Документ скасований: Постанова КМУ № 1845 від 27.07.1998

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

01.09.97 N 11/3-8186

НАЧАЛЬНИКАМ РЕГIОНАЛЬНИХ
МИТНИЦЬ
НАЧАЛЬНИКАМ МИТНИЦЬ

     Для використання в роботi надсилаємо постанову Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21.08.97р. N 915 "Про внесення змiни до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 31.05.96р. N 602" (додається).

     Постанова набула чинностi з моменту її прийняття.

     Додаток: постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21.08.97р. N 915 на 1 аркушi.

Заступник Голови Служби
С.Яценко

КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
вiд 21 серпня 1997 р. N 915

Київ

Про внесення змiни до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд З1 травня 1996 р. N 602

     Кабiнет Мiнiстрiв України ПОСТАНОВЛЯЄ:

     У перелiку товарiв, до яких не застосовуються пiльги, встановленi статтею 1 Указу Президента України вiд ЗО червня 1995 р. N 499, затвердженому постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд З1 травня 1996 р. N 602 (iз змiнами i доповненнями, внесеними постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 2 серпня 1996 р. N 907, вiд 14 серпня 1996 р. N 967, вiд 23 вересня 1996 р. N 1165, вiд 8 листопада 1996 р. N 1356, вiд 17 сiчня 1997 р. N 23, вiд 23 сiчня 1997 р. N 53, вiд 5 травня 1997 р. N 415, вiд 12 червня 1997 р. N 577, та розпорядженням Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12 грудня 1996 р. N 799),

цифри та слова

"87.03.21 - Транспортнi засоби з поршневим двигуном внутрiшнього 87.03.24 згоряння iз запалюванням вiд iскри та з кривошипне шатунним механiзмом, крiм автомобiлiв спецiального
      призначення для пiдроздiлiв органiв внутрiшнiх справ,
      що придбаються МВС для його потреб"
    
замiнити цифрами та словами 
"87.03.21 - Транспортнi засоби з поршневим двигуном внутрiшнього 87.03.24 згоряння iз запалюванням вiд iскри та з кривошилно шатунним механiзмом, крiм автомобiлiв спецiального
      призначення для пiдроздiлiв органiв внутрiшнiх справ та
      пiдроздiлiв податкової полiцiї, що придбаються МВС
      та Державною податковою адмiнiстрацiєю для їхнiх
      потреб".

Прем'єр-мiнiстр України
В.Пустовойтенко

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.