ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

29.11.2004 р. N 25/2-9-17/14255-ЕП

 

Начальникам регiональних митниць, митниць
Управлiнню iнформацiйного забезпечення та митної статистики


Щодо порядку заповнення графи 44 ВМД при декларуваннi наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв

     До внесення в установленому порядку змiн до Класифiкатора документiв, затвердженого наказом Держмитслужби вiд 09.07.97 N 307 "Про затвердження Iнструкцiї про порядок заповнення вантажної митної декларацiї" (у редакцiї наказу Держмитслужби вiд 18.04.2002 N 207) при митному оформленнi товарiв, що пiдлягають контролю вiдповiдно до Закону України вiд 15.02.95 N 60/95-ВР "Про обiг в Українi наркотичних засобiв, психотропних речовин, їх аналогiв i прекурсорiв", у графi 44 ВМД зазначати данi (номер, дата):

     сертифiката на ввезення наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв за кодом документа "6050";

     сертифiката на вивезення наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв за кодом документа "6051".

Перший заступник Голови Служби М. Iванюк
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.