ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
КИЇВСЬКА РЕГIОНАЛЬНА МИТНИЦЯ

ДОРУЧЕННЯ

29 вересня 1999 року N 105

 

     З метою впорядкування дiяльностi митних лiцензiйних складiв вiдповiдно до листа Державної iнспекцiї з контролю лiкарських засобiв в м. Києвi N 690 вiд 10.06.99р.

     ДОРУЧАЮ:

     1. Начальникам ТВВ на виконання вимог Закону України " Про лiкарськi засоби" контролювати наявнiсть у МЛС, що зберiгають лiкарськi засоби, погодження з Державною iнспекцiєю з контролю лiкарських засобiв в м. Києвi на вiдповiднiсть примiщень вимогам нормативних актiв для зберiгання та виконання робiт по перепакуванню лiкарських препаратiв.

     2. Начальнику загального вiддiлу довести зазначене рiшення до начальникiв ТВВ.

     3. Довести зазначене рiшення до власникiв МЛС ( вiдп. начальники ТВВ ).

     4. Контроль за виконанням даного доручення покладаю на начальникiв ТВВ.

     5. Загальний контроль залишаю за собою.

Заст. начальника Київської регiональної митницi  

О.М. Ольховик

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.