ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

24.10.2003р. N 11/5-13-15383-ЕП

 

Начальникам регiональних митниць
Начальникам митниць


Щодо застосування вимог наказу Держмитслужби України вiд 08.09.2003 N 599

     З метою недопущення затримок при митному оформленнi товарiв, пов'язаних iз набранням чинностi наказу Держмитслужби України вiд 08.09.2003 N 599 повiдомляємо наступне.

     Норми зазначеного наказу, окрiм занесення додаткових вiдомостей, розповсюджуються на товари, розмiщенi в усiх митних режимах.

     Додатковi вiдомостi про товари, визначенi у додатку 3 до Iнструкцiї про порядок заповнення вантажної митної декларацiї, не вносяться до графи 31 ВМД при розмiщеннi товарiв у митних режимах транзиту (ТР 80) та експорту (ЕК 10).

     Особливостi застосування вимог зазначеного наказу при заповненнi графи 31 документiв контролю доставки (ПП, ПД) визначенi в листi Держмитслужби України вiд 22.10.2003 N 11/5-09-15198-ЕП.

     Iнформацiя до пунктiв 1 та 2 графи 31 ВМД заноситься послiдовно, з наданням по кожному пункту повних вiдомостей, наявних для даного товару, яких має бути достатньо для чiткої його iдентифiкацiї. При цьому вказанi вiдомостi мають вiдповiдати конкретному товару, який декларується.

     У разi, коли при заповненнi ВМД iнформацiя про товар не вмiщується у графу 31 ВМД, вона переноситься на зворотнiй бiк ВМД.

     В окремих випадках, при ввезеннi товарних партiй iз значною номенклатурою найменувань товарiв, якi мають велику кiлькiсть артикулiв, Держмитслужбою України може розглядатись питання про надання дозволу на спрощений порядок занесення вiдомостей у графу 31 ВМД за умови здiйснення суб'єктом ЗЕД систематичних поставок товарiв з однорiдною номенклатурою, якщо це не вплине на повноту вiдомостей про товар, необхiдних для його iдентифiкацiї.

Заступник Голови Служби М.М.Iванюк
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.