ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

16.01.2008 N 10/1-2/71-ЕП

 

Начальникам регiональних митниць, митниць


     Повiдомляємо, що при здiйсненнi митного контролю та митного оформлення алкогольних напоїв i тютюнових виробiв, призначених для розмiщення в митний режим магазину безмитної торгiвлi, слiд керуватися вимогами листа Держмитслужби вiд 20.07.2006 N 11/1-10/8101-ЕП, який на сьогоднi є чинним.

     Звертаємо увагу, що вiдповiдно до положень цього листа, у графi 29 транзитної вантажної митної декларацiї згiдно з Класифiкатором митних органiв та їх структурних пiдроздiлiв, спецiалiзованих митних установ та органiзацiй, затвердженим наказом Держмитслужби України вiд 26.04.2006 N 335, зазначаються найменування й дев'ятизначний код митного органу, у якому починається перемiщення вищезазначених пiдакцизних товарiв.

Директор Департаменту декларування та митних режимiв В.П.Науменко
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.