Документ скасований: Наказ ДМСУ (до 2012) № 420 від 08.06.2004

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

Н А К А З

02.09.2003 N 585


Про внесення змiн i доповнень до наказiв Держмитслужби України

Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
17 вересня 2003 р. за N 818/8139


     Вiдповiдно до Положення про Державну митну службу України, затвердженого Указом Президента України вiд 24.08.2000 N 1022/2000, i з метою вдосконалення порядку ведення митної статистики наказую:

     1. Викласти Додаток 3 до наказу Держмитслужби України вiд 09.07.97 N 307, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 24.09.97 за N 443/2247 (в редакцiї наказу Держмитслужби України вiд 18.04.2002 N 207), зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 29.05.2002 за N 462/6750), в редакцiї, що додається.

     2. Унести до роздiлу 2 Iнструкцiї про порядок заповнення вантажної митної декларацiї, затвердженої наказом Держмитслужби України вiд 09.07.97 N 307 (у редакцiї наказу Держмитслужби України вiд 18.04.2002 N 207), такi змiни:

     2.1. Опис графи 27 "Мiсце завантаження/розвантаження" вантажної митної декларацiї викласти в такiй редакцiї:

     "У графi зазначаються згiдно з Класифiкатором митних органiв України (та їх структурних пiдроздiлiв) код митного органу (5 знакiв), а за наявностi - код його структурного пiдроздiлу (9 знакiв), у зонi дiяльностi якого передбачається перевантаження товарiв з одного транспортного засобу на iнший, та його найменування".

     2.2. Опис графи 29 "Митниця на кордонi" вантажної митної декларацiї викласти в такiй редакцiї:

     "У графi зазначаються згiдно з Класифiкатором митних органiв України (та їх структурних пiдроздiлiв) найменування й код митного органу (5 знакiв), а за наявностi - код його структурного пiдроздiлу (9 знакiв), у зонi дiяльностi якого розташовано пункт пропуску через державний кордон".

     3. Унести до Порядку заповнення граф вантажної митної декларацiї вiдповiдно до митних режимiв експорту, iмпорту, транзиту, тимчасового ввезення (вивезення), митного складу, магазину безмитної торгiвлi, затвердженого наказом Держмитслужби України вiд 30.06.98 N 380, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 22.07.98 за N 469/2909 (у редакцiї наказу Держмитслужби України вiд 14.10.2002 N 555, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 31.10.02 за N 860/7148), такi змiни:

     3.1. У пунктi 2.1 особливостi заповнення графи 29 "Митниця на кордонi" викласти в такiй редакцiї:

     "Зазначаються згiдно з Класифiкатором митних органiв України (та їх структурних пiдроздiлiв) найменування й код митного органу (5 знакiв), а за наявностi - код його структурного пiдроздiлу (9 знакiв), у зонi дiяльностi якого розташовано пункт пропуску через державний кордон України, через який товари вивозитимуться за межi митної територiї України".

     3.2. У пунктi 2.3 особливостi заповнення графи 53 "Митниця в країнi призначення" викласти в такiй редакцiї:

     "Зазначаються згiдно з Класифiкатором митних органiв України (та їх структурних пiдроздiлiв) коди митних органiв (5 знакiв), а за наявностi - коди їх структурних пiдроздiлiв (9 знакiв), у зонах дiяльностi яких будуть оформленi товари (складовi частини комплектного об'єкта), та їх найменування".

     3.3. У пунктi 3.1 особливостi заповнення графи 29 "Митниця на кордонi" викласти в такiй редакцiї:

     "Зазначаються згiдно з Класифiкатором митних органiв України (та їх структурних пiдроздiлiв) найменування й код митного органу (5 знакiв), а за наявностi - код його структурного пiдроздiлу (9 знакiв), у зонi дiяльностi якого розташовано пункт пропуску через державний кордон України, через який товари були ввезенi на митну територiю України. При оформленнi товарiв у вiльний обiг пiсля перебування в режимi митного складу графа не заповнюється".

     3.4. У пунктi 4.1 особливостi заповнення графи 29 "Митниця на кордонi" викласти в такiй редакцiї:

     "Зазначаються згiдно з Класифiкатором митних органiв України (та їх структурних пiдроздiлiв) найменування й код митного органу (5 знакiв), а за наявностi - код його структурного пiдроздiлу (9 знакiв), у зонi дiяльностi якого розташовано пункт пропуску через державний кордон України, у якому починається транзитне перемiщення товарiв".

