Документ скасований: Постанова КМУ № 1845 від 27.07.1998

КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

вiд 14 серпня 1996 р. N 967


Про доповнення перелiку товарiв, щодо яких не застосовуються пiльги, встановленi статтею 1 Указу Президента України вiд 30 червня 1995 р. N 499

     Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     Доповнити затверджений постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 31 травня 1996 р. N 602 перелiк товарiв, щодо яких не застосовуються пiльги, встановленi статтею 1 Указу Президента України вiд 30 червня 1995 р. N 499, згiдно з додатком.

Прем'єр-мiнiстр України П.Лазаренко

Додаток
до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 14 серпня 1996 р. N 967

ПЕРЕЛIК
ПIДАКЦИЗНИХ ТОВАРIВ, ЩОДО ЯКИХ НЕ ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ПIЛЬГИ, ВСТАНОВЛЕНI СТАТТЕЮ 1 УКАЗУ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВIД 30 ЧЕРВНЯ 1995 Р. N 499

 Код товару
 згiдно з
 ТН ЗЕД
Опис товару згiдно з
ТН ЗЕД
09.01 Кава, смажена або несмажена, з кофеїном або без кофеїну, шкаралупа i лушпиння кави; замiнники кави, з вмiстом її в будь-якiй пропорцiї
16.04 30 900 Замiнник iкри (червона iкра)
16.05 10 000 Краби готовi або консервованi
16.05 20 000 Креветки готовi або консервованi
16.05 30 000 Омари готовi або консервованi
16.05 40 000 Iншi ракоподiбнi готовi або консервованi
18.06 90.110-
18.06 90.390
Шоколад iз начинкою або без начинки
21.01 10 110 Тiльки розчинна кава
22.03 00 Пиво солодове
22.04 Вина винограднi натуральнi, включаючи крiпленi, та сусла винограднi
22.05 Вермути та iншi вина винограднi натуральнi з добавкою рослинних або ароматичних екстрактiв
22.06 Iншi напої збродженi (сидр яблучний, сидр грушевий-перру, медовий напiй)
22.07 Спирт етиловий неденатурований з вмiстом спирту не менш як 80 вiдсоткiв об'єму; спирт етиловий та iншi спиртнi напої, денатурованi, будь-якої мiцностi
22.08 10 Складовi спиртовi напiвфабрикати, якi використовуються для виготовлення напоїв iншi (в тому числi коньячний спирт)
22.08 20-
22.08 90
Мiцнi спиртнi напої, отриманi у результатi дистиляцiї (перегонки) виноградного вина або вичавок винограду, iншi
24.01 Тютюнова сировина. Тютюновi вiдходи
24.02 10 000 Сигари (в тому числi сигари з обрiзаними кiнцями), сигарили (сигари тонкi), iнше
24.02 20 000 Сигарети з тютюну або його замiнникiв
24.03 10 000 Тютюн для палiння (в тому числi з замiнниками або без замiнникiв тютюну в будь-якiй пропорцiї)
24.03 99 100 Тютюн для жування, тютюн для нюхання
  Бензин моторний:
27.10 00 330 А-72, А-76, А-80, А-90, А-91, А-92,
27.10 00 350 А1-93, А-94, А-95, А-96, А-98
  Важкi дистилянти:
27.10 00 610 для специфiчних процесiв переробки
27.10 00 650 для хiмiчних перетворень у процесах, якi не зазначенi у пiдсубпозицiї 27.10 00 610
27.10 00 690 для iнших цiлей
42.03 10 000 Тiльки одяг iз натуральної шкiри
43.03 10 900 Тiльки одяг хутровий iз норки, нутрiї, песця або лисицi
71.13 - 71 14 Ювелiрнi вироби
82 15 10 Набори кухонних або столових приборiв, якi мають (принаймi один вирiб) електролiтичне покриття iз дорогоцiнних металiв
  iншi:
82.15 91 000 покритi електролiтичним способом дорогоцiнними металами
85.16 50 000 Печi мiкрохвильовi
85.20 Магнiтофони та iнша звукозаписуюча апаратура, яка має або не має звуковiдтворюючих пристроїв
  Апаратура для вiдеозапису i вiдеовiдтворення, сумiщена або не сумiщена з вiдеотюнером:
85.21 10 310 з телевiзiйою передавальною камерою, вмонтованою в той же корпус
85.21 10 390 iнша
85.23 Тiльки аудiокасети та вiдеокасети без записiв
85.24 Тiльки аудiокасети та вiдеокасети iз записами
85.24 90 100 Компакт-диски
  Приймачi телевiзiйнi (включаючи вiдеомонiтори i вiдеопроектори), поєднанi або не поєднанi з радiоприймачем чи апаратурою, яка записує або вiдтворює звук чи зображення:
85.28 10 кольорового зображення
87.03 10 Автомобiлi, спецiально призначенi для руху по снiгу; спецiальнi автомобiлi для перевезення гравцiв у гольф та iншi подiбнi транспортнi засоби
87.03 21 -
87.03 24
Транспортнi засоби з поршневим двигуном внутрiшнього згоряння iз запалюванням вiд iскри та з кривошипно-шатунним механiзмом
87.03 31 -
87.03 33
Iншi автомобiлi з двигуном внутрiшнього згоряння (дизельнi та напiвдизельнi, що працюють на пальному з низьким цетановим числом)
87.03 90 Iншi (з електродвигуном, iншi)
  Мотоцикли (включаючи мопеди) i велосипеди з установленим допомiжним двигуном, з колясками або без них; коляски:
87.11 40 000 з об'ємом цилiндрiв двигуна бiльш як 500 куб.см,
87 11 50 000 але не бiльш як 800 куб. см;
87.11 90 000 бiльш як 800 куб. см; iншi
87.16 10 990 Причепи i напiвпричепи житловi масою бiльш як 3500 кг
93.03 20 Рушницi спортивнi, мисливськi та для стрiльби по мiшенях, iншi, включаючи комбiнованi дробовикигвинтiвки
93.03 30 Гвинтiвки спортивнi, мисливськi та для стрiльби по мiшенях, iншi
94.01 Меблi для сидiння (крiм зазначених у товарнiй позицiї 94.02), якi трансформуються або не трансформуються в лiжка, їх частини
94.03 10 Меблi iншi (офiснi меблi)

 

Мiнiстр Кабiнету Мiнiстрiв України В. Пустовойтенко
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.