ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

30.09.2008р. N 11/2-16/10762-ЕП

 

Начальникам регiональних митниць, митниць


     В доповнення до листа Держмитслужби вiд 23.09.08 N 11/2-16/10489-ЕП повiдомляємо, що на першому етапi його дiя поширюється на товари, якi мiстяться у додатку до листа, та якi пiдлягають оподаткуванню (крiм плати за митне оформлення).

     Додаток:1 арк.

Перший заступник Голови Служби А.Є.Гутник

 

Додаток

Категорiї товарiв, вiдомостi про якi зазначаються в окремих графах 31 ВМД (як окремi товари)

Код за УКТЗЕД Назва товару
3922100000 Ванни, душi, раковини для стоку води та раковини для умивання
4011 Шини та покришки пневматичнi гумовi новi
8403 Котли для центрального опалення, частини
841581-841582 Обладнання для кондицiювання повiтря
8418 Холодильники, морозильники
8421219000 Обладнання для фiльтрування або очищення води
8450 Машини пральнi
850910 Пилососи
852812 Кольоровi приймачi телевiзiйнi
8471300090 Ноутбуки
8471419000 Системнi блоки для комп'ютерiв
8517210000 Факсимiльнi апарати
8471604000 Принтери
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.