Документ скасований: Наказ ДМСУ (до 2012) № 1201 від 07.12.2005

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

Н А К А З
м. Київ

22.04.2004р. N 284


Про внесення доповнення до Класифiкатора видiв податкiв, зборiв та iнших бюджетних надходжень, затвердженого наказом Державної митної служби України вiд 19.02.01 N 101

     З метою приведення нормативно-правових актiв Держмитслужби України у вiдповiднiсть до законодавства України наказую:

     1. Доповнити Класифiкатор видiв податкiв, зборiв та iнших бюджетних надходжень, затверджений наказом Державної митної служби України вiд 19.02.01 N 101 (у редакцiї наказу Державної митної служби України вiд 28.02.03 N 137), пiсля коду виду "128" кодом виду "228" i його описом у такiй редакцiї:

Код виду Вид надходження Код бюджетної класифiкацiї Символ звiтностi банку Пiдстава для стягнення податкiв та зборiв
228 Податок на додану вартiсть з товарiв, увезених на територiю України з дотриманням вимог статтi 129 Митного кодексу України     Закон України "Про податок на додану вартiсть"
Митний кодекс України

     2. Управлiнню iнформацiйного забезпечення та митної статистики (Макаренко А.В.) унести вiдповiднi змiни до програмного забезпечення.

     3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Голови Служби Войцещука А.Д.

Голова Служби М.Каленський
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.