Документ скасований: Постанова КМУ № 1845 від 27.07.1998

ПОСТАНОВА

вiд 19 вересня 1997 р. N 1037


Про внесення доповнень до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 31 травня 1996 р. N 602

     Кабiнет Мiнiстрiв України ПОСТАНОВЛЯЄ:

     1. Внести доповнення до перелiку товарiв, щодо яких не застосовуються пiльги, встановленi статтею 1 Указу Президента України вiд З0 червня 1995 р. N 499, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд З1 травня 1996 р. N 602 (iз змiнами i доповненнями, внесеними постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 2 серпня 1996 р. N 907, вiд 14 серпня 1996 р. N 967, вiд 23 вересня 1996 р. N 1165, вiд 8 листопада 1996 р. N 1356, вiд 17 сiчня 1997 N 23, вiд 23 сiчня 1997 р. N 53, вiд 28 березня 1997 р. N 282, вiд 5 травня 1997 р. N 415 вiд 12 червня 1997 р. N 577 i 582, вiд 21 серпня 1997 р. N 915 та розпорядженням Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12 грудня 1996р. N799), що додаються.

     2. Ця постанова набирає чинностi з дня її опублiкування.

Прем'єр-мiнiстр України В. ПУСТОВОЙТЕНКО

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 19 вересня 1997 р. N 1037

ДОПОВНЕННЯ,
що вносяться до перелiку товарiв, щодо яких не застосовуються пiльги, встановленi статтею 1 Указу Президента України вiд 30 червня 1995 р. N 499, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 31 травня 1996 р. N 602

Доповнити перелiк такою позицiєю:

87.05 90900 Тiльки машини для комунальних служб;
      смiттєвози;
      вакуумнi асенiзацiйнi машини;
      каналiзацiйнi машини;
      муловiдсмоктувальнi машини;
      поливально-мийнi машини;
      пiскорозкидачi;
      комбiнованi машини;
      пiдмiтально-прибиральнi машини
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.