ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

18.09.08 N 11/5-19/10339-ЕП

 

Начальникам регiональних митниць, митниць


     Лист Державної митної служби України вiд 17.09.08 N 11/5-19/10275-ЕП викласти в наступнiй редакцiї.

     "З метою неухильного дотримання вимог чинного митного законодавства в частинi заявлення товарiв у митний режим "транзит" звертаю увагу на неприпустимiсть оформлення товарiв у згаданий митний режим у пiдроздiлах митного оформлення, якi розташованi поза межами пунктiв пропуску, за винятком випадкiв, передбачених:

     статтями 71, 148 та 168 Митного кодексу України вiд 11.07.2002 N 92-IV;

     листом Держмитслужби України вiд 20.07.2006 N 11/1-10/8101-ЕП.

     Лист Держмитслужби України вiд 10.07.2008 N 11/5-19/7658 вважати таким що втратив чиннiсть".

Заступник Голови Державної митної служби П.В. Пашко
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.