     3.5. У пунктi 4.1 особливостi заповнення графи 53 "Митниця в країнi призначення" викласти в такiй редакцiї:

     "Зазначаються згiдно з Класифiкатором митних органiв України (та їх структурних пiдроздiлiв) код митного органу (5 знакiв), а за наявностi - код його структурного пiдроздiлу (9 знакiв), у зонi дiяльностi якого розташовано пункт пропуску через державний кордон України, через який товари, заявленi вiдповiдно до режиму транзиту, вивозяться за межi митної територiї України, та його найменування".

     3.6. У пунктi 7.1 особливостi заповнення графи 29 "Митниця на кордонi" викласти в такiй редакцiї:

     "При розмiщеннi в режим магазину безмитної торгiвлi товарiв, що перебували у вiльному обiгу на митнiй територiї України, у графi зазначаються згiдно з Класифiкатором митних органiв України (та їх структурних пiдроздiлiв) найменування й код митного органу (5 знакiв), а за наявностi - код його структурного пiдроздiлу (9 знакiв), у зонi дiяльностi якого розташовано магазин безмитної торгiвлi.

     При розмiщеннi в режим магазину безмитної торгiвлi товарiв, увезених на митну територiю України, у графi зазначаються згiдно з Класифiкатором митних органiв України (та їх структурних пiдроздiлiв) найменування й код митного органу (5 знакiв), а за наявностi - код його структурного пiдроздiлу (9 знакiв), у зонi дiяльностi якого здiйснювалося таке ввезення".

     4. Управлiнню митних режимiв (Заяц В.В.) i Управлiнню правової роботи (Мельник М.В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацiю до Мiнiстерства юстицiї України.

     5. Iнформацiйно-аналiтичному митному управлiнню (Шуляк В.П.) у 25-денний строк пiсля державної реєстрацiї цього наказу доопрацювати вiдповiдне програмне забезпечення з урахуванням змiн, унесених цим наказом.

     6. Установити, що цей наказ набирає чинностi через 30 днiв пiсля його державної реєстрацiї.

     7. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Голови Служби Пашка П.В.

Голова Служби М.М.Каленський

 

Додаток 3
до наказу Державної митної служби України
09.07.97 N 307
(у редакцiї наказу Держмитслужби України
02.09.03 N 585)

КЛАСИФIКАТОР МИТНИХ ОРГАНIВ УКРАЇНИ
(ТА ЇХ СТРУКТУРНИХ ПIДРОЗДIЛIВ)

