ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

29.12.2007 N 10/1-2/2135-ЕП

 

Начальникам регiональних митниць, митниць


     Вiдповiдно до опису графи 33 "Код товару" глави 1 роздiлу II Iнструкцiї про порядок заповнення вантажної митної декларацiї, затвердженої наказом Держмитслужби 09.07.97 N 307, зареєстрованої в Мiнiстерствi юстицiї України 24.09.97 за N 443/2247 (в редакцiї наказу Держмитслужби вiд 07.11.2007 N 933) (далi - Iнструкцiя), якщо не передбачено iнше, то в першому пiдроздiлi графи зазначаються першi 8 знакiв коду товару згiдно з УКТЗЕД. У другому пiдроздiлi графи зазначаються дев'ятий та десятий знаки коду товару згiдно з УКТЗЕД.

     Особливостей заповнення графи 33 загальної ВМД Iнструкцiєю не передбачено.

     Враховуючи викладене, при заповненнi графи 33 загальної ВМД код згiдно з УКТЗЕД товару має зазначатись вiдповiдно до правил заповнення графи 33 ВМД, визначених Iнструкцiєю, на рiвнi десяти знакiв.

Директор Департаменту декларування та митних режимiв В.П.Науменко
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.