ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

22.10.03 N 11/5-09-15198-ЕП

 

Начальникам регiональних митниць, митниць
Начальнику iнформацiйно-аналiтичного митного управлiння


Щодо особливостей застосування вимог наказiв Держмитслужби NN 585 та 599

     З метою виключення проблем, що можуть виникнути пiд час виконання вимог наказiв Держмитслужби вiд 02.09.2003 N 585 "Про внесення змiн i доповнень до наказiв Держмитслужби України" та вiд 08.09.2003 N 599 "Про затвердження змiн та доповнень до Iнструкцiї про порядок заповнення вантажної митної декларацiї" роз'яснюємо наступне.

     В графi 29 документiв контролю доставки (ПП, ПД) та в графi 53 внутрiшнього транзитного документу (ТР 80 ВН) зазначається найменування та код митного органу (5 знакiв). Код та найменування структурного пiдроздiлу митного органу (9 знакiв), в зонi дiяльностi якого розташовано пункт пропуску через державний кордон, зазначається декларантом в разi наявностi у нього достовiрної iнформацiї про те, що вантаж буде слiдувати саме через цей або до цього пункту пропуску.

     Пiд час заповнення графи 31 документiв контролю доставки (ПП, ПД), iнформацiя зазначається у порядку, що передбачено вимогами наказу N 599, але тiльки тi данi, що є в наявностi та можуть бути вказанi пiд час заповнення ДКД.

Заступник Голови Служби М.М.Iванюк
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.