р. N 1285)

 

Додаток 8
(до § 53)

ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК

Додаток 8 виключено

(додаток 8 iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 18.08.2017р. N 608, вiд 25.07.2012р. N 659, вiд 21.11.2012р. N 1065, вiд 27.08.2014р. N 477, вiд 24.02.2016р. N 160, вiд 08.08.2016р. N 501, вiд 30.01.2019р. N 56, вiд 22.05.2019р. N 431, виключено згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 09.10.2019р. N 874)

 

Додаток 9
(до пункту 1 § 56)

ПОЛIТИЧНА ПРОПОЗИЦIЯ
(доповiдна записка Кабiнетовi Мiнiстрiв щодо реалiзацiї державної полiтики)

Додаток 9 виключено

(додаток 9 iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 18.08.2017р. N 608, вiд 09.10.2019р. N 874, виключено згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21.04.2021р. N 377)

 

Додаток 10
(до пункту 3 § 56)

КРИТЕРIЇ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТI ТА ПРОВЕДЕННЯ МОНIТОРИНГУ

Додаток 10 виключено

(додаток 10 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 18.08.2017р. N 608, виключено згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21.04.2021р. N 377)

 

Додаток 11
(до пункту 3 § 56)

КОМУНIКАТИВНИЙ ПЛАН

Додаток 11 виключено

(додаток 11 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 18.08.2017р. N 608, виключено згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21.04.2021р. N 377)

 

Додаток 12
(до пункту 1 § 63)
На бланку органу виконавчої влади
Кабiнет Мiнiстрiв України

ЗВIТ (IНФОРМАЦIЯ)

про  
(реалiзацiю програмного документа Кабiнету Мiнiстрiв, акта законодавства, виконання завдань, здiйснення повноважень, результати дiяльностi тощо)

     1. Вступна частина

     Стисло повiдомляється про мету цього звiту (iнформацiї) i проведену роботу щодо аналiзу та перевiрки стану справ, способи, iз застосуванням яких вивчалася ситуацiя, обсяг проведеної роботи iз зазначенням охоплених перевiркою галузей та сфер дiяльностi, регiонiв, суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi тощо.

     2. Оцiнка стану справ

     Наводяться данi про результати дiяльностi, їх вплив на досягнення поставленої мети, витрати, пов'язанi з реалiзацiєю передбачених заходiв, та джерела їх покриття. Зазначається ставлення заiнтересованих верств (груп) населення до полiтики, що реалiзується. Порiвнюються прогнознi розрахунки з практичними результатами. За наявностi недолiкiв зазначаються їх причини.

     3. Заходи, що вживаються

     Повiдомляється про дiї органу, спрямованi на забезпечення виконання визначених завдань, зокрема про додатковi заходи, якi передбачено здiйснити.

     У разi потреби зазначаються проблеми, розв'язання яких потребує прийняття рiшення Кабiнету Мiнiстрiв.

     
(посада керiвника органу виконавчої влади) (iм'я та прiзвище)
___ ____________ 20__ р.
 
(додаток 12 iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 18.08.2017р. N 608, вiд 21.04.2021р. N 377)

 

Додаток 121
(до пункту 1 § 671)

ПРОПОЗИЦIЇ
до орiєнтовного плану перекладу актiв acquis ЄС

Додаток 121 виключено

(Регламент доповнено додатком 121 згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 31.05.2017р. N 512, додаток 121 виключено згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 09.10.2019р. N 874)

 

Додаток 13
(до пункту 1 § 77)
Схвалено на засiданнi
Кабiнету Мiнiстрiв
___ ____________ 20__ р.
(протокол N _____)

ПЛАН
органiзацiї пiдготовки проектiв актiв, необхiдних для забезпечення реалiзацiї Закону України (органiзацiї виконання указу Президента України)

Додаток 13 виключено
(згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 16 квiтня 2014 року N 114)

 

