ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ
Київ

07.06.06 N 451


Про створення митних постiв i внесення змiн до наказiв Держмитслужби вiд 26.04.06 N 335 i вiд 29.05.06 N 427

     Керуючись ст. 16 Митного кодексу України та на виконання наказу Держмитслужби України вiд 08.02.06 N 93 "Про створення митних органiв", наказую:

     1. Створити в зонi дiяльностi Кучурганської митницi й пiдпорядкувати їй:

     митний пост "Кучурган", установивши йому код 50901 00 00;

     митний пост "Павлiвка", установивши йому код 50902 00 00;

     митний пост "Велика Михайлiвка", установивши йому код 50903 00 00.

     2. Доповнити Класифiкатор митних органiв та їх структурних пiдроздiлiв, спецiалiзованих митних установ та органiзацiй, затверджений наказом Держмитслужби України вiд 26.04.06 N 335 (зi змiнами й доповненнями), пiдпунктом 5.7 у такiй редакцiї:

5.7. Кучурганська митниця 50900 00 00
Зона дiяльностi - Великомихайлiвський, Iванiвський, Роздiльнянський, Ширяївський райони Одеської областi
Вiддiл митного оформлення N 1 50900 00 01
Вiддiл митного оформлення N 2 50900 00 02
М/п "Кучурган" 50901 00 00
П/п "Кучурган -Первомайськ" 50901 01 00 (11)
М/п "Павлiвка" 50902 00 00
П/п "Кучурган-Новосавицька" 50902 02 00 (12)
М/п "Велика Михайлiвка" 50903 00 00
П/п "Слов'яносербка - Ближнiй Хутiр" 50903 03 00 (21)
П/п "Великоплоське - Мелеєшть" 50903 04 00 (21)

     3. Установити, що зазначенi коди застосовуються з 01.07.06.

     4. У пунктi 3 наказу Держмитслужби України вiд 29.05.06 N 427 "Про створення митних постiв i внесення змiни до наказу Держмитслужби вiд 26.04.06 N 335" цифри "05.06.06" замiнити цифрами "01.07.06".

     5. Департаменту iнформацiйних технологiй та митної статистики (Копосов С.А.) забезпечити унесення потрiбних змiн до вiдповiдних програмно-iнформацiйних комплексiв Єдиної автоматизованої iнформацiйної системи Держмитслужби України.

     6. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Голови Служби Федорова О.О.

Т.в.о. Голови Служби О.П.Шейко
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.