МIНIСТЕРСТВО ЗОВНIШНIХ ЕКОНОМIЧНИХ ЗВ'ЯЗКIВ I ТОРГIВЛI УКРАЇНИ

НАКАЗ
м. Київ

31-03-98 р. 178-а


Про внесення доповнень до наказу МЗЕЗторгу України вiд 24.02.96 N 133-а

     З метою запобiгання недобросовiснiй конкуренцiї, здiйсненню експортних операцiй за демпiнговими цiнами, з огляду на застереження Європейської Комiсiї стосовно застосування з її сторони антидемпiнгових заходiв до експорту з України деяких виробiв з чорних металiв, висловленого на 111-му засiданнi групи експертiв з питань торговельного спiвробiтництва мiж Україною i Європейським Союзом, та вiдповiдно до статтi першої Указу Президента України вiд 7.11.94 N 659/94 "Про облiк окремих видiв зовнiшньоекономiчних договорiв (контрактiв) в Українi" НАКАЗУЮ:

     1. Доповнити Перелiк товарiв, експорт яких здiйснюється вiдповiдно до конкретних заходiв з метою запобiгання антидемпiнговим процедурам (додаток N 7 до наказу МЗЕЗторгу вiд 24.02.96 р. N 133-а), включивши до нього: "труби i трубки, порожнистi профiлi безшовнi iз чорних металiв (за винятком ливарного чавуну)", товарна позицiя 7304.10 - 7304.51 згiдно з ТНЗЕД".

     2. Управлiнню правового забезпечення (Сервiнський А.Ю.) забезпечити реєстрацiю цього наказу в Мiнiстерствi юстицiї України.

     3. Управлiнню справами (Дробний В.В.) довести цей наказ до вiдома Державної митної служби України та регiональних управлiнь ЗЕЗ у дводенний термiн пiсля його державної реєстрацiї.

     4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника мiнiстра Олiйника В.I.

Мiнiстр С.Г.Осика
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.