Додаток 13
(до пункту 1 § 76)
Схвалено на засiданнi
Кабiнету Мiнiстрiв
___ ____________ 20__ р.
(протокол N _____)

ПЛАН
органiзацiї пiдготовки проектiв актiв, необхiдних для забезпечення реалiзацiї Закону України (органiзацiї виконання указу Президента України)

Додаток 13 виключено

(Регламент доповнено додатком 13 згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 08.08.2016р. N 501, додаток 13 виключено згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 09.10.2019р. N 874)

 

Додаток 131
(до пункту 3 § 70)

ПЕРЕЛIК
актiв Кабiнету Мiнiстрiв та центральних органiв виконавчої влади, прийняття або перегляд яких необхiдно здiйснити для реалiзацiї положень проекту Закону України

_____________________________________________________
(назва законопроекту)

Положення проекту Закону України Акти, прийняття або перегляд яких необхiдно здiйснити Органи, вiдповiдальнi за пiдготовку проектiв актiв Строк прийняття або перегляду нормативних актiв
Положення, реалiзацiя яких здiйснюватиметься безпосередньо Кабiнетом Мiнiстрiв
       
Положення, реалiзацiя яких здiйснюватиметься безпосередньо центральними органами виконавчої влади
       
_________________________
(найменування посади керiвника
структурного пiдроздiлу органу,
що є головним розробником)
__________
(пiдпис)
___________________
(власне iм'я та прiзвище)

___ ____________ 20__ р.

(Регламент доповнено додатком 131 згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21.04.2021р. N 377)

 

Додаток 132
(до пункту 2 § 76)
Схвалено на засiданнi
Кабiнету Мiнiстрiв ___ ____________ 20__ р.
(протокол N ___)

ПЛАН
органiзацiї виконання рiшення Ради нацiональної безпеки i оборони України, введеного в дiю Указом Президента України вiд ___ ________ 20__ р. N ____,

___________________________________________________
(назва рiшення)

Положення рiшення Ради нацiональної безпеки i оборони України Змiст заходу з виконання вiдповiдних завдань Органи, вiдповiдальнi за виконання, та вiдповiднi структурнi пiдроздiли Секретарiату Кабiнету Мiнiстрiв Строк виконання (зазначається у разi потреби)
 
(Регламент доповнено додатком 132 згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21.04.2021р. N 377)

 

Додаток 14
(до пункту 4 § 83)
Прем'єр-мiнiстровi України
(Першому вiце-прем'єр-мiнiстровi, вiце-прем'єр-мiнiстровi, мiнiстровi)
 
(iнiцiали та прiзвище)

ДОПОВIДНА ЗАПИСКА

Вiд:  
(посада керiвника органу виконавчої влади, iм'я та прiзвище)
Стосовно: стисло (одним реченням) формулюється суть питання.

Суть питання

Викладається суть проблеми та заходи, вжитi для її розв'язання.

Пропозицiї

Стисло викладається змiст рекомендованого рiшення.

   
(iм'я та прiзвище)

___ _________ 20__ р.

(Регламент доповнено додатком 14 згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25.11.2015р. N 964, додаток 14 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 18.08.2017р. N 608)

 

Додаток 15
(до пункту 1 § 113)

ПРОПОЗИЦIЇ

 
(найменування органу виконавчої влади)
до проекту Закону України
 
(назва проекту)
 
(iнiцiатор (iнiцiатори) законопроекту)
реєстрацiйний номер _________ вiд ___ ______________20__ р.
 
