Документ скасований: Постанова КМУ № 879 від 04.12.2013

КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

вiд 2 квiтня 1998 р. N 418


Про встановлення показникiв питомої ваги давальницької сировини у загальнiй вартостi готової продукцiї за окремими видами операцiй у зовнiшньоекономiчних вiдносинах

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
постановами Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 13 жовтня 1999 року N 1889,
вiд 13 грудня 2001 року N 1648

     Вiдповiдно до частини другої статтi 7 Закону "України "Про операцiї з давальницькою сировиною у зовнiшньоекономiчних вiдносинах" Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     1. Установити, що вартiсть давальницької сировини, яка вивозиться з митної територiї України для переробки у готову продукцiю, що класифiкується за кодами товарних груп 39, 48 i 49, 72 - 76 УКТ ЗЕД, повинна становити не менш як 80 вiдсоткiв вартостi готової продукцiї.

(абзац перший пункту 1 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13.12.2001 р. N 1648)

     Дiя цього пункту не поширюється на вивезену з митної територiї України давальницьку сировину, митне оформлення якої здiйснено до набрання чинностi цiєю постановою та на папiр для пакування жировмiсних харчових продуктiв, що класифiкується за кодом УКТ ЗЕД 4806 20 00 00, який вивозиться з митної територiї України як давальницька сировина з метою виготовлення та ввезення готової продукцiї - паперу металiзованого для харчових продуктiв вiдповiдно до коду УКТ ЗЕД 4811 90 90 00.

(абзац другий пункту 1 iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13.10.99 р. N 1889, вiд 13.12.2001 р. N 1648)

     2. Контроль за виконанням даної постанови покласти на Державну митну службу.

     3. Ця постанова набирає чинностi з дня її опублiкування.

Прем'єр-мiнiстр України В. ПУСТОВОЙТЕНКО
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.