Документ скасований: Наказ ДМСУ (до 2012) № 300 від 31.05.2012

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

вiд 26 квiтня 2006 р. N 335


Про затвердження Класифiкатора митних органiв та їх структурних пiдроздiлiв, спецiалiзованих митних установ та органiзацiй

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
наказами Державної митної служби України
вiд 18 травня 2006 р. N 397,
вiд 29 травня 2006 р. N 427,
вiд 7 червня 2006 р. N 451,
вiд 26 липня 2006 р. N 633,
вiд 13 вересня 2006 р. N 773,
вiд 16 жовтня 2006 р. N 894,
вiд 23 жовтня 2006 р. N 918,
вiд 6 листопада 2006 р. N 986,
вiд 28 грудня 2006 р. N 1167,
вiд 10 сiчня 2007 р. N 4,
вiд 27 сiчня 2007 р. N 61,
вiд 31 сiчня 2007 р. N 79,
вiд 8 лютого 2007 р. N 104,
вiд 16 лютого 2007 р. N 128,
вiд 27 лютого 2007 р. N 167,
вiд 19 квiтня 2007 р. N 330,
вiд 10 травня 2007 р. N 383,
вiд 11 червня 2007 р. N 478,
вiд 10.липня 2007 р. N 576,
вiд 3 серпня.2007 р. N 662,
вiд 26 вересня 2007 р. N 798,
вiд 6 листопада 2007 р. N 929,
вiд 28 листопада 2007 р. N 1004,
вiд 19 грудня 2007 р. N 1088,
вiд 5 березня 2008 р. N 199,
вiд 4 квiтня 2008 р. N 326,
вiд 23 квiтня 2008 р. N 419,
вiд 13 травня 2008 р. N 495,
вiд 30 травня 2008 р. N 574,
вiд 22 травня 2008 р. N 535,
вiд 23 червня 2008 р. N 667,
вiд 30 липня 2008 р. N 826,
вiд 10 вересня 2008 р. N 989,
вiд 23 вересня 2008 р. N 1034,
вiд 7 жовтня 2008 р. N 1107,
вiд 21 жовтня 2008 р. N 1165,
вiд 30 жовтня 2008 р. N 1221,
вiд 31 жовтня 2008 р. N 1227,
вiд 19 листопада 2008 р. N 1286,
вiд 27 листопада 2008 р. N 1335,
вiд 28 листопада 2008 р. N 1341,
вiд 16 грудня 2008 р. N 1410,
вiд 23 сiчня 2009 р. N 43,
вiд 4 березня 2009 р. N 190,
вiд 25 березня 2009 р. N 259,
вiд 1 квiтня 2009 р. N 289,
вiд 7 квiтня 2009 р. N 311,
вiд 10 квiтня 2009 р. N 326,
вiд 14 квiтня 2009 р. N 344,
вiд 17 квiтня 2009 р. N 358,
вiд 30 квiтня 2009 р. N 405,
вiд 22 травня 2009 р. N 476,
вiд 1 червня 2009 р. N 514,
вiд 23 червня 2009 р. N 599,
вiд 20 липня 2009 р. N 676,
вiд 12 серпня 2009 р. N 748,
вiд 28 серпня 2009 р. N 801,
вiд 24 вересня 2009 р. N 891,
вiд 14 жовтня 2009 р. N 959,
вiд 19 жовтня 2009 р. N 988,
вiд 10 листопада 2009 р. N 1076,
вiд 26 листопада 2009 р. N 1133,
вiд 30 листопада 2009 р. N 1151,
вiд 12 сiчня 2010 р. N 7,
вiд 22 сiчня 2010 р. N 37,
вiд 3 лютого 2010 р. N 76,
вiд 17 лютого 2010 р. N 118,
вiд 11 березня 2010 р. N 225,
вiд 13 березня 2010 р. N 242,
вiд 17 березня 2010 р. N 259,
вiд 25 березня 2010 р. N 288,
вiд 14 квiтня 2010 р. N 358,
вiд 30 квiтня 2010 р. N 430,
вiд 26 травня 2010 р. N 525,
вiд 1 червня 2010 р. N 563,
вiд 10 червня 2010 р. N 614,
вiд 15 червня 2010 р. N 641,
вiд 9 липня 2010 р. N 734,
вiд 10 серпня 2010 р. N 893,
вiд 11 серпня 2010 р. N 908
(враховуючи змiни, внесенi наказом Державної митної
служби України вiд 31.08.2010 р. N 990),
вiд 19 серпня 2010 р. N 937,
вiд 3 вересня 2010 р. N 1011,
вiд 14 вересня 2010 р. N 1064

     Вiдповiдно до статтi 310 Митного кодексу України й з метою вдосконалення порядку ведення митної статистики наказую:

     1. Затвердити Класифiкатор митних органiв та їх структурних пiдроздiлiв, спецiалiзованих митних установ та органiзацiй (далi - Класифiкатор), що додається.

     2. Уважати таким, що втратив чиннiсть, Класифiкатор митних органiв України та їх структурних пiдроздiлiв, затверджений наказом Держмитслужби України вiд 02.04.2004 N 233 "Про затвердження Класифiкатора митних органiв України та їх структурних пiдроздiлiв" (зi змiнами).

     3. Департаменту iнформацiйних технологiй та митної статистики (Копосов С. А.) у 5-денний строк допрацювати вiдповiдне програмне забезпечення.

     4. Установити, що цей наказ уводиться в дiю з 01.05.2006.

     5. Начальникам регiональних митниць, митниць:

     5.1. Забезпечити своєчасний перехiд на використання нових кодiв вiдповiдно до Класифiкатора митних органiв та їх структурних пiдроздiлiв, спецiалiзованих митних установ та органiзацiй.

     5.2. Довести цей наказ до вiдома фiзичних i юридичних осiб.

     6. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Голови Служби Федорова О. О.

Голова Служби О. Б. Єгоров

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державної митної служби України
вiд 26 квiтня 2006 р. N 335
(у редакцiї наказу Державної митної служби України
вiд 30 листопада 2009 р. N 1151)

Класифiкатор митних органiв та їх структурних пiдроздiлiв, спецiалiзованих митних установ та органiзацiй