(зазначити, до якого читання надаються пропозицiї)
1.  
(чiтка позицiя органу виконавчої влади до законопроекту)
2.  
(обґрунтування позицiї органу виконавчої влади)
 
 
 
     
(найменування посади керiвника органу виконавчої влади) (пiдпис) (iм'я та прiзвище)

___ ___________ 20__ р

(Регламент доповнено додатком 15 згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29.07.2020р. N 670)
(Регламент iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 06.02.2008р. N 37, вiд 02.04.2008р. N 280, вiд 11.06.2008р. N 540, Указом Президента України вiд 08.05.2009р. N 297/2009, у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 08.07.2009р. N 712, iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16.09.2009р. N 1057, вiд 26.11.2009р. N 1302, вiд 06.01.2010р. N 10, вiд 17.03.2010р. N 267, вiд 28.04.2010р. N 326, вiд 16.06.2010р. N 512, вiд 03.11.2010р. N 996, у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 09.11.2011р. N 1156)

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 18 липня 2007 р. N 950

ПЕРЕЛIК
постанов Кабiнету Мiнiстрiв України, що втратили чиннiсть

     1. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 5 червня 2000 р. N 915 "Про затвердження Тимчасового регламенту Кабiнету Мiнiстрiв України" (Офiцiйний вiсник України, 2000 р., N 24, ст. 994).

     2. Пункт 7 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 8 серпня 2001 р. N 1052 "Про заходи щодо поглиблення спiвробiтництва Кабiнету Мiнiстрiв України i Верховної Ради України" (Офiцiйний вiсник України, 2001 р., N 33, ст. 1551).

     3. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 10 сiчня 2002 р. N 39 "Про внесення змiн до Тимчасового регламенту Кабiнету Мiнiстрiв України" (Офiцiйний вiсник України, 2002 р., N 3, ст. 89).

     4. Пункт 10 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29 серпня 2002 р. N 1302 "Про заходи щодо подальшого забезпечення вiдкритостi у дiяльностi органiв виконавчої влади" (Офiцiйний вiсник України, 2002 р., N 36, ст. 1700).

     5. Пункт 2 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12 грудня 2002 р. N 1863 "Про затвердження Порядку ведення Української класифiкацiї товарiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi" (Офiцiйний вiсник України, 2002 р., N 51, ст. 2298).

     6. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26 квiтня 2003 р. N 598 "Про внесення змiн до Тимчасового регламенту Кабiнету Мiнiстрiв України" (Офiцiйний вiсник України, 2003 р., N 18 - 19, ст. 818).

     7. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 червня 2003 р. N 986 "Про внесення змiн до Тимчасового регламенту "Кабiнету Мiнiстрiв України" (Офiцiйний вiсник України, 2003 р., N 27, ст. 1323).

     8. Пункт 1 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 4 вересня 2003 р. N 1400 "Про внесення змiни до Тимчасового регламенту Кабiнету Мiнiстрiв України" (Офiцiйний вiсник України, 2003 р., N 37, ст. 1980).

     9. Пункт 4 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 11 вересня 2003 р. N 1447 "Про органiзацiю особистого прийому громадян у Кабiнетi Мiнiстрiв України" (Офiцiйний вiсник України, 2003 р., N 38, ст. 2026).

     10. Пункт 4 змiн, що вносяться до постанов Кабiнету Мiнiстрiв України, затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 4 березня 2004 р. N 263 (Офiцiйний вiсник України, 2004 р., N 9, ст. 535).

     11. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 11 березня 2004 р. N 311 "Про затвердження Порядку проведення перевiрки стану виконавської дисциплiни в органах виконавчої влади" (Офiцiйний вiсник України, 2004 р., N 10, ст. 615).

     12. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 14 квiтня 2004 р. N 461 "Про внесення змiн до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 17 лютого 2000 р. N 339 i Тимчасового регламенту Кабiнету Мiнiстрiв України" (Офiцiйний вiсник України, 2004 р., N 15, ст. 1038).

     13. Пункт 3 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 15 жовтня 2004 р. N 1365 "Деякi питання адаптацiї законодавства України до законодавства Європейського Союзу" (Офiцiйний вiсник України, 2004 р., N 42, ст. 2763).

     14. Пункт 4 змiн, що вносяться до актiв Кабiнету Мiнiстрiв України, затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 3 березня 2005 р. N 174 (Офiцiйний вiсник України, 2005 р., N 9, ст. 475).