За станом на 01.08.2003*

____________
     * Унесення змiн до Класифiкатора здiйснюється Держмитслужбою України.

  Назва митного органу (митницi, митного поста),
його структурного пiдроздiлу
Код
  Державна митна служба України 12000
1. Пiвнiчна регiональна митниця 12500
Зона дiяльностi - Київська область, за винятком аеропорту "Бориспiль", аеродрому "Гостомель", зони вiдчуження ЧАЕС та смт Вiльчi з виключенням з компетенцiї митницi питань, що належать до компетенцiї Центральної енергетичної митницi.
"Бiла Церква" 12501
"Бориспiль-залiзничний" 12502
"Бровари" 12504
"Василькiв" 12505
"Обухiв" 12506
"Яготин" 12508
1.1. Житомирська митниця 10100
Зона дiяльностi - Житомирська область та смт Вiльча Київської областi.
Озерне - Житомир-аеропорт 101000113
"Олевськ" 10101
Майдан-Копишанський - Глушкевичi 101010121
"Овруч" 10102
Виступовичi - Нова Рудня 101020111
Вiльча - Олександрiвка 101020221
Виступовичi - Словечно (станцiї Овруч, Коростень) 101020312
"Коростень" 10103
"Новоград-Волинський" 10104
"Бердичiв" 10105
1.2. Чернiгiвська митниця 10200
Зона дiяльностi - Бобровицький, Барвинський, Городнянський, Iчнянський, Козелецький, Куликiвський, Корюкiвський, Менський, Нiжинський, Носiвський, Прилуцький, Рiпкинський, Сосницький, Срiбнянський, Чернiгiвський, Щорський райони Чернiгiвської областi, а також зона вiдчуження ЧАЕС i м. Славутич.
Чернiгiв-аеропорт 102000123
"Енергiя" 10201
"Горностаївка" 10202
Горностаївка - Терюха (станцiї Горностаївка, Чернiгiв) 102020112
"Новi Яриловичi" 10203
Новi Яриловичi - Нова Гута 102030111
"Прилуки" 10204
"Сенькiвка" 10205
Сенькiвка - Новi Юрковичi, Веселiвка 102050111
"Славутич" 10206
Славутич - Комарин 102060111
"Щорс" 10207
Щорс - Терехiвка (станцiї Щорс, Хоробичi) 102070112
"Нiжин" 10208
1.3. Новгород-Сiверська митниця 10300
Зона дiяльностi - Бахмацький, Борзнянський, Коропський, Новгород-Сiверський, Семенiвський i Талалаївський райони Чернiгiвської областi.
"Грем'яч" 10301
Грем'яч - Погар 103010111
Миколаївка - Ломаковка 103010221
1.4. Черкаська митниця 90200
Зона дiяльностi - Черкаська область.
"Умань" 90203
"Смiла" 90204
2. Захiдна регiональна митниця 20000
Зона дiяльностi - Львiвська область, за винятком Жовквiвського, Мостиського, Сокальського, Старосамбiрського, Туркiвського, Яворiвського районiв.
"Львiв-аеропорт" 20001
Львiв-аеропорт 200010113
"Дрогобич" 20002
"Львiв-вантажний" 20003
"Стрий" 20004
"Броди" 20006
2.1. Волинська митниця 20100
Зона дiяльностi - Волинська область, за винятком Володимир-Волинського, Iваничiвського, Любомльського та Шацького районiв.
"Луцьк" 20101
"Ратне" 20102
Пулемець - Томашiвка 201020111
Доманове - Мокрани 201020211
Дольськ - Мохро 201020311
Пiща - Олтуш 201020421
Самари - Дзiвiн 201020521
Заболоття - Хотислав (станцiя Заболоття) 201020612
2.2. Рава-Руська митниця 20300
Зона дiяльностi - Жовквiвський та Сокальський райони Львiвської областi.
Рава-Руська - Хребенне, Верхрата 203000141
Варяж - Долгобичув 203000231
Рава-Руська - Хребенне, Верхрата (станцiя Рава-Руська) 203000312
"Сокаль" 20303
2.3. Рiвненська митниця 20400
Зона дiяльностi - Рiвненська область.
Рiвне-аеропорт 204000113
"Дубровиця" 20401
Прикладники - Невель 204010121
Городище - Верхнiй Теребежiв 204010211
Удрицьк - Горинь (Удрицьк) 204010312
"Сарни" 20402
"Дубно" 20403
2.4. Ягодинська митниця 20500
Зона дiяльностi - Володимир-Волинський, Iваничiвський, Любомльський та Шацький райони Волинської областi.
"Ягодин" 20502
Ягодин - Дорохуск 205000141
