ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ
Київ

29 травня 2006 р. N 427


Про створення митних постiв i внесення змiни до наказу Держмитслужби вiд 26.04.06 N 335

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
наказом Державної митної служби України
вiд 7 червня 2006 року N 451

     Керуючись ст. 16 Митного кодексу України та на виконання наказу Держмитслужби України вiд 08.02.06 N 93 "Про створення митних органiв", наказую:

     1. Створити в зонi дiяльностi Ягорлицької митницi й пiдпорядкувати їй:

     митний пост "Платонове", установивши йому код 51001 00 00;

     митний пост "Тимкове", установивши йому код 51002 00 00;

     митний пост "Слобiдка", установивши йому код 51003 00 00.

     2. Доповнити Класифiкатор митних органiв та їх структурних пiдроздiлiв, спецiалiзованих митних установ та органiзацiй, затверджений наказом Держмитслужби України вiд 26.04.06 N 335 (зi змiнами й доповненнями) пiдпунктом 5.6 у такiй редакцiї:

5.6. Ягорлицька митниця 51000 00 00
Зона дiяльностi - Котовський, Ананьївський, Савранський, Любашiвський, Балтський, Кодимський, Фрунзiвський, Красноокнянський райони Одеської областi
Вiддiл митного оформлення N 1 51000 00 01
Сектор митного оформлення N 1 51000 00 02
М/п "Платонове" 51001 00 00
п/п "Платонове - Гоянул Ноу" 51001 01 00 (11)
п/п "Йосипiвка - Колосово" 51001 02 00 (21)
Вiддiл митного оформлення автомобiльного пункту пропуску "Йосипiвка" 51001 02 03
М/п "Тимкове" 51002 00 00
п/п "Тимкове - Броштень" 51002 03 00 (21)
п/п "Станiславка - Веренкеу" 51002 04 00 (21)
Вiддiл митного оформлення автомобiльного пункту пропуску "Станiславка" 51002 04 04
М/п "Слобiдка" 51003 00 00
п/п "Тимкове - Ковбасна" (станцiя Слобiдка) 51003 05 00 (12)

     3. Установити, що зазначенi коди застосовуються з 01.07.2006.

(пункт 3 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 07.06.2006 р. N 451)

     4. Департаменту iнформацiйних технологiй та митної статистики (Копосов С.А.) забезпечити унесення потрiбних змiн до вiдповiдних програмно-iнформацiйних комплексiв Єдиної автоматизованої iнформацiйної системи Держмитслужби України.

     5. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Голови Служби Федорова О.О.

Голова Служби О.Б.Єгоров
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.