Назва митного органу, митного поста, структурного пiдроздiлу митницi або митного поста, пункту пропуску через державний кордон України Код
1 Державна митна служба України 12000 00 00
2 Київська регiональна митниця 10000 00 00
Зона дiяльностi - мiсто Київ (крiм питань, що належить до компетенцiї Київської центральної спецiалiзованої митницi та Енергетичної регiональної митницi), аеродроми "Київ (Антонов) i (Гостомель)" та територiї митних лiцензiйних складiв i складiв тимчасового зберiгання (у тому числi територiї, що будуть використовуватися за таким призначенням), якi розташованi в Київськiй областi, власниками яких є суб'єкти зовнiшньоекономiчної дiяльностi, що перебувають на облiку в цiй митницi, крiм митного оформлення товарiв, якi класифiкуються у товарнiй групi 06 (за винятком товарної пiдкатегорiї 0602 90 10 00) згiдно Української класифiкацiї товарiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi та ввозяться в Україну суб'єктами господарської дiяльностi
Служба боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил 10000 00 01
Вiддiл кадрового забезпечення та з питань запобiгання корупцiї 10000 00 02
Вiддiл адмiнiстрування митних платежiв 10000 00 03
Вiддiл iнформацiйної роботи та митної статистики 10000 00 04
Вiддiл контролю за перемiщенням товарiв 10000 00 05
Вiддiл контролю митної вартостi та класифiкацiї товарiв 10000 00 06
Рядок вилучено  
Сектор з питань захисту прав iнтелектуальної власностi вiддiлу органiзацiї митного контролю та роботи митних посередникiв 10000 00 08
Рядок виключено  
Сектор оформлення гуманiтарної допомоги 10000 00 10
Вiддiл митного оформлення "Солом'янський" 10000 00 11
Рядок вилучено  
Рядок вилучено  
Вiддiл митного оформлення "Залiзничний" 10000 00 14
Рядок вилучено  
Рядок вилучено  
Вiддiл митного оформлення "Центральний" 10000 00 16
Рядок вилучено  
Рядок вилучено  
Вiддiл митного оформлення "Днiпро" 10000 00 19
Вiддiл митного оформлення "Подiльський" 10000 00 20
Рядок вилучено  
Рядок вилучено  
Рядок вилучено  
Вiддiл митного оформлення "Святошинський" 10000 00 24
Рядок вилучено  
Вiддiл митного оформлення "Дарницький" 10000 00 26
Рядок вилучено  
Рядок вилучено  
Рядок вилучено  
Рядок вилучено  
Рядок вилучено  
Вiддiл митного оформлення "Деснянський" 10000 00 32
Рядок вилучено  
М/п "Жуляни" 10011 00 00
Вiддiл митного оформлення "Київ" митного поста "Жуляни" 10011 00 01
Вiддiл митного оформлення "Гостомель" митного поста "Жуляни" 10011 00 02
П/п "Київ - аеропорт" (Жуляни) 10011 01 00 (13)
Рядок вилучено  
П/п "Київ "Гостомель" 10011 02 00 (13)
3 Житомирська митниця 10100 00 00
Зона дiяльностi - Житомирська область i смт Вiльча Київської областi, крiм митного оформлення товарiв, що класифiкуються у товарнiй групi 06 (за винятком товарної пiдкатегорiї 0602 90 10 00) згiдно Української класифiкацiї товарiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi та ввозяться в Україну суб'єктами господарської дiяльностi
Служба боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил 10100 00 01
Вiддiл внутрiшньої безпеки 10100 00 02
Вiддiл митних платежiв 10100 00 03
Вiддiл iнформацiйної роботи та митної статистики 10100 00 04
Вiддiл контролю за перемiщенням товарiв 10100 00 05
Вiддiл контролю митної вартостi 10100 00 06
Вiддiл номенклатури та класифiкацiї товарiв 10100 00 07
Вiддiл органiзацiї митного контролю 10100 00 08
Вiддiл митного оформлення N 1 10100 00 09
Сектор митного оформлення "Радомишль" вiддiлу митного оформлення N 1 10100 00 10
Сектор митного оформлення "Коростишiв" вiддiлу митного оформлення N 1 10100 00 11
Сектор митного оформлення N 3 вiддiлу митного оформлення N 1 10100 00 12
Вiддiл митного оформлення N 2 10100 00 13
М/п "Олевськ" 10101 00 00
П/п "Майдан-Копищанський - Глушкевичi" 10101 02 00 (21)
Вiддiл митного оформлення N 1 митного поста "Олевськ" 10101 02 01
Сектор митного оформлення N 1 митного поста "Олевськ" 10101 00 02
М/п "Овруч" 10102 00 00
Вiддiл митного оформлення N 1 митного поста "Овруч" 10102 00 01
П/п "Виступовичi - Словечне" (пункт контролю на станцiї "Овруч") 10102 05 00 (12)
Вiддiл митного оформлення N 2 митного поста "Овруч" 10102 05 02
П/п "Виступовичi - Нова Рудня" 10102 03 00 (11)
Вiддiл митного оформлення N 3 митного поста "Овруч" 10102 03 03
П/п "Вiльча - Олександрiвка" 10102 04 00 (21)
Вiддiл митного оформлення N 4 митного поста "Овруч" 10102 04 04
М/п "Коростень" 10103 00 00
Вiддiл митного оформлення N 1 митного поста "Коростень" 10103 00 01
Сектор митного оформлення N 1 вiддiлу митного оформлення N 1 митного поста "Коростень" 10103 00 02
Сектор митного оформлення N 2 вiддiлу митного оформлення N 1 митного поста "Коростень" 10103 00 03
П/п "Виступовичi - Словечне" (пункт контролю на станцiї "Коростень") 10103 06 00 (12)
Вiддiл митного оформлення N 2 митного поста "Коростень" 10103 06 04
Сектор митного оформлення "Володарськ-Волинський" митного поста "Коростень" 10103 00 05
Сектор митного оформлення "Малин" митного поста "Коростень" 10103 00 06
М/п "Новоград-Волинський" 10104 00 00
Сектор митного оформлення N 1 митного поста "Новоград-Волинський" 10104 00 01
Сектор митного оформлення N 2 митного поста "Новоград-Волинський" 10104 00 02
Сектор митного оформлення "Баранiвка" митного поста "Новоград-Волинський" 10104 00 05
М/п "Бердичiв" 10105 00 00
Сектор митного оформлення N 1 митного поста "Бердичiв" 10105 00 01
Сектор митного оформлення N 2 митного поста "Бердичiв" 10105 00 02
4 Чернiгiвська митниця 10200 00 00
Зона дiяльностi - Чернiгiвська область, зона вiдчуження ЧАЕС i м. Славутич Київської областi, крiм митного оформлення товарiв, що класифiкуються у товарнiй групi 06 (за винятком товарної пiдкатегорiї 0602 90 10 00) згiдно Української класифiкацiї товарiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi та ввозяться в Україну суб'єктами господарської дiяльностi
Служба боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил 10200 00 01
Вiддiл кадрового забезпечення та з питань запобiгання корупцiї 10200 00 02
Вiддiл адмiнiстрування митних платежiв 10200 00 03
Вiддiл iнформацiйної роботи та митної статистики 10200 00 04
Вiддiл контролю за перемiщенням товарiв 10200 00 05
Вiддiл контролю митної вартостi та класифiкацiї товарiв 10200 00 06
Сектор з питань захисту прав iнтелектуальної власностi 10200 00 08
Вiддiл митного оформлення N 1 10200 00 09
Сектор митного оформлення N 1 10200 00 11
Вiддiл митного оформлення N 2 10200 00 13
М/п "Енергiя" 10201 00 00
Сектор митного оформлення N 1 митного поста "Енергiя" 10201 00 01
П/п "Славутич - Комарин" 10201 01 00 (11)
Вiддiл митного оформлення N 1 "Славутич - Комарин" митного поста "Енергiя" 10201 01 02
М/п "Новi Яриловичi" 10203 00 00
П/п "Новi Яриловичi - Нова Гута" 10203 02 00 (11)
М/п "Прилуки" 10204 00 00
Сектор митного оформлення N 1 митного поста "Прилуки" 10204 00 01
Сектор митного оформлення N 2 митного поста "Прилуки" 10204 00 02
М/п "Сенькiвка" 10205 00 00
П/п "Сенькiвка - Новi Юрковичi, Веселiвка" 10205 03 00 (11)
М/п "Щорс" 10207 00 00
Вiддiл митного оформлення N 2 митного поста "Щорс" 10207 00 01
Сектор митного оформлення N 1 вiддiлу митного оформлення N 2 митного поста "Щорс" 10207 00 02
Сектор митного оформлення N 2 вiддiлу митного оформлення N 2 митного поста "Щорс" 10207 00 03
П/п "Щорс - Терехiвка" (станцiя "Щорс") 10207 05 00 (12)
Вiддiл митного оформлення N 1 митного поста "Щорс" 10207 05 04
П/п "Щорс - Терехiвка" (пункт контролю на станцiї "Хоробичi") 10207 09 00 (12)
Вiддiл митного оформлення N 3 митного поста "Щорс" 10207 09 05
М/п "Чернiгiв - залiзничний" 10208 00 00
П/п "Горностаївка - Терюха" (станцiя "Горностаївка") 10208 08 00 (12)
Вiддiл митного оформлення N 1 митного поста "Чернiгiв - залiзничний" 10208 08 01
П/п "Горностаївка - Терюха" (пункт контролю на станцiї "Чернiгiв") 10208 04 00 (12)
Вiддiл митного оформлення N 2 митного поста "Чернiгiв - залiзничний" 10208 04 02
М/п "Новгород - Сiверський" 10209 00 00
Вiддiл митного оформлення N 1 митного поста "Новгород - Сiверський" 10209 00 01
Вiддiл митного оформлення N 2 в м.Бахмач митного поста "Новгород - Сiверський" 10209 00 02
М/п "Грем'яч" 10210 00 00
П/п "Грем'яч - Погар" 10210 10 00 (11)
Вiддiл митного оформлення N 1 митного поста "Грем'яч" 10210 10 01
П/п "Миколаївка - Ломакiвка" 10210 11 00 (21)
Вiддiл митного оформлення N 2 митного поста "Грем'яч" 10210 11 02
5 Пункт вилучено  
6 Київська центральна спецiалiзована митниця 10900 00 00
Зона дiяльностi:
1. Територiя Києва та Київської областi (за виключенням зони вiдчуження ЧАЕС i смт Вiльча, а також товарiв, що перемiщуються через митний кордон України громадянами, незареєстрованими в установленому законом порядку, як суб'єкти пiдприємницької дiяльностi, та митне оформлення яких вiдповiдно до законодавства України здiйснюється у пунктах пропуску через державний кордон України) зi спецiалiзацiєю митного контролю та митного оформлення товарiв:
призначених для офiцiйного (службового) користування дипломатичних представництв, консульських установ, представництв iноземних держав та мiжнародних органiзацiй, представництв iноземних фiрм в Українi, а також особистого користування членiв персоналу таких представництв, установ та органiзацiй i членiв їх сiмей, якi мають митнi пiльги;
призначених для демонстрацiї або використання на виставках, ярмарках, конференцiях або iнших подiбних заходах, а також аудiовiзуальних творiв, фонограм чи вiдеограм на вiдповiдних матерiальних носiях;
що перемiщуються у несупроводжуваному багажi та вантажних вiдправленнях на адресу громадян;
що перемiщуються у мiжнародних поштових та експрес-вiдправленнях;
алкогольних напоїв i тютюнових виробiв, що ввозяться автомобiльним транспортом у митному режимi "iмпорт";
транспортних засобiв, що класифiкуються в товарних позицiях 8702 - 8704, 8711 згiдно з Українською класифiкацiєю товарiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi;
транспортних засобiв, що належать громадянам, якi постiйно або тимчасово проживають на цiй територiї;
культурних цiнностей;
валютних цiнностей, що перемiщуються через митний кордон України банкiвськими установами;
дорогоцiнних металiв, дорогоцiнного камiння, а також товарiв, що їх мiстять або виробленi з них, а саме:
перли природнi чи культивованi, обробленi або необробленi, сортованi або несортованi, але ненанизанi, неоправленi i незакрiпленi; природнi чи культивованi перли, тимчасово нанизанi для зручностi транспортування;
дорогоцiнне камiння (крiм алмазiв) або напiвдорогоцiнне камiння, оброблене або необроблене, сортоване або несортоване, але ненанизане, неоправлене i незакрiплене; несортоване дорогоцiнне камiння (крiм алмазiв) та напiвдорогоцiнне камiння, тимчасово нанизане для зручностi транспортування;
дорогоцiнне або напiвдорогоцiнне камiння, штучне чи реконструйоване, оброблене або необроблене, сортоване чи несортоване, але ненанизане, неоправлене i незакрiплене; несортоване штучне або реконструйоване дорогоцiнне або напiвдорогоцiнне камiння, тимчасово нанизане для зручностi транспортування;
кришиво та порошок з природного або штучного дорогоцiнного або напiвдорогоцiнного камiння;
срiбло (включаючи срiбло з покриттям iз золота або платини), у необробленому або напiвобробленому виглядi, або у виглядi порошку;
метали недорогоцiннi, плакованi срiблом, напiвобробленi;
золото (включаючи золото, з покриттям iз платини), необроблене, напiвоброблене або у виглядi порошку;
метали недорогоцiннi або срiбло, плакованi золотом, необробленi або напiвобробленi;
платина необроблена, напiвоброблена або у виглядi порошку;
метали недорогоцiннi, срiбло або золото, плакованi платиною, необробленi або напiвобробленi;
вiдходи або брухт дорогоцiнних металiв чи металiв, плакованих дорогоцiнними металами; iншi вiдходи або брухт з вмiстом дорогоцiнних металiв чи сполук дорогоцiнних металiв, використовуванi головним чином для добування дорогоцiнних металiв;
ювелiрнi вироби та їх частини з дорогоцiнних металiв чи металiв, плакованих дорогоцiнними металами;
вироби майстрiв золотих i срiбних справ та частини цих виробiв з дорогоцiнних металiв чи металiв, плакованих дорогоцiнними металами;
вироби з дорогоцiнних металiв або металiв, плакованих дорогоцiнними металами;
вироби з природних або культивованих перлiв, з дорогоцiнного або напiвдорогоцiнного камiння;
бiжутерiя з недорогоцiнних металiв, з покриттям з дорогоцiнних металiв;
монети з дорогоцiнних металiв;
бурштин, гагат;
метали дорогоцiннi у колоїдному станi; органiчнi або неорганiчнi сполуки дорогоцiнних металiв, iз визначеним або невизначеним хiмiчним складом; амальгами дорогоцiнних металiв;
годинники наручнi, кишеньковi та iншi, призначенi для носiння на собi або iз собою, включаючи секундомiри, з корпусами, виробленими з дорогоцiнних металiв або з металiв, з покриттям з дорогоцiнних металiв, або з тих самих матерiалiв у поєднаннi з природними чи культивованими перлами, з дорогоцiнним або напiвдорогоцiнним камiнням;
годинники, не призначенi для носiння на собi або iз собою, в яких встановлено годинниковий механiзм для годинникiв, призначених для носiння на собi або iз собою, крiм годинникiв товарної позицiї 9104, з корпусами, виробленими з дорогоцiнних металiв або з металiв з покриттям з дорогоцiнних металiв, або з тих самих матерiалiв у поєднаннi з природними чи культивованими перлами, з дорогоцiнним або напiвдорогоцiнним камiнням;
годинники, що встановлюються на панелях приладiв та подiбнi годинники для наземних транспортних засобiв, лiтальних апаратiв, космiчних апаратiв або суден, з корпусами, виробленими з дорогоцiнних металiв або з металiв з покриттям з дорогоцiнних металiв, або з тих самих матерiалiв у поєднаннi з природними чи культивованими перлами, з дорогоцiнним або напiвдорогоцiнним камiнням;
годинники, не призначенi для носiння на собi або iз собою, з корпусами, виробленими з дорогоцiнних металiв або з металiв з покриттям з дорогоцiнних металiв, або з тих самих матерiалiв у поєднаннi з природними чи культивованими перлами, з дорогоцiнним або напiвдорогоцiнним камiнням;
корпуси для годинникiв, призначених для носiння iз собою чи на собi, та їх частини, виробленi з дорогоцiнних металiв або з металiв, з покриттям з дорогоцiнних металiв, або з тих самих матерiалiв у поєднаннi з природними чи культивованими перлами, з дорогоцiнним або напiвдорогоцiнним камiнням;
корпуси годинникiв, не призначених для носiння на собi або iз собою, та аналогiчнi корпуси для iнших виробiв групи 91 та їх частини, виробленi з дорогоцiнних металiв або з металiв, з покриттям з дорогоцiнних металiв, або з тих самих матерiалiв у поєднаннi з природними чи культивованими перлами, з дорогоцiнним або напiвдорогоцiнним камiнням;
ремiнцi, стрiчки та браслети для годинникiв, призначених для носiння iз собою чи на собi, та їх частини, виробленi з дорогоцiнних металiв або з металiв, покритих дорогоцiнними металами, або з тих самих матерiалiв у поєднаннi з природними чи культивованими перлами, з дорогоцiнним або напiвдорогоцiнним камiнням;
ручки кульковi, авторучки та їх частини, з корпусом або ковпачком з дорогоцiнних металiв або покритi дорогоцiнними металами;
картини, малюнки та пастелi, повнiстю виконанi вручну, колажi та аналогiчнi декоративнi зображення;
оригiнали гравюр, естампiв та лiтографiй;
оригiнали скульптур i статуеток з дорогоцiнних металiв, дорогоцiнного камiння або з їх вмiстом;
колекцiї та предмети колекцiонування iз зоологiї, ботанiки, мiнералогiї, анатомiї, iсторiї, археологiї, палеонтологiї, етнографiї чи нумiзматики;
предмети антикварiату вiком понад 100 рокiв з дорогоцiнних металiв, дорогоцiнного камiння або з їх вмiстом.
2. Митна територiя України зi спецiалiзацiєю митного контролю та митного оформлення культурних цiнностей; дорогоцiнних металiв, дорогоцiнного камiння, а також товарiв, що їх мiстять або виробленi з них за перелiком, визначеним Держмитслужбою; iнших товарiв, визначених Держмитслужбою (з урахуванням етапностi розширення зони дiяльностi митницi), та транспортних засобiв, що їх перемiщують.
Служба боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил 10900 00 01
Вiддiл кадрового забезпечення та з питань запобiгання корупцiї 10900 00 02
Вiддiл адмiнiстрування митних платежiв 10900 00 03
Вiддiл iнформацiйної роботи та митної статистики 10900 00 04
Вiддiл контролю за перемiщенням товарiв 10900 00 05
Вiддiл контролю митної вартостi та класифiкацiї товарiв 10900 00 06
Вiддiл органiзацiї митного контролю та роботи митних посередникiв 10900 00 08
Вiддiл митного оформлення N 1 10900 00 17
Вiддiл митного оформлення N 2 10900 00 10
Вiддiл митного оформлення N 3 10900 00 11
Вiддiл митного оформлення N 4 10900 00 12
Сектор митного оформлення N 1 вiддiлу митного оформлення N 4 10900 00 13
Вiддiл митного оформлення N 5 10900 00 14
Вiддiл митного оформлення N 6 10900 00 18
Сектор митного оформлення N 1 вiддiлу митного оформлення N 6 10900 00 19
Сектор митного оформлення N 2 вiддiлу митного оформлення N 6 10900 00 20
Сектор митного оформлення N 3 вiддiлу митного оформлення N 6 10900 00 21
Сектор митного оформлення N 4 вiддiлу митного оформлення N 6 10900 00 22
Сектор митного оформлення N 5 вiддiлу митного оформлення N 6 10900 00 23
7 Днiпропетровська митниця 11000 00 00
Зона дiяльностi:
Днiпропетровська область, за винятком Апостолiвського, Криворiзького, Нiкопольського, П'ятихатського, Софiївського, Томакiвського, Широкiвського районiв i митного оформлення товарiв, що класифiкуються у товарнiй групi 06 (крiм товарної пiдкатегорiї 0602 90 10 00) згiдно Української класифiкацiї товарiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi та ввозяться в Україну суб'єктами господарської дiяльностi;
територiя Днiпропетровськiй областi в частинi митного оформлення транспортних засобiв, що належать громадянам, якi постiйно або тимчасово проживають на територiї цiєї областi
Служба боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил 11000 00 01
Вiддiл кадрового забезпечення та з питань запобiгання корупцiї 11000 00 02
Вiддiл адмiнiстрування митних платежiв 11000 00 03
Вiддiл iнформацiйної роботи та митної статистики 11000 00 04
Вiддiл контролю за перемiщенням товарiв 11000 00 05
Вiддiл контролю митної вартостi та класифiкацiї товарiв  11000 00 06
Рядок виключено  
Сектор з питань захисту прав iнтелектуальної власностi 11000 00 08
Служба фiнансiв, бухгалтерського облiку та звiтностi 11000 00 09
Вiддiл оформлення транспортних засобiв 11000 00 10
Вiддiл митного оформлення N 1 11000 00 11
Вiддiл митного оформлення N 2 11000 00 12
Сектор N 1 вiддiлу митного оформлення N 2 11000 00 16
Вiддiл митного оформлення N 3 11000 00 13
Вiддiл митного оформлення N 4 11000 00 14
М/п "Днiпродзержинськ" 11001 00 00
М/п "Павлоград" 11002 00 00
М/п "Днiпропетровськ - аеропорт" 11003 00 00
П/п "Днiпропетровськ - аеропорт" 11003 01 00 (13)
М/п "Новомосковськ" 11004 00 00
8 Бердянська митниця 11100 00 00
Зона дiяльностi - Бердянський, Мелiтопольський, Приазовський, Приморський, Чернiгiвський, Якимiвський райони Запорiзької областi, за винятком митного оформлення транспортних засобiв, що належать громадянам, якi постiйно або тимчасово проживають у цих районах та товарiв, що класифiкуються у товарнiй групi 06 (крiм товарної пiдкатегорiї 0602 90 10 00) згiдно Української класифiкацiї товарiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi i ввозяться в Україну суб'єктами господарської дiяльностi
Служба боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил 11100 00 01
Вiддiл внутрiшньої безпеки 11100 00 02
Вiддiл митних платежiв 11100 00 03
Вiддiл iнформацiйної роботи та митної статистики 11100 00 04
Вiддiл контролю за перемiщенням товарiв 11100 00 05
Вiддiл контролю митної вартостi та номенклатури 11100 00 06
Сектор органiзацiї митного контролю 11100 00 07
Вiддiл митного оформлення N 1 11100 00 08
П/п "Бердянський морський торговельний порт" 11100 01 00 (15)
Вiддiл митного оформлення N 2 11100 01 09
М/п "Мелiтополь" 11101 00 00
9 Запорiзька митниця 11200 00 00
Зона дiяльностi:
Запорiзька область, за винятком Бердянського, Мелiтопольського, Приазовського, Приморського, Чернiгiвського, Якимiвського районiв i митного оформлення товарiв, що класифiкуються у товарнiй групi 06 (за винятком товарної пiдкатегорiї 0602 90 10 00) згiдно Української класифiкацiї товарiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi та ввозяться в Україну суб'єктами господарської дiяльностi;
територiя Запорiзької областi в частинi митного оформлення транспортних засобiв, що належать громадянам, якi постiйно або тимчасово проживають на територiї цiєї областi
Служба боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил 11200 00 01
Вiддiл внутрiшньої безпеки 11200 00 02
Вiддiл митних платежiв 11200 00 03
Вiддiл iнформацiйної роботи та митної статистики 11200 00 04
Вiддiл контролю за перемiщенням товарiв 11200 00 05
Вiддiл контролю митної вартостi 11200 00 06
Вiддiл номенклатури та класифiкацiї товарiв 11200 00 07
Вiддiл органiзацiї митного контролю 11200 00 08
Вiддiл контрольно-перевiрочної роботи 11200 00 14
Вiддiл митного оформлення N 1 11200 00 09
Вiддiл митного оформлення N 2 11200 00 10
Вiддiл митного оформлення N 3 11200 00 11
Вiддiл митного оформлення N 4 11200 00 12
Вiддiл митного оформлення N 5 11200 00 13
М/п "Запорiжжя - аеропорт" 11201 00 00
П/п "Запорiжжя - аеропорт" 11201 01 00 (13)
М/п "Днiпрорудний 11202 00 00
Сектор митного оформлення "Пологи" митного поста "Днiпрорудний" 11202 00 01
М/п "Запорiжсталь" 11203 00 00
10 Криворiзька митниця 11300 00 00
Зона дiяльностi - Апостолiвський, Криворiзький, Нiкопольський, П'ятихатський, Софiївський, Томакiвський, Широкiвський райони Днiпропетровської областi, за винятком митного оформлення транспортних засобiв, що належать громадянам, якi постiйно або тимчасово проживають у цих районах та товарiв, що класифiкуються у товарнiй групi 06 (за винятком товарної пiдкатегорiї 0602 90 10 00) згiдно Української класифiкацiї товарiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi i ввозяться в Україну суб'єктами господарської дiяльностi
Служба боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил 11300 00 01
Вiддiл кадрового забезпечення та з питань запобiгання корупцiї 11300 00 02
Вiддiл адмiнiстрування митних платежiв 11300 00 03
Вiддiл iнформацiйної роботи та митної статистики 11300 00 04
Вiддiл контролю за перемiщенням товарiв 11300 00 05
Вiддiл контролю митної вартостi та класифiкацiї товарiв  11300 00 06
Рядок виключено  
Вiддiл органiзацiї митного контролю та роботи митних посередникiв 11300 00 08
Вiддiл митного оформлення N 1 11300 00 09
П/п "Кривий Рiг - аеропорт" 11300 01 00 (13)
М/п "Нiкополь" 11302 00 00
Сектор митного оформлення N 1 митного поста "Нiкополь" 11302 00 02
Рядок вилучено  
М/п "Криворiжсталь" 11303 00 00
Сектор митного оформлення "Пiвденний" митного поста "Криворiжсталь" 11303 00 01
М/п "Кривбас" 11305 00 00
Сектор митного оформлення "Пiвнiчний" митного поста "Кривбас" 11305 00 01
11 Бориспiльська митниця 12200 00 00
Зона дiяльностi - територiя Державного мiжнародного аеропорту "Бориспiль", а також територiї Києва та Київської областi для товарiв, що призначенi виключно для потреб авiакомпанiй та аеропорту "Бориспiль", i товарiв, що перемiщуються через мiжнародний пункт пропуску для повiтряного сполучення "Бориспiль" на адресу суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi в Києвi та Київськiй областi (за їх згодою), крiм товарiв, що належать до зони дiяльностi Київської центральної спецiалiзованої митницi та митного оформлення товарiв, що класифiкуються у товарнiй групi 06 (за винятком товарної пiдкатегорiї 0602 90 10 00) згiдно Української класифiкацiї товарiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi i ввозяться в Україну суб'єктами господарської дiяльностi
П/п "Бориспiль - аеропорт" 12200 01 00 (13)
Служба боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил 12200 01 01
Вiддiл внутрiшньої безпеки 12200 01 02
Вiддiл митних платежiв 12200 01 03
Вiддiл iнформацiйної роботи та митної статистики 12200 01 04
Вiддiл контролю за перемiщенням товарiв 12200 01 05
Вiддiл контролю митної вартостi та номенклатури 12200 01 06
Сектор з питань захисту прав iнтелектуальної власностi 12200 01 07
Вiддiл митного оформлення N 1 12200 01 08
Вiддiл митного оформлення N 2 12200 01 09
Вiддiл митного оформлення N 3 12200 01 10
Вiддiл митного оформлення N 4 12200 01 11
Вiддiл митного оформлення N 5 12200 01 16
Вiддiл митного оформлення N 6 12200 01 17
Вiддiл митного оформлення N 7 12200 01 18
Вiддiл митного оформлення N 8 12200 01 19
Вiддiл митного оформлення N 9 12200 01 12
Вiддiл митного оформлення N 10 12200 01 13
Вiддiл митного оформлення N 11 12200 01 14
Сектор митного оформлення N 1 12200 01 15
Сектор митного оформлення N 2 12200 01 20
12 Севастопольська митниця 12300 00 00
Зона дiяльностi - мiсто Севастополь, за винятком митного оформлення транспортних засобiв, що належать громадянам, якi постiйно або тимчасово проживають у цьому мiстi та товарiв, що класифiкуються у товарнiй групi 06 (крiм товарної пiдкатегорiї 0602 90 10 00) згiдно Української класифiкацiї товарiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi i ввозяться в Україну суб'єктами господарської дiяльностi
Служба боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил 12300 00 01
Вiддiл внутрiшньої безпеки 12300 00 02
Вiддiл митних платежiв 12300 00 03
Вiддiл iнформацiйної роботи та митної статистики 12300 00 04
Вiддiл контролю за перемiщенням товарiв 12300 00 05
Вiддiл контролю митної вартостi та номенклатури 12300 00 06
Вiддiл органiзацiї митного контролю 12300 00 07
Вiддiл митного оформлення N 1 12300 00 08
Вiддiл митного оформлення N 2 12300 00 09
П/п Аеродром "Кача" 12300 02 00 (23)
П/п Аеродром "Бельбек" 12300 03 00 (13)
П/п "Балаклавський судноремонтний завод "Металiст" 12300 04 00 (15)
М/п "Рибпорт" 12301 00 00
П/п "Севастопольський морський рибний порт" 12301 05 00 (15)
Вiддiл митного оформлення митного поста "Рибпорт" 12301 05 03
Сектор N 1 вiддiлу митного оформлення митного поста "Рибпорт" 12301 05 04
Сектор N 2 вiддiлу митного оформлення митного поста "Рибпорт" 12301 05 05
Сектор N 3 вiддiлу митного оформлення митного поста "Рибпорт" 12301 05 06
Сектор N 4 вiддiлу митного оформлення митного поста "Рибпорт" 12301 05 07
М/п "Iнкерман" 12302 00 00
Вiддiл митного оформлення митного поста "Iнкерман" 12302 00 03
Сектор N 1 вiддiлу митного оформлення митного поста "Iнкерман" 12302 00 04
Сектор N 2 вiддiлу митного оформлення митного поста "Iнкерман" 12302 00 05
Сектор N 3 вiддiлу митного оформлення митного поста "Iнкерман" 12302 00 06
Сектор N 4 вiддiлу митного оформлення митного поста "Iнкерман" 12302 00 07
П/п "Севастопольський морський торговельний порт" 12300 01 00 (15)
13 Енергетична регiональна митниця 12400 00 00
Зона дiяльностi - митна територiя України, зi спецiалiзацiєю митного контролю та митного оформлення товарiв та транспортних засобiв, що їх перемiщують, за перелiком, визначеним Держмитслужбою України
Служба боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил 12400 00 01
Вiддiл кадрового забезпечення та з питань запобiгання корупцiї 12400 00 02
Вiддiл адмiнiстрування митних платежiв 12400 00 03
Вiддiл iнформацiйної роботи та митної статистики 12400 00 04
Вiддiл контролю за перемiщенням товарiв 12400 00 05
Вiддiл контролю митної вартостi та класифiкацiї товарiв 12400 00 06
Вiддiл органiзацiї митного контролю та роботи митних посередникiв 12400 00 07
Вiддiл митного оформлення N 1 12400 00 08
Вiддiл митного оформлення N 2 12400 00 11
Сектор митного оформлення газу вiддiлу митного оформлення N 2 12400 00 28
Сектор митного оформлення електроенергiї вiддiлу митного оформлення N 2 12400 00 29
Вiддiл митного оформлення N 3 у м. Новоградi-Волинському 12400 00 13
Вiддiл митного оформлення N 4 у м. Коростенi 12400 00 14
Вiддiл митного оформлення N 5 у морському торговельному порту "Южний" 12400 00 16
Сектор митного оформлення у м. Миколаєвi вiддiлу митного оформлення N 5 у морському торговельному порту "Южний" 12400 00 17
Вiддiл митного оформлення N 6 у м. Херсонi 12400 00 18
Вiддiл митного оформлення N 7 у м. Феодосiї 12400 00 19
Вiддiл митного оформлення N 8 у м. Кременчуцi 12400 00 21
Вiддiл митного оформлення N 9 у м. Лисичанську 12400 00 22
Вiддiл митного оформлення N 10 у м. Дрогобичi 12400 00 25
Сектор митного оформлення у м. Львовi вiддiлу митного оформлення N 10 у м. Дрогобичi 12400 00 24
Вiддiл митного оформлення N 11 у м. Конотопi 12400 00 26
Вiддiл митного оформлення N 12 у м. Надвiрнiй 12400 00 27
Вiддiл митного оформлення N 13 у м. Запорiжжi 12400 00 30
Вiддiл митного оформлення N 14 у м. Харковi 12400 00 31
Вiддiл митного оформлення N 15 у м. Донецьку 12400 00 32
М/п "Одеса - нафтогавань" 12401 00 00
Вiддiл митного оформлення нафти, нафтопродуктiв, газу, електроенергiї митного поста "Одеса - нафтогавань" 12401 00 02
Сектор митних платежiв, статистики, митної вартостi та номенклатури 12401 00 03
П/п "Одеський морський торговельний порт" (для пропуску товарiв пiдконтрольних Енергетичнiй регiональнiй митницi) 12401 01 00 (15)
Вiддiл митного оформлення на нафтогаванi митного поста "Одеса - нафтогавань" 12401 01 04
Сектор митного оформлення у м. Iллiчiвську митного поста "Одеса - нафтогавань" 12401 00 05
М/п "Сарни - енергетичний" 12402 00 00
П/п "Удрицьк - Горинь" (пункт контролю на станцiї "Сарни" для пропуску товарiв пiдконтрольних Енергетичнiй регiональнiй митницi) 12402 02 00 (12)
14 Київська обласна митниця 12500 00 00
Зона дiяльностi:
Київська область, за винятком аеропорту "Бориспiль", аеродромiв "Київ (Антонов) i (Гостомель)", зони вiдчуження ЧАЕС та смт Вiльча, з виключенням з компетенцiї митницi питань, що належать до компетенцiї Київської центральної спецiалiзованої митницi, Київської та Енергетичної регiональних митниць, територiй митних лiцензiйних складiв, складiв тимчасового зберiгання й вантажних митних комплексiв (у тому числi територiй, що будуть використовуватись за таким призначенням), якi розташованi в Київськiй областi, власниками яких є суб'єкти зовнiшньоекономiчної дiяльностi, що перебувають на облiку в цих митницях;
територiя України в частинi митного оформлення товарiв, що класифiкуються у товарнiй групi 06 (крiм товарної пiдкатегорiї 0602 90 10 00) згiдно Української класифiкацiї товарiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi та ввозяться в Україну суб'єктами господарської дiяльностi України
Служба боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил 12500 00 01
Вiддiл кадрового забезпечення та з питань запобiгання корупцiї 12500 00 02
Вiддiл адмiнiстрування митних платежiв 12500 00 03
Вiддiл iнформацiйної роботи та митної статистики 12500 00 04
Вiддiл контролю за перемiщенням товарiв 12500 00 05
Вiддiл контролю митної вартостi та класифiкацiї товарiв 12500 00 06
Вiддiл органiзацiї митного контролю та роботи митних посередникiв 12500 00 08
Вiддiл митного оформлення N 1 12500 00 24
Рядок вилучено  
Вiддiл митного оформлення N 2 12500 00 22
Сектор митного оформлення N 1 вiддiлу митного оформлення N 2 12500 00 23
Вiддiл митного оформлення N 3 12500 00 14
Вiддiл митного оформлення N 4 12500 00 19
Сектор митного оформлення N 1 вiддiлу митного оформлення N 4 12500 00 20
Сектор митного оформлення N 2 вiддiлу митного оформлення N 4 12500 00 21
Вiддiл митного оформлення N 5 12500 00 09
Сектор митного оформлення N 1 вiддiлу митного оформлення N 5 12500 00 10
Вiддiл митного оформлення N 6 12500 00 26
Рядок вилучено  
Митний пост "Схiдний термiнал" 12511 00 00
Сектор митного оформлення N 1 митного поста "Схiдний термiнал" 12511 00 01
Сектор митного оформлення N 2 митного поста "Схiдний термiнал" 12511 00 02
15 Департамент аналiтичної роботи, управлiння ризиками та аудиту 13100 00 00
16 Регiональна iнформацiйна митниця 14100 00 00
17 Волинська митниця 20100 00 00
Зона дiяльностi:
Волинська область, за винятком Володимир-Волинського, Iваничiвського, Любомльського, Шацького районiв, м. Нововолинськ та митного оформлення товарiв, що класифiкуються у товарнiй групi 06 (крiм товарної пiдкатегорiї 0602 90 10 00) згiдно Української класифiкацiї товарiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi i ввозяться в Україну суб'єктами господарської дiяльностi;
територiя Волинської областi в частинi митного оформлення транспортних засобiв, що належать громадянам, якi постiйно або тимчасово проживають на територiї цiєї областi
Служба боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил 20100 00 01
Вiддiл кадрового забезпечення та з питань запобiгання корупцiї 20100 00 02
Вiддiл адмiнiстрування митних платежiв 20100 00 03
Вiддiл iнформацiйної роботи та митної статистики 20100 00 04
Вiддiл контролю за перемiщенням товарiв 20100 00 05
Вiддiл контролю митної вартостi та класифiкацiї товарiв 20100 00 06
Вiддiл органiзацiї митного контролю та роботи митних посередникiв 20100 00 07
Вiддiл митного оформлення N 1 20100 00 08
Сектор митного оформлення N 1 вiддiлу митного оформлення N 1 20100 00 10
Вiддiл митного оформлення N 2 20100 00 09
Сектор митного оформлення N 1 вiддiлу митного оформлення N 2 20100 00 11
М/п "Луцьк" 20101 00 00
Вiддiл митного оформлення N 1 митного поста "Луцьк" 20101 00 01
Вiддiл митного оформлення N 2 митного поста "Луцьк" 20101 00 02
Сектор митного оформлення N 1 митного поста "Луцьк" 20101 00 03
М/п "Доманове" 20103 00 00
П/п "Доманове - Мокрани" 20103 01 00 (11)
Вiддiл митного оформлення N 1 митного поста "Доманове" 20103 01 07
Вiддiл митного оформлення N 2 митного поста "Доманове" 20103 01 08
Вiддiл митного оформлення N 3 митного поста "Доманове" 20103 01 02
Вiддiл митного оформлення N 4 митного поста "Доманове" 20103 01 03
П/п "Самари - Дзiвiн" 20103 03 00 (21)
П/п "Заболоття - Хотислав" (станцiї "Заболоття", "Ковель") 20103 04 00 (12)
Вiддiл митного оформлення N 5 митного поста "Доманове" 20103 04 09
М/п "Дольськ" 20104 00 00
П/п "Дольськ - Мохро" 20104 02 00 (11)
Сектор митного оформлення N 1 митного поста "Дольськ" 20104 02 01
Сектор митного оформлення N 2 митного поста "Дольськ" 20104 02 02
Сектор митного оформлення N 3 митного поста "Дольськ" 20104 02 03
Сектор митного оформлення N 4 митного поста "Дольськ" 20104 02 04
18 Рiвненська митниця 20400 00 00
Зона дiяльностi - Рiвненська область, крiм митного оформлення товарiв, що класифiкуються у товарнiй групi 06 (за винятком товарної пiдкатегорiї 0602 90 10 00) згiдно Української класифiкацiї товарiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi i ввозяться в Україну суб'єктами господарської дiяльностi
Служба боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил 20400 00 01
