Документ скасований: Постанова КМУ № 879 від 04.12.2013

КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

вiд 2 квiтня 1998 р. N 427


Про встановлення показникiв питомої ваги давальницької сировини у загальнiй вартостi готової продукцiї за окремими видами операцiй у зовнiшньоекономiчних вiдносинах

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 13 грудня 2001 року N 1648

     Вiдповiдно до частини другої статтi 7 Закону України "Про операцiї з давальницькою сировиною у зовнiшньоекономiчних вiдносинах" Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     1. Установити, що вартiсть давальницької сировини, яка вивозиться з митної територiї України для переробки у готову продукцiю, що класифiкується за кодами УКТ ЗЕД 78.02, 79.02 та 80.02, повинна становити не менш як 80 вiдсоткiв вартостi готової продукцiї.

(абзац перший пункту 1 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13.12.2001 р. N 1648)

     Дiя цього пункту не поширюється на вивезену з митної територiї України давальницьку сировину, митне оформлення якої здiйснено до набрання чинностi цiєю постановою.

     2. Контроль за виконанням цiєї постанови покласти на Державну митну службу.

     3. Ця постанова набирає чинностi через 45 днiв пiсля її опублiкування в газетi "Урядовий кур'єр".

Прем'єр-мiнiстр України В. ПУСТОВОЙТЕНКО
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.