Документ скасований: Наказ Мінфіну № 1066 від 09.10.2012

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

09.12.2005 N 1217


Про внесення змiн до деяких наказiв Держмитслужби України

Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
28 грудня 2005 р. за N 1576/11856


     Вiдповiдно до статтi 93 Митного кодексу України, Положення про Державну митну службу України, затвердженого Указом Президента України вiд 24.08.2000 N 1022, з метою вдосконалення порядку здiйснення контролю за доставкою товарiв у митницi призначення й для приведення нормативних актiв Державної митної служби України у вiдповiднiсть до законодавства України наказую:

     1. Викласти абзац перший глави 4 Порядку заповнення внутрiшнього транзитного документа для його використання при здiйсненнi контролю за доставкою товарiв, що перемiщуються мiж митницями в межах митної територiї України, затвердженого наказом Державної митної служби України вiд 12.04.2000 N 206 i зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 05.05.2000 за N 261/4482 (iз змiнами), у такiй редакцiї:

     "Для перевезення товарiв, що прямують вiд одного вiдправника на адресу одного одержувача, оформлюється один ВТД незалежно вiд кiлькостi оформлених залiзничних накладних на цi товари".

     2. Доповнити пункт 1.2 Порядку контролю за доставкою в митницi призначення транзитних товарiв залiзничним транспортом з використанням накладної УМВС (СМГС) або на умовах Конвенцiї про мiжнароднi залiзничнi перевезення (КОТIФ) з використанням накладної ЦIМ (СIМ), затвердженого наказом Державної митної служби України вiд 04.08.2004 N 566 i зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 16.08.2004 за N 1013/9612 (iз змiнами), абзацом другим такого змiсту:

     "На товари, що прямують вiд одного вiдправника на адресу одного одержувача та перевозяться за декiлькома залiзничними накладними УМВС (СМГС) або ЦIМ (СIМ), оформлюється одна ВМД типу ТР 80 УМВ чи ТР 80 ЦIМ".

     У зв'язку з цим абзаци другий та третiй уважати вiдповiдно третiм i четвертим.

     3. Управлiнню контролю за перемiщенням вантажiв (Луговець В.А) i Юридичному департаменту (Мельник М.В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацiю до Мiнiстерства юстицiї України.

     4. Установити, що цей наказ набирає чинностi через 20 днiв з дня його офiцiйного опублiкування.

     5. Начальникам митних органiв довести цей наказ до вiдома особового складу та юридичних осiб.

     6. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Голови Державної митної служби України Федорова О.О.

Голова Державної митної служби України О.Б.Єгоров
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.