Вiддiл внутрiшньої безпеки 20400 00 02
Вiддiл митних платежiв 20400 00 03
Вiддiл iнформацiйної роботи та митної статистики 20400 00 04
Вiддiл контролю за перемiщенням товарiв 20400 00 05
Вiддiл контролю митної вартостi 20400 00 06
Вiддiл номенклатури та класифiкацiї товарiв 20400 00 07
Вiддiл органiзацiї митного контролю 20400 00 08
Вiддiл контрольно-перевiрочної роботи 20400 00 09
Вiддiл митного оформлення N 1 20400 00 10
Сектор митного оформлення N 1 вiддiлу митного оформлення N 1 20400 00 11
Сектор митного оформлення N 2 вiддiлу митного оформлення N 1 20400 00 12
Сектор митного оформлення N 3 вiддiлу митного оформлення N 1 20400 00 13
Вiддiл митного оформлення N 2 20400 00 14
Вiддiл митного оформлення N 3 20400 00 15
Вiддiл митного оформлення N 4 20400 00 16
П/п "Рiвне - аеропорт" 20400 01 00 (13)
М/п "Дубровиця" 20401 00 00
П/п "Прикладники - Невель" 20401 02 00 (21)
Вiддiл митного оформлення "Прикладники" митного поста "Дубровиця" 20401 02 01
П/п "Городище - Верхнiй Теребежiв" 20401 03 00 (11)
Вiддiл митного оформлення "Городище" митного поста "Дубровиця" 20401 03 02
П/п "Удрицьк - Горинь" (станцiї "Удрицьк", "Сарни") 20401 04 00 (12)
Вiддiл митного оформлення "Удрицьк" митного поста "Дубровиця" 20401 04 03
М/п "Сарни" 20402 00 00
Сектор митного оформлення N 1 митного поста "Сарни" 20402 00 01
Сектор митного оформлення N 2 митного поста "Сарни" 20402 00 02
Сектор митного оформлення N 3 митного поста "Сарни" 20402 00 03
М/п "Дубно" 20403 00 00
Сектор митного оформлення "Радивилiв" митного поста "Дубно" 20403 00 01
Рядок вилучено  
Рядок вилучено  
19 Ягодинська митниця 20500 00 00
Зона дiяльностi - Володимир-Волинський, Iваничiвський, Любомльський, Шацький райони та м. Нововолинськ Волинської областi, за винятком митного оформлення транспортних засобiв, що належать громадянам, якi постiйно або тимчасово проживають у цих районах i м. Нововолинську та товарiв, що класифiкуються у товарнiй групi 06 (крiм товарної пiдкатегорiї 0602 90 10 00) згiдно Української класифiкацiї товарiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi i ввозяться в Україну суб'єктами господарської дiяльностi
Служба боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил 20500 00 01
Вiддiл внутрiшньої безпеки 20500 00 02
Вiддiл митних платежiв 20500 00 03
Вiддiл iнформацiйної роботи та митної статистики 20500 00 04
Вiддiл контролю за перемiщенням товарiв 20500 00 05
Вiддiл контролю митної вартостi 20500 00 06
Вiддiл номенклатури та класифiкацiї товарiв 20500 00 07
Вiддiл органiзацiї митного контролю 20500 00 08
Вiддiл контрольно-перевiрочної роботи 20500 00 09
Вiддiл митного оформлення N 1 20500 00 13
Вiддiл митного оформлення N 2 20500 00 14
Вiддiл митного оформлення N 3 20500 00 12
Сектор митного оформлення N 1 вiддiлу митного оформлення N 3 20500 00 15
Сектор митного оформлення N 2 вiддiлу митного оформлення N 3 20500 00 16
М/п "Ягодин" 20502 00 00
П/п "Ягодин - Дорохуск" 20502 01 00 (11)
Вiддiл митного оформлення N 1 митного поста "Ягодин" 20502 01 09
Сектор митного оформлення N 1 вiддiлу митного оформлення N 1 митного поста "Ягодин" 20502 01 10
Сектор митного оформлення N 2 вiддiлу митного оформлення N 1 митного поста "Ягодин" 20502 01 11
Сектор митного оформлення N 3 вiддiлу митного оформлення N 1 митного поста "Ягодин" 20502 01 12
Сектор митного оформлення N 4 вiддiлу митного оформлення N 1 митного поста "Ягодин" 20502 01 13
Вiддiл митного оформлення N 2 митного поста "Ягодин" 20502 01 14
Сектор митного оформлення N 1 вiддiлу митного оформлення N 2 митного поста "Ягодин" 20502 01 15
Сектор митного оформлення N 2 вiддiлу митного оформлення N 2 митного поста "Ягодин" 20502 01 16
Сектор митного оформлення N 3 вiддiлу митного оформлення N 2 митного поста "Ягодин" 20502 01 17
Сектор митного оформлення N 4 вiддiлу митного оформлення N 2 митного поста "Ягодин" 20502 01 18
М/п "Римачi" 20504 00 00
П/п "Ягодин - Дорохуск" (станцiя "Ягодин") 20504 02 00 (12)
Вiддiл митного оформлення N 1 митного поста "Римачi" 20504 02 01
П/п "Пулемець - Томашiвка" 20504 03 00 (11)
Вiддiл митного оформлення N 2 митного поста "Римачi" 20504 03 02
П/п "Пiща - Олтуш" 20504 04 00 (21)
М/п "Устилуг" 20505 00 00
П/п "Устилуг - Зосiн" 20505 07 00 (11)
Вiддiл митного оформлення N 1 митного поста "Устилуг" 20505 07 01
П/п "Iзов - Хрубешув" (станцiя "Iзов") 20505 08 00 (12)
Вiддiл митного оформлення N 2 митного поста "Устилуг" 20505 08 02
20 Iвано-Франкiвська митниця 20600 00 00
Зона дiяльностi - Iвано-Франкiвська область, крiм митного оформлення товарiв, що класифiкуються у товарнiй групi 06 (за винятком товарної пiдкатегорiї 0602 90 10 00) згiдно Української класифiкацiї товарiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi i ввозяться в Україну суб'єктами господарської дiяльностi
Служба боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил 20600 00 01
Вiддiл кадрового забезпечення та з питань запобiгання корупцiї 20600 00 02
Вiддiл адмiнiстрування митних платежiв 20600 00 03
Вiддiл iнформацiйної роботи та митної статистики 20600 00 04
Вiддiл контролю за перемiщенням товарiв 20600 00 05
Вiддiл контролю митної вартостi та класифiкацiї товарiв 20600 00 06
Рядок вилучено  
Вiддiл органiзацiї митного контролю та роботи митних посередникiв 20600 00 08
Вiддiл митного оформлення N 1 20600 00 09
Вiддiл митного оформлення N 2 20600 00 10
Вiддiл митного оформлення N 3 20600 00 11
П/п "Iвано-Франкiвськ - аеропорт" 20600 01 00 (13)
Вiддiл митного оформлення N 4 20600 01 12
Вiддiл митного оформлення N 5 20600 00 13
Вiддiл митного оформлення N 6 20600 00 14
М/п "Коломия" 20602 00 00
М/п "Ямниця" 20604 00 00
21 Львiвська митниця 20900 00 00
Зона дiяльностi - Львiвська область, крiм митного оформлення товарiв, що класифiкуються у товарнiй групi 06 (за винятком товарної пiдкатегорiї 0602 90 10 00) згiдно Української класифiкацiї товарiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi i ввозяться в Україну суб'єктами господарської дiяльностi
Служба боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил 20900 00 01
Вiддiл кадрового забезпечення та з питань запобiгання корупцiї  
Вiддiл адмiнiстрування митних платежiв  
Вiддiл iнформацiйної роботи та митної статистики 20900 00 04
Вiддiл контролю за перемiщенням товарiв 20900 00 05
Вiддiл контролю митної вартостi та класифiкацiї товарiв  
Позицiю виключено  
Сектор з питань захисту прав iнтелектуальної власностi 20900 00 08
Вiддiл митного оформлення N 1 20900 00 09
Вiддiл митного оформлення N 2 20900 00 10
Вiддiл митного оформлення N 3 20900 00 11
Вiддiл митного оформлення N 4 20900 00 12
Вiддiл митного оформлення N 5 20900 00 13
Вiддiл митного оформлення N 6 20900 00 14
Вiддiл митного оформлення N 7 20900 00 15
Вiддiл митного оформлення N 8  
М/п "Львiв - аеропорт" 20901 00 00
П/п "Львiв - аеропорт" 20901 01 00 (13)
М/п "Дрогобич" 20902 00 00
Сектор митного оформлення "Самбiр" митного поста "Дрогобич" 20902 00 01
М/п "Стрий" 20904 00 00
Сектор митного оформлення "Леонi" митного поста "Стрий" 20904 00 01
Сектор митного оформлення "Жидачiв" митного поста "Стрий" 20904 00 02
М/п "Броди" 20905 00 00
М/п "Новояворiвськ" 20906 00 00
М/п "Сокаль" 20907 00 00
М/п "Краковець" 20908 00 00
П/п "Кракiвець - Корчова" 20908 02 00 (11)
Вiддiл митного оформлення N 1 митного поста "Краковець" 20908 02 12
Вiддiл митного оформлення N 2 митного поста "Краковець" 20908 02 13
Вiддiл митного оформлення N 3 митного поста "Краковець" 20908 02 14
Вiддiл митного оформлення N 4 митного поста "Краковець" 20908 02 15
Вiддiл митного оформлення N 5 митного поста "Краковець" 20908 00 16
М/п "Мостиська" 20909 00 00
П/п "Мостиська - Пшемисль" (станцiї "Мостиська", "Мостиська II") 20909 03 00 (12)
Вiддiл митного оформлення N 6 митного поста "Мостиська" 20909 03 18
Сектор митного оформлення N 1 вiддiлу митного оформлення N 6 митного поста "Мостиська" 20909 03 19
Сектор митного оформлення N 2 вiддiлу митного оформлення N 6 митного поста "Мостиська" 20909 03 20
Сектор митного оформлення N 3 вiддiлу митного оформлення N 6 митного поста "Мостиська" 20909 03 21
Сектор митного оформлення N 4 вiддiлу митного оформлення N 6 митного поста "Мостиська" 20909 03 22
П/п "Шегинi - Медика" 20909 04 00 (11)
Вiддiл митного оформлення N 1 митного поста "Мостиська" 20909 04 23
Вiддiл митного оформлення N 2 митного поста "Мостиська" 20909 04 24
Вiддiл митного оформлення N 3 митного поста "Мостиська" 20909 04 25
Вiддiл митного оформлення N 4 митного поста "Мостиська" 20909 04 26
Вiддiл митного оформлення N 5 митного поста "Мостиська" 20909 04 27
Вiддiл митного оформлення N 7 митного поста "Мостиська" 20909 00 28
М/п "Рава-Руська" 20910 00 00
П/п "Рава-Руська - Хребенне" 20910 05 00 (11)
Вiддiл митного оформлення N 1 митного поста "Рава-Руська" 20910 05 13
Вiддiл митного оформлення N 2 митного поста "Рава-Руська" 20910 05 14
Вiддiл митного оформлення N 3 митного поста "Рава-Руська" 20910 05 15
Вiддiл митного оформлення N 4 митного поста "Рава-Руська" 20910 05 16
Вiддiл митного оформлення N 6 митного поста "Рава-Руська" 20910 00 17
П/п "Рава-Руська - Хребенне, Верхрата" (станцiя "Рава-Руська") 20910 06 00 (12)
Вiддiл митного оформлення N 5 митного поста "Рава-Руська" 20910 06 18
М/п "Смiльниця" 20911 00 00
П/п "Смiльниця - Кросценко" 20911 07 00 (11)
Вiддiл митного оформлення N 1 митного поста "Смiльниця" 20911 07 05
Вiддiл митного оформлення N 2 митного поста "Смiльниця" 20911 07 06
Вiддiл митного оформлення N 3 митного поста "Смiльниця" 20911 07 07
Вiддiл митного оформлення N 4 митного поста "Смiльниця" 20911 07 08
П/п "Хирiв - Кросценко" (станцiя "Хирiв") 20911 08 00 (12)
22 Ужгородська митниця 30000 00 00
Зона дiяльностi:
Ужгородський, Великоберезнянський, Воловецький, Мукачiвський, Перечинський та Свалявський райони Закарпатської областi, за винятком населених пунктiв Чопа, Тийглаша, Сюрте, Соломонового, Есеня, Малої Добронi, Великої Добронi, Червоного, Тисаашванi, Ратiвцi, Демечi, Соловка, Страж Ужгородського району та митного оформлення товарiв, що класифiкуються у товарнiй групi 06 (за винятком товарної пiдкатегорiї 0602 90 10 00) згiдно Української класифiкацiї товарiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi та ввозяться в Україну суб'єктами господарської дiяльностi;
територiю Закарпатської областi в частинi митного оформлення транспортних засобiв, що належать громадянам, якi постiйно або тимчасово проживають на територiї цiєї областi, крiм митного оформлення товарiв, що класифiкуються в товарних позицiях 8702 - 8704, 8711 згiдно з Українською класифiкацiєю товарiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi i перемiщуються через митний кордон України суб'єктами господарської дiяльностi
Служба боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил 30000 00 01
Вiддiл внутрiшньої безпеки 30000 00 02
Вiддiл адмiнiстрування митних платежiв 30000 00 03
Вiддiл iнформацiйної роботи та митної статистики 30000 00 04
Вiддiл контролю за перемiщенням товарiв 30000 00 05
Вiддiл контролю митної вартостi та класифiкацiї товарiв 30000 00 06
Рядок виключено  
Сектор з питань захисту прав iнтелектуальної власностi 30000 00 08
Вiддiл митного оформлення N 1 30000 00 09
М/п "Ужгород" 30001 00 00
П/п "Ужгород - аеропорт" 30001 01 00 (13)
П/п "Ужгород - Вишнє-Нємецьке" 30001 02 00 (11)
Вiддiл митного оформлення N 1 митного поста "Ужгород" 30001 02 01
Сектор митного оформлення N 1 вiддiлу митного оформлення N 1 митного поста "Ужгород" 30001 02 02
Сектор митного оформлення N 2 вiддiлу митного оформлення N 1 митного поста "Ужгород" 30001 02 03
Сектор митного оформлення N 3 вiддiлу митного оформлення N 1 митного поста "Ужгород" 30001 02 04
Сектор митного оформлення N 4 вiддiлу митного оформлення N 1 митного поста "Ужгород" 30001 02 05
Вiддiл митного оформлення N 2 митного поста "Ужгород" 30001 02 06
Сектор митного оформлення N 1 вiддiлу митного оформлення N 2 митного поста "Ужгород" 30001 02 07
Сектор митного оформлення N 2 вiддiлу митного оформлення N 2 митного поста "Ужгород" 30001 02 08
Сектор митного оформлення N 3 вiддiлу митного оформлення N 2 митного поста "Ужгород" 30001 02 09
Сектор митного оформлення N 4 вiддiлу митного оформлення N 2 митного поста "Ужгород" 30001 02 10
Вiддiл митного оформлення N 3 митного поста "Ужгород" 30001 02 11
М/п "Павлове" 30002 00 00
П/п "Павлове - Матьовце" (станцiя "Павлове") 30002 03 00 (12)
Вiддiл митного оформлення N 1 митного поста "Павлове" 30002 03 01
Сектор митного оформлення N 1 вiддiлу митного оформлення N 1 митного поста "Павлове" 30002 03 02
Сектор митного оформлення N 2 вiддiлу митного оформлення N 1 митного поста "Павлове" 30002 03 03
Сектор митного оформлення N 3 вiддiлу митного оформлення N 1 митного поста "Павлове" 30002 03 04
Сектор митного оформлення N 4 вiддiлу митного оформлення N 1 митного поста "Павлове" 30002 03 05
П/п "Малi Селменцi - Вельке Слеменце" 30002 05 00 (17)
Вiддiл митного оформлення N 2 митного поста "Павлове" 30002 05 06
М/п "Малий Березний" 30005 00 00
П/п "Малий Березний - Убля" 30005 04 00 (11)
Вiддiл митного оформлення N 1 митного поста "Малий Березний" 30005 04 01
Вiддiл митного оформлення N 2 митного поста "Малий Березний" 30005 04 02
Вiддiл митного оформлення N 3 митного поста "Малий Березний" 30005 04 03
Вiддiл митного оформлення N 4 митного поста "Малий Березний" 30005 04 04
М/п "Мукачеве" 30007 00 00
Вiддiл митного оформлення N 1 митного поста "Мукачеве" 30007 00 01
Вiддiл митного оформлення N 2 митного поста "Мукачеве" 30007 00 02
Сектор митного оформлення митного поста "Мукачеве" 30007 00 03
М/п "Ужгород - вантажний" 30008 00 00
Вiддiл митного оформлення N 1 митного поста "Ужгород - вантажний" 30008 00 01
Вiддiл митного оформлення N 2 митного поста "Ужгород - вантажний " 30008 00 02
Сектор митного оформлення митного поста "Ужгород - вантажний" 30008 00 03
23 Виноградiвська митниця 30200 00 00
Зона дiяльностi - Берегiвський (за винятком смт Батьово), Виноградiвський, Iршавський, Мiжгiрський, Рахiвський, Тячiвський, Хустський райони Закарпатської областi, крiм митного оформлення товарiв, що класифiкуються в товарних позицiях 8702 - 8704, 8711 згiдно з Українською класифiкацiєю товарiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi i перемiщуються через митний кордон України суб'єктами господарської дiяльностi, транспортних засобiв, що належать громадянам, якi постiйно або тимчасово проживають на територiї цих районiв та товарiв, якi класифiкуються у товарнiй групi 06 (за винятком товарної пiдкатегорiї 0602 90 10 00) згiдно Української класифiкацiї товарiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi i ввозяться в Україну суб'єктами господарської дiяльностi
Служба боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил 30200 00 01
Вiддiл кадрового забезпечення та з питань запобiгання корупцiї 30200 00 02
Вiддiл митних адмiнiстрування платежiв 30200 00 03
Вiддiл iнформацiйної роботи та митної статистики 30200 00 04
Вiддiл контролю за перемiщенням товарiв 30200 00 05
Вiддiл контролю митної вартостi та класифiкацiї товарiв 30200 00 06
Вiддiл органiзацiї митного контролю та роботи митних посередникiв 30200 00 07
Вiддiл митного оформлення N 1 30200 00 08
Сектор митного оформлення N 1 вiддiлу митного оформлення N 1 30200 00 09
Сектор митного оформлення N 2 вiддiлу митного оформлення N 1 30200 00 10
Вiддiл митного оформлення N 2 30200 00 11
Сектор митного оформлення N 1 вiддiлу митного оформлення N 2 30200 00 12
Вiддiл митного оформлення N 3 30200 00 13
Сектор митного оформлення N 1 вiддiлу митного оформлення N 3 30200 00 14
М/п "Рахiв" 30201 00 00
П/п "Дiлове, Берлiбаш - Валя Вишеулуй" (станцiя "Берлiбаш") 30201 01 00 (12)
Вiддiл митного оформлення N 1 митного поста "Рахiв" 30201 01 01
Сектор митного оформлення N 1 вiддiлу митного оформлення N 1 митного поста "Рахiв" 30201 00 02
Вiддiл митного оформлення N 2 митного поста "Рахiв" 30201 00 03
П/п "Тересва - Кимпулунг ла Тиса" (станцiя "Тересва") 30201 02 00 (12)
Сектор митного оформлення N 5 вiддiлу митного оформлення N 3 митного поста "Рахiв" 30201 02 04
П/п "Солотвино - Сiгету Мармацiєй" 30201 10 00 (11)
Вiддiл митного оформлення N 3 митного поста "Рахiв" 30201 10 05
Сектор митного оформлення N 1 вiддiлу митного оформлення N 3 митного поста "Рахiв" 30201 10 06
Сектор митного оформлення N 2 вiддiлу митного оформлення N 3 митного поста "Рахiв" 30201 10 07
Сектор митного оформлення N 3 вiддiлу митного оформлення N 3 митного поста "Рахiв" 30201 10 08
Сектор митного оформлення N 4 вiддiлу митного оформлення N 3 митного поста "Рахiв" 30201 10 09
М/п "Астей" 30203 00 00
П/п "Лужанка - Берегшурань" 30203 03 00 (11)
Вiддiл митного оформлення N 1 митного поста "Астей" 30203 03 01
Вiддiл митного оформлення N 2 митного поста "Астей" 30203 03 02
Вiддiл митного оформлення N 3 митного поста "Астей" 30203 03 03
Вiддiл митного оформлення N 4 митного поста "Астей" 30203 03 04
П/п "Косино - Барабаш" 30203 04 00 (11)
Вiддiл митного оформлення N 5 митного поста "Астей" 30203 04 05
П/п "Дзвiнкове - Лонья" 30203 05 00 (11)
Вiддiл митного оформлення N 6 митного поста "Астей" 30203 05 06
М/п "Дякове" 30204 00 00
П/п "Дякове - Халмеу" 30204 06 00 (11)
Вiддiл митного оформлення N 1 митного поста "Дякове" 30204 06 12
Вiддiл митного оформлення N 2 митного поста "Дякове" 30204 06 13
Вiддiл митного оформлення N 3 митного поста "Дякове" 30204 06 14