Ягодин - Дорохуск (станцiя Ягодин) 205000212
"Устилуг" 20501
Устилуг - Зосин 205010141
Iзов - Хрубещув 205010212
2.5. Iвано-Франкiвська митниця 20600
Зона дiяльностi - Iвано-Франкiвська область.
Iвано-Франкiвськ-аеропорт 206000113
"Коломия" 20602
"Бурштин" 20603
2.6. Галицька митниця 20700
Зона дiяльностi - Мостиський, Старосамбiрський, Туркiвський, Яворiвський райони Львiвської областi.
"Мостиська" 20701
Шегинi - Медика 207010141
Мостиська - Пшемисль (станцiї Мостиська, Мостиська II) 207010212
"Хирiв" 20702
Нижанковичi - Мальховице 207020131
Смiльниця - Кросценко 207020241
Хирiв - Кросценко (станцiя Хирiв) 207020322
"Краковець" 20703
Краковець - Корчова 207030111
3. Карпатська регiональна митниця 30000
Зона дiяльностi - Закарпатська область, за винятком населених пунктiв Чопа, Цеглiвки, Струмкiвки, Соломонового, Есеня, Малої Добронi, Великої Добронi, Червоного, Тисаашванi Ужгородського району, а також Берегiвського, Виноградiвського, Воловецького, Iршавського, Мiжгiрського, Мукачiвського, Рахiвського, Свалявського, Тячiвського та Хустського районiв.
Ужгород-аеропорт 300000113
"Ужгород" 30001
Ужгород - Вишнє-Нємецьке 300010241
"Павлове" 30002
Павлове - Матьовце (станцiя Павлове) 300020112
"Малий Березний" 30005
Малий Березний - Убля 300050121
3.1. Закарпатська митниця 30200
Зона дiяльностi - Берегiвський, Виноградiвський, Iршавський, Мiжгiрський, Рахiвський, Тячiвський, Хустський райони Закарпатської областi, за винятком смт Батєво Берегiвського району.
"Рахiв" 30201
Дiлове, Берлiбаш - Валя-Вишеулуй (станцiя Берлiбаш) 302010142
Тересва - Кимпулунг ла Тиса (станцiя Тересва) 302010212
"Лужанка" 30203
Лужанка - Берегшурань 302030111
Косино - Барабаш 302030231
Дзвiнкове - Лонья 302030331
"Дякове" 30204
Дякове - Халмеу 302040141
Дякове - Халмеу (станцiя Дякове) 302040212
Хижа - Тарна Маре 302040231
"Вилок" 30205
Вилок - Тисабеч 302050111
3.2. Чопська митниця 30500
Зона дiяльностi - населенi пункти Чоп, Цеглiвка, Струмкiвка, Соломонове, Есень, Мала Добронь, Велика Добронь, Червоне, Тисаашвань Ужгородського району, смт Батєво Берегiвського району, Воловецький, Мукачiвський та Свалявський райони Закарпатської областi.
Соловка - Еперешке (станцiя Батєво) 305000112
"Чоп-залiзничний" 30501
Чоп - Захонь (станцiя Чоп) 305010112
Чоп - Чiєрна над Тисою (станцiя Чоп) 305010212
"Тиса" 30502
Чоп (Тиса) - Захонь 305020141
"Мукачеве" 30503
4. Подiльська регiональна митниця 40000
Зона дiяльностi - Хмельницька область.
"Кам'янець-Подiльський" 40001
"Шепетiвка" 40002
4.1. Вiнницька митниця 40100
Зона дiяльностi - Вiнницька область, за винятком Барського, Крижопiльського, Могилiв-Подiльського, Мурованокуриловецького, Пiщанського, Томашпiльського, Тульчинського, Шаргородського, Чернiвецького, Ямпiльського районiв.
"Гайсин" 40101
"Козятин" 40102
4.2. Могилiв-Подiльська митниця 40200
Зона дiяльностi - Барський, Крижопiльський, Могилiв-Подiльський, Мурованокуриловецький, Пiщанський, Томашпiльський, Тульчинський, Чернiвецький, Шаргородський, Ямпiльський райони Вiнницької областi.
"Ямпiль" 40201
Велика Косниця - Хрушка 402010121
Ямпiль - Косеуць (переправа) 402010216
Ямпiль - Косеуць (рiчковий) 402010334
Цекинiвка - Сорока (переправа) 402010326
"Пiщанка" 40202
Болган - Хрiстова 402020111
Студена - Ротар 402020231
"Днiстер" 40203
Могилiв-Подiльський - Отач 402030111
"Могилiв-Подiльський-залiзничний" 40204
Могилiв-Подiльський - Волчинець (Могилiв-Подiльський) 402040112
4.3. Тернопiльська митниця 40300
Зона дiяльностi - Тернопiльська область.
