ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiни до статтi 23 Закону України "Про захист прав споживачiв"

     Верховна Рада України постановляє:

     1. Статтю 23 Закону України "Про захист прав споживачiв" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1994 р., N 1, ст. 1; 2002 р., N 17, ст. 120) доповнити частиною четвертою такого змiсту:

     "У разi невиконання в добровiльному порядку суб'єктами господарської дiяльностi сфери торгiвлi, громадського харчування та послуг визначених у статтi 5 цього Закону рiшень (постанов) спецiально уповноваженого центрального органу виконавчої влади України у сферi захисту прав споживачiв, його територiальних органiв та їх посадових осiб про накладення стягнення примусове виконання таких рiшень (постанов) здiйснюється державною виконавчою службою в порядку, встановленому Законом України "Про виконавче провадження".

     2. Цей Закон набирає чинностi з дня його опублiкування.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ
18 листопада 2003 року
N 1252-IV

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.