ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

27.08.97 N 11/1-8058

Начальникам регiональних митниць
Начальникам митниць

     На запити, якi надходять до Державної митної служби України щодо порядку справляння ввiзного мита з товарiв, якi виготовленi з давальницької сировини iноземного замовника, належать iноземному замовнику i реалiзуються на митнiй територiї України, повiдомляємо наступне.

     При митному оформленнi таких товарiв слiд керуватись Законом України вiд 15.09.95 р. N 327/95-ВР "Про операцiї з давальницькою сировиною в зовнiшньоекономiчних вiдносинах", але не Законом України вiд 05.02.92 р. N 2097-ХII "Про Єдиний митний тариф".

     Пунктом "є" ст.19 Закону України вiд 05.02.92 р. N 2097-ХII "Про Єдиний митний тариф " передбачено звiльнення товарiв, якi походять з митної територiї України i ввозяться назад на цю територiю без обробки або переробки, а також товарiв та iнших предметiв iноземного походження, якi вивозяться назад за межi митної територiї України без обробки або переробки.

     Виходячи з того, що факт ввезення на митну територiю України готової продукцiї, яка виготовлена з давальницької сировини iноземного замовника або закуплена за iноземну валюту i реалiзується на митнiй територiї України, вiдсутнiй, при митному оформленнi зазначеної продукцiї пункт "є" ст.19 Закону України "Про Єдиний митний тариф" не застосовується i вона обкладається за пiльговими ставками ввiзного мита згiдно Єдиного митного тарифу України.

 

Перший заступник Голови Служби

О.Єгоров

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.