МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIКИ ТА З ПИТАНЬ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ IНТЕГРАЦIЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

28.02.2005 N 49


Про внесення змiн до наказу Мiнiстерства економiки та з питань європейської iнтеграцiї України вiд 10.02.2004 N 52

Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
18 квiтня 2005 р. за N 417/10697


     На виконання постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 06.08.2003 N 1211 "Деякi питання реекспорту товарiв" та з метою вдосконалення порядку оформлення та видачi Мiнiстерством економiки та з питань європейської iнтеграцiї України дозволiв на реекспорт товарiв iноземного походження з митної територiї України та товарiв українського походження з митних територiй iноземних країн наказую:

     1. Пункт 3 наказу Мiнiстерства економiки та з питань європейської iнтеграцiї України вiд 10.02.2004 N 52 "Про затвердження Положення про порядок оформлення та видачi Мiнiстерством економiки та з питань європейської iнтеграцiї України дозволiв на реекспорт товарiв iноземного походження та товарiв українського походження", зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 02.03.2004 за N 270/8869, викласти в такiй редакцiї:

     "3. Установити, що дозволи на реекспорт товарiв iноземного походження має право пiдписувати Мiнiстр економiки та з питань європейської iнтеграцiї України, дозволи на реекспорт товарiв українського походження має право пiдписувати заступник Мiнiстра, якому безпосередньо пiдпорядкований департамент державної полiтики у сферi зовнiшньої торгiвлi, торговельних обмежень та контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю".

     2. Абзац шостий пункту 2.1 Положення про порядок оформлення та видачi Мiнiстерством економiки та з питань європейської iнтеграцiї України дозволiв на реекспорт товарiв iноземного походження та товарiв українського походження (далi - Положення), затвердженого наказом Мiнiстерства економiки та з питань європейської iнтеграцiї України вiд 10.02.2004 N 52 та зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 02.03.2004 за N 270/8869, викласти в такiй редакцiї:

     "дозвiл уповноваженого органу країни походження товару на реекспорт цього товару (у разi встановлення вiдповiдно до чинних мiжнародних договорiв України з цiєю країною обмежень на реекспорт такого товару)".

     3. Пункт 4.3 Положення доповнити словами "i скрiплюється гербовою печаткою Мiнiстерства".

     4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Мiнiстр економiки та з питань європейської iнтеграцiї України С.Терьохiн
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.