ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

13.01.2006 р. N 11/4-15/197-ЕП

 

Начальникам регiональних митниць
Начальникам митниць
Начальнику Департаменту iнформацiйних технологiй та митної статистики
Копосову С.А.
Директору Департаменту митної статистики
Овдiєнко Н.Т.


     До внесення змiн в установленому порядку до Класифiкатора способiв розрахунку, затвердженого наказом Держмитслужби вiд 09.07.97 N 307 "Про затвердження Iнструкцiї про порядок заповнення вантажної митної декларацiї", зареєстрованим в Мiнiстерствi юстицiї України 24.09.97 за N 443/2247, iнформуємо, що заповнення графи 47 ВМД при митному оформленнi товарiв, що ввозяться (пересилаються) в Україну в рамках постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 30.11.2005 N 1119 "Деякi питання ввезення (пересилання) товарiв у спецiальнi (вiльнi) економiчнi зони та вивезення товарiв за їх межi", а також майна, увезеного як внесок до статутного фонду пiдприємства з iноземними iнвестицiями, на яке згiдно Митного тарифу України установлено нульовi ставки ввiзного мита, та майна, увезеного на пiдставi договору (контракту) з iноземним iнвестором про спiльну iнвестицiйну дiяльнiсть, на яке згiдно Митного тарифу України установлено нульовi ставки ввiзного мита, слiд здiйснювати iз зазначенням наступних кодiв способiв розрахунку:

Код способу розрахунку Назва способу розрахунку
22 Подання векселя вiдповiдно до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 30.11.2005 N 1119 "Деякi питання ввезення (пересилання) товарiв у спецiальнi (вiльнi) економiчнi зони та вивезення товарiв за їх межi"
23 (Код 23 зазначається при митному оформленнi майна, увезеного як внесок до статутного фонду пiдприємства з iноземними iнвестицiями, на яке установлено нульовi ставки ввiзного мита)
24 (Код 24 зазначається при митному оформленнi майна, увезеного на пiдставi договору (контракту) з iноземним iнвестором про спiльну iнвестицiйну дiяльнiсть, на яке установлено нульовi ставки ввiзного мита)

     Департаменту iнформацiйних технологiй та митної статистики забезпечити унесення потрiбних змiн до вiдповiдних програмно-iнформацiйних комплексiв Єдиної автоматизованої iнформацiйної системи Держмитслужби України.

     Вважати вiдкликаним лист Держмитслужби України вiд 15.12.2005 N 15/2359-ЕП.

Заступник Голови Служби О.П.Шейко
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.