КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 3 вересня 2005 р. N 864


Про зупинення дiї, внесення змiни та визнання такими, що втратили чиннiсть, деяких постанов Кабiнету Мiнiстрiв України

     Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     1. Зупинити дiю постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 17 березня 2004 р. N 324 "Деякi питання щодо використання окремих видiв вiдходiв як вторинної сировини" (Офiцiйний вiсник України, 2004 р., N 11, ст. 663).

     2. У Порядку декларування митної вартостi товарiв, що перемiщуються через митний кордон України, затвердженому постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28 серпня 2003 р. N 1375 (Офiцiйний вiсник України, 2003 р., N 35, ст. 1908; 2004 р., N 13, ст. 895, N 44, ст. 2910), абзац дев'ятий пункту 14 виключити.

     3. Визнати такими, що втратили чиннiсть, постанови Кабiнету Мiнiстрiв України згiдно з перелiком, що додається.

Прем'єр-мiнiстр України Ю.ТИМОШЕНКО

Iнд. 25

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 3 вересня 2005 р. N 864

ПЕРЕЛIК
постанов Кабiнету Мiнiстрiв України, що втратили чиннiсть

     1. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21 вересня 1993 р. N 770 "Про транспортно-експедицiйне обслуговування, зовнiшньоторговельних i транзитних вантажiв" (ЗП України, 1994 р., N 2, ст. 35).

     2. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 2 серпня 1996 р. N 899 "Про платежi за користування надрами" (ЗП України, 1996 р., N 16, ст. 428).

     3. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16 листопада 1998 р. N 1809 "Про додатковi заходи щодо недопущення iмпорту неякiсних лiкеро-горiлчаних виробiв" (Офiцiйний вiсник України, 1998 р., N 46, ст. 1697).

     4. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 3 листопада 2004 р. N 1480 "Про внесення змiн до Порядку декларування митної вартостi товарiв, що перемiщуються через митний кордон України" (Офiцiйний вiсник України, 2004 р., N 44, ст. 2910).

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.