ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

13.02.2006 N 010/100-ЕП

 

Начальникам регiональних митниць
Начальникам митниць


Департамент iнформацiйних технологiй та митної статистики

     Департаментом декларування та митних режимiв розглянуто листи Луганської митницi вiд 02.02.06 N 2-18/18-865-ЕП, вiд 13.12.05 N 21/21-12899-ЕП, вiд 30.12.05 N 21/21-13498 щодо не внесення до ЄАIС Держмитслужби України ВМД: вiд 10.01.06 N 702000001/6/000052, вiд 31.01.06 N 702000001/6/000772, вiд 22.12.05 N 702000001/5/012911, вiд 27.12.05 N 702000001/5/013140 та вiд 06.12.05 N 702000001/5/012096 (IМ-51). У зв'язку з цим, повiдомляємо.

     Загальний порядок заповнення граф ВМД визначено Iнструкцiєю про порядок заповнення граф ВМД, затвердженою наказом Держмитслужби вiд 09.07.05 N 307 i зареєстрованою в Мiнiстерствi юстицiї 24.09.97 за N 443/2247 (зi змiнами й доповненнями).

     Особливостi заповнення граф ВМД вiдповiдно до митних режимiв встановлено Порядком заповнення граф вантажної митної декларацiї вiдповiдно до митних режимiв, затвердженим наказом Держмитслужби вiд 30.06.98 N 380, зареєстрованим в Мiнiстерствi юстицiї 30.06.98 за N 469/2909 (зi змiнами й доповненнями) (далi - Порядок).

     Роздiлом 2 "Особливостi перемiщення товарiв через митний кордон України" Класифiкатора процедур перемiщення товарiв через митний кордон України (додаток 2 до наказу Держмитслужби України вiд 09.07.97 N 307) передбачено код особливостей перемiщення товарiв у рамках гарантiйного обслуговування (у тому числi гарантiйного ремонту) "17".

     Вiдповiдно до роздiлу 3.5 "Заповнення граф вантажної митної декларацiї вiдповiдно до митного режиму переробки на митнiй територiї України" Порядку у графi 37 ВМД проставляється згiдно з Класифiкатором процедур перемiщення товарiв через митний кордон України 6-значний код процедури перемiщення товарiв вiдповiдно до заявленого митного режиму. При цьому, останнi двi цифри:

     при переробцi (у тому числi для операцiй з давальницькою сировиною) - "45";

     при обробцi товарiв (монтажi, збираннi, монтуваннi, налагодженнi) - "44";

     при ремонтi товарiв (у тому числi вiдновленнi та регулюваннi) - "36".

     Отже, у правилах заповнення графи 37 ВМД, що наведенi у роздiлi 3.5 Порядку, перелiк кодiв особливостей перемiщення товарiв, якi можуть бути зазначенi у графi 37 ВМД, не визначено як вичерпний, у зв'язку з цим вважаємо за можливе при перемiщеннi товарiв у митному режимi переробки на митнiй територiї України у рамках гарантiйного обслуговування (у тому числi гарантiйного ремонту) зазначати останнi двi цифри "17".

Директор Департаменту декларування та митних режимiв В.П.Науменко
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.