ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

03.09.08 N 10/1-2/1678-ЕП

 

Начальникам регiональних митниць, митниць


     У зв'язку зi зверненнями митних органiв з питання заповнення графи 41 "Додатковi одиницi вимiру" вантажної митної декларацiї повiдомляємо, що при декларуваннi товарiв у митний режим вiдмови на користь держави, заповнення графи 41 вантажної митної декларацiї слiд здiйснювати вiдповiдно до положень глави 2 роздiлу II Iнструкцiї про порядок заповнення вантажної митної декларацiї, затвердженої наказом Держмитслужби 09.07.97 N 307 (у редакцiї наказу Держмитслужби вiд 07.11.2007 N 933), без виключень та застережень.

В.о. директора Департаменту декларування та митних режимiв I.М.Муратов
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.