"Чорткiв" 40302
4.4. Вадул-Сiретська митниця 40400
Зона дiяльностi - Чернiвецька область, за винятком Кельменецького, Новоселицького, Сокирянського та Хотинського районiв.
Вадул-Сiрет - Вiкшани (станцiя Вадул-Сiрет) 404000112
"Порубне" 40401
Порубне - Сiрет 404010141
Шепiт - Iзвоареле Сучевей 404010237
Руська - Улма 404010331
Красноїльськ - Вiкову де Сус 404010431
Дякiвцi - Раковець 404010531
Бiла Криниця - Климоуцi 404010637
"Чернiвцi" 40402
Чернiвцi-аеропорт 404020113
4.5. Кельменецька митниця 40500
Зона дiяльностi - Кельменецький, Новоселицький, Сокирянський, Хотинський райони Чернiвецької областi.
"Мамалига" 40501
Мамалига - Крива 405010111
Мамалига - Крива (станцiя Мамалига) 405010212
"Сокиряни" 40503
Сокиряни - Окниця 405030111
Волошкове - Наславча 405030221
Вашкiвцi - Грiменкеуць 405030331
Гвоздiвцi - Клокушна 405030431
Новоолексiївка - Булбоака 405030531
Сокиряни - Клокушна 405030631
Сокиряни - Окниця (станцiя Сокиряни) 405030712
"Кельменцi" 40504
Росошани - Брiчень 405040111
Кельменцi - Ларга 405040211
Подвiр'ївка - Липкань 405040321
Зелена - Медвеже 405040431
Кельменцi - Ларга (станцiя Ларга) 405040512
5. Чорноморська регiональна митниця 50000
Зона дiяльностi - територiї Одеського морського торговельного порту, морського торговельного порту "Южний", аеропорту "Одеса", Березiвський, Комiнтернiвський, Миколаївський, Овiдiопольський райони Одеської областi, промзона до 7 км шосе "Одеса - Овiдiополь", м. Одеса й м. Iллiчiвськ.
Одеський морський торговельний порт 500000115
"Григорiвка" 50001
Морський торговельний порт " Южний" 500010115
"Одеса-аеропорт" 50003
Одеса-аеропорт 500030113
"Iллiчiвськ" 50004
Iллiчiвський морський торговельний порт 500040115
Iллiчiвський рибний порт 500040215
"Одеса-вантажний" 50005
"Одеса-порт" 50006
5.1. Бiлгород-Днiстровська митниця 50100
Зона дiяльностi - Арцизький, Бiлгород-Днiстровський, Саратський, Татарбунарський, Тарутинський райони Одеської областi, за винятком залiзничної станцiї "Усатове" та промзони, що безпосередньо прилягає до мiської смуги м. Одеси до 7 км шосе "Одеса - Овiдiополь".
Бiлгород-Днiстровський морський торговельний порт 501000115
Лiсне - Сеiць 501000221
Малоярославець I - Чадир-Лунга 501000321
Серпневе I - Басараб'яска 501000421
"Тiрас" 50101
Старокозаче - Тудора 501010111
Маяки-Удобне - Паланка 501010211
5.2. Котовська митниця 50300
Зона дiяльностi - Ананьївський, Балтський, Красноокнянський, Кодимський, Котовський, Любашiвський, Савранський, Фрунзiвський райони Одеської областi.
"Слобiдка" 50301
Тимкове - Ковбасна (станцiї Тимкове, Слобiдка) 503010112
"Платонове" 50305
Платонове - Гоянул Ноу 503050111
Йосипiвка - Колосово 503050221
Станiславка - Веренкеу 503050321
Тимкове - Броштень 503050421
5.3. Придунайська митниця 50600
Зона дiяльностi - Болградський, Iзмаїльський, Кiлiйський, Ренiйський райони Одеської областi.
Iзмаїльський морський торговельний порт 506000115
Усть-Дунайський морський торговельний порт 506000215
Табаки - Мирне 506000311
Виноградiвка - Вулкенєшть 506000411
Новi Трояни - Чадир-Лунга 506000521
"Ренi" 50602
Ренiйський морський торговельний порт 506020115
Ренi-пором 506020216
Ренi - Джюрджюлешть 506020311
Ренi - Джюрджюлешть (Ренi) 506020412
5.4. Роздiльнянська митниця 50700
Зона дiяльностi - Бiляївський, Великомихайлiвський, Iванiвський, Роздiльнянський, Ширяївський райони Одеської областi.
"Кучурган" 50701
Кучурган - Первомайськ 507010111
Великоплоске - Мелеєшть 507010221
