ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

15.02.08 N 11/6-10/1737-ЕП

 

Начальникам регiональних митниць, митниць


     На запити митних органiв з питання заповнення графи 2 вантажної митної декларацiї (далi - ВМД) при декларуваннi запасiв, призначених для споживання, що постачаються за зовнiшньоекономiчними договорами (контрактами), укладеними на пiдставi посередницьких договорiв мiж резидентами, повiдомляємо.

     Вiдповiдно до опису графи 2 ВМД глави 1 роздiлу II Iнструкцiї про порядок заповнення вантажної митної декларацiї, затвердженої наказом Держмитслужби вiд 09.07.97 N 307, зареєстрованої в Мiн'юстi 24.09.97 за N 443/2247 (в редакцiї наказу Держмитслужби вiд 07.11.2007 N 933) (далi - Iнструкцiя), при декларуваннi запасiв, призначених для споживання, за зовнiшньоекономiчними договорами, укладеними на пiдставi посередницьких договорiв мiж резидентами, у графi 2 ВМД зазначаються вiдомостi про власника запасiв призначених для споживання.

     Якщо при цьому власник запасiв, призначених для споживання, не є вiдправником, то в графi 2 ВМД зазначаються вiдомостi про власника запасiв, призначених для споживання, i вчиняється запис "Див. доп.", а в доповненнi наводяться вiдомостi про вiдправника товарiв вiдповiдно до товаросупровiдних документiв.

Заступник Голови Служби О.О.Федоров
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.