Вiддiл митного оформлення N 4 митного поста "Дякове" 30204 06 15
П/п "Дякове - Халмеу" (станцiя "Дякове") 30204 07 00 (12)
Вiддiл митного оформлення N 5 митного поста "Дякове" 30204 07 16
П/п "Хижа - Тарна Маре" 30204 08 00 (31)
М/п "Вилок" 30205 00 00
П/п "Вилок - Тисабеч" 30205 09 00 (11)
Вiддiл митного оформлення N 1 митного поста "Вилок" 30205 09 01
Вiддiл митного оформлення N 2 митного поста "Вилок" 30205 09 02
Вiддiл митного оформлення N 3 митного поста "Вилок" 30205 09 03
Вiддiл митного оформлення N 4 митного поста "Вилок" 30205 09 04
24 Чопська митниця 30500 00 00
Зона дiяльностi:
населенi пункти Чоп, Тийглаш, Сюрте, Соломонове, Есень, Мала Добронь, Велика Добронь, Червоне, Тисаашвань, Ратiвцi, Демечi, Соловка, Страж Ужгородського району, смт Батьово Берегiвського району Закарпатської областi, крiм митного оформлення товарiв, що класифiкуються у товарнiй групi 06  (за винятком товарної пiдкатегорiї 0602 90 10 00) згiдно Української класифiкацiї товарiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi i ввозяться в Україну суб'єктами господарської дiяльностi;
територiя Закарпатської областi в частинi митного оформлення товарiв, що класифiкуються в товарних позицiях 8702 - 8704, 8711 згiдно з Українською класифiкацiєю товарiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi, крiм митного оформлення транспортних засобiв, що належать громадянам, якi постiйно або тимчасово проживають на територiї цiєї областi
Служба боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил 30500 00 01
Вiддiл кадрового забезпечення та з питань запобiгання корупцiї 30500 00 02
Вiддiл адмiнiстрування митних платежiв 30500 00 03
Вiддiл iнформацiйної роботи та митної статистики 30500 00 04
Вiддiл контролю за перемiщенням товарiв 30500 00 05
Вiддiл контролю митної вартостi та класифiкацiї товарiв 30500 00 06
Вiддiл органiзацiї митного контролю та роботи митних посередникiв 30500 00 07
Вiддiл митного оформлення 30500 00 08
М/п "Чоп - залiзничний" 30501 00 00
П/п "Чоп - Захонь" (станцiя "Чоп") 30501 02 00 (12)
П/п "Чоп - Чiєрна над Тисою" (станцiя "Чоп") 30501 03 00 (12)
П/п "Соловка - Еперєшке" (станцiя "Батьово") 30501 05 00 (12)
Вiддiл митного оформлення N 1 митного поста "Чоп - залiзничний" 30501 00 18
Сектор митного оформлення (мiжнародних поштових та експрес вiдправлень) вiддiлу митного оформлення N 1 митного поста "Чоп - залiзничний" 30501 00 25
Вiддiл митного оформлення N 2 митного поста "Чоп - залiзничний" 30501 00 19
Сектор митного оформлення N 1 вiддiлу митного оформлення N 2 митного поста "Чоп - залiзничний" 30501 00 20
Сектор митного оформлення N 2 вiддiлу митного оформлення N 2 митного поста "Чоп - залiзничний" 30501 00 21
Сектор митного оформлення N 3 вiддiлу митного оформлення N 2 митного поста "Чоп - залiзничний" 30501 00 22
Сектор митного оформлення N 4 вiддiлу митного оформлення N 2 митного поста "Чоп - залiзничний" 30501 00 23
М/п "Тиса" 30502 00 00
П/п "Чоп - Захонь" 30502 04 00 (11)
Вiддiл митного оформлення N 1 митного поста "Тиса" 30502 04 17
Сектор митного оформлення N 1 вiддiлу митного оформлення N 1 митного поста " Тиса" 30502 04 18
Сектор митного оформлення N 2 вiддiлу митного оформлення N 1 митного поста " Тиса" 30502 04 19
Сектор митного оформлення N 3 вiддiлу митного оформлення N 1 митного поста " Тиса" 30502 04 20
Сектор митного оформлення N 4 вiддiлу митного оформлення N 1 митного поста " Тиса" 30502 04 21
Вiддiл митного оформлення N 2 митного поста "Тиса" 30502 04 22
Сектор митного оформлення N 1 вiддiлу митного оформлення N 2 митного поста " Тиса" 30502 04 23
Сектор митного оформлення N 2 вiддiлу митного оформлення N 2 митного поста " Тиса" 30502 04 24
Сектор митного оформлення N 3 вiддiлу митного оформлення N 2 митного поста " Тиса" 30502 04 25
Сектор митного оформлення N 4 вiддiлу митного оформлення N 2 митного поста " Тиса" 30502 04 26
25 Хмельницька митниця 40000 00 00
Зона дiяльностi - Хмельницька область; крiм митного оформлення товарiв, що класифiкуються у товарнiй групi 06 (за винятком товарної пiдкатегорiї 0602 90 10 00) згiдно Українською класифiкацiєю товарiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi i возяться в Україну суб'єктами господарської дiяльностi
Служба боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил 40000 00 01
Вiддiл внутрiшньої безпеки 40000 00 02
Вiддiл митних платежiв 40000 00 03
Вiддiл iнформацiйної роботи та митної статистики 40000 00 04
Вiддiл контролю за перемiщенням товарiв 40000 00 05
Вiддiл контролю митної вартостi 40000 00 06
Вiддiл номенклатури та класифiкацiї товарiв 40000 00 07
Вiддiл органiзацiї митного контролю 40000 00 08
Вiддiл митного оформлення N 1 40000 00 09
Сектор митного оформлення N 1 вiддiлу митного оформлення N 1 40000 00 10
Вiддiл митного оформлення N 2 40000 00 11
П/п "Хмельницький - аеропорт" 40000 01 00 (13)
М/п "Кам'янець-Подiльський" 40001 00 00
М/п "Славута" 40004 00 00
26 Вiнницька митниця 40100 00 00
Зона дiяльностi - Вiнницька область, крiм митного оформлення товарiв, що класифiкуються у товарнiй групi 06 (за винятком товарної пiдкатегорiї 0602 90 10 00) згiдно Української класифiкацiї товарiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi та ввозяться в Україну суб'єктами господарської дiяльностi
Служба боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил 40100 00 01
Вiддiл кадрового забезпечення та з питань запобiгання корупцiї 40100 00 02
Вiддiл адмiнiстрування митних платежiв 40100 00 03
Вiддiл iнформацiйної роботи та митної статистики 40100 00 04
Вiддiл контролю за перемiщенням товарiв 40100 00 05
Вiддiл контролю митної вартостi та класифiкацiї товарiв 40100 00 06
Вiддiл органiзацiї митного контролю та роботи митних посередникiв 40100 00 08
Вiддiл митного оформлення N 1 40100 00 09
Вiддiл митного оформлення N 2 40100 00 13
Вiддiл митного оформлення N 3 40100 00 11
П/п "Аеропорт - Вiнниця" 40100 01 00 (13)
М/п "Немирiв" 40103 00 00
Сектор митного оформлення N 1 митного поста "Немирiв" 40103 00 01
М/п "Жмеринка" 40104 00 00
М/п "Днiстер" 40106 00 00
Вiддiл митного оформлення N 1 митного поста "Днiстер" 40106 00 01
П/п "Могилiв-Подiльський - Отач" 40106 02 00 (11)
Вiддiл митного оформлення "Автомобiльний" митного поста "Днiстер" 40106 02 02
П/п "Могилiв-Подiльський - Волчинець" (станцiя "Могилiв-Подiльський") 40106 03 00 (12)
Вiддiл митного оформлення "Залiзничний" митного поста "Днiстер" 40106 03 03
М/п "Ямпiль" 40107 00 00
П/п "Велика Кiсниця - Хрушка" 40107 04 00 (21)
П/п "Ямпiль - Косеуць" (рiчковий) 40107 05 00 (14)
П/п "Цекинiвка - Сорока" (рiчковий) 40107 06 00 (24)
М/п "Пiщанка" 40108 00 00
П/п "Болган - Хрiстова" 40108 07 00 (11)
27 Тернопiльська митниця 40300 00 00
Зона дiяльностi - Тернопiльська область, крiм митного оформлення товарiв, що класифiкуються у товарнiй групi 06 (за винятком товарної пiдкатегорiї 0602 90 10 00) згiдно Української класифiкацiї товарiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi i ввозяться в Україну суб'єктами господарської дiяльностi
Служба боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил 40300 00 01
Вiддiл кадрового забезпечення та з питань запобiгання корупцiї 40300 00 02
Вiддiл адмiнiстрування митних платежiв 40300 00 03
Вiддiл iнформацiйної роботи та митної статистики 40300 00 04
Вiддiл контролю за перемiщенням товарiв 40300 00 05
Вiддiл контролю митної вартостi та класифiкацiї товарiв 40300 00 06
Сектор органiзацiї митного контролю та роботи митних посередникiв 40300 00 11
Вiддiл митного оформлення N 1 40300 00 07
Вiддiл митного оформлення N 2 40300 00 09
Вiддiл митного оформлення N 3 40300 00 10
П/п "Тернопiль - аеропорт" 40300 01 00 (13)
М/п "Чорткiв" 40302 00 00
28 Пункт вилучено  
29 Чернiвецька обласна митниця 40800 00 00
Зона дiяльностi - Чернiвецька область, крiм митного оформлення товарiв, що класифiкуються у товарнiй групi 06 (за винятком товарної пiдкатегорiї 0602 90 10 00) згiдно Української класифiкацiї товарiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi i ввозяться в Україну суб'єктами господарської дiяльностi
Служба боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил 40800 00 01
Вiддiл кадрового забезпечення та з питань запобiгання корупцiї 40800 00 02
Вiддiл адмiнiстрування митних платежiв 40800 00 03
Вiддiл iнформацiйної роботи та митної статистики 40800 00 04
Вiддiл контролю за перемiщенням товарiв 40800 00 05
Вiддiл контролю митної вартостi та класифiкацiї товарiв 40800 00 06
Сектор з питань захисту прав iнтелектуальної власностi 40800 00 08
Служба фiнансiв, бухгалтерського облiку та звiтностi 40800 00 10
Вiддiл контрольно-перевiрочної роботи 40800 00 11
Вiддiл митного оформлення N 1 40800 00 09
М/п "Чернiвцi" 40801 00 00
Вiддiл митного оформлення N 1 митного поста "Чернiвцi" 40801 00 01
Сектор митного оформлення N 1 вiддiлу митного оформлення N 1 митного поста "Чернiвцi" 40801 00 02
Сектор митного оформлення N 2 вiддiлу митного оформлення N 1 митного поста "Чернiвцi" 40801 00 03
П/п "Чернiвцi-аеропорт" 40801 01 00 (13)
Вiддiл митного оформлення N 2 митного поста "Чернiвцi" (аеропорт) 40801 01 04
Сектор митного оформлення N 1 вiддiлу митного оформлення N 2 митного поста "Чернiвцi" 40801 01 05
Сектор митного оформлення N 2 вiддiлу митного оформлення N 2 митного поста "Чернiвцi" 40801 01 06
Вiддiл митного оформлення N 3 митного поста "Чернiвцi" 40801 00 08
М/п "Вадул-Сiрет" 40802 00 00
П/п "Вадул-Сiрет - Вiкшани" (станцiя "Вадул-Сiрет") 40802 02 00 (12)
Вiддiл митного оформлення N 2 митного поста "Вадул-Сiрет" 40802 02 01
Сектор митного оформлення N 1 вiддiлу митного оформлення N 2 митного поста "Вадул-Сiрет" 40802 02 02
Сектор митного оформлення N 2 вiддiлу митного оформлення N 2 митного поста "Вадул-Сiрет" 40802 02 03
Сектор митного оформлення N 3 вiддiлу митного оформлення N 2 митного поста "Вадул-Сiрет" 40802 02 04
Сектор митного оформлення N 4 вiддiлу митного оформлення N 2 митного поста "Вадул-Сiрет" 40802 02 05
Сектор митного оформлення N 5 вiддiлу митного оформлення N 2 митного поста "Вадул-Сiрет" 40802 02 06
Сектор митного оформлення N 6 вiддiлу митного оформлення N 2 митного поста "Вадул-Сiрет" 40802 02 07
П/п "Порубне - Сiрет" 40802 03 00 (41)
Вiддiл митного оформлення N 1 митного поста "Вадул-Сiрет" 40802 03 08
Сектор митного оформлення N 1 вiддiлу митного оформлення N 1 митного поста "Вадул-Сiрет" 40802 03 09
Сектор митного оформлення N 2 вiддiлу митного оформлення N 1 митного поста "Вадул-Сiрет" 40802 03 10
Сектор митного оформлення N 3 вiддiлу митного оформлення N 1 митного поста "Вадул-Сiрет" 40802 03 11
Сектор митного оформлення N 4 вiддiлу митного оформлення N 1 митного поста "Вадул-Сiрет" 40802 03 12
Сектор митного оформлення N 5 вiддiлу митного оформлення N 1 митного поста "Вадул-Сiрет" 40802 03 14
Сектор митного оформлення N 6 вiддiлу митного оформлення N 1 митного поста "Вадул-Сiрет" 40802 03 15
Сектор митного оформлення N 7 вiддiлу митного оформлення N 1 митного поста "Вадул-Сiрет" 40802 03 16
Сектор митного оформлення N 8 вiддiлу митного оформлення N 1 митного поста "Вадул-Сiрет" 40802 03 17
П/п "Дякiвцi - Раковець" 40802 04 00 (31)
Сектор митного оформлення N 1 митного поста "Вадул-Сiрет" 40802 04 18
П/п "Красноїльськ - Вiкову де Сус" 40802 05 00 (31)
Сектор митного оформлення N 2 митного поста "Вадул-Сiрет" 40802 05 19
П/п "Руська - Улма" 40802 06 00 (31)
Сектор митного оформлення N 3 митного поста "Вадул-Сiрет" 40802 06 20
П/п "Шепiт - Iзвоареле Сучевей" 40802 07 00 (37)
П/п "Бiла Криниця - Климоуцi" 40802 08 00 (37)
М/п "Кельменцi" 40803 00 00
Вiддiл митного оформлення N 1 митного поста "Кельменцi" 40803 00 01
Сектор митного оформлення N 1 вiддiлу митного оформлення N 1 митного поста "Кельменцi" 40803 00 02
П/п "Сокиряни - Окниця" 40803 09 00 (11)
Вiддiл митного оформлення N 2 митного поста "Кельменцi" 40803 09 04
Сектор митного оформлення N 1 вiддiлу митного оформлення N 2 митного поста "Кельменцi" 40803 09 15
Сектор митного оформлення N 2 вiддiлу митного оформлення N 2 митного поста "Кельменцi" 40803 09 16
Сектор митного оформлення N 3 вiддiлу митного оформлення N 2 митного поста "Кельменцi" 40803 09 17
Сектор митного оформлення N 4 вiддiлу митного оформлення N 2 митного поста "Кельменцi" 40803 09 18
П/п "Сокиряни - Окниця" (станцiя "Сокиряни") 40803 10 00 (12)
Сектор митного оформлення N 5 вiддiлу митного оформлення N 2 митного поста "Кельменцi" 40803 10 06
П/п "Вашкiвцi - Грiменкеуць" 40803 11 00 (21)
Сектор митного оформлення N 6 вiддiлу митного оформлення N 2 митного поста "Кельменцi" 40803 11 07
П/п "Росошани - Брiчень" 40803 12 00 (11)
Вiддiл митного оформлення N 3 митного поста "Кельменцi" 40803 12 08
Сектор митного оформлення N 1 вiддiлу митного оформлення N 3 митного поста "Кельменцi" 40803 12 19
Сектор митного оформлення N 2 вiддiлу митного оформлення N 3 митного поста "Кельменцi" 40803 12 20
Сектор митного оформлення N 3 вiддiлу митного оформлення N 3 митного поста "Кельменцi" 40803 12 21
Сектор митного оформлення N 4 вiддiлу митного оформлення N 3 митного поста "Кельменцi" 40803 12 22
П/п "Кельменцi - Ларга" (станцiя "Ларга") 40803 13 00 (12)
Сектор митного оформлення N 5 вiддiлу митного оформлення N 3 митного поста "Кельменцi" 40803 13 10
П/п "Кельменцi - Ларга" 40803 14 00 (11)
Сектор митного оформлення N 6 вiддiлу митного оформлення N 3 митного поста "Кельменцi" 40803 14 11
П/п "Мамалига - Крива" 40803 15 00 (11)
Вiддiл митного оформлення N 4 митного поста "Кельменцi" 40803 15 12
Сектор митного оформлення N 1 вiддiлу митного оформлення N 4 митного поста "Кельменцi" 40803 15 23
Сектор митного оформлення N 2 вiддiлу митного оформлення N 4 митного поста "Кельменцi" 40803 15 24
Сектор митного оформлення N 3 вiддiлу митного оформлення N 4 митного поста "Кельменцi" 40803 15 25
Сектор митного оформлення N 4 вiддiлу митного оформлення N 4 митного поста "Кельменцi" 40803 15 26
П/п "Мамалига - Крива" (станцiя "Мамалига") 40803 16 00 (12)
Сектор митного оформлення N 5 вiддiлу митного оформлення N 4 митного поста "Кельменцi" 40803 16 14
30 Пiвденна митниця 50000 00 00
Зона дiяльностi:
Березiвський, Iванiвський, Комiнтернiвський, Миколаївський, Овiдiопольський райони Одеської областi, мiста Одеса, Iллiчiвськ, Теплодар, Южний, залiзнична станцiя "Одеса-Лiски" (Бiляївський район), територiя ТОВ "Сiльгосппостач" (Бiляївський район, с. Усатове, вул. Новомосковська дорога, 23), крiм митного оформлення товарiв, якi класифiкуються у товарнiй групi 06 (за винятком товарної пiдкатегорiї 0602 90 10 00) згiдно Української класифiкацiї товарiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi i ввозяться в Україну суб'єктами господарської дiяльностi;
територiя Одеської областi в частинi митного оформлення транспортних засобiв, що належать громадянам, якi постiйно або тимчасово проживають на територiї цiєї областi
Служба боротьби с контрабандою та порушеннями митних правил 50000 00 01
Вiддiл кадрового забезпечення та з питань запобiгання корупцiї 50000 00 02
Вiддiл адмiнiстрування митних платежiв 50000 00 03
Вiддiл iнформацiйної роботи та митної статистики 50000 00 04
Вiддiл контролю за перемiщенням товарiв 50000 00 05
Вiддiл контролю митної вартостi та класифiкацiї товарiв 50000 00 06
Вiддiл з питань захисту прав iнтелектуальної власностi 50000 00 08
Вiддiл контрольно-перевiрочної роботи 50000 00 09
Вiддiл митного оформлення N 1 50000 00 14
Вiддiл митного оформлення N 2 50000 00 15
М/п "Григорiвка" 50001 00 00
П/п "Морський торговельний порт "Южний" 50001 01 00 (15)
Вiддiл митного оформлення N 1 митного поста "Григорiвка" 50001 01 01
Вiддiл митного оформлення N 2 митного поста "Григорiвка" 50001 01 02
Сектор митного оформлення N 1 вiддiлу митного оформлення N 2 митного поста "Григорiвка" 50001 00 03
Вiддiл митного оформлення N 3 митного поста "Григорiвка" 50001 01 04
М/п "Одеса - аеропорт" 50003 00 00
П/п "Одеса" 50003 03 00 (13)
Вiддiл митного оформлення N 1 митного поста "Одеса - аеропорт" 50003 03 01
Вiддiл митного оформлення N 2 митного поста "Одеса - аеропорт" 50003 03 02
М/п "Iллiчiвськ" 50004 00 00
Вiддiл митного оформлення N 1 митного поста "Iллiчiвськ" 50004 00 11
Вiддiл митного оформлення N 6 митного поста "Iллiчiвськ" 50004 00 10
Вiддiл митного оформлення N 7 митного поста "Iллiчiвськ" 50004 00 12
Вiддiл митного оформлення N 8 митного поста "Iллiчiвськ" 50004 00 13
П/п "Iллiчiвський морський торговельний порт" 50004 04 00 (15)
Вiддiл митного оформлення N 2 митного поста "Iллiчiвськ" 50004 04 03
Вiддiл митного оформлення N 3 митного поста "Iллiчiвськ" 50004 04 04
Вiддiл митного оформлення N 5 митного поста "Iллiчiвськ" 50004 04 14
П/п "Iллiчiвський судноремонтний завод" 50004 05 00 (15)
Сектор митного оформлення вiддiлу митного оформлення N 3 митного поста "Iллiчiвськ" 50004 05 05
П/п "Iллiчiвський рибний порт" 50004 06 00 (15)
Вiддiл митного оформлення N 4 митного поста "Iллiчiвськ" 50004 06 06
Сектор митного оформлення вiддiлу митного оформлення N 4 митного поста "Iллiчiвськ" 50004 00 07
М/п "Одеса - вантажний" 50005 00 00
Вiддiл митного оформлення N 1 митного поста "Одеса - вантажний" 50005 00 01
Вiддiл митного оформлення N 2 митного поста "Одеса - вантажний" 50005 00 02
Пункт контролю через державний кордон для вантажних перевезень на територiї контейнерного термiналу залiзничної станцiї Одеса - Лiски Одеської залiзницi 50005 08 00 (12)