Слов'яносербка - Ближнiй Хутiр 507010321
Градинцi - Незавертайлiвка 507010421
Кучурган - Новосавицьке 507010512
6. Кримська регiональна митниця 60000
Зона дiяльностi - Бiлогiрський, Бахчисарайський, Кiровський, Нижньогiрський, Сакський, Сiмферопольський, Совєтський, Судакський, Ленiнський, Джанкойський, Красногвардiйський, Красноперекопський, Первомайський, Роздольненський та Чорноморський райони райони Автономної Республiки Крим, м. Алушта, м. Ялта, м. Феодосiя, м. Керч та територiї, пiдпорядкованi вiдповiдним мiськвиконкомам, i м. Євпаторiя.
Сiмферополь-аеропорт 600000113
"Євпаторiя" 60002
Євпаторiйський морський порт 600020115
"Ялта" 60005
Ялтинський морський торговельний порт 600050115
"Феодосiя" 60006
Феодосiйський морський торговельний порт 600060115
"Керч" 60007
Керченський морський порт "Комиш-Бурун" 600070115
Керченський морський рибний порт 600070215
Керченський морський торговельний порт 600070315
"Красноперекопськ" 60008
Порт "Чорноморськ" 600080115
"Крим-пором" 60201
Крим - Кубань (поромний) 602010116
7. Донбаська регiональна митниця 70000
Зона дiяльностi - м. Донецьк, Артемiвський, Великоновосiлкiвський, Добропiльський, Костянтинiвський, Красноармiйський, Краснолиманський, Мар'їнський, Олександрiвський, Слов'янський, Ясинуватський райони Донецької областi, м. Краматорськ i м. Дружкiвка.
"Горлiвка" 70001
"Краматорськ" 70002
"Артемiвськ" 70003
"Донецьк-аеропорт" 70004
Донецьк-аеропорт 700040113
"Слов'янськ" 70005
"СЕЗ "Донецьк" 70006
7.1. Амвросiївська митниця 70100
Зона дiяльностi - Амвросiївський, Старобешiвський, Тельманiвський, Шахтарський райони Донецької областi, м. Харцизьк.
"Успенка" 70101
Успенка - Матвєєв Курган 701010111
Маринiвка - Куйбишево 701010221
"Iловайськ" 70103
Квашине - Успенська (Iловайськ, Квашине) 701030112
7.2. Марiупольська митниця 70300
Зона дiяльностi - м. Марiуполь, Володарський, Волноваський, Новоазовський, Першотравневий райони Донецької областi.
"Азовсталь" 70301
Марiупольський морський порт комбiнату "Азовсталь" 703010115
"Новоазовськ" 70302
Новоазовськ - Весело-Вознесенка 703020111
"Сартана" 70303
"Марiуполь-порт" 70304
Марiупольський морський торговельний порт 703040115
8. Схiдна регiональна митниця 80000
Зона дiяльностi - Харкiвська область, за винятком Боровського, Великобурлуцького, Вовчанського, Дворичанського, Дергачiвського, Золочiвського, Iзюмського, Куп'янського, Харкiвського, Шевченкiвського районiв.
Харкiв-аеропорт 800000113
8.1. Глухiвська митниця 80100
Зона дiяльностi - Буринський, Глухiвський, Конотопський, Кролевецький, Путивльський, Середино-Будський, Шосткинський, Ямпiльський райони Сумської областi.
"Бачiвськ" 80101
Бачiвськ - Троєборне 801010111
"Катеринiвка" 80102
Катеринiвка - Крупець 801020111
"Шостка" 80103
"Хутiр-Михайлiвський" 80104
Зернове - Суземка (станцiї Хутiр-Михайлiвський, Зернове) 801040112
"Конотоп" 80105
8.2. Магiстральна митниця 80200
Зона дiяльностi - Дергачiвський, Золочiвський, Харкiвський райони Харкiвської областi.
"Гоптiвка" 80202
Гоптiвка - Нехотєєвка 802020111
Одноробiвка - Головчино 802020212
"Козача Лопань" 80203
Козача Лопань - Долбiно 802030112
8.3. Куп'янська митниця 80400
Зона дiяльностi - Боровський, Великобурлуцький, Вовчанський, Дворичанський, Iзюмський, Куп'янський, Шевченкiвський райони Харкiвської областi.
Пiски - Логачiвка 804000121
"Плетенiвка" 80401
Плетенiвка - Шебекiно 804010121
Бударки - Тiшанка 804010221
Вовчанськ - Нежеголь (станцiя Нежеголь) 804010312
"Тополi" 80402
Тополi - Валуйки 804020112
