ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

05.10.99 N 09/1-3165-ЕП

 

Начальникам регiональних митниць
Начальникам митниць


     З метою спрощення процедури митного контролю та митного оформлення транспортних засобiв, якi перемiщуються громадянами через митний кордон України повiдомляємо, що автомобiльна митна декларацiя форми МД-7 не оформлюється у разi:

  • вивезення транспортних засобiв за межi України на постiйно;

  • тимчасового вивезення транспортних засобiв, зареєстрованих в органах ДАI МВС України.

     На вимогу громадянина данi про транспортний засiб зазначаються в митнiй декларацiї, затвердженiй постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 15.07.97 N 748 "Про перелiк вiдомостей, що оголошуються громадянами за встановленою формою у разi перемiщення ними через митний кордон України товарiв та iнших предметiв".

     Iнформацiя про кожне перемiщення транспортного засобу через митний кордон України заноситься до журналiв облiку транспортних засобiв (додатки 3 та 4 до Правил митного оформлення транспортних засобiв, що перемiщуються через митний кордон України, затверджених наказом Держмитслужби вiд 26.06.99 N 393).

     Вважати такими, що втратили чиннiсть лист Держмитслужби вiд 21.09.98 N 09/1-2202ЕП, абзац 3 листа Держмитслужби вiд 09.09.907 N11/1-8518.

Голова Служби Ю.П. Соловков
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.