ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

24.06.97 N 11/2-5930

 

Начальникам регiональних митниць
Начальникам митниць


Стосовно митного оформлення транспортних засобiв, якi ввозяться громадянами в Україну

     У зв'язку з надходженням числених запитiв на адресу Держмитслужби та з метою однозначного вирiшення питань, якi виникають при митному оформленнi транспортних засобiв повiдомляємо, що у разi надання пiльг, передбачених чинним законодавством України, при митному оформленнi транспортних засобiв необхiдно застосовувати митнi обмеження передбаченi Правилами митного оформлення транспортних засобiв, що перемiщуються через митний кордон України, якi затвердженi наказом Держмиткому вiд 13.06.95 р. N 253 у випадках якщо:

     - транспортнi засоби ввозяться (пересилаються) громадянами при переселеннi на постiйне мiсце проживання в Україну;

     - транспортнi засоби тимчасово ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територiю Україну пiд зобов'язання про зворотне вивезення:

     - транспортнi засоби ввозяться (пересилаються) громадянами, зазначеними у статтях 59-63, 65-67 Митного кодексу України;

     - транспортнi засоби ввозяться (пересилаються) громадянами i входять до складу спадщини (ст. 57 Митного кодексу України), вiдкритої за митним кордоном України на користь резидента, в разi пiдтвердження її складу органами, що вчиняють нотарiальнi дiї у країнi її вiдкриття. Зазначене пiдтвердження пiдлягає легалiзацiї у консульських установах України, що дiють у вiдповiднiй країнi.

Перший заступник Голови Служби О.Єгоров
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.