"Чугунiвка" 80403
Чугунiвка - Вериговка 804030121
8.4. Сумська митниця 80500
Зона дiяльностi - Сумська область, за винятком Буринського, Глухiвського, Конотопського, Кролевецького, Путивльського, Середино-Будського, Шосткинського, Ямпiльського районiв.
"Юнакiвка" 80502
Юнакiвка - Суджа 805020111
"Краснопiлля" 80504
Покровка - Колотилiвка 805040121
Пушкарне - Iлек-Пеньковка (станцiї Краснопiлля, Пушкарне) 805040212
"Бiлопiлля" 80506
Рижiвка - Тьоткiно 805060121
Волфiне - Глушково (станцiя Ворожба) 805060212
"Охтирка" 80507
Велика Писарiвка - Грайворон 805070111
8.5. Полтавська митниця 80600
Зона дiяльностi - Полтавська область.
"Кременчук" 80601
9. Днiпровська регiональна митниця 11000
Зона дiяльностi - Днiпропетровська область, за винятком Апостолiвського, Криворiзького, Нiкопольського, П'ятихатського, Софiївського, Томакiвського, Широкiвського районiв.
"Днiпродзержинськ" 11001
"Павлоград" 11002
"Днiпропетровськ-аеропорт" 11003
Днiпропетровськ-аеропорт 110030113
"Новомосковськ" 11004
9.1. Бердянська митниця 11100
Зона дiяльностi - Бердянський, Мелiтопольський, Приазовський, Приморський, Чернiгiвський, Якимiвський райони Запорiзької областi.
Бердянський морський торговельний порт 111000115
"Мелiтополь" 11101
9.2. Запорiзька митниця 11200
Зона дiяльностi - Запорiзька область, за винятком Бердянського, Мелiтопольського, Приазовського, Приморського, Чернiгiвського, Якимiвського районiв.
"Запорiжжя-аеропорт" 11201
Запорiжжя-аеропорт 112010113
"Днiпрорудний" 11202
"Запорiжсталь" 11203
9.3. Криворiзька митниця 11300
Зона дiяльностi - Апостолiвський, Криворiзький, Нiкопольський, П'ятихатський, Софiївський, Томакiвський, Широкiвський райони Днiпропетровської областi.
"Кривий Рiг-аеропорт" 11301
Кривий Рiг-аеропорт 113010113
"Нiкополь" 11302
"Криворiжсталь" 11303
"Суха Балка" 11304
9.4. Кiровоградська митниця 90100
Зона дiяльностi - Кiровоградська область.
"Гайворон" 90102
"Олександрiя" 90103
МИТНИЦI, ПIДПОРЯДКОВАНI ДЕРЖМИТСЛУЖБI УКРАЇНИ
10. Київська регiональна митниця 10000
Зона дiяльностi - Київ, з виключенням з компетенцiї митницi питань, що належать до компетенцiї Центральної енергетичної митницi.
"Жуляни" 10011
Київ-аеропорт (Жуляни) 100110113
"Гостомель" 10012
Аеродром "Гостомель" 100120113
11. Бориспiльська митниця 12200
Зона дiяльностi - територiя аеропорту "Бориспiль".
Бориспiль-аеропорт 122000113
12. Севастопольська митниця 12300
Зона дiяльностi - м. Севастополь.
Севастопольський морський торговельний порт 123000115
Аеродром "Кача" 123000223
Аеропорт "Бельбек" 123000313
Балаклавський судноремонтний завод "Металiст" 123000415
"Рибпорт" 12301
Севастопольський морський рибний порт 123010115
"Iнкерман" 12302
13. Миколаївська митниця 50400
Зона дiяльностi - Миколаївська область.
Миколаїв-аеропорт 504000113
Миколаївський морський торговельний порт 504000215
Миколаївський рiчковий торговельний порт 504000314
Порт "Очакiв" 504000415
"Днiпро-Бузький" 50401
Днiпро-Бузький морський торговельний порт 504010115
"Октябрськ" 50402
Спецiальний порт "Октябрський" 504020115
Миколаївський калiйний термiнал 504020215
"Первомайськ" 50404
14. Херсонська митниця 50800
Зона дiяльностi - Херсонська область.
Херсонський морський торговельний порт 508000115
Херсонський рiчковий порт 508000214
"Нова Каховка" 50801
Новокаховський рiчковий порт 508010114
"Скадовськ" 50803
Скадовський морський торговельний порт 508030115
15. Луганська митниця 70200
Зона дiяльностi - Луганська область.
Луганськ-аеропорт 702000113