Сектор митного оформлення N 1 вiддiлу митного оформлення N 2 митного поста "Одеса - вантажний" 50005 08 03
Сектор митного оформлення N 2 вiддiлу митного оформлення N 2 митного поста "Одеса - вантажний" 50005 00 04
Вiддiл митного оформлення N 3 митного поста "Одеса - вантажний" 50005 00 05
М/п "Одеса - порт" 50006 00 00
П/п "Одеський морський торговельний порт" 50006 07 00 (15)
Вiддiл митного оформлення N 1 митного поста "Одеса - порт" 50006 07 01
Вiддiл митного оформлення N 2 митного поста "Одеса - порт" 50006 07 02
Вiддiл митного оформлення N 3 митного поста "Одеса - порт" 50006 07 03
Вiддiл митного оформлення N 4 митного поста "Одеса - порт" 50006 07 04
Вiддiл митного оформлення N 5 митного поста "Одеса - порт" 50006 07 05
31 Миколаївська митниця 50400 00 00
Зона дiяльностi - Миколаївська область, крiм митного оформлення товарiв, що класифiкуються у товарнiй групi 06 (за винятком товарної пiдкатегорiї 0602 90 10 00) згiдно Української класифiкацiї товарiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi i ввозяться в Україну суб'єктами господарської дiяльностi
Служба боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил 50400 00 01
Вiддiл кадрового забезпечення та з питань запобiгання корупцiї 50400 00 02
Вiддiл адмiнiстрування митних платежiв 50400 00 03
Вiддiл iнформацiйної роботи та митної статистики 50400 00 04
Вiддiл контролю за перемiщенням товарiв 50400 00 05
Вiддiл контролю митної вартостi та класифiкацiї товарiв 50400 00 06
Вiддiл органiзацiї митного контролю та роботи митних посередникiв 50400 00 08
Вiддiл митного оформлення N 1 50400 00 09
Сектор митного оформлення вiддiлу митного оформлення N 1 50400 00 19
Вiддiл митного оформлення N 2 50400 00 10
Сектор митного оформлення вiддiлу митного оформлення N 2 50400 00 11
Вiддiл митного оформлення N 3 50400 00 12
П/п "ТОВ "Сiльськогосподарське пiдприємство "Нубiлон" 50400 08 00 (15)
Пункт контролю "Суднобудiвний завод "Океан" 50400 10 00 (15)
Вiддiл митного оформлення N 4 50400 00 14
П/п "Миколаїв - аеропорт" 50400 01 00 (13)
П/п "Порт "Очакiв" 50400 04 00 (15)
П/п "Аеропорт "Кульбакiне" 50400 09 00 (13)
Вiддiл митного оформлення N 5 50400 00 15
Вiддiл митного оформлення N 6 50400 00 17
П/п "Миколаївський рiчковий порт" 50400 03 00 (14)
Вiддiл митного оформлення N 7 50400 00 18
П/п "Миколаївський морський торговельний порт" 50400 02 00 (15)
Пункт контролю "Миколаївське морське агентство" 50400 11 00 (15)
М/п "Днiпро - Бузький" 50401 00 00
П/п "Днiпро - Бузький морський торговельний порт" 50401 05 00 (15)
М/п "Октябрський" 50402 00 00
П/п "Спецiальний морський порт "Октябрський" 50402 06 00 (15)
П/п "ЗАТ "Миколаївський калiйний термiнал" 50402 07 00 (15)
М/п "Первомайськ" 50404 00 00
Позицiю вилучено  
32 Iзмаїльська митниця 50600 00 00
Зона дiяльностi - Iзмаїльський, Кiлiйський, Ренiйський, Болградський, Татарбунарський, Арцизький, Тарутинський, Саратський райони Одеської областi, за винятком митного оформлення транспортних засобiв, що належать громадянам, якi постiйно або тимчасово проживають у цих районах та товарiв, що класифiкуються у товарнiй групi 06 (крiм товарної пiдкатегорiї 0602 90 10 00) згiдно Української класифiкацiї товарiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi i ввозяться в Україну суб'єктами господарської дiяльностi
Служба боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил 50600 00 01
Вiддiл кадрового забезпечення та з питань запобiгання корупцiї 50600 00 02
Вiддiл адмiнiстрування митних платежiв 50600 00 03
Вiддiл iнформацiйної роботи та митної статистики 50600 00 04
Вiддiл контролю за перемiщенням товарiв 50600 00 05
Вiддiл контролю митної вартостi та класифiкацiї товарiв 50600 00 06
Вiддiл органiзацiї митного контролю та роботи митних посередникiв 50600 00 07
Служба фiнансiв, бухгалтерського облiку та звiтностi 50600 00 08
Вiддiл митного оформлення N 1 50600 00 09
М/п "Болград" 50601 00 00
П/п "Табаки - Мирне" 50601 03 00 (11)
Сектор митного оформлення N 1 вiддiлу митного оформлення N 1 митного поста "Болград" 50601 03 01
П/п "Виноградiвка - Вулкенєшть" 50601 04 00 (11)
Сектор митного оформлення N 3 вiддiлу митного оформлення N 1 митного поста "Болград" 50601 04 02
П/п "Новi Трояни - Чадир-Лунга" 50601 05 00 (11)
Сектор митного оформлення N 2 вiддiлу митного оформлення N 1 митного поста "Болград" 50601 05 03
П/п "Серпневе 1 - Бесараб'яска" 50601 13 00 (11)
Сектор митного оформлення N 1 вiддiл митного оформлення N 2 митного поста "Болград" 50601 13 04
П/п "Малоярославець 1 - Чадир-Лунга" 50601 14 00 (21)
Сектор митного оформлення N 3 вiддiлу митного оформлення N 2 митного поста "Болград" 50601 14 05
П/п "Лiсне - Сеiць" 50601 15 00 (21)
Сектор митного оформлення N 2 вiддiлу митного оформлення N 2 митного поста "Болград" 50601 15 06
Пункт контролю "Болград" 50601 16 00 (12)
Пункт контролю "Карабуцени" 50601 17 00 (12)
М/п "Ренi" 50602 00 00
П/п "Ренiйський морський торговельний порт" 50602 06 00 (15)
Вiддiл митного оформлення N 1 митного поста "Ренi" 50602 06 01
Рядок виключено  
П/п "Ренi - Джюрджюлешть" 50602 08 00 (11)
Вiддiл митного оформлення N 2 митного поста "Ренi" 50602 08 02
П/п "Ренi - Джюрджюлешть" (станцiя "Ренi") 50602 09 00 (12)
Сектор митного оформлення N 2 вiддiлу митного оформлення N 1 митного поста "Ренi" 50602 09 03
П/п "Долинське - Чiшмiкiой" 50602 11 00 (21)
Сектор митного оформлення N 1 вiддiлу митного оформлення N 2 митного поста "Ренi" 50602 11 04
П/п "Фрiкацей - Етулiя" (станцiя "Фрiкацей") 50602 12 00 (12)
М/п "Iзмаїл" 50603 00 00
П/п "Iзмаїльський морський торговельний порт" 50603 01 00 (15)
Вiддiл митного оформлення N 1 митного поста "Iзмаїл" 50603 01 01
Вiддiл митного оформлення N 2 митного поста "Iзмаїл" 50603 01 02
П/п "Усть-Дунайський морський торговельний порт" 50603 02 00 (15)
Сектор митного оформлення N 1 вiддiлу митного оформлення N 2 митного поста "Iзмаїл" 50603 02 03
П/п "Iзмаїл - аеропорт" 50603 10 00 (13)
33 Херсонська митниця 50800 00 00
Зона дiяльностi - Херсонська область
Служба боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил 50800 00 01
Вiддiл кадрового забезпечення та з питань запобiгання корупцiї 50800 00 02
Вiддiл адмiнiстрування митних платежiв 50800 00 03
Вiддiл iнформацiйної роботи та митної статистики 50800 00 04
Вiддiл контролю за перемiщенням товарiв 50800 00 05
Вiддiл контролю митної вартостi та класифiкацiї товарiв 50800 00 06
Вiддiл органiзацiї митного контролю та роботи митних посередникiв 50800 00 08
Вiддiл митного оформлення 50800 00 09
Сектор митного оформлення N 1 вiддiлу митного оформлення 50800 00 10
Сектор митного оформлення N 2 вiддiлу митного оформлення 50800 00 11
М/п "Каховка" 50801 00 00
М/п "Скадовськ" 50803 00 00
П/п "Скадовський морський торгiвельний порт" 50803 03 00 (15)
Вiддiл митного оформлення митного поста "Скадовськ" 50803 03 01
М/п "Херсон - порт" 50804 00 00
П/п "Херсонський морський торговельний порт" 50804 01 00 (15)
П/п "Херсонський рiчковий порт" 50804 02 00 (14)
Вiддiл митного оформлення N 1 митного поста "Херсон - порт" 50804 00 01
Вiддiл митного оформлення N 2 митного поста "Херсон - порт" 50804 00 02
34 Пункт вилучено  
35 Днiстровська митниця 51200 00 00
Зона дiяльностi - Ананьївський, Балтський, Бiлгород-Днiстровський, Бiляївський (крiм м. Теплодара, залiзничної станцiї "Одеса-Лiски" та територiї ТОВ "Сiльгосппостач" (Бiляївський район, с. Усатове, вул. Новомосковська дорога, 23), Великомихайлiвський, Кодимський, Красноокнянський, Котовський, Любашiвський, Роздiльнянський, Савранський, Ширяївський, Фрунзiвський, райони Одеської областi, за винятком митного оформлення транспортних засобiв, що належать громадянам, якi постiйно або тимчасово проживають у цих районах i м. Теплодарi та товарiв, якi класифiкуються у товарнiй групi 06 (за винятком товарної пiдкатегорiї 0602 90 10 00) згiдно Української класифiкацiї товарiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi i ввозяться в Україну суб'єктами господарської дiяльностi
Служба боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил 51200 00 01
Вiддiл кадрового забезпечення та питань запобiгання корупцiї 51200 00 02
Вiддiл адмiнiстрування митних платежiв 51200 00 03
Вiддiл iнформацiйної роботи та митної статистики 51200 00 04
Вiддiл контролю за перемiщенням товарiв 51200 00 05
Вiддiл контролю митної вартостi та класифiкацiї товарiв 51200 00 06
Вiддiл органiзацiї митного контролю та роботи митних посередникiв 51200 00 07
Вiддiл митного оформлення N 1 в м. Роздiльна 51200 00 11
Вiддiл митного оформлення N 2 в м. Котовськ 51200 00 12
М/п "Роздiльна" 51201 00 00
П/п "Кучурган - Первомайськ" 51201 02 00 (11)
Вiддiл митного оформлення N 1 митного поста "Роздiльна" 51201 02 01
П/п "Кучурган - Новосавицьке" (станцiя "Кучурган") 51201 03 00 (12)
Вiддiл митного оформлення N 2 митного поста "Роздiльна" 51201 03 02
П/п "Граденицi - Незавертайлiвка" 51201 06 00 (21)
Вiддiл митного оформлення N 3 митного поста "Роздiльна" 51201 06 03
П/п "Лиманське" 51201 07 00 (13)
М/п "Старокозаче" 51202 00 00
П/п "Старокозаче - Тудора" 51202 04 00 (11)
Вiддiл митного оформлення N 1 митного поста "Старокозаче" 51202 04 01
П/п "Маяки - Удобне - Паланка" 51202 05 00 (11)
Вiддiл митного оформлення N 2 митного поста "Старокозаче" 51202 05 02
Мп "Котовськ" 51204 00 00
П/п "Олексiївка - Вадул Туркулуй" 51204 08 00 (21)
Вiддiл митного оформлення N 1 митного поста "Котовськ" 51204 08 01
П/п "Тимкове - Броштень" 51204 09 00 (21)
Вiддiл митного оформлення N 2 митного поста "Котовськ" 51204 09 02
П/п "Слобiдка - Ковбасна" (станцiя "Слобiдка") 51204 10 00 (12)
Вiддiл митного оформлення N 3 митного поста "Котовськ" 51204 10 03
П/п "Станiславка - Веренкеу" 51204 11 00 (21)
Вiддiл митного оформлення N 4 митного поста "Котовськ" 51204 11 04
П/п "Платонове - Гоянул Ноу" 51204 12 00 (11)
Вiддiл митного оформлення N 5 митного поста "Котовськ" 51204 12 05
М/п "Велика Михайлiвка" 51205 00 00
П/п "Великоплоське - Мелеєшть" 51205 13 00 (21)
Вiддiл митного оформлення N 1 митного поста "Велика Михайлiвка" 51205 13 01
П/п "Йосипiвка - Колосове" 51205 14 00 (21)
Вiддiл митного оформлення N 2 митного поста "Велика Михайлiвка" 51205 14 02
П/п "Слов'яносербка - Ближнiй Хутiр" 51205 15 00 (21)
Вiддiл митного оформлення N 3 митного поста "Велика Михайлiвка" 51205 15 03
М/п "Бiлгород - Днiстровський" 51206 00 00
Вiддiл митного оформлення N 1 митного поста "Бiлгород - Днiстровський" 51206 00 01
П/п "Бiлгород -Днiстровський морський торговельний порт" 51206 01 00 (15)
Вiддiл митного оформлення N 2 митного поста "Бiлгород -Днiстровський" 51206 01 02
36 Кримська митниця 60000 00 00
Зона дiяльностi:
Автономна Республiка Крим, крiм митного оформлення товарiв, що класифiкуються у товарнiй групi 06 (за винятком товарної пiдкатегорiї 0602 90 10 00) згiдно Української класифiкацiї товарiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi i ввозяться в Україну суб'єктами господарської дiяльностi;
територiя Автономної Республiки Крим та мiста Севастополь в частинi митного оформлення транспортних засобiв, що належать громадянам, якi постiйно або тимчасово проживають на територiї Автономної Республiки Крим та м. Севастополi
Служба боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил 60000 00 01
Вiддiл кадрового забезпечення та з питань запобiгання корупцiї 60000 00 02
Вiддiл адмiнiстрування митних платежiв 60000 00 03
Вiддiл iнформацiйної роботи та митної статистики 60000 00 04
Вiддiл контролю за перемiщенням товарiв 60000 00 05
Вiддiл контролю митної вартостi та класифiкацiї товарiв 60000 00 06
Вiддiл органiзацiї митного контролю та роботи митних посередникiв 60000 00 08
Вiддiл митного оформлення N 1 60000 00 09
Вiддiл митного оформлення N 2 60000 00 10
Вiддiл митного оформлення N 3 60000 00 11
М/п "Євпаторiя" 60002 00 00
П/п "Євпаторiйський морський порт" 60002 02 00 (15)
П/п "Порт Чорноморськ" 60002 03 00 (15)
Пункт контролю - база бурiння та облаштування управлiння розвiдувального та експлуатацiйного бурiння ДАТ "Чорноморнафтогаз" (оз. Панське бухти Ярилгач, Каркiнiтська затока Чорного моря) 60002 16 00 (15)
Вiддiл митного оформлення N 1 митного поста "Євпаторiя" 60002 00 01
Сектор митного оформлення митного поста "Євпаторiя" 60002 00 02
М/п "Ялта" 60005 00 00
П/п "Ялтинський морський торговельний порт" 60005 06 00 (15)
Вiддiл митного оформлення N 1 митного поста "Ялта" 60005 00 01
Сектор митного оформлення вiддiлу митного оформлення N 1 митного поста "Ялта" 60005 00 02
М/п "Феодосiя" 60006 00 00
Вiддiл митного оформлення N 1 митного поста "Феодосiя" 60006 00 01
Сектор митного оформлення вiддiлу митного оформлення N 1 митного поста "Феодосiя" 60006 00 02
П/п "Феодосiйський морський торговий порт" 60006 04 00 (15)
Пункт контролю "Акваторiя Феодосiйського судномеханiчного заводу" 60006 05 00 (15)
М/п "Красноперекопськ" 60008 00 00
Вiддiл митного оформлення N 1 митного поста "Красноперекопськ" 60008 00 01
Вiддiл митного оформлення N 2 митного поста "Красноперекопськ" 60008 00 02
М/п "Сiмферополь - аеропорт" 60009 00 00
П/п "Аеропорт "Сiмферополь" 60009 01 00 (13)
Пункт контролю "Аеродром "Гвардiйське" 60009 07 00 (13)
Пункт контролю "Аеродром "Саки" 60009 08 00 (13)
Пункт контролю "Аеродром "Джанкой" 60009 09 00 (13)
Вiддiл митного оформлення N 1 митного поста "Сiмферополь - аеропорт" 60009 00 01
Вiддiл митного оформлення N 2 митного поста "Сiмферополь - аеропорт" 60009 00 04
М/п "Керч" 60010 00 00
П/п "Керченський морський порт "Камиш - Бурун" 60010 10 00 (15)
П/п "Керченський рибний порт" 60010 11 00 (15)
П/п "Керченський морський торговельний порт" 60010 12 00 (15)
П/п "Акваторiя ВАТ "Суднобудiвельний завод "Залив" 60010 13 00 (15)
П/п "Аеропорт "Керч" 60010 14 00 (13)
П/п "Крим" 60010 15 00 (16)
Вiддiл митного оформлення N 1 митного поста "Керч" 60010 00 01
Вiддiл митного оформлення N 2 митного поста "Керч" 60010 00 02
Сектор митного оформлення N 1 вiддiлу митного оформлення N 2 митного поста "Керч" 60010 00 04
Сектор митного оформлення N 2 вiддiлу митного оформлення N 2 митного поста "Керч" 60010 00 05
Вiддiл митного оформлення N 3 митного поста "Керч" 60010 00 03
37 Схiдна митниця 70000 00 00
Зона дiяльностi - Амвросiївський, Артемiвський, Великоновосiлкiвський, Волноваський, Добропiльський, Костянтинiвський, Красноармiйський, Краснолиманський, Мар'їнський, Олександрiвський, Слов'янський, Старобешiвський, Тельманiвський, Шахтарський, Ясинуватський райони Донецької областi, мiста Донецьк, Краматорськ, Дружкiвка, Авдiївка, Горлiвка, Дебальцеве, Дзержинськ, Димитров, Добропiлля, Єнакiєве, Красний Лиман, Макiївка, Новогродiвка, Селидове, Харцизьк, територiї зон митного контролю, митних лiцензiйних складiв i складiв тимчасового зберiгання (у тому числi територiї, що будуть використовуватися за таким призначенням), якi розташованi в iнших районах Донецької областi, власниками яких є суб'єкти зовнiшньоекономiчної дiяльностi, що перебувають на облiку в Схiднiй митницi, крiм митного оформлення товарiв, якi класифiкуються у товарнiй групi 06 (за винятком товарної пiдкатегорiї 0602 90 10 00) згiдно Української класифiкацiї товарiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi i ввозяться в Україну суб'єктами господарської дiяльностi;
територiю Донецької областi в частинi митного оформлення транспортних засобiв, що належать громадянам, якi постiйно або тимчасово проживають на територiї цiєї областi
Служба боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил 70000 00 01
Вiддiл кадрового забезпечення та питань запобiгання корупцiї 70000 00 02
Вiддiл адмiнiстрування митних платежiв 70000 00 03
Вiддiл iнформацiйної роботи та митної статистики 70000 00 04
Вiддiл контролю за перемiщенням товарiв 70000 00 05
Вiддiл контролю митної вартостi та класифiкацiї товарiв 70000 00 06
Вiддiл органiзацiї митного контролю та роботи митних посередникiв 70000 00 08
Сектор з питань захисту прав iнтелектуальної власностi 70000 00 09
Вiддiл контрольно - перевiрочної роботи 70000 00 14
Вiддiл митного оформлення N 1 70000 00 10
Вiддiл митного оформлення N 2 70000 00 11
Вiддiл митного оформлення N 3 70000 00 12
Вiддiл митного оформлення N 4 70000 00 13
Вiддiл митного оформлення N 5 70000 00 15
Вiддiл митного оформлення N 6 70000 00 16
Вiддiл митного оформлення N 7 70000 00 17
П/п "Квашене - Успенка" (станцiї "Iловайськ", "Квашене") 70000 02 00 (12)
М/п "Горлiвка" 70001 00 00
Сектор митного оформлення N 1 митного поста "Горлiвка" 70001 00 01
Сектор митного оформлення N 2 митного поста "Горлiвка" 70001 00 02
М/п "Краматорськ" 70002 00 00
Вiддiл митного оформлення митного поста "Краматорськ" 70002 00 01
М/п "Артемiвськ" 70003 00 00
Вiддiл митного оформлення митного поста "Артемiвськ" 70003 00 03
Сектор митного оформлення N 1 вiддiлу митного оформлення митного поста "Артемiвськ" 70003 00 01
Сектор митного оформлення N 2 вiддiлу митного оформлення митного поста "Артемiвськ" 70003 00 02
М/п "Донецьк - аеропорт" 70004 00 00
Вiддiл митного оформлення митного поста "Донецьк - аеропорт" 70004 00 01
П/п "Донецьк - аеропорт" 70004 01 00 (13)
М/п "Слов'янськ" 70005 00 00
М/п "Амвросiївка" 70007 00 00
Вiддiл митного оформлення N 1 митного поста "Амвросiївка" 70007 00 01
П/п "Успенка - Матвєєв Курган" 70007 03 00 (11)
Вiддiл митного оформлення N 2 митного поста "Амвросiївка" 70007 03 02
