ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

29.12.2003 р. N 11/5-16-18478-ЕП

 

Начальникам регiональних митниць
Начальникам митниць прямого пiдпорядкування
Начальникам митниць
Начальнику iнформацiйно- аналiтичного митного управлiння


Про надiслання наказу Держмитслужби вiд 10.12.03 N 849

     Надсилаємо для використання в роботi наказ Держмитслужби вiд 10.12.03 N 849 "Про внесення змiн до деяких наказiв Держмитслужби України", зареєстрований в Мiн'юстi 24.12.03 за N 1217/8538.

     Зазначений наказ набуває чинностi в термiн згiдно з пунктом 3 Указу Президента України "Про державну реєстрацiю нормативно-правових актiв мiнiстерств та iнших органiв виконавчої влади".

     Разом з набуттям чинностi наказу Держмитслужби вiд 10.12.03 N 849 набувають чинностi роз'яснення щодо порядку заповнення граф 40 та 44 ВМД, наданi листом Держмитслужби вiд 04.11.2003 N 11/5-16-15723-ЕП.

     Також повiдомляємо, що у випадку занесення до графи 44 ВМД реквiзитiв ВМД або документiв контролю доставки (0102 - "Попередня вантажна митна декларацiя (ПД)", 0103 - "Попереднє повiдомлення (ПП) " або 0104 - "Внутрiшнiй транзитний документ (ВТД)" схема формування їх номерiв наступна:

99999 . 9 . 999999 . 999 ,
елемент N 1 2 3 4

     де

     1 - 5-значний цифровий код митного органу згiдно з Класифiкатором митних органiв України;

     2 - остання цифра поточного року;

     3 - 6-значний порядковий номер ВМД або документу контролю доставки, доповнений на початку нулями до шести знакiв, якщо вiн мiстить менш нiж 6 знакiв;

     4 - 3-значний порядковий номер товару з графи 32, що декларується в графi 31 цiєї ВМД або документу контролю доставки, доповнений на початку нулями до трьох знакiв, якщо вiн мiстить менш нiж 3 знакiв.

     Начальникам регiональних митниць та начальникам митниць забезпечити жорсткий контроль за правильнiстю заповнення 40 та 44 граф ВМД у вiдповiдностi до роз'яснень, наданих листом Держмитслужби вiд 04.11.2003 N 11/5-16-15723-ЕП та довести цi роз'яснення до вiдома суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi та пiдприємств, що здiйснюють декларування товару на пiдставi договору.

     Начальнику IАМУ в внести вiдповiднi змiни до програмного забезпечення та забезпечити жорсткий контроль за заповненням граф 40 та 44 у вiдповiдностi до наданих роз'яснень при прийомi електронних копiй ВМД до Центральної бази даних Держмитслужби.

     Додаток: Наказ Держмитслужби вiд 10.12.03 N 849.

Заступник Голови Служби М.Iванюк
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.