ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

07.07.99 11/4-7220


Стосовно митного оформлення вантажiв

     До вiдома та використання в роботi надсилаємо на Вашу адресу постанову Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 07.06.99 N 982 "Про Порядок затвердження та реєстрацiї iнвестицiйних проектiв, що реалiзуються на територiї спецiальної економiчної зони "Яворiв".* У зв'язку з цим, повiдомляємо наступне. Стаття 3 та стаття 4 Закону України "Про спецiальну економiчну зону "Яворiв" передбачає надання суб'єктам СЕЗ "Яворiв" при ввезеннi на територiю СЕЗ "Яворiв" для потреб власного виробництва, пов'язаного з реалiзацiєю iнвестицiйних проектiв, затверджених Яворiвською районною державною адмiнiстрацiєю, пiльг по сплатi ввiзного мита (вiд сплати звiльняються - устаткування, обладнання та комплектуючi деталi до них) та податку на додану вартiсть (вiд сплати звiльняються - устаткування, обладнання та комплектуючi деталi до них), при митному оформленнi вантажiв в режимi випуску у вiльний обiг на митнiй територiї України.

     Тимчасово, до внесення вiдповiдних змiн до Класифiкатора процедур перемiщення через митний кордон України у роздiл 2 "Осооливостi перемiщення через митний кордон України" заповнення граф вантажної митної декларацiї, наведених нижче, при митному оформленнi зазначених вантажiв, здiйснюється наступним чином: графа 1 - зазначається код IМ 40;

     графа 36 - зазначається код звiльнення вiд сплати ввiзного мита - 62 (устаткування та обладнання (крiм пiдакцизних товарiв), яке ввозиться в Україну для реалiзацiї iнвестицiйних проектiв у прiоритетних видах економiчної дiяльностi),

     код звiльнення вiд сплати податку на додану вартiсть - 38 (устаткування та обладнання (крiм пiдакцизних товарiв), яке ввозиться в Україну для реалiзацiї iнвестицiйних проектiв-у прiоритетних видах економiчної дiяльностi); графа 37 - заламається код 400050.

     Разом з цим, до митного оформлення подаються наступнi документи;

     1. Перелiк прiоритетних видiв економiчної дiяльностi, визначений Яворiвською районною державною адмiнiстрацiєю за погодженням з Мiнiстерством економiки України (вiдповiдно до п. 1 Порядку затвердження та реєстрацiї iнвестицiйних проектiв, що реалiзуються на територiї спецiальної економiчної зони "Яворiв", затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 07.06.99 N 982).

     2. Свiдоцтво про реєстрацiю iнвестицiйного проекту (вiдповiдно до п. 7 та п. 8 вищезазначеного Порядку).

     3. Iншi документи, передбаченi чинним митним законодавством.

     Документи, передбаченi пунктами 1-2 цього листа мають бути вказанi у графi 44 вантажної митної декларацiї у роздiлi

     9. При цьому зазначена графа заповнюється наступним чином:

     9.1. ПКМУ 982 07.06.99.

     9.2. Свiдоцтво про реєстрацiю iнвестицiйного проекту.

     9.3. ЗВРУ 402-ХIУ 15.01.99.

Заступник Голови Служби I. М. СОБОЛЬ
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.