"Сєверодонецьк" 70201
"Алчевськ" 70202
"Красна Талiвка" 70203
Красна Талiвка - Волошине 702030111
"Iзварине" 70205
Iзварине - Донецьк 702050111
"Червонопартизанськ" 70206
Червонопартизанськ - Гуково 702060111
"Должанський" 70207
Должанський - Ново-Шахтинськ 702070111
"Червона Могила" 70209
Червона Могила - Гуково (станцiя Червона Могила) 702090112
"Лисичанськ" 70210
"Красний Луч" 70211
"Старобiльськ" 70212
Танюшiвка - Ровеньки 702120111
Просяне - Бугайовка 702120211
Дьомiно-Олександрiвка - Валуйки 702120321
Новобiла - Новобiла 702120421
Мiлове - Чертково 702120521
Лантратiвка - роз'їзд Вистрiл 702120612
16. Центральна енергетична митниця 12400
Зона дiяльностi - територiя України згiдно з визначеною спецiалiзацiєю.
Вiддiл митного контролю та митного оформлення нафти та нафтопродуктiв у Києвi та Київськiй областi 124000100
Вiддiл митного контролю та митного оформлення газу 124000200
Вiддiл митного контролю та митного оформлення електроенергiї 124000300
Вiддiл митного контролю та митного оформлення енергоносiїв у м. Конотопi 124000400
Вiддiл митного контролю та митного оформлення нафтопродуктiв у м. Новоградi-Волинському 124000518
Вiддiл митного контролю та митного оформлення енергоносiїв у м. Кременчуцi 124000628
Вiддiл митного контролю та митного оформлення нафтопродуктiв у м. Львовi 124000718
Сектор митного контролю та митного оформлення енергоносiїв у м. Дрогобичi 124000818
Сектор митного контролю та митного оформлення нафтопродуктiв у м. Бродах 124000918
Вiддiл митного контролю та митного оформлення нафтопродуктiв у м. Сарнах 124001022
Вiддiл митного контролю та митного оформлення енергоносiїв у м. Ренi 124001115
Вiддiл митного контролю та митного оформлення енергоносiїв у м. Ренi 124001116
Вiддiл митного контролю та митного оформлення енергоносiїв у м. Ренi 124001118
Вiддiл митного контролю та митного оформлення енергоносiїв у м. Ренi 124001119
Вiддiл митного контролю та митного оформлення енергоносiїв у м. Ренi 124001121
Вiддiл митного контролю та митного оформлення енергоносiїв у м. Ренi 124001122
Сектор митного контролю та митного оформлення нафтопродуктiв у м. Iзмаїлi 124001215
Вiддiл митного контролю та митного оформлення нафтопродуктiв у м. Лисичанську 124001318
Оперативно-вантажний вiддiл N 1 у нафтогаванi (Одеський морський торговельний порт) 124000115
Сектор митного контролю оперативно-вантажного вiддiлу N 1 на Одеському нафтопереробному заводi 124000218
Сектор митного контролю та митного оформлення енергоносiїв оперативно-вантажного вiддiлу N 2 у м. Iллiчiвську (Iллiчiвський морський торговельний порт) 124000316
Сектор митного контролю та митного оформлення електроенергiї 124000419
Оперативно-вантажний вiддiл у морському торговельному порту "Южний" 124000515
Вiддiл митного контролю та митного оформлення нафтопродуктiв у м. Херсонi 124000615
Вiддiл митного контролю та митного оформлення нафтопродуктiв у м. Херсонi 124000618
Сектор митного контролю та митного оформлення у м. Миколаєвi 124000715
17. Оперативна митниця 12600

 

ВИЗНАЧЕННЯ ОЗНАК МИТНИХ ПIДРОЗДIЛIВ ЗА ВИДАМИ СПОЛУЧЕННЯ (9-й РОЗРЯД КОДУ)

9 розряд
коду
Вид сполучення
1 Автомобiльний
2 Залiзничний
3 В аеропорту
4 Рiчковий
5 Морський
6 Поромний
7 Пiшохiдний
8 Трубопровiд
9 Лiнiя електропередачi

 

Начальник Управлiння митної статистики С. Копосов
Начальник Управлiння технологiй митного контролю С. Сьомка
Начальник Управлiння митних режимiв В. Заяц
Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.