ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

09.02.08 N 11/6-10/1431-ЕП

 

Начальникам регiональних митниць, митниць


     За результатами розгляду iнформацiї митних органiв про результати практичного застосування Iнструкцiї про порядок заповнення вантажної митної декларацiї, затвердженої наказом Держмитслужби 09.07.97 N 307, зареєстрованої в Мiн'юстi 24.09.97 за N 443/2247 (в редакцiї наказу Держмитслужби вiд 07.11.2007 N 933) (далi - Iнструкцiя), повiдомляємо.

     1. Iнформацiя про доповнення, складенi вiдповiдно до пункту 6.6 Iнструкцiї посадовою особою митного органу, вноситься до лiвого нижнього кута нижньої частини графи E/J "Вiдмiтки митного органу вiдправлення/експорту/призначення" аркуша вантажної митної декларацiї (далi - ВМД) форми МД-2 з позначенням "1/6", лiвого нижнього кута зворотного боку аркушiв з позначенням "2/7", "3/8", "4/5" ВМД форми МД-2 шляхом вчинення посадовою особою митного органу, яка склала доповнення, напису: "Складено N доповнень", де N - кiлькiсть комплектiв аркушiв доповнення, складених цiєю особою.

     Напис засвiдчується пiдписом посадової особи, яка склала доповнення, а також вiдбитком особистої номерної печатки.

     При цьому графа 4 "Вiдвантажувальнi специфiкацiї" ВМД посадовою особою митного органу не коригується.

     2. Пунктом 7.4 Iнструкцiї передбачено, що в разi потреби митний орган має право видавати (засвiдчувати) заявникам (особам, зазначеним у графах 2, 8, 9, 14 ВМД) ксерокопiї оформлених аркушiв комплектiв бланкiв форм МД-2 i МД-3.

     Звертаємо увагу, що Iнструкцiєю не передбачено вимоги надання письмових звернень пiдприємств, зазначених у графах 2, 8, 9, 14 ВМД, для видання (засвiдчення) ксерокопiй оформлених аркушiв ВМД.

Заступник Голови Служби О.О.Федоров
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.