П/п "Маринiвка - Куйбишево" 70007 04 00 (11)
Вiддiл митного оформлення N 3 митного поста "Амвросiївка" 70007 04 03
38 Пункт вилучено  
39 Луганська митниця 70200 00 00
Зона дiяльностi - Луганська область, крiм митного оформлення товарiв, якi класифiкуються у товарнiй групi 06 (за винятком товарної пiдкатегорiї 0602 90 10 00) згiдно Української класифiкацiї товарiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi та ввозяться в Україну суб'єктами господарської дiяльностi
Служба боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил 70200 00 01
Служба митної варти 70200 00 15
Вiддiл кадрового забезпечення та з питань запобiгання корупцiї 70200 00 02
Вiддiл адмiнiстрування митних платежiв 70200 00 03
Вiддiл iнформацiйної роботи та митної статистики 70200 00 04
Вiддiл контролю за перемiщенням товарiв 70200 00 05
Вiддiл контролю митної вартостi та класифiкацiї товарiв 70200 00 06
Вiддiл органiзацiї митного контролю та роботи митних посередникiв 70200 00 07
Вiддiл ведення розрахункiв та облiку матерiальних цiнностей на балансових та позабалансових рахунках служби фiнансiв, бухгалтерського облiку та звiтностi 70200 00 08
Вiддiл контрольно-перевiрочної роботи 70200 00 14
Вiддiл митного оформлення N 1 70200 00 09
Сектор митного оформлення на СТЗ "Лiски" вiддiлу митного оформлення N 1 70200 00 10
П/п "Луганськ" 70200 01 00 (13)
Сектор митного оформлення N 1 вiддiлу митного оформлення N 2 70200 01 11
Сектор митного оформлення N 2 вiддiлу митного оформлення N 2 70200 00 12
Вiддiл митного оформлення N 3 70200 00 13
М/п "Алчевськ" 70202 00 00
Сектор митного оформлення митного поста "Алчевськ" 70202 00 01
Сектор митного оформлення ВАТ "АМК" митного поста "Алчевськ" 70202 00 02
М/п "Довжанський" 70207 00 00
П/п "Должанський - Новошахтинськ" 70207 02 00 (11)
Сектор митного оформлення N 1 митного поста "Довжанський" 70207 02 01
Сектор митного оформлення N 2 митного поста "Довжанський" 70207 02 02
Сектор митного оформлення N 3 митного поста "Довжанський" 70207 02 03
Сектор митного оформлення N 4 митного поста "Довжанський" 70207 02 04
М/п "Червона Могила" 70209 00 00
П/п "Червона Могила - Гуковi" (станцiя "Красна Могила") 70209 03 00 (12)
Сектор митного оформлення N 1 митного поста "Червона Могила" 70209 03 01
Сектор митного оформлення N 2 митного поста "Червона Могила" 70209 03 02
Сектор митного оформлення N 3 митного поста "Червона Могила" 70209 03 03
Сектор митного оформлення N 4 митного поста "Червона Могила" 70209 03 04
М/п "Красний Луч" 70211 00 00
Сектор митного оформлення митного поста "Красний Луч" 70211 00 01
М/п "Свердловськ" 70213 00 00
Сектор митного оформлення митного поста "Свердловськ" 70213 00 01
М/п "Красна Талiвка" 70214 00 00
П/п "Красна Талiвка - Волошине" 70214 04 00 (11)
Сектор митного оформлення N 1 митного поста "Красна Талiвка" 70214 04 01
Сектор митного оформлення N 2 митного поста "Красна Талiвка" 70214 04 02
Сектор митного оформлення N 3 митного поста "Красна Талiвка" 70214 04 03
Сектор митного оформлення N 4 митного поста "Красна Талiвка" 70214 04 04
М/п "Iзварине" 70215 00 00
П/п "Iзварине - Донецьк" 70215 05 00 (11)
Сектор митного оформлення N 1 митного поста "Iзварине" 70215 05 01
Сектор митного оформлення N 2 митного поста "Iзварине" 70215 05 02
Сектор митного оформлення N 3 митного поста "Iзварине" 70215 05 03
Сектор митного оформлення N 4 митного поста "Iзварине" 70215 05 04
Пункт контролю на станцiї "Iзварине" 70215 06 00 (22)
М/п "Червонопартизанськ" 70216 00 00
П/п "Червонопартизанськ - Гуково" 70216 07 00 (11)
Сектор митного оформлення N 1 митного поста "Червонопартизанськ" 70216 07 01
Сектор митного оформлення N 2 митного поста "Червонопартизанськ" 70216 07 02
Сектор митного оформлення N 3 митного поста "Червонопартизанськ" 70216 07 03
Сектор митного оформлення N 4 митного поста "Червонопартизанськ" 70216 07 04
М/п "Старобiльськ" 70217 00 00
Сектор митного оформлення митного поста "Старобiльськ" 70217 00 01
П/п "Мiлове - Чертково" 70217 08 00 (21)
Вiддiл митного оформлення у пунктi пропуску "Мiлове" митного поста "Старобiльськ" 70217 08 02
Пункт контролю на станцiї "Мiлове" 70217 09 00 (12)
П/п "Просяне - Бугайовка" 70217 10 00 (11)
Вiддiл митного оформлення у пунктi пропуску "Просяне" митного поста "Старобiльськ" 70217 10 03
П/п "Дьомiно-Олександрiвка - Валуйки" 70217 11 00 (21)
Вiддiл митного оформлення у пунктi пропуску "Дьомiно - Олександрiвка" митного поста "Старобiльськ" 70217 11 04
П/п "Новобiла - Новобiла" 70217 12 00 (21)
Вiддiл митного оформлення у пунктi пропуску "Новобiла" митного поста "Старобiльськ" 70217 12 05
П/п "Танюшiвка - Ровеньки" 70217 13 00 (11)
Вiддiл митного оформлення у пунктi пропуску "Танюшiвка" митного поста "Старобiльськ" 70217 13 06
П/п "Лантратiвка - роз'їзд Вистрiл" (станцiя "Лантратiвка") 70217 14 00 (12)
Вiддiл митного оформлення у пунктi пропуску "Лантратiвка" митного поста "Старобiльськ" 70217 14 07
М/п "Сєвєродонецьк" 70218 00 00
Сектор митного оформлення N 1 митного поста "Сєвєродонецьк" 70218 00 01
Сектор митного оформлення N 2 митного поста "Сєвєродонецьк" 70218 00 02
М/п "Лисичанськ" 70219 00 00
Сектор митного оформлення митного поста "Лисичанськ" 70219 00 01
40 Марiупольська митниця 70300 00 00
Зона дiяльностi - м. Марiуполь, Володарський, Новоазовський, Першотравневий райони Донецької областi, за винятком митного оформлення транспортних засобiв, що належать громадянам, якi постiйно або тимчасово проживають у цих районах та м. Марiуполi i товарiв, що класифiкуються у товарнiй групi 06 (крiм товарної пiдкатегорiї 0602 90 10 00) згiдно Української класифiкацiї товарiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi та ввозяться в Україну суб'єктами господарської дiяльностi
Служба боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил 70300 00 01
Вiддiл кадрового забезпечення та з питань запобiгання корупцiї 70300 00 02
Вiддiл адмiнiстрування митних платежiв 70300 00 03
Вiддiл iнформацiйної роботи та митної статистики 70300 00 04
Вiддiл контролю за перемiщенням товарiв 70300 00 05
Вiддiл контролю митної вартостi та класифiкацiї товарiв 70300 00 06
Вiддiл органiзацiї митного контролю та роботи митних посередникiв 70300 00 07
М/п "Азовсталь" 70301 00 00
Сектор митного оформлення митного поста "Азовсталь" 70301 00 01
М/п "Новоазовськ" 70302 00 00
П/п "Новоазовськ - Весело-Вознесенка" 70302 03 00 (11)
Вiддiл митного оформлення N 1 митного поста "Новоазовськ" 70302 03 01
Вiддiл митного оформлення N 2 митного поста "Новоазовськ" 70302 03 02
Вiддiл митного оформлення N 3 митного поста "Новоазовськ" 70302 03 03
Вiддiл митного оформлення N 4 митного поста "Новоазовськ" 70302 03 04
М/п "Сартана" 70303 00 00
Сектор митного оформлення N 1 митного поста "Сартана" 70303 00 01
Сектор митного оформлення N 2 митного поста "Сартана" 70303 00 02
М/п "Марiуполь - аеропорт" 70305 00 00
П/п "Марiуполь - аеропорт" 70305 01 00 (13)
М/п "Азов - порт" 70307 00 00
П/п "Марiупольський морський порт комбiнату "Азовсталь" 70307 02 00 (15)
П/п "Марiупольський морський торговельний порт" 70307 04 00 (15)
Вiддiл митного оформлення N 2 митного поста "Азов - порт" 70307 04 01
Вiддiл митного оформлення N 3 митного поста "Азов - порт" 70307 04 02
Вiддiл митного оформлення N 4 митного поста "Азов - порт" 70307 04 03
Пункт контролю "Азовський судоремонтний завод" 70307 05 00 (15)
Вiддiл митного оформлення N 1 митного поста "Азов - порт" 70307 05 04
41 Пункт вилучено  
42 Пункт вилучено  
43 Пункт вилучено  
44 Пункт вилучено  
45 Сумська митниця 80500 00 00
Зона дiяльностi - Сумська область, крiм митного оформлення товарiв, якi класифiкуються у товарнiй групi 06 (за винятком товарної пiдкатегорiї 0602 90 10 00) згiдно Української класифiкацiї товарiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi i ввозяться в Україну суб'єктами господарської дiяльностi
Служба боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил 80500 00 01
Вiддiл кадрового забезпечення та з питань запобiгання корупцiї 80500 00 02
Вiддiл адмiнiстрування митних платежiв 80500 00 03
Вiддiл iнформацiйної роботи та митної статистики 80500 00 04
Вiддiл контролю за перемiщенням товарiв 80500 00 05
Вiддiл контролю митної вартостi та класифiкацiї товарiв 80500 00 06
Вiддiл органiзацiї митного контролю та роботи митних посередникiв 80500 00 07
Вiддiл контрольно-перевiрочної роботи 80500 00 08
Вiддiл митного оформлення N 1 80500 00 09
Вiддiл митного оформлення N 2 80500 00 10
Вiддiл митного оформлення N 3 80500 00 11
Сектор митного оформлення вiддiлу митного оформлення N 3 80500 00 12
Вiддiл митного оформлення N 4 80500 00 13
Вiддiл митного оформлення N 5 80500 00 14
Сектор митного оформлення N 1 вiддiлу митного оформлення N 5 80500 00 15
Сектор митного оформлення N 2 вiддiлу митного оформлення N 5 80500 00 16
Сектор митного оформлення N 3 вiддiлу митного оформлення N 5 80500 00 17
Вiддiл митного оформлення N 6 80500 00 18
П/п "Суми - аеропорт" 80500 07 00 (13)
М/п "Юнакiвка" 80502 00 00
П/п "Юнакiвка - Суджа" 80502 01 00 (11)
М/п "Краснопiлля" 80504 00 00
П/п "Покровка - Колотилiвка" 80504 02 00 (21)
П/п "Пушкарне - Iлек-Пеньковка" (станцiя "Пушкарне") 80504 03 00 (22)
М/п "Бiлопiлля" 80506 00 00
П/п "Рижiвка - Тьоткiно" 80506 04 00 (21)
М/п "Велика Писарiвка" 80508 00 00
П/п "Велика Писарiвка - Грайворон" 80508 06 00 (11)
М/п "Глухiв" 80509 00 00
П/п "Бачiвськ - Троєбортне" 80509 08 00 (11)
Вiддiл митного оформлення N 1 митного поста "Глухiв" 80509 08 01
П/п "Катеринiвка - Крупець" 80509 09 00 (11)
Вiддiл митного оформлення N 2 митного поста "Глухiв" 80509 09 02
М/п "Хутiр-Михайлiвський" 80510 00 00
Вiддiл митного оформлення N 1 митного поста "Хутiр-Михайлiвський" 80510 00 01
Вiддiл митного оформлення N 2 митного поста "Хутiр-Михайлiвський" 80510 00 02
П/п "Зернове - Суземка" (станцiя "Зернове") 80510 10 00 (12)
Вiддiл митного оформлення N 3 митного поста "Хутiр-Михайлiвський" 80510 10 03
Пункт контролю на станцiї "Хутiр-Михайлiвський" 805101000(12)
М/п "Конотоп" 80511 00 00
Вiддiл митного оформлення N 1 митного поста "Конотоп" 80511 00 01
Пункт контролю на станцiї "Конотоп" 80511 11 00 (12)
П/п "Волфiне - Глушковi" (пункт контролю на станцiї "Ворожба") 80511 05 00 (22)
Вiддiл митного оформлення N 2 митного поста "Конотоп" 80511 05 02
46 Полтавська митниця 80600 00 00
Зона дiяльностi - Полтавська область, крiм митного оформлення товарiв, що класифiкуються у товарнiй групi 06 (крiм товарної пiдкатегорiї 0602 90 10 00) згiдно Української класифiкацiї товарiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi i ввозяться в Україну суб'єктами господарської дiяльностi
Служба боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил 80600 00 01
Вiддiл кадрового забезпечення та з питань запобiгання корупцiї 80600 00 02
Вiддiл адмiнiстрування митних платежiв 80600 00 03
Вiддiл iнформацiйної роботи та митної статистики 80600 00 04
Вiддiл контролю за перемiщенням товарiв 80600 00 05
Вiддiл контролю митної вартостi та класифiкацiї товарiв 80600 00 06
Вiддiл органiзацiї митного контролю та роботи митних посередникiв 80600 00 08
Вiддiл митного оформлення 80600 00 09
Сектор митного оформлення N 1 вiддiлу митного оформлення 80600 00 10
Сектор митного оформлення N 2 вiддiлу митного оформлення 80600 00 11
Сектор митного оформлення N 3 вiддiлу митного оформлення 80600 00 12
Сектор митного оформлення N 4 вiддiлу митного оформлення 80600 00 13
М/п "Кременчук" 80601 00 00
Вiддiл митного оформлення N 1 митного поста "Кременчук" 80601 00 01
Вiддiл митного оформлення N 2 митного поста "Кременчук" 80601 00 02
46.1 Харкiвська обласна митниця 80700 00 00
Зона дiяльностi - Харкiвська область, крiм митного оформлення товарiв, якi класифiкуються у товарнiй групi 06 (за винятком товарної пiдкатегорiї 0602 90 10 00) згiдно Української класифiкацiї товарiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi i ввозяться в Україну суб'єктами господарської дiяльностi
Служба боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил 80700 00 01
Вiддiл кадрового забезпечення та з питань запобiгання корупцiї 80700 00 02
Вiддiл адмiнiстрування митних платежiв 80700 00 03
Вiддiл iнформацiйної роботи та митної статистики 80700 00 04
Вiддiл контролю за перемiщенням товарiв 80700 00 05
Вiддiл контролю митної вартостi та класифiкацiї товарiв 80700 00 06
Вiддiл органiзацiї митного контролю та роботи митних посередникiв 80700 00 08
Сектор з питань захисту прав iнтелектуальної власностi 80700 00 09
Вiддiл технiчних засобiв митного контролю 80700 00 10
Вiддiл контролю за майном, що перейшло у власнiсть держави, служби фiнансiв, бухгалтерського облiку та звiтностi 80700 00 11
М/п "Куп'янськ" 80701 00 00
П/п "Тополi-Валуйки" 80701 02 00 (12)
Вiддiл митного оформлення "Тополi" митного поста "Куп'янськ" 80701 02 05
П/п "Чугунiвка-Вериговка" 80701 03 00 (21)
Вiддiл митного оформлення "Чугунiвка" митного поста "Куп'янськ" 80701 03 06
П/п "Пiски-Логачiвка" 80701 04 00 (21)
Вiддiл митного оформлення "Пiски" митного поста "Куп'янськ" 80701 04 07
Пункт контролю "Куп'янськ" 80701 05 00 (12)
Вiддiл митного оформлення "Сортувальний" митного поста "Куп'янськ" 80701 05 08
Вiддiл митного оформлення митного поста "Куп'янськ" 80701 00 09
М/п "Харкiв-аеропорт" 80703 00 00
П/п "Харкiв-аеропорт" 80703 07 00 (13)
П/п "Сокольники" 80703 08 00 (13)
М/п "Товарний" 80707 00 00
Вiддiл митного оформлення N 1 митного поста "Товарний" 80707 00 01
Сектор митного оформлення N 1 вiддiлу митного оформлення N 1 митного поста "Товарний" 80707 00 02
Вiддiл митного оформлення N 2 митного поста "Товарний" 80707 00 03
Сектор митного оформлення N 1 вiддiлу митного оформлення N 2 митного поста "Товарний" 80707 00 04
Вiддiл митного оформлення N 3 митного поста "Товарний" 80707 00 05
Вiддiл митного оформлення N 4 митного поста "Товарний" 80707 00 06
Вiддiл митного оформлення N 5 митного поста "Товарний" 80707 00 07
Сектор митного оформлення N 1 вiддiлу митного оформлення N 5 митного поста "Товарний" 80707 00 08
Сектор митного оформлення N 2 вiддiлу митного оформлення N 5 митного поста "Товарний" 80707 00 09
Вiддiл митного оформлення N 6 митного поста "Товарний" 80707 00 10
М/п "Залiзничний" 80708 00 00
Пункт контролю "Харкiв-Сортувальний" 80708 14 00 (12)
Вiддiл митного оформлення "Сортувальний" митного поста "Залiзничний" 80708 14 01
Пункт контролю "Харкiв-пасажирський" 80708 15 00 (12)
П/п "Одноробiвка - Головчино" 80708 16 00 (22)
Вiддiл митного оформлення "Харкiв-пасажирський" митного поста "Залiзничний" 80708 00 02
П/п "Козача Лопань - Долбiно" 80708 17 00 (12)
Вiддiл митного оформлення "Козача Лопань" митного поста "Залiзничний" 80708 17 03
М/п "Автомобiльний" 80709 00 00
П/п "Гоптiвка - Нехотєєвка" 80709 18 00 (11)
Вiддiл митного оформлення "Гоптiвка" митного поста "Автомобiльний" 80709 18 01
П/п "Плетенiвка - Шебекiно" 80709 19 00 (11)
П/п "Вовчанськ - Нежеголь" 80709 20 00 (22)
Вiддiл митного оформлення "Плетенiвка" митного поста "Автомобiльний" 80709 00 02
47 Кiровоградська митниця 90100 00 00
Зона дiяльностi - Кiровоградська область, крiм митного оформлення товарiв, якi класифiкуються у товарнiй групi 06 (за винятком товарної пiдкатегорiї 0602 90 10 00) згiдно Української класифiкацiї товарiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi i ввозяться в Україну суб'єктами господарської дiяльностi
Служба боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил 90100 00 01
Сектор внутрiшньої безпеки 90100 00 02
Вiддiл митних платежiв 90100 00 03
Вiддiл iнформацiйної роботи та митної статистики 90100 00 04
Вiддiл контролю за перемiщенням товарiв 90100 00 05
Вiддiл контролю митної вартостi та номенклатури 90100 00 06
Вiддiл органiзацiї митного контролю 90100 00 07
Вiддiл митного оформлення N 1 90100 00 08
Рядок вилучено  
М/п "Гайворон" 90102 00 00
Пункт митного оформлення "Побузьке" митного поста "Гайворон" 90102 00 01
М/п "Олександрiя" 90103 00 00
Пункт митного оформлення "Свiтловодськ" митного поста "Олександрiя" 90103 00 01
48 Черкаська митниця 90200 00 00
Зона дiяльностi - Черкаська область, крiм митного оформлення товарiв, що класифiкуються у товарнiй групi 06 (крiм товарної пiдкатегорiї 0602 90 10 00) згiдно Української класифiкацiї товарiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi i ввозяться в Україну суб'єктами господарської дiяльностi
Служба боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил 90200 00 01
Вiддiл внутрiшньої безпеки 90200 00 02
Вiддiл митних платежiв 90200 00 03
Вiддiл iнформацiйної роботи та митної статистики 90200 00 04
Вiддiл контролю за перемiщенням товарiв 90200 00 05
Вiддiл контролю митної вартостi 90200 00 06
Вiддiл номенклатури та класифiкацiї товарiв 90200 00 07
Вiддiл органiзацiї митного контролю 90200 00 08
Вiддiл митного оформлення N 1 90200 00 09
Вiддiл митного оформлення N 2 90200 00 10
Сектор митного оформлення N 1 у м. Залотоношi вiддiлу митного оформлення N 2 90200 00 11
Вiддiл митного оформлення N 3 90200 00 12
Вiддiл митного оформлення N 4 90200 00 13
П/п "Аеропорт - Черкаси" 90200 01 00 (13)
М/п "Умань" 90203 00 00
Сектор митного оформлення N 1 у м. Монастирищi митного поста "Умань" 90203 00 01
М/п "Смiла" 90204 00 00
Вiддiл митного оформлення N 1 у м. Корсунi-Шевченкiвському митного поста "Смiла" 90204 00 01
Сектор митного оформлення N 1 у м. Звенигородцi митного поста "Смiла" 90204 00 02

