ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

06.09.99 N 15/1 - 2818 - ЕП

 

Начальникам регiональних митниць
Начальникам митниць


Щодо заповнення графи 47 ВМД при митному оформленнi вантажiв, якi iмпортуються пiдприємствами з iноземними iнвестицiями

     В доповнення до листа Держмитслужби вiд 03.12.98 N 15/1-2954 надаємо роз'яснення щодо заповнення графи 47 ВМД при митному оформленнi вантажiв, якi iмпортуються пiдприємствами з iноземними iнвестицiями та на пiдставi рiшень судiв звiльняються вiд сплати податкiв, що стягуються митними органами згiдно з чинним законодавством.

     При заповненнi графи 47 ВМД у випадку, коли судом винесено рiшення про проведення митного оформлення вищезазначених вантажiв згiдно законодавства, дiючого на момент реєстрацiї iноземної iнвестицiї, спочатку нараховуються митнi платежi, якi повинно сплатити пiдприємство згiдно законодавства, яке дiяло на момент реєстрацiї iноземної iнвестицiї, з вказiвкою вiдповiдного способу розрахунку. При цьому в графi "В" проставляються всi необхiднi реквiзити, якi пiдтверджують сплату всiх належних платежiв.

     Що стосується подальшого нарахування митних платежiв, згiдно з дiючим чинним законодавством, то в цьому випадку необхiдно керуватись положеннями п.3 листа Держмитслужби вiд 02.10.98 N 11/1-10404 та листа Держмитслужби вiд 03.12.98 N 15/1-2954 (приклад заповнення гр.47 ВМД наведено в додатку до цього листа).

     При наданнi подекадної iнформацiї про суми коштiв, нарахованих по ВМД та не сплачених на пiдставi рiшень судiв окремими файлами надавати iнформацiю щодо сум митних платежiв, нарахованих згiдно законодавства, яке дiяло на момент реєстрацiї iноземної iнвестицiї та iнформацiю, яка вже надається по сумах коштiв, якi нарахованi вiдповiдно до чинного законодавства та не сплаченi на пiдставi рiшень судiв.

Перший Заступник Голови Служби О.Єгоров

 

Додаток
до листа Держмитслужби
N15/1-2818-ЕП вiд 06.09.99


Приклад заповнення гр.47 ВМД
при митному оформленнi вантажiв, якi iмпортуються
пiдприємствами з iноземними iнвестицiями

     Рiшенням суду винесено, що митне оформлення товарiв, якi iмпортуються пiдприємствами з iноземними iнвестицiями здiйснювати на пiдставi законодавства, що дiяло на момент реєстрацiї iноземної iнвестицiї. При цьому, як приклад, необхiдно сплатити митнi збори i мито. Митнi збори сплачуються суб'єктом ЗЕД готiвкою, а мито - по безготiвковому розрахунку.

Порядок заповнення гр.47 ВМД наступний:

47. Нарахуван.
мита та митних
зборiв
Вид Основа нарахування Ставка Сума СП
 10
 10
 066
 20
 20
 28

****
****
****
****
****
****

  0.05
  0.2
  2
  10
  15
  20
  ****
  ****
  ****
  ****
  ****
  ****
 02
 00
 00
 01
 00
 00

**** заповнюються вiдповiднi даннi

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.