ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiни до статтi 11 Закону України "Про порядок ввезення (пересилання) в Україну, митного оформлення й оподаткування особистих речей, товарiв та транспортних засобiв, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територiю України"

     Верховна Рада України постановляє:

     1. Частину третю статтi 11 Закону України "Про порядок ввезення (пересилання) в Україну, митного оформлення й оподаткування особистих речей, товарiв та транспортних засобiв, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територiю України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2002 р., N 1, ст. 2) викласти в такiй редакцiї:

     "Транспортнi засоби за кодами 87.01, 87.02, 87.03, 87.04, 87.05 Української класифiкацiї товарiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi, тимчасово ввезенi пiд зобов'язання про зворотне вивезення, не можуть бути розкомплектованi на запаснi частини, переданi у володiння або користування iншим особам. Такi транспортнi засоби можуть бути оформленi для постiйного користування пiсля сплати вiдповiдних податкiв та зборiв, передбачених законодавством при ввезеннi транспортних засобiв для вiльного використання".

     2. Цей Закон набирає чинностi з дня його опублiкування.

Президент України В. ЮЩЕНКО

м. Київ
20 лютого 2009 року
N 1041-VI

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.