____________
     М/п - митний пост.
     П/п - пункт пропуску.

  Спецiалiзованi митнi установи та органiзацiї  
1 Департамент ресурсного забезпечення, капiтального будiвництва та експлуатацiї об'єктiв митної iнфраструктури 12900 00 00
2 Автотранспортне митне господарство 13200 00 00
3 Центральне митне управлiння лабораторних дослiджень та експертної роботи 14200 00 00
4 Академiя митної служби України 15000 00 00
5 Хмельницький центр пiдвищення квалiфiкацiї та перепiдготовки кадрiв 15200 00 00
6 Кiнологiчний центр 15300 00 00
7 Державний науково-дослiдний iнститут митної справи 15500 00 00

Структура дев'ятизначного коду митних органiв, їх структурних пiдроздiлiв, пунктiв пропуску через державний кордон України

     З 1-го до 3-го знака дев'ятизначного коду - код регiональної митницi, митницi;

     iз 4-го до 5-го знака дев'ятизначного коду - номер митного поста;

     iз 6-го до 7-го знака дев'ятизначного коду - номер пункту пропуску через державний кордон України в межах однiєї регiональної митницi, митницi;

     iз 8-го до 9-го знака дев'ятизначного коду - у випадку класифiкацiї пiдроздiлу, який не є структурним пiдроздiлом митного поста - порядковий номер структурного пiдроздiлу в межах однiєї регiональної митницi, митницi. У випадку класифiкацiї вiддiлу або сектору в складi митного поста - його порядковий номер в межах цього митного поста.

Ознаки пунктiв пропуску через державний кордон України

     Категорiя пункту пропуску через державний кордон України - перша цифра в дужках пiсля його дев'ятизначного коду:

     1 - мiжнародний;

     2 - мiждержавний;

     3 - мiсцевий;

     4 - мiжнародний, мiсцевий.

     Вид сполучення - друга цифра в дужках:

     1 - автомобiльний;

     2 - залiзничний;

     3 - повiтряний;

     4 - рiчковий;

     5 - морський;

     6 - поромний;

     7 - пiшохiдний;

     8 - трубопровiдний;

     9 - лiнiя електропередачi.

(Класифiкатор iз змiнами, внесеними згiдно з наказами Державної митної служби України вiд 18.05.2006 р. N 397, вiд 29.05.2006 р. N 427, вiд 07.06.2006 р. N 451, вiд 26.07.2006 р. N 633, вiд 13.09.2006 р. N 773, вiд 16.10.2006 р. N 894, вiд 23.10.2006 р. N 918, вiд 06.11.2006 р. N 986, вiд 28.12.2006 р. N 1167, вiд 10.01.2007 р. N 4, вiд 27.01.2007 р. N 61, вiд 31.01.2007 р. N 79, вiд 08.02.2007 р. N 104, вiд 16.02.2007 р. N 128, вiд 27.02.2007 р. N 167, вiд 19.04.2007 р. N 330, вiд 10.05.2007 р. N 383, вiд 11 червня 2007 р. N 478,
вiд 10.07.2007 р. N 576, вiд 03.08.2007 р. N 662, вiд 26.09.2007 р. N 798, вiд 06.11.2007 р. N 929, вiд 28.11.2007 р. N 1004, вiд 19.12.2007 р. N 1088, вiд 05.03.2008 р. N 199, вiд 04.04.2008 р. N 326, вiд 23.04.2008 р. N 419, вiд 13.05.2008 р. N 495, вiд 30.05.2008 р. N 574, вiд 22.05.2008 р. N 535, вiд 23.06.2008 р. N 667, вiд 30.07.2008 р. N 826, вiд 10.09.2008 р. N 989, вiд 23.09.2008 р. N 1034, вiд 07.10.2008 р. N 1107, вiд 21.10.2008 р. N 1165, вiд 30.10.2008 р. N 1221, вiд 31.10.2008 р. N 1227, вiд 19.11.2008 р. N 1286, вiд 27.11.2008 р. N 1335, вiд 28.11.2008 р. N 1341, вiд 16.12.2008 р. N 1410, вiд 23.01.2009 р. N 43, вiд 04.03.2009 р. N 190, вiд 25.03.2009 р. N 259, вiд 01.04.2009 р. N 289, вiд 07.04.2009 р. N 311, вiд 10.04.2009 р. N 326, вiд 14.04.2009 р. N 344, вiд 17.04.2009 р. N 358, вiд 30.04.2009 р. N 405, вiд 22.05.2009 р. N 476, вiд 01.06.2009 р. N 514, вiд 23.06.2009 р. N 599, вiд 20.07.2009 р. N 676, вiд 12.08.2009 р. N 748, вiд 28.08.2009 р. N 801, вiд 24.09.2009 р. N 891, вiд 14.10.2009 р. N 959, вiд 19.10.2009 р. N 988, вiд 10.11.2009 р. N 1076, вiд 26.11.2009 р. N 1133, вiд 30.11.2009 р. N 1151, вiд 12.01.2010 р. N 7, вiд 22.01.2010 р. N 37, вiд 03.02.2010 р. N 76, вiд 17.02.2010 р. N 118, вiд 11.03.2010 р. N 225, вiд 13.03.2010 р. N 242, вiд 17.03.2010 р. N 259, вiд 25.03.2010 р. N 288, вiд 14.04.2010 р. N 358, вiд 30.04.2010 р. N 430, вiд 26.05.2010 р. N 525, вiд 01.06.2010 р. N 563, вiд 10.06.2010 р. N 614, вiд 15.06.2010 р. N 641, вiд 09.07.2010 р. N 734, вiд 10.08.2010 р. N 893, вiд 11.08.2010 р. N 908 (враховуючи змiни, внесенi наказом Державної митної служби України вiд 31.08.2010 р. N 990), вiд 19.08.2010 р. N 937, вiд 03.09.2010 р. N 1011, вiд 14.09.2010 р. N 1064)
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.