ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

19.01.2004р. N 10/10-174-ЕП

 

Київська регiональна митниця


Щодо заповнення графи 2 вантажної митної декларацiї

     Державною митною службою України розглянуто лист <...> щодо порядку заповнення графи 2 вантажної митної декларацiї, оформленої вiдповiдно до митного режиму експорту.

     Повiдомляємо, що вiдповiдно до iнструкцiї про порядок заповнення вантажної митної декларацiї, затвердженої наказом Держмитслужби вiд 09.07.97 N 307, зареєстрованої в Мiнiстерствi юстицiї України 24.09.97 (зi змiнами й доповненнями) та пункту 2.1 Порядку заповнення граф вантажної митної декларацiї вiдповiдно до митних режимiв, затвердженого наказом Держмитслужби вiд 30.06.98 N 380, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 22.07.98 за N 469/2909 (зi змiнами й доповненнями), при митному оформленнi товарiв, що перемiщуються за прямими договорами, у графi 2 ВМД зазначаються вiдомостi про вiдправника вiдповiдно до товаротранспортних документiв.

     Вiдомостi про резидента України, що уклав зовнiшньоекономiчний договiр (контракт), наводяться у графi 9 "Особа, вiдповiдальна за фiнансове врегулювання" вантажної митної декларацiї.

     При митному оформленнi товарiв, що перемiщуються за посередницькими договорами (контрактами), у графi 2 ВМД зазначаються вiдомостi про власника товарiв. Якщо при цьому власник товарiв не є вiдправником, то в графi зазначаються вiдомостi про власника товарiв i вчиняється запис "Див. на зворотi", а на зворотному боцi ВМД наводяться вiдомостi про вiдправника товарiв.

Начальник Управлiння митних режимiв В.Заяц
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.