ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

20.02.09 N 11/3-16/1446-ЕП

 

Начальникам регiональних митниць, митниць


Щодо внесення доповнень до листа Держмитслужби вiд 30.09.08 N 11/2-16/10762-ЕП

     Категорiї товарiв, якi мiстяться в додатку до листа Держмитслужби вiд 30.09.08 N 11/2-16/10762-ЕП, доповнити товарами, що додаються.

     Додаток на 1 арк.

Перший заступник Голови Служби I.О.Пiковський

 

Додаток

Товари, вiдомостi про якi зазначаються в окремих графах 31 ВМД
(як окремi товари)

N з/п Код за УКТЗЕД Назва товару
1. 8525101000 апаратура радiотелефонна або радiотелеграфна для цивiльної авiацiї
2. 8525105000 апаратура радiотелефонна або радiотелеграфна
3. 8525108000 передавачi: iнша: iнша
4. 8525201000 апаратура радiотелефонна або радiотелеграфна для цивiльної авiацiї
5. 8525209100 мобiльнi телефони
6. 8525209900 записувальнi вiдеокамери; цифровi камери: передавачi, до складу яких входять приймачi: iнша: iнша
7. 8525301000 записувальнi вiдеокамери; цифровi камери: телекамери: що мають принаймнi три телевiзiйнi трубки для передачi
8. 8525309000 записувальнi вiдеокамери; цифровi камери: телекамери: iншi
9. 8525401100 цифровi камери
10. 8525401900 вiдеокамери покадрового зображення; цифровi камери: iншi
11. 8525409100 iншi записувальнi вiдеокамери: виключно для запису звуку та зображень, знятих за допомогою телевiзiйної камери
12. 8525409900 вiдеокамери покадрового зображення та iншi записувальнi вiдеокамери; цифровi камери: iншi записувальнi вiдеокамери: iншi
13. 4418201000 дверi та їх рами, наличники i пороги: з деревини тропiчних порiд, зазначених у додатковiй примiтцi 2 до цiєї групи
14. 4418205000 дверi та їх рами, наличники i пороги: з хвойних порiд
15. 4418208000 дверi та їх рами, наличники i пороги: з iнших порiд деревини
16. 8418 холодильне обладнання (крiм частин)
17. 8450 пральнi машини (крiм частин)
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.