ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

30.09.99 N 09/1-3109-ЕП

 

Начальникам регiональних митниць
Начальникам митниць


Щодо митного оформлення транспортних засобiв

     У зв'язку з великою кiлькiстю транспортних засобiв, якi були тимчасово ввезеннi громадянами на митну територiю України пiд зобов'язання про зворотне вивезення та оформленнi митницями вiдповiдно до вимог наказу Держмиткому вiд 13.06.95 N 253, а на цей час знiмаються з контролю в митницях та вивозяться за межi України повiдомляємо, що випуск зазначених транспортних засобiв необхiдно здiйснювати на пiдставi митної декларацiї форми МД-7 в якiй громадянин надавав зобов'язання про зворотне вивезення транспортного засобу за межi митної територiї України з вiдмiткою митницi про зняття транспортного засобу з контролю та направлення його для вивезення за межi України.

     Митне оформлення транспортних засобiв ввезених в Україну пiсля набрання чинностi Правил митного оформлення транспортних засобiв, номерних вузлiв та агрегатiв, що перемiщуються через митний кордон України, зареєстрованi 29.07.99 за N 516/3809 в Мiнiстерствi юстицiї України та введенi в дiю наказом Держмитслужби вiд 26.06.99 N 393, необхiдно проводити в порядку, встановленому цими Правилами.

Начальник Управлiння
органiзацiї митного контролю
О.С. Бiльчук
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.