ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до деяких законiв України з прикордонних питань

     Верховна Рада України постановляє:

     1. Внести змiни до таких законiв України:

     1) статтю 4 Закону України "Про державний кордон України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1992 р., N 2, ст. 5) доповнити частинами другою та третьою такого змiсту:

     "Затвердження документiв демаркацiї державного кордону України здiйснюється Кабiнетом Мiнiстрiв України, якщо iнше не передбачено мiжнародними договорами України, згода на обов'язковiсть яких надана Верховною Радою України.

     Зберiгання документiв демаркацiї державного кордону України здiйснює Державна прикордонна служба України в установленому законодавством України порядку";

     2) статтю 19 Закону України "Про Державну прикордонну службу України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., N 27, ст. 208) доповнити пунктом 27 такого змiсту:

     "27) забезпечення зберiгання документiв демаркацiї державного кордону України в установленому законодавством України порядку".

     2. Цей Закон набирає чинностi з дня його опублiкування.

Президент України В. ЮЩЕНКО

м. Київ
20 травня 2008 року
N 289-VI

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.