ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до деяких законiв України щодо державного регулювання обiгу дорогоцiнних металiв i дорогоцiнного камiння

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести змiни до таких законiв України:

     1. У Законi України "Про державне регулювання видобутку, виробництва i використання дорогоцiнних металiв i дорогоцiнного камiння та контроль за операцiями з ними" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1998 р., N 9, ст. 34; 2003 р., N 39, ст. 332):

     1) в абзацi другому пункту 21 статтi 1 в позицiї "платина" цифри i слова

     "950 (дев'ятсот п'ятдесята)"

     замiнити цифрами i словами

     "900 (дев'ятисота)
     950 (дев'ятсот п'ятдесята)";

     2) в абзацi п'ятому частини першої статтi 3 слова "золотого запасу України" виключити;

     3) у частинi другiй статтi 9 слово "проводять" замiнити словами "Нацiональний банк України також проводить".

     2. У Законi України "Про виконавче провадження" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 24, ст. 207; 2004 р., N 6, ст. 37):

     1) у статтi 58:

     у частинi першiй слово "п'ятiй" замiнити словом "восьмiй";

     частину четверту викласти в такiй редакцiї:

     "Порядок i умови зберiгання майна, на яке накладено арешт, зазначеного в частинi восьмiй статтi 55 цього Закону, визначаються Нацiональним банком України за погодженням з Мiнiстерством фiнансiв України, а щодо iншого майна - Мiнiстерством юстицiї України";

     2) у статтi 61:

     у частинi першiй слово "п'ятiй" замiнити словом "восьмiй";

     частину другу викласти в такiй редакцiї:

     "Порядок реалiзацiї майна, зазначеного в частинi восьмiй статтi 55 цього Закону, визначається Мiнiстерством фiнансiв України за погодженням з Нацiональним банком України, а iншого майна - Кабiнетом Мiнiстрiв України".

     3. Статтю 49 Закону України "Про Нацiональний банк України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 29, ст. 238) викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 49. Зберiгання золотого запасу

     Нацiональний банк є зберiгачем державного золотого запасу, а також дорогоцiнних металiв, дорогоцiнних каменiв, iнших коштовностей".

     II. Цей Закон набирає чинностi з дня його опублiкування.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ
3 лютого 2004 року
N 1416-IV

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.