     15. Пункт 2 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 20 червня 2005 р. N 493 "Про внесення змiн до деяких постанов Кабiнету Мiнiстрiв України" (Офiцiйний вiсник України, 2005 р., N 25, ст. 1438).

     16. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24 вересня 2005 р. N 981 "Про внесення змiни до Примiрної iнструкцiї з дiловодства у мiнiстерствах, iнших центральних органах виконавчої влади, Радi мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, мiсцевих органах виконавчої влади" (Офiцiйний вiсник України, 2005 р., N 39, ст. 2482).

     17. Пункт 2 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 14 жовтня 2005 р. N 1020 "Питання дiяльностi урядових комiтетiв" (Офiцiйний вiсник України, 2005 р., N 42, ст. 2657) та пункт 2 змiн, що вносяться до постанов Кабiнету Мiнiстрiв України, затверджених цiєю постановою.

     18. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21 жовтня 2005 р. N 1026 "Про внесення змiн до Тимчасового регламенту Кабiнету Мiнiстрiв України" (Офiцiйний вiсник України, 2005 р., N 43, ст. 2711).

     19. Пункт 2 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12 квiтня 2006 р. N 504 "Про проведення ґендерно-правової експертизи" (Офiцiйний вiсник України, 2006 р., N 15, ст. 1113).

     20. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 квiтня 2006 р. N 602 "Про внесення змiн до Тимчасового регламенту Кабiнету Мiнiстрiв України" (Офiцiйний вiсник України, 2006 р., N 18, ст. 1346).

     21. Пункт 1 змiн, що вносяться до постанов Кабiнету Мiнiстрiв України, затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 31 травня 2006 р. N 784 (Офiцiйний вiсник України, 2006 р., N 22, ст. 1655).

     22. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 3 липня 2006 р. N 911 "Про внесення змiн до Тимчасового регламенту Кабiнету Мiнiстрiв України" (Офiцiйний вiсник України, 2006 р., N 27, ст. 1952).

     23. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28 липня 2006 р. N 1039 "Про внесення змiн до роздiлу III Тимчасового регламенту Кабiнету Мiнiстрiв України" (Офiцiйний вiсник України, 2006 р., N 31, ст. 2213).

     24. Пункт 1 змiн, що вносяться до постанов Кабiнету Мiнiстрiв України, затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 14 серпня 2006 р. N 1202 (Офiцiйний вiсник України, 2006 р., N 33, ст. 2388).

     25. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 30 серпня 2006 р. N 1256 "Про внесення змiн до Тимчасового регламенту Кабiнету Мiнiстрiв України" (Офiцiйний вiсник України, 2006 р., N 35, ст. 2465).

     26. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 7 вересня 2006 р. N 1284 "Про спiвробiтництво Кабiнету Мiнiстрiв України з Верховною Радою України" (Офiцiйний вiсник України, 2006 р., N 36, ст. 2504).

     27. Пункт 2 змiн, що вносяться до постанов Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 6 травня 2000 р. N 761 i вiд 5 червня 2000 р. N 915, затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 2 листопада 2006 р. N 1532 (Офiцiйний вiсник України, 2006 р., N 44, ст. 2956).

     28. Абзац другий пункту 18 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29 листопада 2006 р. N 1673 "Про стан фiнансово-бюджетної дисциплiни, заходи щодо посилення боротьби з корупцiєю та контролю за використанням державного майна i фiнансових ресурсiв" (Офiцiйний вiсник України, 2006 р., N 49, ст. 3257).

     29. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 7 березня 2007 р. N 395 "Про внесення змiн до роздiлу VI Тимчасового регламенту Кабiнету Мiнiстрiв України" (Офiцiйний вiсник України, 2007 р., N 18, ст. 703).

     30. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28 березня 2007 р. N 558 "Про доповнення пункту 1 роздiлу VI Тимчасового регламенту Кабiнету Мiнiстрiв України" (Офiцiйний вiсник України, 2007 р., N 24, ст. 986).

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.