ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

10.08.99 N 09/1-2498-ЕП

 

Начальникам регiональних митниць
Начальникам митниць

     Для використання в оперативнiй роботi надсилаємо Правила митного оформлення транспортних засобiв, номерних вузлiв та агрегатiв, що перемiщуються через митний кордон України, затвердженi наказом Держмитслужби 26.06.99 N 393 та зареєстрованi в Мiнiстерствi юстицiї 29.07.99 за N 516/3809.

     Начальникам митниць забезпечити здiйснення митного оформлення транспортних засобiв, номерних вузлiв та агрегатiв вiдповiдно до зазначених Правил. До одержання бланкiв декларацiї форми МД-7, затвердженої наказом Держмитслужби 26.06.99 N 393 користуватися бланками декларацiї форми МД-7 затвердженої наказом Держмитслужби вiд 13.06.95 N 253.

     Додаток: на 22 арк.

Заступник Голови Служби I.М. Соболь
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.